Wniosek ubezpieczeniowy – co to jest?

Wniosek ubezpieczeniowy - co to za dokument? Kiedy jest konieczny? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Wniosek ubezpieczeniowy - dokument, który jest nieodłącznym elementem podpisanej umowy pomiędzy ubezpieczającym, a towarzystwem ubezpieczeniowym. Dotyczy wszelkiego rodzaju polis, w tym na życie, podróżnych, komunikacyjnych (OC, AC). W tym ważnym dokumencie znajdują się wszelkie informacje na temat ubezpieczenia. Stanowi dużą wartość, szczególnie dla ubezpieczającego, który w każdej chwili może do niego zajrzeć i przypomnieć sobie warunki umowy.

Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe nazywają potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia wnioskiem ubezpieczeniowym. W każdym jednak wypadku, generowana jest polisa.

Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać warunki ochrony, na jakie ubezpieczający zgodził się podpisując umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Oznacza to, że w dokumencie znajdują się informację na temat tego co jest przedmiotem ochrony, a także na czym ona polega. Poza tym, wskazana jest też suma ubezpieczenia, czyli maksymalna suma, którą może wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach świadczenia. Jeśli dojdzie np. do zalania mieszkania, we wniosku ubezpieczeniowym, tak jak w umowie, będzie wskazana kwota, którą może uzyskać poszkodowany w momencie zdarzenia. W tym dokumencie są też dokładne terminy, które obowiązują w danej umowie. Nie tylko jest to czas jej trwania, ale także wysokość składek za polisę. Wskazane są terminy płatności oraz jej forma. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach wniosku ubezpieczeniowego udostępnia także Ogólne Warunki Umowy oraz certyfikat ubezpieczenia. Każdy dokument musi być podpisany przez obydwie strony. Najczęściej wniosek ubezpieczeniowy składany jest z kompletem innych niezbędnych formalności do zakładu ubezpieczeń.