Ubezpieczenie szyb – co to jest?

Czym jest ubezpieczenie szyb? Dowiedz się ze słownika ubezpieczeniowego CUK, gdzie prosto objaśniamy pojęcie ubezpieczenia szyb.

Ubezpieczenie szyb - dobrowolna polisa typu casco, której przedmiotem jest naprawa lub wymiana szyby przedniej, tylnej lub bocznej w samochodzie, jeśli powstaną zniszczenia objęte umową. Ochroną ubezpieczeniową zazwyczaj nieobjęte są szyberdachy czy szyby panoramiczne chociaż niektóre towarzystwa mają w swojej ofercie ubezpieczenia również na te elementy. Ubezpieczenie szyb jest rozszerzeniem polis OC pojazdu mechanicznego i AC. W razie wystąpienia szkody szybowej, towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia pokrycie kosztów oraz organizację wymiany lub naprawy. 

Zakres terytorialny ubezpieczenia szyb jest zależny od ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa organizują pomoc tylko, gdy szkoda nastąpi na terenie kraju, a w przypadku szkód powstałych za granicą oferują jedynie zwrot kosztów. Inne towarzystwa natomiast mają w swojej ofercie polisy działające tylko w Polsce. 

Czy wiesz, że…

Kierowca, który korzysta z ubezpieczenia szyb przy AC może z niego skorzystać bez utraty zniżki na kolejną polisę autocasco u tego samego ubezpieczyciela. 

Przykładowo, przednia szyba w aucie Karola została całkowicie zniszczona w wyniku aktu wandalizmu. Karol ma na to dowód w postaci notki policyjnej. Przesłał ją do towarzystwa ubezpieczeniowego, następnie otrzymał informację, do jakiego warsztatu samochodowego ma odstawić auto. Ponieważ uszkodzenie dotyczyło przedniej szyby, Karol musiał pokryć 10% wydatków związanych z wymianą szyby na nową. Taki udział własny stosuje się tylko w przypadku szyb czołowych. Pozostałe koszty opłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.