2018-05-16

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Autocasco powstało w celu ochrony pojazdu mechanicznego i pokrycia szkód dokonanych na samochodzie i jego wyposażeniu.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC, czyli Autocasco powstało w celu ochrony pojazdu mechanicznego.

Pozwala ono na pokrycie szkód dokonanych na samochodzie i jego wyposażeniu powstałych wskutek:

 • 1
  DZIAŁANIA TZW. SIŁY MECHANICZNEJ, która pochodzi od:
 • innego pojazdu np. zderzenie z innym pojazdem z winy klienta, gdy np. w trakcie parkowania właściciel auta uszkadza sąsiadujący pojazd, 
 • zwierzęcia, np. wybiegającego na jezdnię psa, 
 • osoby, np. potrącenie pieszego wbiegającego na jezdnię,
 • przedmiotu, np. uderzenie w drzewo;
 • 1
  USZKODZENIA PRZEZ OSOBY TRZECIE
 • 2
  ZDARZEŃ LOSOWYCH TAKICH JAK: pożar, wybuch, zatopienie, powódź, zalanie, grad, lawina, huragan czy piorun;
 • 3
  NAGŁEGO DZIAŁANIA CZYNNIKA TERMICZNEGO LUB CHEMICZNEGO POCHODZĄCEGO Z ZEWNĄTRZ POJAZDU, np. substacji chemicznej będącej na drodze wskutek wypadku innego pojazdu;
 • 4
  KRADZIEŻY POJAZDU LUB JEGO CZĘŚCI (tylko w wypadku, gdy na polisie wykupiona jest kradzież).

Czy ubezpieczenia AC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenia AC, w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, jest całkowicie dobrowolne i nie wymagane przez przepisy polskiego prawa.

Powstało ono w celu ochrony ubezpieczonego pojazdu klienta od skutków zdarzeń jak:

 • uszkodzenie auta,
 • zniszczenie samochodu,
 • kradzież pojazdu.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie ma znaczenia, czy powstały one z winy właściciela pojazdu czy sprawcy (znanego bądź nie). Dzięki temu właściciel nie jest zobligowany do samodzielnego pokrywania szkód, a dostaje odszkodowanie od Towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czy warto wykupić ubezpieczenie AC?

Mimo tego, że nie mamy takiego obowiązku zdecydowanie warto wykupić ubezpieczenie AC, gdyż uchroni to nas przed dodatkowymi, często bardzo wysokimi, kosztami związanymi z naprawą pojazdu wskutek jego uszkodzenia.

Aby obliczyć wysokość składki, możesz skorzystać z kalkulatora.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku