2022-07-04

Komu i kiedy przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej?

Dowiedz się kto i kiedy może otrzymać zwrot składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Komu i kiedy przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej?

Zastanawiasz się czy przepisy przewidują możliwość uzyskania zwrotu składki za OC? Co do zasady umowę podpisujemy na 12 miesięcy i nie ma możliwości jej wcześniejszego zerwania. Jest jednak kilka przypadków, w których jest to możliwe. Sprawdź, kiedy i w jaki sposób możesz odzyskać niewykorzystaną składkę za ubezpieczenie.

Zwrot składki OC – kiedy nam przysługuje?

Zwrot składki za OC reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Składkę możemy odzyskać tylko w sytuacji, kiedy ochrona ubezpieczeniowa przestaje działać przed końcem polisy. Umowa musi zostać rozwiązana. Ustawa przewiduje kilka takich sytuacji:

 • wyrejestrowanie lub udokumentowanie trwałej i całkowitej utraty pojazdu, bez zmiany posiadacza;
 • wypowiedzenie umowy z art. 31.1. przez nowego właściciela pojazdu;
 • odstąpienie od umowy zawartej na odległość;
 • rozwiązanie umowy w związku ze złożeniem wypowiedzenia z art. 28a (podwójne ubezpieczenie);
 • odstąpienie od umowy z powodu braku rejestracji w Polsce (zgodnie z art. 29 ust 3);
 • rozwiązanie umowy ubezpieczenia w związku z decyzją o uchyleniu decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych.

Jak napisać wniosek o zwrot składki?

Jeżeli jedna z powyższych przesłanek została spełniona, możemy złożyć w towarzystwie, w którym mamy polisę OC wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej.

Dowiedz się jak wygląda złożenie wniosku o zwrot składki.

Wniosek o zwrot składki – Warta

Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej w Warcie składamy poprzez uzupełnienie formularza, znajdującego się na stronie towarzystwa.

W formularzu należy uzupełnić takie informacje jak imię i nazwisko, PESEL, numer rejestracyjny, numer polisy, adres e-mail, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego. Dodatkowo musimy dołączyć dokument potwierdzający słuszność przyznania zwrotu składki za ubezpieczenie OC.

Dokumenty można złożyć również w wersji papierowej na adres korespondencyjny oraz mailowo.

Wniosek o zwrot składki Warta w formacie pdf znajdziesz tutaj.

Wniosek o zwrot składki – PZU

Wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w PZU również można złożyć, podobnie jak w Warcie, poprzez formularz na stronie internetowej towarzystwa.

Dane, które należy wypełnić, w znacznej części pokrywają się z tymi, które należy uzupełnić w formularzu o zwrot składki w Warcie. Jedyna różnica polega na tym, że musimy wpisać pełen adres zamieszkania oraz podać dane właściciela konta.

Na formularzu nie dodajemy w tym miejscu żadnych dodatkowych dokumentów – taki krok musimy wykonać przed złożeniem wniosku o zwrot składki. Jeżeli wyrejestrowaliśmy pojazd – należy taką informację zgłosić do towarzystwa przed wysłaniem dyspozycji o zwrot składki w PZU.

Wniosek może zostać również przesłany na adres korespondencyjny bądź mailem.  
 

Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej w innych towarzystwach

W pozostałych towarzystwach złożenie wniosku o zwrot składki wygląda bardzo podobnie jak w Warcie oraz PZU – dokument przesyłamy w formie papierowej bądź elektronicznej. Wnioski możemy pobrać na stronie ubezpieczyciela.

Poza wskazanymi ścieżkami, odpowiednie dokumenty do polisy zakupionej w CUK możesz złożyć również u doradcy w jednej z naszych placówek.

Kupując ubezpieczenie w CUK masz pewność, że nasi doradcy zajmą się również obsługą posprzedażową Twojej polisy.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, jakie dokumenty należy posiadać w poszczególnych sytuacjach.  
 

W jaki sposób poinformować towarzystwo o sprzedaży lub wyrejestrowaniu pojazdu?

Do każdego towarzystwa możemy przekazać taką informację pocztą tradycyjną lub e-mailem. Najważniejszą rzeczą o jakiej musimy pamiętać jest dołączenie odpowiedniego dokumentu.

W zależności od sytuacji będzie to:

 • Wypowiedzenie OC z art. 31.1 (podpisane własnoręcznie przez nabywcę) – w przypadku sprzedaży pojazdu.
 • Skan zaświadczenia z Wydziału Komunikacji o wyrejestrowaniu pojazdu.
 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – gdy chcemy zrezygnować z polisy kupionej online lub przez telefon.

Na podstawie takich dokumentów towarzystwo zwróci składkę za ubezpieczenie pojazdu.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak w praktyce wygląda zwrot składki za ubezpieczenie OC przy sprzedaży pojazdu?

Zgodnie z ustawą jako sprzedający mamy obowiązek przekazać polisę nowemu właścicielowi. Zwrot składki ubezpieczeniowej za OC otrzymamy dopiero w momencie, gdy nabywca pojazdu złoży wypowiedzenie polisy.

Zgodnie z procedurą zbywca pojazdu powinien zgłosić informację o sprzedaży do swojego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od zawartej transakcji. W tej sytuacji, jeżeli nabywca wypowie polisę OC – towarzystwo zwróci właścicielowi składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Kliknij tutaj.

Ważne!

Jeżeli polisa była rozłożona na raty i nie została opłacona w całości, zbywcy pojazdu przysługuje tylko zwrot uregulowanej składki.

Przykład:

Umowa OC została zawarta na okres od 20.02.2022 roku do 19.02.2023 roku. Klient wykupił polisę na raty – pierwszą ratę opłacił, a termin opłacenia drugiej wypada na 20 sierpnia. 28 czerwca sprzedał samochód. Nabywca pojazdu ze względu na rekalkulację składki zrezygnował z polisy po poprzednim właścicielu i z dniem 30 czerwca wypowiedział umowę OC z art. 31.1.

Poprzedni właściciel otrzyma zwrot z ubezpieczenia OC za okres od 1 lipca do 20 sierpnia (proporcjonalnie do opłaconej składki).

Warto pamiętać, że w powyższej sytuacji, gdyby nowy właściciel nie zrezygnował z polisy – do jego obowiązków należy opłacenie drugiej raty, ponieważ termin płatności wypada po dacie zakupu pojazdu.

Kupiłeś używany pojazd i rekalkulacja składki nie wyszła korzystnie? Skorzystaj z naszego kalkulatora OC/AC i sprawdź, które towarzystwo proponuje najtańsze OC.
 

Co zrobić, żeby otrzymać zwrot składki za OC, gdy wyrejestrujesz pojazd?

Poza sprzedażą auta, klient może otrzymać zwrot składki ubezpieczeniowej również w przypadku wyrejestrowania pojazdu.

Skan decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu należy wysłać do ubezpieczyciela pocztą lub mailem. W większości Towarzystw znajdziemy też dedykowany formularz internetowy. W załączniku wystarczy dodać skan potwierdzenia o wyrejestrowaniu pojazdu z wydziału komunikacji lub zaświadczenie o demontażu. W przypadku kradzieży – potrzebny będzie dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu.

Po przesłaniu odpowiedniego dokumentu do towarzystwa należy złożyć wniosek o zwrot składki.
 

Co zrobić, żeby otrzymać zwrot składki za OC w przypadku polisy zawartej na odległość.

Kupując polisę przez telefon lub internet mamy prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Jeżeli polisa została opłacona a my rezygnujemy z takiego ubezpieczenia – towarzystwo zwróci nam składkę za niewykorzystany okres ochrony.

Ważne!

Jeżeli druk odstąpienia od umowy został złożony już po starcie polisy – zwrócona składka zostanie potrącona o opłaty za czas świadczonej ochrony. 

Automatyczne wznowienie polisy – czy mam szansę odzyskać pieniądze?

W przypadku automatycznego wznowienia OC, które ma miejsce, gdy polisa przedłużyła się samoczynnie na kolejny okres ubezpieczenia, możesz zrezygnować z takiej umowy. Chcąc odzyskać zwrot składki za OC musisz jednak zostać spełniony jeszcze jeden warunek. Pojazd powinien być równocześnie ubezpieczony w innym towarzystwie, co będzie równoznaczne z posiadaniem podwójnego ubezpieczenia OC.

Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest złożenie wypowiedzenia z art. 28a – wypowiadamy polisę automatycznie wznowioną, nie nową, zawartą świadomie przez klienta.

Jeżeli ubezpieczający opłacił składkę – przysługuje mu jej zwrot. Jeśli ochrona już się rozpoczęła – zwrot zostanie potrącony o opłaty za czas udzielonej ochrony.
 

Jak obliczyć wysokość zwrotu składki za OC i kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze?

Zwrot składki ubezpieczeniowej przysługuje za każdy dzień niewykorzystanej ochrony. W prosty sposób możemy zatem obliczyć zwrot jaki nam przysługuje.

Przykład: Ubezpieczenie OC wynosiło 1460zł za cały rok. Opłata za każdy dzień roku wynosi 4 zł. Umowa została rozwiązana na 200 dni przed końcem okresu ochrony. Ubezpieczający otrzyma zatem 800 zł zwrotu (4 zł x 200 dni), podczas których towarzystwo nie świadczy już ochrony ubezpieczeniowej.

Towarzystwo ma maksymalnie 14 dni na zwrot składki za ubezpieczenie OC od momentu złożenia odpowiednich dokumentów.

Zawsze pamiętaj o ubezpieczeniu swojego pojazdu!

Nie zapomnij o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC, które możesz zakupić razem z AC. Porównując oferty oszczędzasz czas i pieniądze.

Aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę, zadzwoń na naszą infolinię, odwiedź naszą placówkę CUK Ubezpieczenia lub skorzystaj z naszego kalkulatora online.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku