Prowizja – co to jest?

Czym jest prowizja? Kto wypłaca ją agentowi ubezpieczeniowemu? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Prowizja to kwota, którą dostają pośrednicy ubezpieczeniowi za zawarcie umowy w konkretnym towarzystwie. Wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników, które najczęściej zawarte są indywidualnie w umowie lub pisemnym porozumieniu. Prowizja może być naliczana np. procentowo. Najczęściej tego typu wynagrodzenie dotyczy brokerów ubezpieczeniowych, którzy pracują dla danego towarzystwa. Im więcej klientów skorzysta z przedstawionych przez nich ofert, tym jest to dla nich bardziej opłacalne. 

W praktyce oznacza to, że jeśli klient korzysta z usług agenta ubezpieczeniowego czy brokera, nie wypłaca mu żadnego wynagrodzenia. Za to odpowiedzialny jest zakład ubezpieczeń lub multiagencja, z którą ma podpisaną umowę. Takie rozwiązanie jest korzystne dla klienta, ponieważ może on liczyć na pełne wsparcie doradcy, bez obaw o dodatkowe koszty. Podobnie działają niektórzy doradcy finansowi, kiedy ich klienci ubiegają się o kredyt hipoteczny. Wynagrodzeniem dla nich są pieniądze otrzymane od banku. Co ciekawe, prowizja jest wypłacana brokerowi za podpisane umowy, a działania agenta ubezpieczeniowego na tym się nie kończą. Przykładowo, klienci również zwracają się do doradcy, jeśli potrzebują pomocy w postępowaniu likwidacyjnym.

Czy wiesz, że...

Wysokość prowizji nie ma wpływu na koszt ubezpieczenia dla klienta. To kwota, którą pokrywa towarzystwo. Trudno też stwierdzić czy jeśli klient zawiera umowę dotyczącą np. polisy mieszkaniowej bez udziału brokera ubezpieczeniowego, składka za nią byłaby niższa.