Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2020-06-04

Zadośćuczynienie z OC sprawcy – jak się o nie skutecznie starać?

Działaj sprawnie krok po kroku z poradnikiem CUK!

Miałeś stłuczkę z winy drugiego kierowcy? Po tym wydarzeniu czułeś się źle, odczuwałeś ból karku czy pleców? A może od tego momentu boisz się wsiadać do samochodu? Jeśli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Zobacz jak otrzymać zadośćuczynienie z OC
Zobacz jak otrzymać zadośćuczynienie z OC

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Na początku wyjaśnijmy, czym jest odszkodowanie, a czym zadośćuczynienie z OC sprawcy. Chociaż te terminy są stosowane czasem jako synonimy, tak naprawdę nimi nie są. Oba świadczenia wypłacane są poszkodowanemu jednak dotyczą innych dóbr.

Jeśli Twoje auto ucierpiało podczas wypadku, otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy. Jest ono świadczeniem za szkody o charakterze materialnym. Warto zaznaczyć, że wypłaca się je tylko wtedy, kiedy można ustalić wartość szkody. 

A co wówczas, gdy ofiara wypadku dozna szkód niematerialnych? Kiedy osoba ta odczuwa ból czy cierpienie w związku z kolizją czy stłuczką, może ubiegać się o zadośćuczynienie od sprawcy wypadku. Świadczenie to ma charakter kompensacyjny, co oznacza, że ma zniwelować cierpienia, zarówno te, które już wystąpiły, jak i te, które mogą pojawić się w przyszłości. 

Oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, zarobków, które utracił w związku z wypadkiem, rentę m.in. na zwiększone potrzeby w związku z długotrwałym leczeniem, a także świadczenie na przekwalifikowanie się w sytuacji inwalidztwa spowodowanego wypadkiem. 

Kiedy należy się zadośćuczynienie?

Sytuacje, w których może być ono wypłacane, określone są w kodeksie cywilnym. Należą do nich: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, naruszenie dobra osobistego. Co ważne, zadośćuczynienie należy się wszystkim poszkodowanym w wypadku samochodowym. Jeśli odczuwają oni ból, cierpienie, doznali uszczerbku na zdrowiu, ich sprawność została ograniczona, a ponadto odczuwają stres i pogorszenie stanu psychicznego, mogą złożyć wniosek o zadośćuczynienie. 

Jak skutecznie ubiegać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Po pierwsze: trzeba powiadomić ubezpieczyciela o niedogodnościach, które odczuwasz w związku z wypadkiem. Informację taką trzeba przekazać towarzystwu ubezpieczeniowemu, w którym sprawca miał wykupione OC wraz z dokumentacją medyczną. Co ważne, zadośćuczynienia po wypadku możesz żądać również wówczas, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub, gdy w momencie tego wydarzenia nie miał ważnej polisy. Wtedy wypłatą świadczenia za szkody osobowe zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W takiej sytuacji możesz zgłosić się do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które ma w swojej ofercie ubezpieczenia OC. Taki ubezpieczyciel nie może odmówić Ci pomocy. 

Więcej na temat odszkodowania i zadośćuczynienia, gdy sprawca zbiegnie z miejsca wypadku pisaliśmy tu: Ucieczka z miejsca wypadku - czy poszkodowani dostają odszkodowanie?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy - wzór

Jeśli chcesz żądać zadośćuczynienia od sprawcy wypadku, musisz zgłosić pisemnie szkodę do ubezpieczyciela. Nie ma jednego określonego wzoru wniosku o zadośćuczynienie po wypadku. Wszystko dlatego, że każda sytuacja jest inna, a poszkodowany w takim zdarzeniu może doznać wielu krzywd. Liczy się natomiast to, aby zawrzeć jak najwięcej szczegółów, odnoszących się do:

  • miejsca wypadku i jego okoliczności,
  • obrażeń doznanych w jego wyniku,
  • urazów pojawiających się po wypadku i będących nim spowodowanych.

Oprócz danych poszkodowanego, wniosek o zadośćuczynienie musi zawierać dokładny opis odnoszący się do stanu zdrowia konkretnej osoby. Należy zawrzeć w nim zarówno datę, jak i miejsce zdarzenia oraz opis wypadku, obrażeń, jakich doznała osoba poszkodowana, określić jak najwięcej szczegółów odnośnie do leczenia i ewentualnej rehabilitacji, a także wskazać stopień powrotu ofiary do stanu zdrowia przed wypadkiem. W takim wniosku należy zawrzeć informację na temat stanu zarówno fizycznego, jak i psychicznego poszkodowanego. Konieczne będą jednak informacje od lekarza.

W piśmie wpisuje się również numer polisy sprawcy. Łatwo można ustalić go na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu sprawcy oraz datę wypadku, a wyszukiwarka wyświetli numer polisy.

Jak ustalić wysokość zadośćuczynienia po wypadku?

We wniosku należy określić żądaną kwotę zadośćuczynienia. Jak ją ustalić? Trzeba określić rozmiar szkód fizycznych, jak i psychicznych. Pod uwagę należy również wziąć ewentualne trudności w pracy zarobkowej oraz to, czy uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem obniżył standard życia całej rodziny. Ważne są również takie czynniki jak wiek, miejsce zamieszkania czy zawód. Przykładowo: kierowca, który w wyniki wypadku straci rękę nie będzie w stanie pracować dalej w tym zawodzie, a jeśli dodatkowo jest jedynym żywicielem rodziny, standard wszystkich jej członków się pogorszy. Młody człowiek również może wnioskować o wyższezadośćuczynienie, jeśli wypadek rzutuje na jego osobisty rozwój czy sposób postrzegania dalszego życia. Również postawa sprawcy może mieć wpływ na wysokość świadczenia.

Wysokość zadośćuczynienia będzie więc inna w zależności od sytuacji i konkretnego przypadku. Zasada brzmi: świadczenie musi być odpowiednie i określone w stosunku do doznanych krzywd, ponieważ spełnia funkcję kompensacyjną. Zadośćuczynienie ma przede wszystkim łagodzić cierpienie w sposób całościowy. Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego z 2016 r. są takie, że ustalone zadośćuczynienie nie powinno powodować nieuzasadnionego wzbogacenia. Z drugiej strony rekomendacje KNF mówią, że na wysokość takiego świadczenia nie może mieć wpływu stopa życiowa poszkodowanego.

Jeśli masz problem z oceną wysokości zadośćuczynienia, warto zgłosić się do adwokata-specjalisty w dziedzinie odszkodowań i zadośćuczynień. Przed skorzystaniem z usług takiej kancelarii odszkodowawczej warto jednak dokładnie przeczytać umowę i dowiedzieć się, jak wysoką prowizję dostanie prawnik prowadzący sprawę. 

Ile czasu masz na złożenie wniosku o zadośćuczynienie od sprawcy wypadku?

Zadośćuczynienie należy do roszczeń odszkodowawczych więc wniosek o jego wypłacenie składa się zazwyczaj razem z wnioskiem o odszkodowanie. Jednak warto wiedzieć, że roszczenie o zadośćuczynienie przedawnia się po 3 latach od dnia wystąpienia szkody, chyba że pojawiła się ona w związku z popełnieniem zbrodni lub występku. Wtedy na zgłoszenie wniosku o wypłacenie świadczenia w związku ze szkodą osobową masz 20 lat

Zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego

Mówiąc o zadośćuczynieniu z OC sprawcy, nie zapomnijmy o świadczeniu dla członków rodziny ofiary, która w wyniku wypadku umrze. Takie zadośćuczynienie należy się najbliższym członkom rodziny zmarłego, czyli rodzicom, dzieciom, małżonkowi itd. Ważne są tutaj relacje, jakie łączyły członków rodziny z ofiarą. Z OC sprawcy ubezpieczyciel musi zwrócić koszty związane z pogrzebem, w tym z kupieniem nagrobka czy zorganizowaniem stypy. 

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie zgadza się z wysokością zadośćuczynienia?

Towarzystwo, analizując wniosek o zadośćuczynienie i wszystkie czynniki, które mają wpływ na wysokość świadczenia, może nie zgodzić się z żądaną przez ofiarę wypadku kwotą. Wtedy do wyboru są dwie możliwości - albo przystać na określoną przez ubezpieczyciela wysokość świadczenia, albo napisać odwołanie. Jeśli odwołanie również nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, warto zgłosić się do Rzecznika Finansowego. Może być to forma skargi lub prośby o pomoc w polubownym rozpatrzeniu sprawy. Jeśli i ta droga zawiedzie, poszkodowany ma prawo do zgłoszenia sprawy do sądu. 

Pamiętaj o ważnym OC!

Potrzebujesz polisy OC? Zajrzyj do kalkulatora online i dzięki kilku kliknięciom oblicz składkę. Możesz też do nas zadzwonić na infolinię lub odwiedzić placówkę.

keyboard_arrow_up