2022-08-03

Umowa sprzedaży samochodu przez dwóch właścicieli — jak sporządzić?

Dowiedz się, czy konieczna jest obecność obu współwłaścicieli!

Umowa sprzedaży samochodu przez dwóch właścicieli — jak sporządzić?

Jeśli samochód posiada więcej niż jednego właściciela, w momencie sprzedaży, potrzebna jest zgoda każdego z nich, a także poprawne dane na umowie. Zobacz, jak sporządzić taki dokument.

Czym jest umowa kupna-sprzedaży?

Jeśli chcesz kupić lub sprzedać swój pojazd, konieczne będzie sporządzenie umowy kupna-sprzedaży. Jest ona wzajemna i zobowiązuje obydwie strony, które się pod nią podpisują. Polega na przeniesieniu praw własności do auta aktualnego właściciela na kupującego. Po podpisaniu takiego dokumentu, konieczne jest przekazanie samochodu przez sprzedającego. Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej stron. Pamiętaj o tym, aby każdy z nich był podpisany. Potwierdza to ważność dokumentu. Tego typu dokument jest potrzebny sprzedającemu do tego, aby wyrejestrować pojazd. Analogicznie, kupujący musi okazać umowę w wydziale komunikacji, aby go zarejestrować na swoje dane.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu przez dwóch właścicieli — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu przez dwóch właścicieli. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu przez dwóch właścicieli — pobierz wzór

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu przez dwóch właścicieli (działalność gospodarcza) — pobierz wzór

Upoważnienie do zawarcia umowy sprzedaży pojazdu — pobierz wzór

Kupno samochodu od dwóch właścicieli — o czym musisz pamiętać?

Masz zamiar kupić samochód od kilku właścicieli? Pierwszym ważnym aspektem jest wyrażenie zgody przez każdego z nich. W umowie powinny być zawarte dane każdego współwłaściciela pojazdu, a także podpisy. Musisz dopełnić tej formalności, aby przeniesienie własności auta było zgodne z prawem. 

Drugim ważnym aspektem jest zapłata za samochód, którego właścicielem jest więcej niż jedna osoba. Komu w takim razie przelać pieniądze? Wszystko zależy od uzgodnień. Możesz zapłacić jednemu ze współwłaścicieli lub przekazać równą część każdemu z nich.

Aby doszło do transakcji, musi być spisana umowa sprzedaży samochodu dwóch właścicieli. Powinna być ona jak najbardziej czytelna i estetyczna, aby w razie problemów, można było się do niej odnieść. Właśnie dlatego warto sobie przygotować ten dokument wcześniej. Umowa kupna-sprzedaży dwóch właścicieli i jednego właściciela nieco się od siebie różni, ze względu na umieszczenie więcej ilości danych. Podczas przeglądania ofert z autami używanymi, nie masz pewności, ile osób ma do nich prawa. Właśnie dlatego możesz przygotować sobie dwa wzory dokumentów, dla pewności.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży?

Jak napisać umowę kupna sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem? Przede wszystkim umowa musi być czytelna. Możesz ją spisać na kartce A4 lub wydrukować gotowy wzór do wypełnienia odpowiednimi danymi. Każdy taki dokument rozpocznij od daty oraz miejsca zawarcia umowy. Następnie spisz podstawowe dane właściciela lub współwłaścicieli, a także kupującego. Chodzi tu przede wszystkim o imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i zameldowania, dane z dowodu osobistego (numer i data ważności) oraz PESEL. Jeśli jedną ze stron jest przedsiębiorstwo, koniecznie zapisz nazwę firmy oraz NIP. Warto uwzględnić również numer wpisu z CEIDG (Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej). 

To ważne!

Wybierając i montując bagażnik na rowery do auta, należy zwrócić uwagę, czy posiada on miejsce na tablicę rejestracyjną, homologację oraz własne oświetlenie, które podłącza się do pojazdu. Na bagażnik rowerowy, montowany z tyłu auta przeznaczona jest osobna, trzecia tablica. Zakrywanie tablic rejestracyjnych to wykroczenie, za które można otrzymać mandat w wysokości 500 zł.

Kolejnym krokiem jest spisanie informacji na temat przedmiotu sprzedaży, czyli samochodu. Dokładnie określ jaki jest jego rodzaj (np. osobowy lub ciężarowy), marka oraz modelSprzedaż samochodu ze współwłaścicielem wymaga szczegółowego opisania przedmiotu sprzedaży. Wszystko po to, aby zidentyfikowanie  konkretnego modelu w razie nieprzewidzianych sytuacji nie było problemem. Przydadzą się także informacje na temat daty produkcji, pojemności silnika, koloru, aktualnego przebiegu oraz numerów rejestracyjnych, silnika i VIN. Jeśli sprzedajesz lub kupujesz samochód z dodatkowym kompletem opon czy kluczyków, zawrzyj taką informację w umowie. Im więcej szczegółów, tym lepiej.

Istotna jest także cena samochodu oraz termin płatności. Uwzględnij także formę płatności (przelew na rachunek bankowy czy bezpośrednio do rąk poprzedniego właściciela). Warto wpisać także godzinę zawarcia umowy. Dlaczego? Gdyby wystąpiła szkoda tego samego dnia, łatwiej będzie ustalić, na czyje konto ją zaliczyć.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu dwóch sprzedających – wzór powinien w skrócie zawierać:

 • imiona i nazwiska,
 • adresy zamieszkania i zameldowania,
 • dane z dowodu osobistego,
 • numery PESEL,
 • markę, model i rodzaj samochodu,
 • data produkcji auta,
 • pojemność silnika,
 • aktualny przebieg samochodu,
 •  numer rejestracyjny, silnika i VIN,
 • dodatkowe informacje o wyposażeniu,
 • wartość samochodu,
 • termin i sposób płatności.

Uwaga!

Umowa kupna-sprzedaży samochodu właściciela i współwłaściciela powinna zawierać podpisy obojga osób uprawnionych. W innym przypadku może być uznana za nieważną. Zwróć też uwagę na to, czy są to osoby prywatne, czy może przedsiębiorstwo. Wtedy zamiast PESEL-u, konieczne jest podanie numeru NIP i/lub REGON. Oczywiście trzeba też uzupełnić adres siedziby.

Aby dopełnić wszelkich formalności, przydadzą się także pewne oświadczenia. Czego one dotyczą?

 • Dokument, w którym kupujący potwierdzi, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
 • Sprzedający powinien sporządzić oświadczenie, że ma prawa do przedmiotu sprzedaży.
 • Oświadczenie, że samochód nie jest zajęty przez komornika sądowego i nie bierze udziału w egzekucji.
 • Informacja o tym, że w sprawach nieuregulowanych umową, trzeba stosować się do Kodeksu cywilnego.

Takie proste zapisy mogą sprawić, że późniejsze problemy nie będą trudne do rozwiązania. Szczególnie jeśli kupujący stwierdzi wadę ukrytą lub ktoś zgłosi się do niego po auto w ramach zajętego majątku poprzedniego właściciela. To skrajne przypadki, ale umowa kupna-sprzedaży powinna zawierać odpowiednie oświadczenia, aby móc się do nich odnieść.

Konieczne jest także podanie dokładnej daty i terminu odbioru sprzedanego (lub kupionego) samochodu. To istotna informacja, do której można się odnieść, jeśli dotychczasowy właściciel będzie generował problemy.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Unikaj niebezpieczeństwa!

Zawsze, kiedy kupujesz lub sprzedajesz auto, sprawdzaj dowód osobisty. Dane powinny zgadzać się z tymi na umowie. Kiedy kupujesz pojazd od obcej osoby, nie masz pojęcia, kim ona jest. Porównaj jeden dokument z drugim, np. dowód osobisty z prawem jazdy. Przed podpisaniem umowy, sprawdź też poprzedni dokument dotyczący przekazania auta. Będziesz mógł upewnić się, że wszystko jest zgodnie z prawem.

Poza tym, zwróć uwagę na datę transakcji, ponieważ może zdarzyć się tak, że dotychczasowy właściciel auta nie jest do końca szczery. Przede wszystkim, do wskazanej daty nie powinieneś korzystać z auta. Jeśli tak się dzieje, możesz nieświadomie jeździć nim nielegalnie. 

Kiedy sprzedającemu zależy na uwzględnieniu daty naprzód, nie powinieneś ponosić większych konsekwencji. Będziesz mieć więcej czasu na rejestrację pojazdu. Nie gódź się jednak na wpisanie daty wstecznej na umowie. Nie jesteś w stanie potwierdzić, co działo się z pojazdem, kiedy jeszcze nie byłeś jego właścicielem. Przy takich różnicach najlepiej będzie, jeśli w umowie będzie uwzględniona data odbioru samochodu. 

Od razu po podpisaniu umowy, wybierz się do wydziału komunikacji, aby wyrejestrować lub zarejestrować pojazd.Nie ma znaczenia, czy jest to umowa kupna-sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem czy też bez, konieczne jest wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. Musisz też zadbać o kwestię zapłaty podatku. Wszystkie te obowiązki leżą po stronie kupującego.

Jeśli jesteś sprzedającym, zawsze udzielaj informacji na temat stanu technicznego zgodnie z prawdą.

Dodatkowe zapisy - zwróć na nie uwagę

Warto w umowie uwzględnić informacje na temat stanu technicznego samochodu, zadatku lub zaliczki, a także miejsca przekazania pojazdu. Możesz także spisać informacje na temat oględzin i sposobu ich przebiegu. Jeśli współwłaściciele godzą się na dany stan techniczny auta, warto wpisać potwierdzenie kupującego, a także oświadczenie sprzedającego, że nie zna on innych wad. W tym celu, najlepiej wybrać się do warsztatu. Aby jeszcze bardziej się zabezpieczyć, poproś poprzedniego właściciela o deklaracje autentyczności przebiegu oraz dotychczasowej bezwypadkowej jeździe. Przyda się także zapis o braku obciążeń ze stron osób trzecich oraz braku toczących się postępowań z tym właśnie autem. Będziesz mógł poczuć się bezpieczniej.

Umowa kupna-sprzedaży – najczęstsze pytania i wątpliwości

Istnieje kilka ważnych aspektów, jak prawidłowo sporządzić umowę kupna-sprzedaży. Współwłaściciel musi wyrazić zgodę na transakcję. W innym przypadku auto można odsprzedać tylko w posiadanej części. Poniżej rozwijamy też inne wątpliwości, jeśli chodzi o sprzedaż auta ze współwłaścicielem.

Czy współwłaściciel może sprzedać auto?

Jeśli przedmiot umowy (samochód) należy do dwóch osób, nie można sprzedać go w całości. Potrzebna jest na to zgoda oraz pisemny podpis pod dokumentem. Ale uwaga! Istnieje jedna wyjątkowa sytuacja, w której może być sporządzona umowa kupna-sprzedaży samochodu. Współwłaściciele posiadają auto tylko w pewnej części i każdy z nich może rozporządzać swoim udziałem bez zgody drugiego uprawnionego. Oznacza to, że jeśli jest on właścicielem 50% samochodu, tę część może odsprzedać bez tłumaczeń.

Jak działa umowa kupna-sprzedaży samochodu odziedziczonego w spadku?

Jeśli auto stanowi część odziedziczonego spadku i jest to udokumentowane, można je sprzedać. Potrzebne jest postanowienie z sądu o nabyciu spadku oraz pełnomocnictwo, jeśli spadkobierców jest więcej.

Jak zmienić współwłaściciela samochodu?

Aby zmienić współwłaściciela samochodu, trzeba wypełnić wniosek, podpisać go, a następnie zanieść do Wydziału Komunikacji. Potrzebne są takie same dokumenty jak w przypadku rejestracji. Wszyscy współwłaściciele muszą przyjść do urzędu i wyrazić na to zgodę, ewentualnie można udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Czy umowa kupna-sprzedaży samochodu wymaga obecności fizycznej współwłaściciela?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu musi być podpisana przez obydwóch współwłaścicieli. Trzeba też pamiętać o umieszczeniu danych. Wyjątkiem jest małżeństwo, wtedy wystarczy tylko jeden własnoręczny podpis. Obecność nie jest wymagana, ale trzeba dopilnować tego, aby wyraził on zgodę na wykonanie transakcji.

Pamiętaj o OC!

Od sprzedającego powinieneś otrzymać dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz dowód ubezpieczenia obowiązkowego OC i potwierdzenie jego zapłaty. Jeśli z jakiejś przyczyny, poprzedni właściciel nie chce Ci tego przekazać, możesz sprawdzić ważność polisy samodzielnie. Martwisz się, że nie została ona opłacona? Odpowiedzialność za brak OC lub brak płatności poniesie poprzedni właściciel. Warunek jest jeden. Termin płatności musi wypaść jeszcze przed podpisaniem umowy. Po sprzedaży, polisę opłaca nowy właściciel. Jednak musisz pamiętać o podpisaniu umowy z ubezpieczycielem, aby móc swobodnie poruszać się po drodze. Możesz też przejąć ważną polisę OC od poprzedniego właściciela. Wtedy jednak ubezpieczyciel może przeprowadzić tzw. rekalkulację składki. Pamiętaj jednak, że umowa nie przedłuży się automatycznie.

Oblicz składkę - błyskawicznie i w prosty sposób

Jeśli nie chcesz przyjmować poprzedniej polisy OC, możesz złożyć wypowiedzenie i kupić ją na własną rękę. Sprawdź cenę w kalkulatorze online, dzwoniąc do naszego doradcy lub odwiedzając jedną z placówek.

Oceń artykuł

5.00
(2)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku