2023-07-17

Warianty ubezpieczenia AC w Warcie

Dowiedz się więcej na temat autocasco od Warty.

Warianty ubezpieczenia AC w Warcie

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni pojazd na wypadek uszkodzenia, kradzieży lub szkody całkowitej. Większość właścicieli aut zdaje sobie sprawę, dlaczego warto o nie zadbać. Stłuczka, kolizja, zarysowanie, uszkodzenie przez grad albo złamaną gałąź to przykładowe zdarzenia, które skutkują koniecznością poniesienia często niemałych wydatków. Wiele towarzystw posiada AC w swojej ofercie. W niniejszym artykule przyjrzymy się wariantom proponowanym przez Wartę.

Ochrona all risks

W ofercie Warty znajdziesz autocasco w dwóch wariantach – Standard oraz Komfort. Oba zapewniają ochronę all risks, czyli od wszystkich zdarzeń. Oznacza to, że ubezpieczenie obejmuje standardowe sytuacje oraz wszystkie te, które nie zostały uwzględnione w umowie jako wyłączenia. Jest to wygodne rozwiązanie dla klienta, ponieważ gwarantuje szerszy zakres ochrony w porównaniu z polisą, która obejmuje jedynie zdarzenia nazwane. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody za wyjątkiem tych, które nastąpiły w okolicznościach określonych w OWU. Ułatwia to dochodzenie swoich praw do odszkodowania. Aby odmówić wypłaty świadczenia, towarzystwo musi dowieść, że określone zdarzenie nie jest objęte ochroną.

Przy zawieraniu polisy towarzystwa najczęściej wymagają wykonania zdjęć do AC, dokumentujących bieżący stan pojazdu.

Warta Autocasco Standard – co obejmuje?

Oba warianty ochrony AC w Warcie dotyczą takich zdarzeń, jak wypadek, działanie sił natury, kradzież, włamanie, dewastacja. Obejmują pojazd wraz z wyposażeniem. Odszkodowanie może zostać wypłacone nawet za niewielkie szkody, nawet te, których koszt naprawy nie przekracza 500 zł. Ochrona obowiązuje nie tylko na terenie Polski i pozostałych krajów europejskich, ale też Maroka, Tunezji i Izraela.

Pierwsza z różnic dotyczy grupy odbiorców. W przeciwieństwie do wariantu Komfort, Autocasco Standard Warta dedykuje właścicielom wszystkich pojazdów. Stanowi ono optymalne rozwiązanie dla osób, które nie chcą przeznaczać zbyt wielu środków na zakup AC. Zawierając z Wartą umowę na Autocasco Standard, warunki częściowo ustalasz sam. Możesz dokupić szereg dodatkowych rozwiązań, co pozwala na skonfigurowanie ubezpieczenia zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i możliwościami finansowymi. Możesz skorzystać z następujących opcji:

 • zachowanie bezszkodowości przy ustalaniu wysokości składki na kolejny rok mimo jednej szkody;
 • zniesienie amortyzacji przy wycenie kosztów naprawy;
 • naprawa pojazdu w ASO lub w warsztacie niezależnym;
 • niezmienna suma ubezpieczenia;
 • gwarancja wypłaty pełnego odszkodowania (bez udziału własnego).

W przypadku kradzieży auta lub szkody całkowitej wartość wypłaconego odszkodowania będzie odpowiadać wartości pojazdu w dniu zdarzenia. Dotyczy to aut maksymalnie trzyletnich.

Co obejmuje AC StandardCzego nie obejmuje AC Standard

uszkodzenie pojazdu

pojazdy niezarejestrowane w Polsce

całkowite zniszczenie pojazdu

awaria

kradzież całości pojazdu lub jego części (z wyłączeniem motorowerów)

zużycie na skutek eksploatacji

przywłaszczenie

dodatkowe wyposażenie niewymienione w umowie

Warto dodać, że w cenie AC Standard znajdziesz również assistance w wariancie Standard, obejmującym holowanie po wypadku do 100 km.

Warta Autocasco Standard – wyłączenia

Przed zawarciem każdej umowy ubezpieczenia warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W przypadku wariantu Warty AC Standard OWU zawiera wykaz sytuacji, kiedy ubezpieczyciel nie uzna odpowiedzialności za szkodę. Jest to  m.in.:

 • umyślne spowodowanie szkody przez ubezpieczonego lub osobę bliską;
 • spowodowanie szkody na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego;
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających;
 • kierowanie pojazdem bez uprawnień;
 • ucieczka z miejsca zdarzenia;
 • brak ważnego badania technicznego;
 • użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem;
 • działania wojenne;
 • uszkodzenie lub zniszczenie opon, jeśli zdarzenie nie spowodowało uszkodzenia innych elementów pojazdu objętych ochroną;
 • jazdy wyścigowe, konkursowe;
 • brak zabezpieczenia przed kradzieżą;
 • pozostawienie kluczyków w aucie.

Decydując się na Autocasco Standard w Warcie w OWU znajdziesz również zapis, że jeśli nie zostało ustalone inaczej, ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w pojazdach przeznaczonych do nauki jazdy lub wynajmowanych zarobkowo.

Warta Autocasco Komfort – dla kogo?

W przeciwieństwie do wariantu AC Standard, AC Komfort jest adresowany głównie do użytkowników motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których wiek nie przekracza 6 lat. Autocasco Komfort Warta dedykuje zatem posiadaczom stosunkowo nowych aut, którym zależy na szerokiej ochronie, niekoniecznie na niskiej składce. Niemal wszystkie opcje oferowane w wariancie Standard jako możliwie do dokupienia, w AC Komfort zawarte są w cenie polisy. Ubezpieczenie przewiduje zatem:

 • naprawę w ASO;
 • brak udziałów własnych;
 • wycenę części bez uwzględnienia zużycia;
 • sumę ubezpieczenia, która nie jest pomniejszana mimo szkody;
 • w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży wartość odszkodowania jest równa wartości auta uwzględnionej w polisie.

Ochronie podlega również zniszczony na skutek zdarzenia bagaż. W przypadku aut młodszych niż 3 lata ubezpieczyciel dopuszcza możliwość dokupienia opcji uzyskania odszkodowania w kwocie równej wartości pojazdu, jaka widnieje na fakturze (w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży). Trzyletnia gwarantowana suma ubezpieczenia dotyczy aut fabrycznie nowych.

Dodatkowo w ramach pakietu assistance, który otrzymasz w cenie wariantu Warty Autocasco Komfort, auto zastępcze zostanie udostępnione na maksymalnie 5 dni po wypadku i kradzieży. 

Czego nie obejmuje AC Komfort w Warcie?

Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianego ubezpieczenia Standard, listę zdarzeń wyłączonych z zakresu ochrony dla wariantu Warty AC Komfort znajdziesz w OWU. Zasadniczo wiele z nich jest takich samych, a zatem polisa nie obejmie m.in. awarii, przywłaszczenia czy pojazdów zarejestrowanych poza granicami Polski. Nie ma możliwości ubezpieczenia aut służących do nauki jazdy bądź wynajmowanych zarobkowo. Dodatkowo wyłączone są szkody powstałe w przewożonym ładunku czy kradzież bagażu.

Jeśli zastanawiasz się, który pakiet jest bardziej odpowiedni dla Ciebie, poniższa tabela zawiera zasadnicze różnice między oboma wariantami Warty Autocasco Standard a Komfort:

AC Standard AC Komfort

Rodzaj pojazdu

Pojazdy silnikowe lub naczepy/ przyczepy

Samochody osobowe, motocykle, samochody ciężarowe do 3,5 tony

Ograniczenie wiekowe pojazdu

Nie

Tak

Ubezpieczenie bagażu

Nie

Tak

Zniesienie amortyzacji

Można dokupić

Tak

Niezmienna suma ubezpieczenia

Można dokupić

Tak

Oryginalne części i serwis w ASO

Nie

Tak

Brak udziałów własnych

Można dokupić

Tak

Gwarantowana Suma Ubezpieczenia

Nie

Tak

Odszkodowanie w razie szkody całkowitej lub kradzieży auta maksymalnie 3-letniego równe wartości na fakturze

Nie

Można dokupić

Assistance

Wariant Standard

Wariant Złoty

Szukasz AC? Zapraszamy do CUK!

Aby szybko i łatwo porównać oferty autocasco, możesz skorzystać z dostępnego na naszej stronie kalkulatora AC. AC w Warcie w wariancie Standard oraz Komfort zakupisz kontaktując się z naszą infolinią lub w najbliższej placówce CUK.

FAQ

 • 1
  Kiedy AC nie działa?

Szczegółowe informacje na temat wyłączeń znajdziesz w OWU każdego z proponowanych przez Wartę wariantów. AC nie zadziała m.in. w przypadku awarii, zużycia eksploatacyjnego, braku uprawnień lub ważnego przeglądu technicznego.

 • 2
  Jakie są warianty AC?

Szkoda częściowa z AC może zostać usunięta w dwojaki sposób. W wariancie  serwisowym, zwanym też bezgotówkowym, rozliczenie za naprawę odbywa się bezpośrednio między ubezpieczycielem a serwisem. W wariancie kosztorysowym rzeczoznawca wycenia koszty naprawy auta. Towarzystwo wypłaca właścicielowi pojazdu odszkodowanie, które może przeznaczyć na naprawę auta.

 • 3
  Ile mam czasu na zgłoszenie szkody z AC?

Zgłoszenie szkody powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia. W razie kradzieży musisz powiadomić Wartę najpóźniej następnego dnia roboczego, a policję w ciągu 12 godzin od momentu, gdy dowiesz się o szkodzie.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku