2024-02-21

Parkowanie na chodniku w 2024 roku – co mówią przepisy?

Sprawdź, czy możesz parkować na chodniku?

Parkowanie na chodniku w 2024 roku – co mówią przepisy?

Kierowcom, którzy bez rozwagi dobierają miejsca postojów swoich aut, grozi mandat za parkowanie na chodniku lub innym nieprzeznaczonym do tego miejscu. Takie działanie może stwarzać zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i innych poruszających się po drodze pojazdów. Warto zatem dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Dobra znajomość znaków i zasad ruchu drogowego gwarantuje bezpieczne parkowanie bez ryzyka otrzymania mandatu. Kiedy można parkować na chodniku, a kiedy jest to bezwzględnie zabronione? Co mówią na ten temat przepisy i jakie znaki informują o możliwości postoju? Jak uniknąć mandatu za złe parkowanie? Na te i inne towarzyszące zagadnieniu pytania odpowiadamy w poniższym tekście. Sprawdź, co warto wiedzieć o parkowaniu na chodniku.

Najważniejsze informacje:

 • W 2024 r. nadal obowiązują przepisy, które weszły w życie we wrześniu 2022 r.
 • Parkowanie pojazdu na chodniku jest możliwe po spełnieniu określonych warunków jedynie w przestrzeni pasa buforowego, oddzielającego chodnik od jezdni. Należy pamiętać o tym, by auto pozostawić w miejscu, gdzie nie koliduje ono z ruchem pieszych (chodnik musi mieć min. 150 cm, a pojazd nie może być ustawiony tylną osią).
 • Parkować na chodniku po spełnieniu warunków mogą tylko pojazdy do 2,5 t.
 • Nieprzestrzeganie zasad parkowania grozi mandatem w wysokości 100 zł i dwoma punktami karnymi.
 • Parkowanie na chodniku przed przejściem dla pieszych dozwolone jest w odległości mniejszej niż 10 m. Nieprawidłowe parkowanie może skutkować mandatem w wysokości od 100 do 300 zł oraz odholowaniem auta.

Czy w 2024 roku pojawiły się nowe przepisy dotyczące parkowania na chodniku?

Nie. W 2024 r. obowiązują takie same zasady, dotyczące parkowania na chodniku, jak w poprzednich latach. To przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Dróg oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 21 września 2022 r.

Czym jest chodnik według obowiązujących przepisów?

Przyjrzyjmy się samej definicji chodnika według przepisów prawa. Wszelkie związane z tym regulacje mogą wywołać pewne rozterki – kiedy zatem mamy do czynienia z chodnikiem?

Według aktualnych przepisów chodnik to część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Chodnik, tj. obecnie „droga dla pieszych” składa się z:

 • chodnika,
 • pasa buforowego – dzielącego chodnik np. od jezdni,
 • pasa obsługującego – dzielącego chodnik np. od budynków.

Czy parkowanie na chodniku jest dozwolone?

Tak, ale jedynie przy spełnieniu określonych warunków. O co dokładnie chodzi? Parkowanie, zatrzymywanie się lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku, lub przednią osią pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t jest dozwolone, pod warunkiem że:

 • na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,
 • szerokość chodnika wynosi minimum 1,5 m (nie mniej niż 150 cm dla pieszych),
 • pojazd nie utrudnia ruchu pieszym,
 • pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni,
 • pojazd nie jest umieszczony na chodniku kołami tylnej osi (dozwolona jest tylko przednia oś).

Prawo o ruchu drogowym jasno określa, że należy pozostawić do dyspozycji pieszych chodnik o szerokości przynajmniej 150 cm. Te przepisy nie zmieniły się do dnia dzisiejszego. Warto pamiętać, że możliwość parkowania na chodniku po spełnieniu wspomnianych wcześniej warunków dotyczy wyłącznie pojazdów do 2,5 t.

Przeczytaj także: Zakaz postoju a zakaz zatrzymywania się – czym się różnią?

Kiedy można dostać mandat za parkowanie na chodniku?

Każdy kierowca, który nie przestrzega przepisów dotyczących parkowania na chodniku (wymienione we wcześniejszym fragmencie tekstu), może spodziewać się kary pieniężnej od policji w wysokości 100 zł, a do tego nawet 2 punkty karne.

Mandat przyznawany jest także za niestosowanie się do znaków wskazujących na parkowanie lub za nieuprawnione parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej (do 1200 zł). Oprócz tego, jeśli pojazd będzie stwarzał zagrożenie lub ograniczy ruch pieszych i pojazdów, zostanie odholowany, a właściciel poniesie związane z tym koszty (podstawa prawna: Art. 47 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

Warto zapamiętać!

W 2024 r. mandat za nieprawidłowe parkowanie może wynieść od 100 do 1200 zł. Jeżeli pojazd będzie stwarzał jakiekolwiek zagrożenie dla ruchu pieszych lub innych pojazdów, zostanie odholowany, a właściciel będzie musiał ponieść związane z tym koszty.

Zasady parkowania na chodniku przy przejściu dla pieszych

Parkowanie na chodniku przy przejściu dla pieszych wiąże się z zachowaniem odpowiedniego odstępu. Nie wolno tego robić w odległości mniejszej niż 10 m przed przejściem (nawet, gdy samochód pozostaje na jezdni tylko jednym bokiem). Zakaz ten obowiązuje także za przejściem, ale jedynie na drogach dwukierunkowych z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. W pozostałych sytuacjach jest to dozwolone. Za nieprawidłowe parkowanie grozi nie tylko mandat od 100 do 300 zł. Pojazd może zostać również odholowany, a to kolejne opłaty dla kierowcy!

Co jeszcze warto wiedzieć, by uniknąć mandatu za parkowanie?

Aby uniknąć mandatu za nieprawidłowe zatrzymywanie pojazdu, warto wiedzieć, jakie zasady i znaki drogowe regulują kwestie możliwości parkowania w strefie zamieszkania lub poza nią. Oto ogólne zasady, których należy się trzymać, parkując pojazd:

 • 1
  Znak „zakaz zatrzymywania” (B-36) dotyczy także chodnika! Mówi on, że parkowanie w tym miejscu jest niedozwolone. Czasem pod znakiem można znaleźć jednak tabliczkę „nie dotyczy chodnika”, co oznacza, że można zatrzymywać się na chodniku.
 • 2
  W strefie zamieszkania parkowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach wyraźnie do tego wyznaczonych. Parkingi można spotkać zwykle na terenie osiedli, w pobliżu szkół, sklepów oraz placów zabaw.
 • 3
  Uważaj na miejsca dla niepełnosprawnych – za parkowanie tam bez odpowiedniego orzeczenia można otrzymać mandat w wysokości nawet do 1200 zł oraz 6 punktów karnych.
 • 4
  W przypadku kolizji lub awarii możesz wyjątkowo zatrzymać się tam, gdzie obowiązuje zakaz, ale musisz to odpowiednio zasygnalizować poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego.
 • 5
  Zwracaj szczególną uwagę na znaki: B-35 „zakaz postoju” czy B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”.
 • 6
  Nie parkuj samochodu w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd z posesji bądź parkingu, a także tam, gdzie zajęcie miejsca zablokuje dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub uniemożliwi jego wyjazd.

Przeczytaj także: Prawidłowe wymiary miejsca parkingowego – zbiór ważnych informacji.

Pamiętaj o ubezpieczeniu pojazdu – sprawdź ofertę CUK!

Po przeczytaniu porady wiesz już, kiedy można parkować na chodniku i co mówią na ten temat aktualne przepisy. Aby uniknąć wysokich kar za brak OC, pamiętaj także o wykupieniu obowiązkowej polisy komunikacyjnej na czas!

Dodatkowo rozważ odpowiednie autocasco, dzięki któremu ochronisz swój pojazd w wielu problematycznych sytuacjach na drodze i podczas parkowania. Znalezienie idealnie dopasowanej oferty ułatwi Ci nasz nowoczesny kalkulator OC i ACna stronie CUK – sprawdź propozycje wielu towarzystw w jednym miejscu!

O ubezpieczenie OC lub inną polisę komunikacyjną możesz zapytać także doświadczonego doradcę na infolinii (22 27 00 337) lub osobiście w najbliższej stacjonarnej placówce CUK. Czekamy na Twój kontakt!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy można parkować jednym kołem na chodniku?

  Tak, można, lecz pod warunkiem, że na danym odcinku nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się lub postoju i pieszym zostanie co najmniej półtora metra chodnika (wolnej przestrzeni) do przemieszczania się. Dodatkowo pojazd swoim tyłem nie może tamować ruchu.

 • 2
  Ile miejsca trzeba zostawić, parkując na chodniku?

  Należy pozostawić minimum półtora metra szerokości dla pieszych. Ponadto nie można parkować na wjeździe do jakichkolwiek posesji (bramy itp.). Należy zachować też odstęp 10 metrów od skrzyżowania i pasów.

 • 3
  Czy tabliczka „zakaz parkowania” ma moc prawną?

  Co do zasady sama tabliczka „zakaz parkowania” nie ma mocy prawnej. Jedynymi obowiązującymi formami prawnymi są znaki B-36 (zakaz zatrzymywania się) oraz B-35 (zakaz postoju). Jeżeli tabliczka „zakaz parkowania” znajduje się w miejscu, w którym przepisy ruchu drogowego uniemożliwiają zatrzymanie się, może ona posłużyć jako dodatkowa informacja dla kierowcy.

Oceń artykuł

4.44
(9)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku