2022-06-01

Wiata bez pozwolenia – wszystko, co powinieneś wiedzieć

O czym trzeba pamiętać podczas budowy wiaty bez pozwolenia?

Wiata bez pozwolenia – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aby postawić budynek, najczęściej wymagane jest uzyskanie pozwolenia od odpowiedniego organu administracyjnego. Są jednak wyjątki od tej reguły, a jednym z nich jest budowa wiaty. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach i dlaczego nie trzeba starać się o pozwolenie na jej postawienie.

Wiata – co to takiego?

Prawo budowlane nie określa dokładnie, czym jest wiata. Cechy tego budynku zostały wskazane w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2019, sygn. akt: II SA/Po 1022/18. Zgodnie z nim wiata:

 • to konstrukcja oparta na słupach – stanowią one podstawowy element konstrukcyjny, to one utrzymują dach znajdujący się nad obiektem i wiążą budowlę z gruntem;
 • nie ma ścian – obiekt ten nie ma nośnych przegród zewnętrznych, nie jest zamknięty.

Zabudowanie wiaty ścianami nie zmienia jednak jej klasyfikacji jako budynku. Najważniejsze jest, aby jej konstrukcja opierała się na słupach, a nie na przegrodach zewnętrznych. Ponadto w ścianach mogą znajdować się otwory okienne.

Wiata pojawia się też w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego. Jest jednak tam wymieniona wraz z innymi budynkami, których postawienie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie ze znajdującymi się tam zapisami zasada ta dotyczy obiektów, których powierzchnia nie przekracza 35 m2. Jednak przepisy te zostały zmienione 19 września 2020 roku, kiedy weszła w życie ich nowelizacja.

Jakie przeznaczenie ma wiata?

Obowiązujące przepisy nie wskazują też, do czego ma służyć wiata. Przyjmuje się jednak, że jest to obiekt wybudowany m.in. na cele magazynowe, handlowe. Wiaty stanowią też niekiedy alternatywę dla garażu. Konstrukcja ta ma chronić przedmioty lub same miejsca przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Jeśli jednak jesteś przezorny i chciałbyś dodatkowo ubezpieczyć samochód, który parkujesz pod wiatą, powinieneś zainwestować w autocasco. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł: Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Czy potrzebne jest zezwolenie na budowę wiaty?

Do września 2020 roku osoby, które chciały wybudować wiatę o powierzchni większej niż 35 m2, musiały starać się o pozwolenie. Wiązało się to z załatwianiem szeregu formalności i dość długim czasem oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Stawiało to w trudnej sytuacji zwłaszcza rolników, którzy ze względu na charakter swojej działalności często potrzebowali większych budynków.

Po nowelizacji przepisów budowa wiaty bez pozwolenia jest możliwa, gdy:

 • jej powierzchnia nie przekracza 35 m2 – taką wiatę można postawić na dowolnej działce. Warunkiem jest, aby na każde 500 m2 gruntu przypadały jedynie dwa takie obiekty;
 • jej powierzchnia nie przekracza 50 m2 – wiatę o takim metrażu można jednak wybudować wyłącznie na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub takiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto można wybudować maksymalnie dwie takie konstrukcje na każde 1000 m2 gruntu.

Nowelizacja prawa budowlanego znacznie skróciła drogę do budowy wiaty. Niestety w niektórych sytuacjach ciągle będzie trzeba ubiegać się o pozwolenie na jej postawienie.

Kiedy należy postarać się o pozwolenie na budowę wiaty?

Niekiedy sytuacja wymaga tego, aby wiata rolnicza była większa, a niektórzy potrzebują wielu takich budynków. Z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy wystąpić zawsze, gdy:

 • wiata ma mieć metraż większy niż 50 m2;
 • kiedy na jednej działce zamierzasz wybudować więcej niż dwie wiaty o powierzchni do 35 m2 na każde 500 m2 i więcej niż dwie wiaty o powierzchni do 50 m2 na każde 1000 m2;
 • wiata ma zostać wybudowana w miejscu publicznym;
 • jeśli wiata będzie „oddziaływać” na sąsiednią nieruchomość mającą innego właściciela.

W takiej sytuacji należy ubiegać się o pozwolenie na budowę i złożyć wniosek w odpowiednim starostwie. Musi on zawierać:

 • oświadczenie wnioskodawcy, że jest on właścicielem danej działki i znajdującej się na niej nieruchomości;
 • plan zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym znajduje się dana działka i aktualne warunki zabudowy – musi z nich wynikać, że budowa wiaty rolniczej czy garażowej jest możliwa na danym terenie;
 • projekt budynku podpisany przez osobę mającą uprawnienia budowlane;
 • dokumenty przeciwpożarowe, sanitarne.

Inwestor może potrzebować więcej czasu na zebranie takiej dokumentacji. Ponadto okres oczekiwania na wydanie pozwolenia może wynosić nawet kilka miesięcy.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Wiata rolnicza – jakie przepisy obowiązują rolników?

Ci, którzy zamierzają postawić wiatę rolniczą, podlegają obowiązującym przepisom prawa budowlanego. Dlatego na należącym do nich gruncie mogą powstać tego typu obiekty o powierzchni do 35 m2 lub 50 m2 – w zależności od charakteru działki.

Wiata na działce rolnej może mieć różne przeznaczenie. Przepisy nie określają też materiału, z jakiego może być ona zbudowana. Dlatego może być to np. wiata na maszyny rolnicze zbudowana z drewna lub ze stali.

Dowiedz się, dlaczego warto ubezpieczyć maszyny znajdujące się w takim obiekcie – przeczytaj artykuł: Czy ubezpieczenie maszyn rolniczych jest przydatne?

Ponadto nowelizacja prawa budowlanego z dnia 19 września 2020 roku umożliwia rolnikom budowę także innych budynków bez pozwolenia. Są to obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną. Należą do nich m.in. suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2, silosy na materiały sypkie i kiszonkę czy zbiorniki na gnojówkę.

O tym, czy musisz ubezpieczyć budynki rolne, przeczytasz w artykule: Czy ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe?

Wiata bez pozwolenia – na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę?

Jeśli zamierzasz wybudować na swojej działce wiatę o powierzchni do 35 m2 lub do 50 m2, sprawdź, czy jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i warunkami zabudowy. Jeżeli okaże się, że postawiłeś budynek, który jest niedozwolony na danym terenie, możesz narazić się na kłopoty.

Ponadto pamiętaj, że jeszcze przed rozpoczęciem budowy musisz zgłosić ten fakt do właściwego starostwa. Takie zgłoszenie musi zawierać informację o tym, gdzie i jaki budynek zamierzasz postawić. Oprócz tego do formularza musisz dołączyć:

 • uproszczony projekt wiaty;
 • oświadczenie o tym, że jesteś właścicielem działki, na której ma zostać wybudowana wiata;
 • mapę geodezyjną do celów opiniodawczych z naniesionym usytuowaniem obiektu.

Nie możesz zacząć realizować inwestycji tuż po złożeniu takiego zgłoszenia. Starosta ma 30 dni na to, aby wezwać cię do uzupełnienia dokumentacji lub zgłosić swój sprzeciw odnośnie do budowy wiaty.

Wiata bez zezwolenia – jakie przepisy obowiązują cię podczas jej budowy?

Wiata na traktor czy na samochód osobowy może powstać w niemal dowolnym miejscu na działce. Należy jednak pamiętać, aby:

 • zbudować ją w odpowiedniej odległości od dróg
  Wymagania te określa Ustawa o drogach publicznych. Zgodnie z nią budynki, a w tym wiaty, nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od autostrad. Przepisy te mówią również o drogach ekspresowych, krajowych, powiatowych i gminnych – minimalne odległości budowanych obiektów od tych dróg wynoszą w tych przypadkach odpowiednio 20 m, 10 m, 8 m, 6 m;
 • postawić ją we właściwym miejscu na działce gruntu
  Wiaty rolnicze lub garażowe to zadaszone konstrukcje. Dach oparty na słupach jest często spadzisty. Dlatego należy obiekty budować w takim miejscu, aby woda opadowa z dachów nie spływała na sąsiednią nieruchomość. Poza tym wiaty, która jest jednocześnie miejscem postojowym, nie można budować w odległości mniejszej niż 7 m od placów zabaw i boisk do gry.

Prawo budowlane nie wskazuje, jakie mają być wymiary, wysokość czy wygląd wiaty. Jednak aby obliczyć jej metraż, należy ją zmierzyć po zewnętrznym obrysie słupów.

Ubezpieczenie dla rolników i właścicieli samochodów

Wiata to konstrukcja stworzona m.in. z myślą o ochronie maszyn rolniczych i samochodów. Jednak warto być przezornym, gdyż może okazać się ona niewystarczającym zabezpieczeniem, np. w przypadku pożaru czy huraganu. Jeśli chcesz zabezpieczyć się na wypadek takich sytuacji, wybierz dobre ubezpieczenie rolnicze lub gwarantujące szeroki zakres ochrony autocasco.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku