2023-03-14

Jak napisać wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty?

Podpowiadamy, jak napisać wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty!

Jak napisać wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty?

Każdej wiosny na polskich drogach pojawia się wielu rowerzystów i niestety wypadki z ich udziałem zdarzają się nadal zbyt często. Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym rowerzystą, czy wyłącznie kierowcą auta, dowiedz się, czy należy się odszkodowanie za wypadek na rowerze. W jakich sytuacjach zadziała polisa ubezpieczeniowa? Kiedy wypłata nastąpi z polisy kierującego autem, a kiedy z ubezpieczenia rowerzysty i roweru? Podpowiadamy także, jakie dane powinny zostać zawarte we wniosku o odszkodowanie dla rowerzysty.

Co zrobić po wypadku rowerowym?

Jeżeli dojdzie do wypadku rowerowego należy przede wszystkim zachować spokój i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanym oraz innym uczestnikom ruchu. Oto co należy krok po kroku zrobić po zdarzeniu z udziałem rowerzysty:

 • 1
  W pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników wypadku. Jeżeli są ranni koniecznie skontaktuj się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
 • 2
  Zabezpiecz miejsce wypadku.
 • 3
  Jeżeli jest taka potrzeba, uzyskaj informację od świadków wypadku, zbierz ich dane kontaktowe, by później w razie potrzeby móc się z nimi skontaktować
 • 4
  W zależności czy mamy do czynienia z kolizją, czy z wypadkiem, zgłoś sprawę do odpowiednich służb takich jak straż miejska czy policja.
 • 5
  Udokumentuj wypadek w taki sposób, żeby widoczne były wszystkie uszkodzenia roweru oraz ewentualne obrażenia poszkodowanych osób
 • 6
  Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela. Jeżeli do wypadku doszło z winny innego użytkownika drogi, skontaktuj się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym miał on zawartą polisę. Jeżeli to Ty spowodowałeś wypadek lub uszkodziłeś rower w inny sposób i posiadasz ubezpieczenie roweru – skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem.

Zastanawiasz się, co powinno znaleźć się we wniosku o odszkodowanie za uszkodzony rower? W zależności od sytuacji, do jakiej dojdzie na drodze zgłoszenie może zostać złożone w ramach OC sprawcy wypadku lub w ramach ubezpieczenia casco roweru. W zależności od polisy, jaką posiadasz, możesz ubiegać się o odszkodowanie z tytułu różnych zdarzeń. Decydując się na polisę rowerową możesz wykupić kilka rodzajów ubezpieczeń: NNW rowerzysty, casco roweru, OC rowerzysty, a nawet ubezpieczenie bagażu.

Wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty to jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie którego towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie za uszkodzony jednoślad. We wniosku należy umieścić kilka podstawowych danych opisujących zdarzenie, które miało miejsce. Konieczne będzie również określenie, jakiego odszkodowania oczekujesz. Z dalszej części artykułu dowiesz się jak napisać wniosek o odszkodowanie, gdy miał miejsce upadek na rowerze.

Jak wystąpić o odszkodowanie dla rowerzysty?

Warto wiedzieć, że jako poszkodowany możesz złożyć wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty z OC sprawcy wypadku. Jest to uzasadnione, gdy do wypadku dojdzie nie z Twojej winy (np. jako rowerzysta zostaniesz potrącony przez kierowcę samochodu osobowego). W tej sytuacji zarówno szkody wyrządzone w Twoim mieniu, jak i koszty związane z Twoim leczeniem zostaną pokryte z OC komunikacyjnego sprawcy.

Drugą sytuacją, jaka może mieć miejsce jest wywrotka na rowerze bez udziału osób trzecich. Odszkodowanie,jeżeli posiadasz polisę odpowiednią polisę ubezpieczeniową, zostanie Ci wypłacone bezpośrednio z towarzystwa, w którym masz zawartą polisę. Jeżeli posiadasz ubezpieczenie roweru i rowerzysty, odszkodowanie za uszkodzony pojazd oraz upadek zostanie Ci wypłacone w ramach polisy rowerowej.

Ubezpieczenie roweru, na które warto się zdecydować to z całą pewnością NNW, które chroni Cię w sytuacji, gdy podczas upadku na rowerze dojdzie do uszkodzenia ciała. Jeżeli dojdzie do wypadku, towarzystwo wypłaci odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu zgodnie z sumą ubezpieczenia wybraną na polisie. Wystarczy, że we wniosku zaznaczysz informację, że chcesz uzyskać odszkodowanie w związku z uszkodzeniem ciała. Pamiętaj też o dołączeniu dokumentacji medycznej, która potwierdza, że doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Poza tą podstawową ochroną warto wykupić również casco roweru. Jeżeli dojdzie do wywrotki, wskutek której uszkodzisz swój rower, odszkodowanie zostanie wypłacone, a Ty będziesz mógł naprawić swój jednoślad. Taka polisa zadziała również w sytuacji, gdy dojdzie do kradzieży roweru. Przy ubezpieczeniu roweru od kradzieży pamiętaj również o tym, że Twój jednoślad musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia – sprawdź nasz artykuł dotyczący tego, jak zabezpieczyć rower.

Odszkodowanie za wypadek na rowerze może obejmować również ubezpieczenie bagażu. Jeżeli Twoja polisa została rozszerzona o to ryzyko, towarzystwo wypłaci Ci odszkodowanie za uszkodzony bagaż. Pamiętaj, by do wniosku o odszkodowanie dla rowerzysty w ramach casco roweru i bagażu dołączyć dokumentację zdjęciową pokazującą rozmiar szkód.

Poruszając się na rowerze, Ty również możesz spowodować szkodę. Warto zatem wykupić również OC rowerzysty, które gwarantuje wypłatę świadczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim. W tej sytuacji to osoba poszkodowana w wypadku składa wniosek o odszkodowanie.

W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku na rowerze jako ubezpieczony w pierwszej kolejności jesteś zobowiązany postarać się o złagodzenie skutków wypadku oraz jeżeli jest taka konieczność niezwłocznie poddać się leczeniu i opiece lekarskiej. Dodatkowo koniecznie musisz przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu przebieg zdarzenia, dokumentację medyczną potwierdzającą doznanie uszkodzeń ciała, rachunki oraz inne dowody poniesionych kosztów. Co do zasady na zgłoszenie szkody masz 7 dni od zajścia zdarzenia.

Szkodę możesz zgłosić poprzez formularz na stronie internetowej lub dzwoniąc na infolinię. Bez względu na formę zgłoszenia szkody konieczne będzie dostarczenie odpowiednich dokumentów przedstawiających poniesione koszty.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty?

Wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty jest konieczny, jeżeli chcesz otrzymać wypłatę świadczenia ze swojej polisy. Jeżeli doszło do upadku na rowerze, odszkodowanie, jakie możesz otrzymać to np. świadczenie w ramach NNW. W przypadku uszkodzenia roweru również możesz liczyć na wsparcie ze strony ubezpieczyciela.

We wniosku o odszkodowanie należy umieścić przede wszystkim:

 • 1
  Twoje dane, jako poszkodowanego w wypadku oraz dane ewentualnego sprawcy, jeżeli z taką sytuacją mamy do czynienia.
 • 2
  Koniecznie umieść tam również informacje dotyczące samego wypadku – dokładny opis oraz dokumentację zdjęciową.
 • 3
  Obowiązkowe jest również wskazanie numeru polisy oraz informacji dotyczących Twoich roszczeń.
 • 4
  We wniosku koniecznie musisz zawrzeć informację o kosztach, jakie poniosłeś w związku z tym zdarzeniem. Jeżeli były to koszty związane nie tylko z naprawą roweru, ale również z kosztami leczenia po wypadku, musisz potwierdzić je stosownymi dokumentami (paragonami/fakturami).
 • 5
  Jeżeli doszło do uszczerbku na zdrowiu, konieczne jest dołączenie również dokumentacji medycznej.

Podpisany wniosek należy odesłać do towarzystwa ubezpieczeniowego i czekać na odpowiedź ubezpieczyciela.

Na co zwrócić uwagę, pisząc wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty?

Pisząc wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Opis zdarzenia – ważne jest by opis był jak najdokładniejszy. Opisz czas, miejsce oraz okoliczności wypadku. Im więcej szczegółów, tym lepiej
 • Szczegóły obrażeń, do jakich doszło – jeżeli doszło do uszkodzenia ciała, przedstaw dokumentację medyczną. Dzięki temu szybciej otrzymasz odszkodowanie.
 • Dowody – przedstaw dokumentację zdjęciową, a jeżeli posiadasz świadków zdarzenia, wskaż ich we wniosku.
 • Wysokość odszkodowania – policz wszystkie koszty związane z tą szkodą. Da Ci to pewność, że towarzystwo pokryje wszystkie poniesione przez Ciebie koszty.
 • Terminy – we wniosku warto określić również termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty odszkodowania.

Ile odszkodowania może otrzymać potrącony rowerzysta?

Wysokość odszkodowania, które jako rowerzysta możesz otrzymać za potrącenie, zależy od wielu czynników. Znaczenie ma np. orzeczony uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia i przede wszystkim okoliczności zdarzenia. Jeżeli do szkody doszło nie z Twojej winy możesz ubiegać się również o zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji, kosztów dojazdu czy opieki domowej.

Przykład 1:

Dominika uwielbia jazdę rowerem i codziennie korzysta z jednośladu, by dojechać do pracy. Pewnego dnia, podczas jazdy na skrzyżowaniu, została potrącona przez samochód. W wyniku tego wypadku Dominika doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu, a jej rower został znacznie uszkodzony.

Dzięki ubezpieczeniu rowerowemu Dominika mogła ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty. Na podstawie orzeczonego uszczerbku na zdrowiu, kosztów leczenia i wartości uszkodzonego roweru, suma odszkodowania została wypłacona Dominice. Dzięki temu nie musiała martwić się o kwestie finansowe.

Jeżeli do wypadku doszło z Twojej winy, np. doszło do wywrotki na rowerze, wskutek której uszkodziłeś swój sprzęt, bagaż oraz doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłata świadczenia zależy od tego, jakie sumy ubezpieczenia zostały wybrane przez Ciebie na polisie.

Poniżej pokazujemy maksymalne wypłaty świadczenia dla ubezpieczenia roweru w PZU:

Ryzyko ubezpieczenioweSuma Ubezpieczenia

NNW rowerzysty

200 000 zł – 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu

Casco roweru

20 000 zł

Ubezpieczenie bagażu

10 000 zł

OC rowerzysty

200 000 zł

Pamiętaj, że suma ubezpieczenia wskazana na polisie jest maksymalną kwotą, do jakiej możesz otrzymać odszkodowanie w związku z zaistniałą szkodą.
 

Kto pokrywa odszkodowanie za wypadek rowerzysty?

W zależności od sytuacji, jaka miała miejsce na drodze, odszkodowanie może zostać wypłacone w ramach OC sprawcy wypadku lub z Twojej polisy rowerowej. Zapamiętaj:

 • Jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku (np. z udziałem samochodu) – wniosek o odszkodowanie dla rowerzysty powinieneś złożyć do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Towarzystwo, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy wypłaci odszkodowanie nie tylko za uszczerbek na zdrowiu, ale również za poniesione koszty leczenia oraz uszkodzone mienie.

Przykład 2:

Milena w wakacje codziennie jeździ swoim rowerem. Pewnego dnia, podczas przejazdu przez skrzyżowanie, została potrącona przez samochód. W wyniku tego wypadku rowerzystka doznała poważnych obrażeń, a jej jednoślad został kompletnie zniszczony.

Milena zgłosiła roszczenie o odszkodowanie. Złożyła wniosek o odszkodowanie do towarzystwa sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel pojazdu, który spowodował kolizję, był odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia oraz straty materialne, czyli zniszczony rower Mileny.

 • Jeśli doszło do upadku na rowerze bez udziału osób trzecich, odszkodowanie zostanie wypłacone zgodnie z ryzykami i sumami ubezpieczenia, jakie znajdują się na Twojej polisie. W tym przypadku możesz liczyć na wypłatę odszkodowania w ramach NNW, casco roweru czy ubezpieczenia bagażu. Jeżeli dodatkowo wyrządziłeś szkodę osobie trzeciej, towarzystwo wypłaci odszkodowanie poszkodowanym w wypadku.

Przykład 3:

Adam jechał rowerem. Do wypadku doszło bez udziału osób trzecich. Adam mógł ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z ryzykami i sumami ubezpieczenia na jego polisie rowerowej. Jeżeli na polisie była zawarta ochrona NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków), Adam mógł otrzymać odszkodowanie za poniesione obrażenia ciała. Jeśli miał również ubezpieczenie casco roweru, mogło ono obejmować wypłatę odszkodowania za zniszczony sprzęt. Wszystko zależy od zakresu zawartej polisy.

Jak ubezpieczyć się przed wypadkami na rowerze?

Najlepszym zabezpieczeniem przed finansowymi skutkami wypadku na rowerze jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW dla rowerzysty. W razie wywrotki podczas przejażdżki odszkodowanie zostanie Ci wypłacone zgodnie ze wskazanymi na polisie sumami ubezpieczenia. Nie czekaj i już dziś sprawdź ceny takiego ubezpieczenia. Nasz kalkulator rowerowy pozwoli Ci na dopasowanie oferty do Twoich potrzeb

Pamiętaj również, że NNW to nie jedyne ubezpieczenie, które chroni Cię w razie wypadku. Warto pamiętać również o casco roweru, ubezpieczeniu bagażu oraz OC rowerzysty, by zapewnić sobie kompleksową ochronę.

Podsumowanie

 • W zależności od sytuacji odszkodowanie może zostać wypłacone z polisy sprawcy wypadku lub przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiadasz ubezpieczenie rowerowe.
 • Wniosek o odszkodowanie należy złożyć we wskazanym przez towarzystwo terminie wraz z pełną dokumentacją.
 • Ubezpieczenie rowerzysty obejmuje nie tylko NNW, ale również ubezpieczenie casco roweru, ubezpieczenie bagażu oraz OC rowerzysty.
 • Pisząc wniosek o odszkodowanie warto podać jak najwięcej szczegółów zdarzenia, by mieć pewność, że towarzystwo otrzyma wszystkie niezbędne informacje.

Ceny za ubezpieczenie rowerzysty są bardzo korzystne. Nie czekaj, otwórz nasz kalkulator rowerowy i sprawdź, ile będzie kosztowała Twoja polisa.

FAQ – najczęściej zadawane pytania związane z potrąceniem rowerzysty:

 • 1
  Jak opisać kolizję rowerową?

We wniosku należy umieścić najważniejsze informacje takie jak: miejsce i czas zdarzenia, opis zdarzenia, opis uszkodzeń, zeznania świadków, jeżeli jest taka potrzeba to także dokumentację zdjęciową. Umieść jak najwięcej informacji, by możliwie najdokładniej zobrazować sytuację, która miała miejsce.

 • 2
  Czy ubezpieczenie rowerowe obejmuje poślizg?

Jeżeli posiadasz polisę rowerową z odpowiednimi rozszerzeniami i dojdzie do sytuacji, gdy wpadniesz w poślizg i uszkodzisz swój rower lub doznasz urazu, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci odszkodowanie.

 • 3
  Jak uzyskać odszkodowanie od kierowcy?

Jeżeli do wypadku na rowerze doszło z winy kierowcy pojazdu, wystarczy, że wniosek o odszkodowanie złożysz do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę wykupił sprawca zdarzenia.

 • 4
  Czego nie obejmuje ubezpieczenie rowerowe?

Do najczęstszych wyłączeń odpowiedzialności należą sytuacje, gdy do szkody doszło w stanie nietrzeźwości, w związku z udziałem w bójkach czy szkód wyrządzonych umyślnie. Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi warto zapoznać się przed zawarciem polisy ubezpieczeniowej.

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku