2024-03-12

Zakaz postoju a zakaz zatrzymywania się – czym się różnią?

Nieznajomość tej różnicy może grozić mandatem. Sprawdź, czy ją znasz! 

Zakaz postoju a zakaz zatrzymywania się – czym się różnią?

Podczas jazdy samochodem często musimy zrobić postój. Nie zawsze jednak możemy zatrzymać się na parkingu. Warto wtedy uważnie przyjrzeć się znakom, ponieważ mandaty za niewłaściwe parkowanie mogą być wysokie. Znaki zakazu zatrzymywania się i postoju informują Cię, gdzie nie możesz się zatrzymać ani zaparkować samochodu. Czym się różnią i co konkretnie oznaczają?

Najważniejsze informacje:

 • Znak zakaz zatrzymywania się (B-36) i postoju (B-35) wizualnie są do siebie bardzo podobne. Jednak ich znaczenie jest inne.
 • Zakaz zatrzymywania się zabrania kierowcy unieruchomienie auta nawet na chwilę, chyba że wymagają tego warunki drogowe lub obowiązujące przepisy. Z kolei zakaz postoju pozwala na zatrzymanie samochodu, ale tylko na czas krótszy niż 1 minuta.
 • Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku mogą być stosowane znaki dodatkowe.
 • Złamanie znaku B-35 i B-36 skutkować może nałożeniem mandatu w wysokości od 100 do 800 zł.

Znaki zakazu zatrzymywania się i postoju – jak wyglądają?

Znaki zakazu zatrzymywania się i postoju są dość do siebie podobne. Oba znaki należą do kategorii znaków zakazu, a zatem mają okrągły kształt i czerwoną obwódkę. Znaki zakazu ograniczają niektóre możliwości poruszania się uczestników ruchu drogowego, a czasem całkowicie zakazują określonych manewrów na drodze. Konkretny znak zakazu obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub do odwołania znaku.

W Polsce znaki zakazu zatrzymywania się i postoju oznaczone są odpowiednio symbolami:

 • znak B-35 – zakaz postoju. To okrągły znak z czerwoną obwódką i czerwoną ukośną linią na niebieskim tle;
 • znak drogowy B-36 – zakaz zatrzymywania się. To bardzo podobny znak, ale z dwoma krzyżującymi się czerwonymi liniami na niebieskim tle.

Czym się różnią te dwa znaki?

Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju to znaki, które niezbyt mocno różnią się od siebie i czasem mogą wprowadzić nas w zakłopotanie. W końcu jesteśmy doświadczonymi kierowcami, zdaliśmy egzamin na prawo jazdy i swobodnie poruszamy się po drodze. A jednak te dwa znaki czasem sprawiają kierowcom kłopot. Który z nich nie pozwala nam się zatrzymać, a który umożliwia nam zatrzymanie się na krótką chwilę? I czym różni się postój od zatrzymania samochodu? Potocznie często używamy tych słów zamiennie, dlatego możemy niewłaściwie odczytać któryś ze znaków. Ważne jest jednak to, co pojęcia te oznaczają w przepisach ruchu drogowego.

Kiedy stosuje się znaki zakazu zatrzymywania się i postoju?

Znak zakazu zatrzymywania się ustawia się wszędzie tam, gdzie nawet na chwilę zatrzymany samochód może spowodować zmniejszenie płynności ruchu. Znak zakazu parkowania stosuje się z kolei w miejscach, gdzie trzeba ograniczyć możliwość postoju samochodów dłużej niż jedną minutę. Oba te zakazy obowiązują przez całą dobę, chyba że przy znaku znajduje się dodatkowa informacja dotycząca czasowego ograniczenia. Znaki dotyczą tej strony jezdni, na której się znajdują. Poza obszarem zabudowanym znaki zakazu zatrzymywania się i postoju odnoszą się do jezdni i pobocza. Nie obowiązują jednak pojazdów komunikacji publicznej, które zatrzymują się na wyznaczonych przystankach.

Znaki dodatkowe

Znaki zakazu postoju i zatrzymywania się zawsze dotyczą tej strony drogi, po której zostały ustawione. Mogą posiadać jednak dodatkowe tabliczki, które doprecyzowują zakres ich obowiązywania. Jakie informacje mogą się tam znaleźć?

 • Czas obowiązywania znaku zakazu – zakaz postoju może na przykład obowiązywać tylko w określone dni tygodnia, w dni parzyste lub nieparzyste albo o określonych godzinach.
 • Czas postoju – postój może być ograniczony do określonego czasu trwania.
 • Obszar obowiązywania znaku – zakaz obowiązują wtedy poza wyłączonym spod niego obszarem, na którym można zaparkować samochód.
 • Konsekwencje niedostosowania się do zakazu – pojazd pozostawiony w miejscu obowiązywania zakazu może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela.

Zakaz parkowania ze strzałką – jak interpretować znaki?

Często spotkać można znaki zakazu postoju i zatrzymywania się z dodatkowymi strzałkami. Co oznaczają?

 • Strzałka skierowana w górę informuje, że w tym miejscu zaczyna się strefa zakazu postoju czy zatrzymywania się.
 • Strzałka w dół wskazuje, gdzie ta strefa się kończy.
 • Strzałka skierowana w górę i w dół mówi o kontynuacji obowiązującego i wyrażonego znakiem zakazu.
 • Strzałka skierowana na boki informuje o stronie obowiązywania zakazu.

Postój a zatrzymanie – co oznaczają według kodeksu?

W przypadku zakazu zatrzymywania się kierowcanie może nawet na chwilę unieruchomić samochodu, o ile nie wymagają tego warunki drogowe lub obowiązujące przepisy. Natomiast zakaz postoju pozwala na zatrzymanie samochodu, o ile nie potrwa to dłużej niż minutę. 

Zatrzymanie pojazdu jest więc rozumiane jako unieruchomienie pojazdu, które wynika z warunków jazdy lub przepisów ruchu drogowego, lub unieruchomienie, które z nich nie wynika, ale nie trwa dłużej niż jedną minutę. Z kolei postój pojazdu trwa powyżej minuty i nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego. 

Upraszczając, zatrzymanie najczęściej wynika z przepisów lub warunków na drodze. Może nawet trwać bardzo długo, jeżeli na przykład utkniesz w korku lub staniesz przed przejazdem kolejowym, ale w tym przypadku zmuszają Cię do tego warunki na drodze i obowiązujące przepisy. Natomiast postój to zawsze wynik indywidualnej decyzji kierowcy.

Jak to wygląda w praktyce?

Według kodeksu ruchu drogowego między postojem a zatrzymaniem istnieją istotne różnice. Postój jest zawsze zamierzony i zaplanowany przez kierowcę. Natomiast do zatrzymania zmuszają nas często przepisy drogowe lub warunki panujące na drodze i odbywa się ono często na włączonym silniku. Kiedy więc mamy do czynienia z zatrzymaniem?

 • Zatrzymanie się w celu zabrania lub wysadzenia pasażera.
 • Zatrzymanie się na szybkie zakupy, które mogą trwać poniżej jednej minuty.
 • Zatrzymanie samochodu z powodu korka na drodze.
 • Zatrzymanie auta przed zamkniętym szlabanem kolejowym.

Mamy tu do czynienia zarówno z przykładami wynikającymi z panujących na drodze warunków, jak i z decyzji kierowcy. Czym będzie więc postój? Jest to zaparkowanie samochodu na dłużej niż jedną minutę, które nie wynika z warunków i przepisów drogowych.

Obowiązki w trakcie postoju

Prawidłowe zatrzymanie pojazdu lub postój może mieć wpływ również na wypłatę ubezpieczenia, dlatego warto wiedzieć, jak powinno to wyglądać w praktyce. Przede wszystkim musimy zatrzymać samochód w taki sposób, żeby był on widoczny z dostatecznej odległości dla innych uczestników ruchu drogowego. Nie możemy powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu ani go utrudniać. Przepisy kodeksu ruchu drogowego określają również obowiązki kierowcy na czas postoju.

W jaki sposób zatrzymać samochód? Powinieneś:

 • wyłączyć silnik;
 • zaciągnąć hamulec ręczny;
 • wyjąć kluczyki ze stacyjki;
 • zamknąć okna i drzwi.

Pamiętaj, że pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem jest według kodeksu drogowego wykroczeniem, za które grozi mandat.

Kiedy dopuszczalne jest zatrzymanie lub postój pojazdu?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym dokładnie określa, w których miejscach zatrzymanie bądź postój są zabronione, a w których dopuszczalne. Mówiąc o zakazie zatrzymywania i postoju, warto wspomnieć, gdzie możesz zatrzymać czy zaparkować samochód i jak powinieneś się w takiej sytuacji zachować.

 • Zatrzymanie na jezdni – w przypadku braku odpowiedniego zakazu zatrzymanie na jezdni powinno przebiegać jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej.
 • Zatrzymanie i postój poza obszarem zabudowanym – taki postój powinien w miarę możliwości być dokonany poza jezdnią.
 • Zatrzymanie lub postój na chodniku – w tym przypadku na chodniku powinny się znaleźć koła jednego boku samochodu lub przedniej osi, a nawet cały samochód, jeżeli jest to możliwe. Warto pamiętać, że na chodniku mogą się zatrzymywać tylko samochody o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t. Poza tym musisz zostawić przynajmniej 1,5 m miejsca dla ruchu pieszych (dowiedz się więcej o parkowaniu na chodniku).
 • Postój samochodu podczas awarii – w przypadku kolizji lub awarii możesz się zatrzymać nawet w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz, ale musisz to odpowiednio zasygnalizować poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego.

Kiedy zakaz zatrzymania obowiązuje niezależnie od znaków?

Nie zawsze brak znaków zakazu umożliwia Ci zatrzymanie samochodu. Są miejsca, w których nie możesz się zatrzymać ani zaparkować, niezależnie od tego, czy ustawiono tam znaki zakazu. Gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania?

 • Na przejeździe kolejowym oraz w odległości do 10 m od przejazdu;
 • na przejeździe tramwajowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu;
 • na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania;
 • na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem;
 • na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m od niego;
 • na moście, wiadukcie, w tunelu;
 • na drogach ekspresowych i autostradach, poza miejscami do tego przeznaczonymi.

We wszystkich tych przypadkach obowiązuje również zakaz postoju. Jednak w drugą stronę działa to inaczej. W miejscach, gdzie zabroniony jest postój, często dopuszcza się możliwość zatrzymania samochodu.

Gdzie nie możesz zaparkować samochodu?

Postój jest zabroniony w tych wszystkich przypadkach, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Ponadto zakaz parkowania obowiązuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze znakiem zakazu postoju oraz w następujących miejscach:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd z posesji czy parkingu;
 • w miejscu, którego zajęcie może utrudnić dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub uniemożliwić jego wyjazd;
 • w strefie zamieszkania, poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Co grozi za złamanie zakazu zatrzymywania się i zakazu postoju?

W każdym mieście coraz trudniej jest o wolne miejsca do parkowania. Samochodów mamy coraz więcej, a parkingów nie przybywa. Ile razy zdarzyło Ci się krążyć po mieście kilkanaście minut i nie móc nigdzie znaleźć wolnego miejsca? Jeżeli zaryzykujesz postawienie samochodu za znakiem B-35 i B-36, możesz liczyć się z mandatem o wysokości od 100 do 800 złotych. Oprócz tego otrzymasz jeden punkt karny. Z kolei zatrzymanie auta w tunelu, na moście, wiadukcie, przejeździe kolejowym, przejściu dla pieszych czy w zbyt małej odległości od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych grozi 5. punktami karnymi. Istnieją sytuacje, w których postój w nieodpowiednim miejscu może się skończyć odholowaniem samochodu na parking policyjny na koszt kierowcy.

Jakie są przykładowe stawki mandatów?

Parkowanie na zakazie nigdy się nie opłaca. Ile możesz zapłacić za niewłaściwe zaparkowanie samochodu?

 • 100–300 zł mandatu otrzymasz za zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierowców lub powoduje utrudnienie ruchu.
 • 300 zł mandatu otrzymasz za zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu bądź w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania.
 • 100–300 zł będzie Cię kosztował mandat, jeśli zatrzymasz pojazd na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów.
 • 200 zł wynosi mandat za zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie.
 • 150 zł kosztuje niewłaściwe lub brak odpowiedniego zasygnalizowania postoju pojazdu z powodu uszkodzenia czy wypadku.
 • 150–300 zł wynosi mandat za zaparkowanie na jezdni na drodze poza obszarem zabudowanym.
 • 300 zł kosztuje mandat za zatrzymanie pojazdu lub postój na autostradzie bądź drodze ekspresowej w innych miejscach niż do tego wyznaczone.
 • 200–300 zł wyniesie mandat za naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym dla pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m.

Znaki zakazu parkowania a osoby niepełnosprawne

W przypadku nieupoważnionego zaparkowania na miejscu dla niepełnosprawnych możesz otrzymać mandat w wysokości nawet 1 200 zł i 6. punktów karnych. Jeżeli posłużysz się do tego nieuprawnioną kartą parkingową, możesz zostać ukarany 800-złotowym mandatem i 7 punktami karnymi. Trudno się dziwić.

Osoby niepełnosprawne powinny móc korzystać z przeznaczonych dla nich miejsc parkingowych, a odbieranie im tej możliwości powinno być odpowiednio karane. Poza tym niepełnosprawny kierowca lub osoba przewożąca niepełnosprawnego pasażera nie musi respektować niektórych znaków zakazu. Nie obowiązuje ich przykładowo zakaz postoju, co umożliwia zatrzymanie samochodu na dłużej nawet na takim zakazie.

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Pamiętaj o ubezpieczeniu

Obowiązki kierowcy i posiadacza auta to nie tylko właściwe przestrzeganie znaków. Powinieneś mieć świadomość, że musisz również jeździć z aktualną polisą OC. To obowiązkowe ubezpieczenie chroni Cię przed finansowymi skutkami szkody spowodowanej z Twojej winy. Ale warto również pomyśleć o innych polisach komunikacyjnych.

Prowadząc samochód, jesteśmy narażeni na wiele nieprzewidzianych wypadków. Warto więc skorzystać z ubezpieczenia autocascoassistance, które gwarantują pełną ochronę zarówno w przypadku uszkodzenia samochodu, jak i awarii, zapewniając pomoc techniczną i informacyjną.

Zawsze warto skontaktować się z naszą infolinią lub przedstawicielami w placówkach CUK w celu dopasowania polisy do indywidualnych potrzeb oraz znalezienia najkorzystniejszego pakietu ubezpieczeń

FAQ:

 • 1
  Czy za znakiem zakaz postoju można się zatrzymać?

  Tak, jest to dozwolone, jednak unieruchomienie samochodu nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

 • 2
  Ile punktów karnych można otrzymać za złamanie zakazu zatrzymywania się?

  Kierowca, który zignoruje znak zakaz zatrzymywania się, może otrzymać jeden punkt karny. Pięć punktów karnych grozi za zatrzymanie się w tunelu, na moście, wiadukcie, przejeździe kolejowym, przejściu dla pieszych czy w zbyt małej odległości od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych.

Oceń artykuł

5.00
(3)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku