2022-04-13

Umowa kupna-sprzedaży motoroweru – wszystko, co musisz wiedzieć

Dowiedz się więcej na temat umowy kupna-sprzedaży motoroweru.

Umowa kupna-sprzedaży motoroweru – wszystko, co musisz wiedzieć

Umowa kupna-sprzedaży jest bardzo ważnym elementem podczas wszelkich transakcji, zwłaszcza tych dotyczących pojazdów. Jej prawidłowe skonstruowanie oszczędza kupującemu i sprzedającemu wielu konsekwencji prawnych i finansowych. Co warto wiedzieć o umowie kupna-sprzedaży skutera lub motoru?

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży motocykla?

Umowa kupna-sprzedaży motocykla musi składać się z odpowiednich elementów. Tylko wtedy dokument jest ważny. Wśród wymaganych informacji można wyróżnić:

 • dane kupującego i sprzedającego – imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu tożsamości (jeśli w transakcji bierze udział osoba prawna, konieczne jest podanie także NIP-u),
 • dane pojazdu – marka, model, numer VIN, numer rejestracyjny, przebieg, kolor,
 • kwota transakcji – należy zapisać ją cyframi oraz słownie,
 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • podpis obu stron transakcji.

Układ dokumentu nie ma znaczenia, choć przyjmuje się, że na samym początku powinno znaleźć się miejsce i data jej podpisania, a poniżej dane osobowe wszystkich stron transakcji. Dopiero później zapisuje się informacje o samym pojeździe, a na dole umieszcza podpisy.

Umowa kupna-sprzedaży motoroweru — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór umowy kupna-sprzedaży motoroweru. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Umowa kupna-sprzedaży motoroweru — pobierz wzór

Umowa kupna-sprzedaży motoroweru (kilku właścicieli) — pobierz wzór

Upoważnienie do zawarcia umowy sprzedaży motoroweru — pobierz wzór

Co jeszcze warto uwzględnić w umowie sprzedaży motocykla?

Umowa sprzedaży motocykla może zawierać również wiele innych informacji. Im ich więcej, tym mniej wątpliwości pojawi się później, w razie jakichkolwiek problemów z pojazdem. W dokumencie warto zawrzeć informacje na temat znaków szczególnych przedmiotu transakcji. Jeśli ma on jakiekolwiek usterki i wady, konieczne jest zapisanie ich jak najdokładniej. Ważne, by kupujący oświadczył, że jest świadomy takich awarii i mimo wszystko decyduje się na zakupienie pojazdu w aktualnym stanie. W ten sposób sprzedający może uniknąć wielu komplikacji w późniejszym czasie, gdy druga strona postanowi zażądać zwrotu kosztów.

W dokumencie warto więc uwzględnić również takie informacje, jak:

 • oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego motocykla lub innego pojazdu będącego przedmiotem transakcji,
 • informacje o tym, kiedy pojazd zostanie przekazany kupującemu,
 • określenie kosztów związanych z podpisaniem umowy, takich jak m.in. usługi notariusza.

Każda umowa kupna-sprzedaży musi być zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Czy umowa kupna-sprzedaży skutera musi być wydrukowana?

W internecie można znaleźć wiele wzorów umów kupna-sprzedaży skutera lub innego jednośladu. To bardzo wygodne rozwiązanie. Wystarczy tylko wydrukować dokument i uzupełnić w odpowiedni sposób. Korzystanie z gotowych druków zmniejsza ryzyko pominięcia ważnych informacji. Przed wydrukowaniem formularza warto jednak sprawdzić, czy zawiera on miejsce na wszystkie niezbędne dane. Czasami gotowe druki mogą bowiem nie uwzględniać przestrzeni na dodatkowe informacje, dotyczące m.in. cech szczególnych czy usterek w obrębie konkretnego pojazdu.

Umowa kupna-sprzedaży skutera nie musi być wydrukowana. Jest ona ważna także w sytuacji, gdy spiszesz ją na zwykłej kartce. W takim przypadku formalności związane z transakcją są jednak znacznie bardziej czasochłonne. Pisząc umowę samodzielnie, można również pominąć najważniejsze informacje. Zdarza się jednak, że żadna ze stron nie zabierze ze sobą odpowiedniego druku. Ręcznie napisany dokument wciąż będzie ważny i respektowany przez urzędy.

W Polsce wiele umów można zawierać również ustnie, jednak w przypadku transakcji na większą sumę nie jest to dobre rozwiązanie. Umowę kupna-sprzedaży skutera czy motocykla trzeba bowiem przedstawić w urzędzie podczas rejestrowania pojazdu.

Dlaczego podpisanie umowy kupna-sprzedaży motoru jest tak ważne?

Umowa kupna-sprzedaży skutera lub motocykla chroni obie strony transakcji. Dzięki temu dokumentowi można wykazać, że rzeczywiście doszło do poczynienia konkretnych ustaleń. Umowa pełni jednak jeszcze jedną, równie ważną funkcję. Jest ona podstawą do stwierdzenia własności pojazdu przez kupującego. Jest wymagana zwłaszcza podczas rejestrowania pojazdu w urzędzie.

Umowa kupna-sprzedaży przyda się również w razie jakichkolwiek problemów związanych m.in. z opłaceniem podatku czy udowodnieniem własności w czasie, gdy pojazd nie zostanie jeszcze przerejestrowany. Warto zachować taki dokument i pilnować go przez kolejne lata. To właśnie dlatego tak ważne jest podpisanie umowy kupna-sprzedaży w co najmniej dwóch egzemplarzach. Każda strona powinna bowiem otrzymać własny dokument, podpisany przez obie osoby uczestniczące w transakcji.

Umowa kupna-sprzedaży motoru z zagranicy

Więcej formalności związanych z umową kupna-sprzedaży motoru pojawia się w sytuacji, gdy pojazd jest kupowany za granicą. Wówczas konieczne jest jego przerejestrowanie. Dokumenty podpisywane w trakcie transakcji zwykle nie są w języku polskim. Dobrą praktyką jest wydrukowanie umowy w wersji odpowiedniej dla języka urzędowego w państwie, gdzie jest ona zawierana, a także po angielsku.

Umowa kupna i sprzedaży motocykla w obcym języku musi zostać przetłumaczona na polski. Podobnie jest z wszystkimi innymi dokumentami składanymi w urzędzie podczas rejestracji. Przekładaniem treści nie może zająć się jednak przypadkowa osoba. Musi to być tłumacz przysięgły, dysponujący odpowiednimi uprawnieniami. Taka osoba dysponuje prawem do potwierdzania zgodności dokumentów bez udziału notariusza. Przetłumaczona przez nią umowa kupna-sprzedaży może trafić bezpośrednio do urzędu. Jest ona bowiem podstawą do zarejestrowania pojazdu w naszym kraju.

Podatek PCC po zakupie motocykla

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży motocykla jest jednak dopiero pierwszym krokiem w długim procesie związanym z formalnościami. Po zakupie pojazdu konieczne jest opłacenie specjalnego podatku, zwanego PCC. Dotyczy to transakcji zawieranych z osobami fizycznymi. Na zapłacenie podatku masz 14 dni od daty, która znalazła się na umowie kupna-sprzedaży skutera czy motoru. Wynosi on 2% wartości zapisanej w dokumencie.

Podatku PCC nie trzeba płacić w sytuacji, gdy pojazd jest nowy i został zakupiony w salonie. Podobnie jest także wtedy, kiedy jego wartość rynkowa jest niższa niż 1000 zł lub motocykl został sprowadzony z zagranicy. Jeśli podczas transakcji otrzymasz fakturę, również nie musisz płacić podatku PCC.

Wartość transakcji na umowie kupna-sprzedaży motocykla

Umowa kupna i sprzedaży motocykla musi uwzględniać kwotę transakcji. Nie może być ona zaniżona. W innym przypadku urząd szybko zareaguje i wskaże, że kwota zapisana w dokumencie nie zgadza się z wartością rynkową. Warto więc podawać rzeczywiste liczby, nie próbując uniknąć konieczności płacenia podatku PCC.

Jakie dokumenty są niezbędne do zarejestrowania motocykla?

Zakupiony motocykl należy również zarejestrować. Jest to szczególnie ważne w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Udając się do urzędu, należy zabrać ze sobą wiele dokumentów. Wśród nich pojawiają się:

 • karta pojazdu,
 • aktualny dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie badania technicznego,
 • potwierdzenie obowiązującej polisy OC,
 • tablica rejestracyjna,
 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • umowa kupna-sprzedaży motocykla lub faktura.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w wydziale komunikacji odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania. Oprócz tego przyda się także dowód osobisty, potwierdzający tożsamość osoby rejestrującej motocykl lub skuter. Rejestrację może przeprowadzić także pełnomocnik. Jeśli jest to członek Twojej rodziny, usługa ta jest darmowa. Wystarczy tylko wypełnić dokument pełnomocnictwa. Jednak w sytuacji, gdy poprosisz o pomoc znajomego lub inną osobę, koszt ustanowienia pełnomocnika to 17 zł.

Prawidłowa umowa kupna-sprzedaży – wypełnij ją poprawnie

Umowa kupna-sprzedaży motoroweru, motocykla czy innego pojazdu tego typu musi być wypełniona poprawnie. W razie jakichkolwiek braków możesz bowiem spotkać się z poważnymi problemami przy próbie rejestracji nowego nabytku. Z tego powodu warto upewnić się, że korzystasz z ważnego wzoru umowy kupna-sprzedaży motocykla, obowiązującego w danym roku. Formularze te zwykle nie zmieniają się przez wiele lat.

Pominięcie ważnych informacji w umowie może skutkować koniecznością ponownego spotkania z drugą stroną i uzupełnienia dokumentu. Przedłuża to znacznie proces załatwiania formalności, a zwłaszcza rejestrowania pojazdu w urzędzie. Z tego powodu tak ważne jest dokładne sprawdzenie dokumentu pod kątem jego poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami.

O czym warto pamiętać, podpisując umowę kupna-sprzedaży motocykla?

Podpisując umowę kupna-sprzedaży motocykla, należy pamiętać o kilku kwestiach. W ten sposób zabezpieczysz się przed konsekwencjami finansowymi i prawnymi, związanymi m.in. z niekompletnością dokumentu czy niezgodnością wartości przedmiotu z rzeczywistym stanem. Uzupełniając umowę kupna-sprzedaży, należy przestrzegać następujących zasad:

 • wpisz rzeczywistą cenę motocykla, nie zakłamując kosztu jego zakupu w stosunku do wartości rynkowej,
 • zadbaj o to, by w dokumencie znalazły się wszystkie wymagane informacje,
 • dopisz dodatkowe dane w celu zabezpieczenia interesów swoich i kupującego,
 • sporządź specjalne oświadczenie, w którym kupujący stwierdza, że jest świadomy stanu technicznego pojazdu,
 • sprawdź, czy stosowany przez Ciebie wzór kupna-sprzedaży motocyklu jest zgodny z obowiązującymi przepisami i kompletny,
 • w przypadku podpisywania dokumentów za granicą zadbaj o ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • sporządź umowę kupna-sprzedaży w dwóch egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron.

Jeśli kupujesz motocykl, zwróć szczególną uwagę na jego stan techniczny. W polskim prawie obowiązuje pojęcie rękojmi. Określa ono zadośćuczynienie za wszelkie usterki, które zostały zatajone przez sprzedającego, ale wyszły na jaw na krótko po zakupieniu pojazdu. Dochodzenie swoich praw jest jednak bardzo czasochłonne. Z tego powodu znacznie lepszym rozwiązaniem jest dokładne obejrzenie pojazdu jeszcze przed jego zakupieniem.

Sprzedaż lub kupno motocykla a kilku współwłaścicieli

Warto również pamiętać, że właścicielami pojazdu mogą być dwie lub więcej osób. Wówczas podpisy każdej z nich powinny znaleźć się na dokumencie, bez względu na to, czy są one stroną sprzedającą, czy kupującą. Wpisanie współwłaściciela jest bowiem popularną praktyką zwłaszcza w przypadku osób młodych. Pozwala bowiem na obniżenie kosztów zakupu ubezpieczenia OC, które w Polsce jest obowiązkowe zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i motocykli. Jeśli umowy nie podpiszą wszystkie strony, dokument może zostać uznany za nieważny. Powoduje to dodatkowe komplikacje i konieczność dopełniania wymagających formalności. Niektóre gotowe wzory umowy kupna-sprzedaży motocykla obejmują pola, które pozwalają na wpisanie współwłaścicieli.

Zakup motocykla na firmę

Niektórzy właściciele firm decydują się na zakupienie motocykla lub skutera, który w późniejszym czasie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych. Wówczas konieczne jest orientowanie się również w formalnościach, które dotyczą odliczania podatku VAT. W przypadku kupowania motocykla na firmę pojazd jest traktowany dokładnie tak, jak samochód osobowy. Przedsiębiorca może odliczyć koszt zakupienia takiego sprzętu, jednak tylko w ograniczonym zakresie. Wówczas wartość podatku wynosi 60% kwoty określonej w fakturze. Nie może być ona jednak wyższa niż 6000 zł.

Kwestie związane z odliczaniem podatku po zakupie pojazdu są bardzo skomplikowane. Dokładna wartość tej kwoty zależy od wielu czynników. To właśnie dlatego przedsiębiorcy często współpracują z profesjonalnymi księgowymi. Takie osoby mogą zająć się wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z zakupem motocykla czy skutera na firmę.

Ubezpieczenie motocykla

Formalności związanych z zakupem i późniejszym użytkowaniem motocykla jest naprawdę wiele. Nie można zapominać o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia motoru. Pozwala ono na zabezpieczenie zarówno mienia własnego, jak i innych osób. W CUK oferujemy różnego rodzaju polisy, w tym obowiązkowe OC motocykla.

W CUK znajdziesz także znacznie popularniejsze OC samochodowe i wiele innych produktów zabezpieczających Twoje zdrowie czy mienie. Sprawdź naszą ofertę na stronie, w siedzibie stacjonarnej lub poprzez infolinię. Zapraszamy!

Oceń artykuł

5.00
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku