2022-02-14

Wniosek o wydanie prawa jazdy – jak wypełnić, gdzie złożyć i kiedy to zrobić?

Dowiedz się jak poprawnie wypełnić oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy – jak wypełnić, gdzie złożyć i kiedy to zrobić?

Jest kilka sytuacji, w których konieczny jest wniosek o wydanie prawa jazdy. Dotyczy to nie tylko młodych kierowców, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych i nie tylko. To także sytuacja, która dotyka tych, którzy zmienili imię i nazwisko lub dokument stracił ważność. Jak złożyć wniosek o prawo jazdy? O czym należy pamiętać? Podpowiadamy.

Kiedy można złożyć wniosek o prawo jazdy?

Tak naprawdę jest kilka sytuacji, w których możesz złożyć wniosek o prawo jazdy. Pierwsza z nich dotyczy kandydatów na kierowców, którzy zobligowani są do spełnienia wielu formalności związanych z uprawnieniami, a także zdania pozytywnie egzaminu państwowego. Jeśli ktoś zdecydował się na zmianę imienia czy nazwiska, trzeba także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, z poprawnymi danymi. Przykładem jest tu kobieta, która wyszła za mąż i zdecydowała się na przejęcie nazwiska po mężu. Wtedy konieczna jest aktualizacja danych. Kiedy dokument uległ zniszczeniu, również trzeba go wymienić. 

To ważne!

Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 roku nie zawierają adresu zamieszkania kierowcy. Właśnie dlatego nie trzeba wymieniać dokumentu, kiedy zmienia się miejsce stałego pobytu, w tym miejscowość czy też ulicę. To duża oszczędność dla kierowców. Każdy wniosek o prawo jazdy wiąże się też z dodatkowymi opłatami. Istotną informacją jest też to, że dokumenty nie podlegają wymianie, jeśli mają starą formę, czyli jest zawarty adres zamieszkania. Nie będzie to miało wpływu na uprawnienia do prowadzenia samochodu.

Wniosek o prawo jazdy, mogą złożyć także:

 • osoby, którym skradziono dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów,

 • kierowcy, którzy mają nieczytelne lub uszkodzone prawo jazdy,

 • osoby, które chcą wymienić zagraniczne prawo jazdy na polski odpowiednik.

Wniosek o prawo jazdy – wzór

Wzór wniosku o prawo jazdy jest właściwie taki sam, bez względu na to, jaki jest powód jego składania. Możesz go pobrać ze strony internetowej.

Przydadzą Ci się podstawowe dane, takie jak PESEL lub data urodzenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu lub adres e-mail. Jeśli dotychczas miałeś prawo jazdy, trzeba wpisać jego numer, datę wydania oraz organ wydający. Należy również zaznaczyć, czy chodzi o wydanie prawa jazdy, pozwolenia, a może przywrócenie cofniętego uprawnienia. 

Przygotuj też niezbędne załączniku, w zależności od sytuacji, która Cię dotyczy. Bardzo ważna jest odpowiednia fotografia oraz orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Wniosek o prawo jazdy zawiera ich numer, a także dzień otrzymania. Trzeba również dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz kopię dotychczasowych uprawnień, jeśli takie kierowca posiada. 

W razie wydania wtórnika, we wniosku koniecznie trzeba to zaznaczyć. Należy uważać na dane, jakie wymaga wniosek o prawo jazdy. Zmiana nazwiska to sytuacja, w której trzeba podać poprzednie dane oraz nowe. 

Gdzie złożyć wniosek o prawo jazdy?

Wszystko zależy od tego, jakie jest Twoje miejsca zamieszkania. Wniosek o prawo jazdy składa się w urzędzie starostwa powiatowego w Twoim miejscu zamieszkania. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu, złóż wniosek w Urzędzie Miasta. Informację o tym, gdzie dokładnie znajduje się Wydział Komunikacji, znajdziesz w internecie. Jeśli mieszkasz w Warszawie – złóż wniosek w urzędzie dzielnicy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Pierwszy wniosek o wydanie prawa jazdy – co musisz wiedzieć?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że wniosek o prawo jazdy mogą zgłosić wyłącznie osoby, które ukończyły 18. wiek życia. Sam kurs na prawo jazdy można jednak rozpocząć już wcześniej. Do tego trzeba się jednak odpowiednio przygotować, a najlepiej zrobić to jeszcze przed przystąpieniem do zajęć w ośrodku nauki. 

Wniosek o wydanie prawa jazdy może zgłosić:

 • obywatel Polski, który skończył minimalny wymagany wiek (np. dla kategorii B1 jest to 16 lat, jednak dla samochodów osobowych minimalny próg wynosi 18 lat),
 • każdy pełnoletni obywatel Polski, który ma już prawo jazdy i chce uzyskać kolejne uprawnienia, dla innej kategorii,
 • dyplomata na placówce w Polsce.

Pierwszym krokiem jest wykonanie badań lekarskich. Orzeczenie jest niezbędne do wniosku o wydanie prawa jazdy. To nie tylko formalność, ale przede wszystkim sprawdzenie, czy stan zdrowia pozwala na prowadzenie samochodu osobowego. Wyklucza się w ten sposób także choroby psychiczne, uzależnienia od alkoholu i innych używek. Wizyta u lekarza jest także niezbędna do sprawdzenia podstawowych reakcji, równowagi, a także słuchu i wzroku. Od tego będzie wiele zależeć. 


Drugim krokiem jest wizyta u fotografa. Zdjęcie to będzie widniało na prawie jazdy, dlatego będzie później dołączone do wniosku. Wymiary muszą mieć dokładnie 35 x 45 mm. Warto jednak pamiętać o tym, aby wniosek o prawo jazdy zawierał fotografię, która została wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wizytą w urzędzie.

Jak złożyć wniosek o prawo jazdy i uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę?

Przyszedł czas na wniosek o prawo jazdy. Jak wypełnić, skoro wcześniej nie miałeś z tym doświadczenia? Najlepiej wybierz się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania. To niezbędne, aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę, czyli trzw. PKK. To elektroniczny dokument, w którym będą zawarte wszystkie niezbędne informacje. Przyda się do późniejszej nauki w ośrodku, a także egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu drogowego. 

Założenie PKK jest bezpłatne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której konieczne jest pełnomocnictwo. Te kosztuje 17 złotych, a opłatę uiszcza się na konto bankowe wg konkretnego Urzędu Miasta albo na miejscu (np. w kasie lub specjalnie przeznaczonym do tego okienku). Jeśli jednak osoba upoważniona jest bliskim z rodziny, np. mężem, żoną, bratem, siostrą, matką albo ojcem, nie trzeba mieć pełnomocnictwa.

Wniosek o prawo jazdy możesz pobrać wcześniej przez internet i zanieść wypełniony dokument do Wydziału Komunikacji, zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.

Pamiętaj też o dokumentach, które są niezbędne do złożenia wniosku o prawo jazdy. Przygotuj:

 • orzeczenie lekarskie,

 • aktualne zdjęcie,

 • dowód osobisty lub paszport (cudzoziemcy mogą się posługiwać także kartą pobytu),

 • pisemną zgodę rodziców albo opiekunów prawnych (jeśli osoba składająca wniosek o prawo jazdy nie ma ukończonych 18. lat).

To ważne!

Jeśli wniosek o prawo jazdy składa osoba niepełnoletnia, w urzędzie musi się także pojawić rodzic albo opiekun prawny. Konieczny będzie podpis, który jest jednoznaczny ze zgodą na przystąpienie do kursu.

Wniosek o prawo jazdy zawiera podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. 

Najczęściej tuż po jego złożeniu, otrzymuje się od razu numer PKK, z którym można wybrać się do ośrodka nauki jazdy. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki, kiedy jest problem z danymi, źle wypełnionym wnioskiem czy brakuje pewnych dokumentów. Wtedy trzeba liczyć się z dłuższym okresem oczekiwania na numer PKK.

Wniosek o prawo jazdy online – jak go złożyć?

Jeśli chcesz złożyć wniosek o prawo jazdy online, nie ma problemu. Wystarczy mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Procedura wygląda bardzo podobnie. Również potrzebujesz orzeczenia lekarskiego, a także fotografii. Po zalogowaniu się na platformie ePUAP konieczne jest wypełnienie formularza. Oryginalne dokumenty możesz przesłać pocztą. Numer Profilu Kandydata na Kierowcę otrzymasz w taki sposób, jaki wskażesz we wniosku. Najczęściej można go odczytać na platformie ePUAP albo w liście przesłanym pocztą. 

Jeśli sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, cała procedura może wydłużyć się nawet do miesiąca. Najczęściej jednak składasz wniosek o prawo jazdy online i w ciągu kilku dni roboczych otrzymujesz numer PKK.

Co się dzieje po złożeniu wniosku na prawo jazdy?

Po otrzymaniu numeru PKK możesz przystąpić do nauki jazdy. Kurs obejmuje 30 godzin teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych. Następnie należy zgłosić się do WORD-u, aby przystąpić do egzaminu państwowego. Ten rozpoczyna się od części teoretycznej, która odbywa się w specjalnej sali komputerowej. Po jego pozytywnym zdaniu czas na egzamin praktyczny. Pierwsza część odbywa się na placu manewrowym, a druga na drogach publicznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z Twoją myślą, egzaminator wprowadza wszystkie dane do systemu. Uzupełnia w ten sposób Profil Kandydata na Kierowcę. Wszystkie informacje, wraz z dokumentami, trafiają do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta

Jeśli do tej pory nie opłaciłeś wydania prawa jazdy, koniecznie trzeba to zrobić. Wniesienie opłaty jest niezbędne do odbioru dokumentu. Możesz to zrobić bezpośrednio w urzędzie, w odpowiednim okienku albo stanowisku. Potrzebne będzie Ci jednak potwierdzenie, które koniecznie trzeba zanieść i dołączyć do dokumentów. Opłatę możesz także uiścić online, na numer konta bankowego Wydziału Komunikacji odpowiedniego Urzędu Miasta lub za pomocą strony internetowej. Uzyskanie prawa jazdy jest jednoznaczne z kosztem 100,50 złotych. Najczęściej cała procedura trwa około 8 dni roboczych. Może się jednak przedłużyć do dwóch tygodni, a w wyjątkowych sytuacjach nawet do miesiąca lub dwóch. Dlaczego? Urząd weryfikuje wszystkie otrzymane informacje. Sprawdza też, czy nie ma przeciwwskazań do uzyskania uprawnień. Chodzi tu przede wszystkim o zakaz prowadzenia pojazdów albo posiadanie prawa jazdy za granicą. 

Uwaga!

Na każdym etapie potrzebny Ci będzie numer PKK. Przyda Ci się on nie tylko do złożenia wniosku o prawo jazdy, ale także do zapisania się na naukę jazdy. Ponadto trzeba go przestawić w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Jeśli będziesz chciał sprawdzić status odbioru prawa jazdy, możesz to zrobić na stronie internetowej info-car. Do tego także będzie Ci potrzebny numer PKK (lub data urodzenia albo PESEL).

Dopóki Twój wniosek o wydanie prawa jazdy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie możesz prowadzić samochodu. W trakcie tej procedury zostaniesz dopisany do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, jednak nie wiesz, kiedy dokładnie to nastąpi. Właśnie dlatego, jeśli funkcjonariusz policji sprawdzi Twoje dane i nie będziesz widnieć jako kierowca w systemie, czekają Cię nieprzyjemności z tego tytułu. W gorszej sytuacji będą też ci, którzy spowodują wypadek na drodze bez uprawnień. 

Do odbioru prawa jazdy potrzebny Ci będzie dokument tożsamości.

To ważne!

Jest kilka kwestii, o których warto pamiętać. Po ukończeniu nauki w ośrodku szkoleniowym najpewniej przystąpisz do egzaminu wewnętrznego. Wtedy sprawdzisz swoją wiedzę i doświadczenie. Możesz też zapisać się na lekcje dodatkowe. Jeśli jednak chodzi o egzamin główny, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przystępujesz do dwóch części. Możesz umówić się na dwie części jednego dnia. Zapisy na egzamin na prawo jazdy także odbywają się od jakiegoś czasu online

Wniosek o prawo jazdy w przypadku zgubienia/zniszczenia

Każdy, kto stracił swoje prawo jazdy lub uległo ono zniszczeniu, może dostać wtórnik. Trzeba wypełnić wniosek, a następnie dołączyć niezbędne dokumenty i załączniki:

 • aktualne zdjęcie 

 • potwierdzenie opłaty za wtórnik,

 • dotychczasowe prawo jazdy (jeśli jest uszkodzone lub nieczytelne, na pewno się przyda).

Konieczna jest wizyta w Wydziale Komunikacji w Urzędzie Miasta, zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania. Na miejscu będzie trzeba wypełnić oświadczenie o tym, jak doszło do zgubienia. Za wydanie wtórnika, trzeba zapłacić 100,50 złotych, czyli tyle samo, ile za standardowe prawo jazdy. Możesz to zrobić przelewem internetowym na konto urzędu albo stacjonarnie, na miejscu.

Od momentu wysłania trzeba czekać około 9 dni na wydanie nowego prawa jazdy. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może się wydłużyć do 2 miesięcy. Cały czas możesz kontrolować status wydania prawa jazdy, a jeśli urząd odmówi, wtedy masz prawo się odwołać. Czas na złożenie odpowiedniego dokumentu to 14 dni od otrzymania odmowy.

Wniosek o prawo jazdy można złożyć także online. Jak to zrobić?

1. Przygotuj wniosek o wydanie prawa jazdy. Pobierz dokument, wypełnij go, wydrukuj i podpisz osobiście. Zrób skan. Pamiętaj o tym, aby we wniosku zaznaczyć, w jaki sposób chcesz odebrać dokument.

2. Przygotuj zdjęcie do prawa jazdy w formie elektronicznej. Jeśli go nie masz, po złożeniu wniosku trzeba wysłać je pocztą na adres urzędu, do którego składasz wniosek.

3. Złóż opłatę internetowo za wtórnik prawa jazdy, a także przygotuj potwierdzenie. Może to być skan albo dokument PDF.

4. Jeśli posiadasz poprzednie prawo jazdy, ale masz zniszczony dokument, zeskanuj go.

5. Wejdź na stronę internetową ePUAP

6. Zaloguj się na swoje konto Profilem Zaufanym, a następnie wypełnij formularz.

7. Wyślij wniosek do urzędu.

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy po utracie ważności?

W Polsce nie wydaje się już bezterminowego prawa jazdy, dlatego trzeba pamiętać o wyrobieniu kolejnego dokumentu, zgodnie z terminem. Najdłuższy czas, na jaki możesz otrzymać uprawnienia to 15 lat. Właśnie dlatego konieczne jest ponowne wykonanie badań lekarskich i psychologicznych oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty. Tak jak w pozostałych przypadkach, konieczna jest również fotografia i kserokopia prawa jazdy.

Przykładowo, pan Mirosław zauważył, że zbliża się koniec ważności swoich uprawnień do prowadzenia samochodu osobowego. Miesiąc przed tym terminem, wybrał się do lekarza na badania dla kierowców oraz po odpowiednie zaświadczenie, a następnie złożył w wybranym Wydziale Komunikacji względem miejsca zamieszkania, wniosek o wydanie prawa jazdy. Ze względu na jego problemy zdrowotne, a konkretnie dużą wadę wzroku, otrzymał uprawnienia na kolejne 5 lat. Po tym czasie będzie konieczny kolejny wniosek o prawo jazdy, a co za tym idzie — kontrola u lekarza, który sprawdzi, czy nie ma przeciwwskazań do przedłużenia uprawnień.

Nie zapomnij o terminie obowiązkowego ubezpieczenia!

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny nie są jedynymi formalnościami, o których trzeba pamiętać. Ważne jest także ubezpieczenie OC. Sprawdź ofertę w kalkulatorze online, zadzwońdo doradców CUK Ubezpieczenia albo odwiedź jedną z placówek.

Oceń artykuł

1.00
(5)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku