Ochrona ubezpieczeniowa – co to jest?

W zamian za płacenie składek, otrzymasz ochronę ubezpieczeniową. Zobacz definicję w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Ochrona ubezpieczeniowa - obowiązek ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia na rzecz ubezpieczonego poszkodowanego w wyniku sytuacji, objętej umową lub uposażonego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w zamian za cykliczne opłacanie składek i obowiązuje od konkretnego dnia. Najczęściej jest to dzień następny po dniu, w którym została opłacona składka lub pierwsza rata, choć w umowie może być zapis o odroczeniu terminu zapłaty - wtedy ochrona rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy. Ubezpieczyciel może zastrzec sobie, że ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać po upłynięciu jakiegoś czasu. Taki okres karencji obowiązuje np. w przypadku polisy na życie czy nieruchomości. Zakres ochrony ubezpieczeniowej różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia i towarzystwa. Każdorazowo opisany jest on wraz z wyłączeniami odpowiedzialności towarzystwa w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Wyższy zakres ochrony wiąże się zazwyczaj z wyższą składką. 

Przykładowo, Katarzyna kupiła ubezpieczenie AC dla swojego samochodu. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywała przez okres 12 miesięcy. W tym czasie w auto Katarzyny uderzył na parkingu inny pojazd, co spowodowało wgniecenie maski. Katarzyna nie musiała pokrywać szkód z własnej kieszeni. Zgłosiła ją ubezpieczycielowi, a ten, wywiązał się z umowy ochrony ubezpieczeniowej i wypłacił jej odszkodowanie. Ponieważ ochrona obowiązywała od dnia następnego po wpłacie składki, gdyby do szkody doszło np. w dniu podpisania umowy, Katarzyna nie otrzymałaby świadczenia.