Automatyczne wznowienie – co to jest?

Jak działa automatyczne wznowienie? Kiedy jest możliwe? Dowiedz się poznając definicję w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Automatyczne wznowienie - sytuacja dotycząca przedłużenia się obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej w sposób samoczynny, czyli niewymagający ingerencji osoby ubezpieczonej. 

Chociaż do obowiązkowych polis tego typu należą np. ubezpieczenia OC zawodowej, to najczęściej występującą i najbardziej znaną jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Polisa OC jest przedłużana na kolejny rok, a o wysokości składki wznowionego ubezpieczenia towarzystwo pisemnie informuje klienta. Robi to w terminie maksymalnie 14 dni przed zakończeniem umowy OC. Takie automatyczne wznowienie polisy OC pomaga ubezpieczonemu w zminimalizowaniu ryzyka niespełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe OC można oczywiście wypowiedzieć przed końcem trwania umowy. Trzeba to zrobić pisemnie (w szczególnych okolicznościach akceptowany jest mail) u agenta ubezpieczeniowego lub w towarzystwie ubezpieczeniowym najpóźniej jeden dzień przed wygaśnięciem polisy. Wiąże się to z koniecznością wyszukania innej oferty OC. Co ważne, automatyczne wznowienie nie działa w przypadku polisy OC zbywcy pojazdu mechanicznego, więc nowy właściciel musi sam zatroszczyć się o zakup nowego ubezpieczenia po zakończeniu tej umowy.

Czy wiesz, że…

Wychodząc naprzeciw właścicielom pojazdów mechanicznych, którzy przez przypadek wykupią OC w nowym towarzystwie, nie wypowiadając poprzedniej polisy, w 2012 r. wprowadzono nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dzięki niej w sytuacji, gdy kupiona zostanie polisa OC w nowym towarzystwie, a ta obowiązująca w poprzednim zostanie automatycznie wznowiona, nie trzeba opłacać składek za obie polisy. Przedstawienie dowodu zakupu nowego ubezpieczenia uprawnia do opłacenia tylko części kwoty za polisę wznowioną - od rozpoczęcia jej trwania do momenty wypowiedzenia.