2022-04-21

Prawidłowe wymiary miejsca parkingowego — zbiór ważnych informacji

Jakie wymiary powinno mieć miejsce parkingowe?

Prawidłowe wymiary miejsca parkingowego — zbiór ważnych informacji

Znalezienie dogodnego miejsca do zaparkowania auta to problem wielu kierowców. Często zdarza się bowiem, że mimo wysokich umiejętności manewrowania pojazdem, posiadania systemów wspomagających oraz znajomości zasad ruchu drogowego zwyczajnie nie ma takiej możliwości. Przyczyną jest najczęściej zbyt wąskie miejsce parkingowe, które uniemożliwia swobodne wyjście z samochodu, a także stwarza ryzyko jego uszkodzenia. Właściwe wymiary miejsca parkingowego tonie tylko kwestia wygody kierowców, ale także ich bezpieczeństwa.

O zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych, a także ich przepisową szerokość i długość muszą troszczyć się nie tylko właściciele osobnych parkingów, ale także inwestorzy planujący budowę osiedli mieszkalnych, centrów handlowych oraz innych obiektów związanych z obecnością dużych skupisk ludzkich.

W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące przepisów oraz warunków technicznych, jakie muszą spełniać określone miejsca parkingowe.

Powierzchnia miejsca parkingowego — przepisy prawne

Wymiary miejsca parkingowego reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kwestie te określone są przepisami prawa. Narzuca je Ustawa: prawo budowlane oraz Ustawa: prawo o ruchu drogowych. (W obu przypadkach obowiązują nowelizacje z 2020 roku). Istotny jest też kodeks drogowy — to on określa m.in. zasady korzystania z miejsc postojowych, takie jak np. wymagana szerokość miejsca parkingowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miejsce postojowe dla samochodów osobowych powinno posiadać długość 5 m i szerokość co najmniej 2,5 m. W przypadku garażu podziemnego lub nadziemnego odległość miejsca postojowego od ścian lub słupów musi wynosić minimum 0,5 m. Jeśli chodzi natomiast o  wymiar miejsca postojowego zlokalizowanego wzdłuż jezdni, to powinno mieć ono co najmniej 6 m długości oraz 3,6 m szerokości z możliwością jej ograniczenia do 2,5 m, jeśli zajdzie potrzeba zapewnienia dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego/ pieszo-rowerowego.

Minimalna szerokość miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 3,6 m szerokości oraz minimum 5 m długości. Niezwykle istotne w tym wypadku jest zapewnienie obszaru do swobodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim. Długość miejsca parkingowego w przypadku samochodów ciężarowych wyniesie 8 m, a szerokość 3,5 m. (wzdłuż jezdni 15 m/ 3 m). Dla autobusów będzie to: 10 m długości i 4 m szerokości (wzdłuż jezdni: 19 m/ 3 m).

Jakie warunki techniczne musi spełnić miejsce parkingowe?

Wymiary miejsca postojowego lub parkingowego to nie jedyne zasady, jakimi muszą kierować się inwestorzy, planując budowę obiektów. Zobowiązani są również zadbać o zapewnienie wymaganej liczby miejsc oraz ich właściwe usytuowanie.

Wymiary miejsca parkingowego w garażu podziemnym lub na zewnątrz budynku muszą być zawsze uwzględnione na planie zagospodarowania przestrzennego — wymagają tego przepisy.

Niezwykle istotne jest także przygotowanie odpowiednich warunków parkowania dla osób niepełnosprawnych — tutaj kluczowe znaczenie ma zwiększona długość i szerokość miejsc parkingowych.

Niezwykle istotnym kryterium w planowaniu parkingu jest uwzględnienie specyfiki danej lokalizacji. Powierzchnia miejsca postojowego w garażu podziemnym powinna wynosić 11,5 m kwadratowego dla jednego stanowiska — do tego należy pamiętać o dojeździe i windach awaryjnych.

Zgodnie z przepisami miejsce postojowe przy ścianie musi dzielić z nią odległość minimum 0,5 m. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia drzwi przy wysiadaniu z samochodu. Warto o tym pamiętać, ponieważ ma to istotny wpływ na szerokość wszystkich miejsc parkingowych w garażu.

Ważnym kryterium technicznym w przypadku organizacji miejsc dla samochodów jest nie tylko wymagana powierzchnia miejsca parkingowego, ale też jego nawierzchnia. Zgodnie z przepisami regulującymi tę kwestię wszelkie stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla aut muszą mieć nawierzchnię utwardzoną lub przynajmniej gruntową stabilizowaną posiadającą spadek umożliwiający spływ wody. To kryterium muszą spełnić też wszelkie stanowiska dedykowane myciu i przeglądom aut na parkingach.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – kluczowe informacje

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności czy legitymacji OZN nie jest wystarczającym warunkiem do korzystania z miejsc parkingowych dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Potrzebna jest do tego specjalna karta parkingowa. Te miejsca postojowe spełniają bowiem określone warunki techniczne, które poniekąd ułatwiają parkowanie — właśnie dlatego tak często zostają bezprawnie przywłaszczane przez osoby ku temu nieupoważnione. Posiadanie odpowiedniego dokumentu rozwiązuje problem.

Ilość miejsc postojowych dla niepełnosprawnych także regulują przepisy. Muszą one spełniać też pewne warunki techniczne, takie jak odpowiednie wymiary i oznakowanie. Na każdym parkingu musi znaleźć się też odpowiednia liczba „niebieskich kopert”. Dzięki temu każda osoba z niepełnosprawnością, a także ta, która ją transportuje, może zaparkować auto na specjalnie przystosowanym do swoich potrzeb stanowisku.

Miejsce parkingowe dla OZN musi mieć wymiary: 3,6 m szerokości i min. 5 m długości (wzdłuż jezdni co najmniej 6 m) oraz znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien budynku. Podstawą prawną, która odpowiada za regulacje dotyczące parkingów dla niepełnosprawnych, jest treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. W większości polskich miast postój na miejscach dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatny, o ile za przednią szybą znajduje się wymagana karta parkingowa.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

To ważne!

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością poruszających się samochodami są określane na podstawie ogólnej liczby miejsc w obrębie danego parkingu. Wynoszą następująco:

  • 1 miejsce — gdy liczba wszystkich miejsc parkingowych wynosi od 6 do 15;
  • 2 miejsca — gdy liczba stanowisk wynosi od 16 do 40;
  • 3 miejsca — gdy liczba stanowisk wynosi od 41 do 100;
  • 4% łącznej liczby stanowisk — gdy ogólna liczba miejsc parkingowych wynosi więcej niż 100.

Miejsca postojowe w garażu podziemnym — warunki techniczne

Miejsca parkingowe w garażu podziemnym także podlegają regulacjom prawnym. Przede wszystkim oczywiste jest, że tego typu lokalizacja wymaga większej precyzji ze strony projektantów — nie sposób bowiem powiększyć przestrzeni już zbudowanego obiektu tak, jak ma to miejsce w przypadku parkingów na otwartej przestrzeni. Należy wziąć także pod uwagę odrębne standardy, takie jak pomiar odległości stanowiska względem ściany lub słupa. Przepisy odnoszące się do garażu podziemnego mówią o tym, że w świetle konstrukcji musi mieć on wysokość co najmniej 2,2 m. Do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych – 2 m.

W przypadku wykonania pod stanowiskiem postojowym instalacji na wysokość 190 cm przestrzeń w obrębie tego obniżenia nie może być zaliczona do powierzchni garażu. Takie stanowisko nie spełnia wymogów warunków technicznych zarówno przez niedopuszczalną wysokość instalacji nad posadzką, jak i niewłaściwą długość stanowiska postojowego (wyłączony jest wówczas fragment powierzchni). Powinno mieć ono bowiem 5 m długości oraz 2,5 m szerokości (auta osobowe).

Jakie warunki musi spełniać miejsce postojowe pod domem?

Wymiary miejsca parkingowego w przypadku obszarów przydomowych to ważna kwestia nie tylko dla samych mieszkańców osiedla. Z normami technicznymi muszą zapoznać się zwłaszcza inwestorzy planujący nowe nieruchomości na danym terenie. Istotne jest to, ile miejsc postojowych powinno się tam znaleźć, jaka ma być ich długość i szerokość oraz gdzie dokładnie mają zostać zlokalizowane.

Każda działka budowlana musi mieć zapewnione miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Wymiary stanowisk to nie jedyna kwestia, o którą musi zatroszczyć się w tym wypadku architekt. Ilość miejsc postojowych dla działki określana jest przez jeden z dwóch dokumentów prawa miejscowego — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli działka nie jest objęta Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, wtedy inwestor musi złożyć do UM lub UG wniosek o wydanie dokumentu zawierającego możliwe parametry projektowe.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, na jeden dom/lokal przypada zazwyczaj jedno lub dwa miejsca postojowe. W związku z tym, że samochodów osobowych na jedno gospodarstwo domowe statystycznie wciąż przybywa, często już na etapie projektowania domu uwzględnia się więcej miejsc garażowych lub postojowych — zwykle minimum dwa lub trzy.

Miejsca postojowe dla aut na działce powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 3 metry od granicy tejże działki, jeśli ilość stanowisk wynosi do 10 włącznie. Wymiary miejsca parkingowego na działce to standardowo: 2,5 m szerokości i 5 m długości — w przypadku aut osobowych oraz 3,6 m / 5 m — w przypadku aut osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. Miejsca postojowe na działce oraz dojazdy manewrowe również w tym wypadku muszą mieć nawierzchnię utwardzoną lub gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.

Oceń artykuł

2.60
(5)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku