Zakres ochrony ubezpieczeniowej – co to jest?

Co to jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? Co obejmuje? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej - obszar działania polisy w ramach ochrony towarzystwa ubezpieczeniowego. W praktyce, są to wskazane zdarzenia w ubezpieczeniu, za które bierze odpowiedzialność ubezpieczyciel i może za nie wypłacić świadczenie poszkodowanemu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w niektórych sytuacjach jest stały (np. obowiązkowe OC), a także może być zależny od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto zaznaczyć, że jest to jeden z głównych elementów, od których zależy cena składki. Im szerszy zakres ochrony, tym cena ubezpieczenia jest wyższa.

Przykładowo, w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu zakres ochrony ubezpieczeniowej jest regulowany prawnie. Wszystkie przypadki, w których może zostać wypłacone świadczenie poszkodowanemu, są z góry określone. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują zatem taką samą ochronę, jednak kwota za składkę może się różnić. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim, ceny za OC nie są z góry narzucone, a ubezpieczyciel może wziąć pod uwagę różne czynniki. Nie tylko chodzi tu o model, markę i rok produkcji samochodu, ale także historię ubezpieczeniową kierowcy, przeznaczenie auta czy inni użytkownicy samochodu na co dzień.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej innego rodzaju polis, np. na życie, AC czy assistance, jest ustalany przez konkretnego ubezpieczyciela. Firma może zaproponować klientowi podstawowy zakres, a także dodatki w postaci rozszerzeń. Przykładowo, polisa podróżna może w podstawowej wersji obejmować wyłącznie kraje europejskie. Rozszerzeniem mogą być inne państwa. Poza tym, do polisy podróżnej, oferowane jest często ubezpieczenie bagażu czy OC w życiu prywatnym.