2023-12-08

Jakie ubezpieczenie pokrywa koszt pobytu w szpitalu?

Sprawdź, jak zabezpieczyć się finansowo na wypadek pobytu w szpitalu.

Jakie ubezpieczenie pokrywa koszt pobytu w szpitalu?

Każdy z nas jest narażony na ryzyko utraty zdrowia w wyniku nagłego wypadku lub poważnego zachorowania, czego skutkiem jest hospitalizacja i długotrwałe leczenie. Pobyt w szpitalu może znacznie skomplikować codzienną rutynę, a także negatywnie odbić się na naszej sytuacji finansowej. Z dnia na dzień tracimy wówczas zdolność do wykonywania pracy, a to z kolei rodzi szereg trudnych do udźwignięcia konsekwencji.

Świadczenie z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu może znacznie ułatwić proces rekonwalescencji i podreperować nasz budżet. Jaka polisa zapewni nam wtedy potrzebne środki? Kiedy i na jakich warunkach należy się zwrot z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu? Na te i inne towarzyszące zagadnieniu pytania odpowiadamy w tym artykule!

Najważniejsze informacje:

 • NFZ, jako ubezpieczenie publiczne, pokrywa wiele kosztów w ramach leczenia szpitalnego, ale może wystąpić potrzeba uiszczenia dodatkowych opłat związanych z zaawansowaną terapią, których NFZ nie obejmuje lub oferuje je w niewystarczającym zakresie.
 • Prywatne ubezpieczenie na zdrowie może być bardziej elastyczne oraz oferować szerszy zakres świadczeń, w tym pokrycie kosztów pobytu w szpitalu (także w prywatnych placówkach medycznych).
 • Prywatna polisa na życie i zdrowie może zapewnić wypłatę z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu, w tym również dodatkowe świadczenia. Środki te nie tylko pokryją koszty poniesione w związku z hospitalizacją, ale też dodatkową rehabilitacją i ustabilizowaniem sytuacji życiowej po wypadku lub poważnym zachorowaniu.
 • To, ile środków za pobyt w szpitalu z ubezpieczenia prywatnego otrzyma pacjent, zależy od szczegółów umowy. Zawsze warto upewnić się zatem, jaki jest zakres takiej polisy, zwracając szczególną uwagę na sumy ubezpieczenia oraz wyłączenia ochrony.

Jak ubezpieczyć się na wypadek pobytu w szpitalu?

Koszty związane z pobytem w szpitalu są pokrywane przez następujące ubezpieczenia:

 • 1
  Publiczne ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Obejmuje ono pewne procedury medyczne, leczenie oraz pobyt w szpitalu w ramach publicznych placówek medycznych. Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, o takie ubezpieczenie powinien zadbać Twój pracodawca.
 • 2
  Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – posiadając taką polisę, zyskujesz rozszerzony zakres świadczeń, w tym szybszy dostęp do usług medycznych, często również lepsze warunki leczenia, dostęp do prywatnych szpitali oraz możliwość pokrycia kosztów leczenia, w tym pobytu w szpitalu na czas niezdolności do pracy. W przypadku Twojej śmierci w wyniku zdarzenia określonego umową, świadczenie otrzymają osoby bliskie/uposażone. Zakres oraz sumy takiego ubezpieczenia określa umowa.

Leczenie szpitalne a polisa zdrowotna

W ramach przynależności do Narodowego Funduszu Zdrowia każda osoba odprowadzająca należne składki może liczyć na bezpłatną hospitalizację w zakresie obowiązywania umowy publicznej. Oznacza to, że jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ, możesz korzystać m.in. z leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, a także porad lekarskich, rehabilitacji leczniczej i profilaktyki zdrowotnej bez wnoszenia dodatkowych opłat.  

Całkowity koszt pobytu w szpitalu bez ubezpieczenia na NFZ ponosi pacjent. Jeśli tego nie zrobi, placówka kieruje pismo z wezwaniem, a następnie występuje do sądu o wydanie nakazu zapłaty, aby w ostateczności wszcząć postępowanie komornicze. Opłata za pobyt w szpitalu bez ubezpieczenia może być bardzo wysoka. Jeśli nie odprowadzasz składki do publicznej kasy chorych, będziesz musiał liczyć się z koniecznością poniesienia wszelkich kosztów za wykonane w placówce usługi medyczne.

Istnieje jednak inna możliwość, która pomoże Ci sfinansować opłatę za potrzebną pomoc medyczną (również w zakresie hospitalizacji) nie tylko w publicznych, ale także w prywatnych placówkach.Pieniądze z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu może bowiem zapewnić prywatna polisa na życie i zdrowie z odpowiednim zakresem. Z jej tytułu towarzystwo wypłaci świadczenie szpitalne w kwocie określonej w polisie. Wypłacone środki możesz przeznaczyć na dowolny cel, w tym na pokrycie kosztu pobytu w szpitalu. Pamiętaj jednak, że pieniądze ze świadczenia wpłyną na Twoje konto dopiero po zakończeniu leczenia i po przedstawieniu dokumentów, koniecznych do podjęcia decyzji przez ubezpieczyciela.

Czym dla ubezpieczyciela jest pobyt w szpitalu?

Pobyt w szpitalu z perspektywy ubezpieczyciela oznacza przebywanie na oddziale szpitalnym w celu przywrócenia zdrowia lub poprawy stanu zdrowia ubezpieczonego po nieszczęśliwym wypadku lub zachorowaniu. Jest to jedno ze zdarzeń występujących w ubezpieczeniach na życie i zdrowie. Jeżeli zatem wykupisz polisę, która posiada je w swoim zakresie, będziesz mógł liczyć na określone warunkami umowy świadczenie finansowe z ubezpieczenia.

Wsparcie ubezpieczyciela na wypadek hospitalizacji często wchodzi też w zakres polis podróżnych obejmujących m.in. koszty leczenia w obliczu wypadków lub zachorowań podczas wakacji. O tym, kiedy następuje zwrot z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu, decyduje natomiast towarzystwo. Dlatego przed zakupem polisy na wypadek hospitalizacji zawsze należy dokładnie zapoznać się z OWU.

Co może opłacić ubezpieczyciel, jeśli trafisz do szpitala?

Kwestia wypłaty środków za pobyt w szpitalu może być zależna od wielu czynników, takich jak typ polisy, sumy ubezpieczenia, przyczyna i czas hospitalizacji, dokupione dodatki, a także wyłączenia w umowie.

Niektóre towarzystwa w ramach zwrotu kosztów z tytułu pobytu w szpitalu oferują nie tylko świadczenie wypadkowe (NNW). Udzielają też pomocy finansowej w przypadku leczenia szpitalnego związanego z zawałem serca, udarem mózgu czy nagłą chorobą. Świadczenie za pobyt w szpitalu z tytułu prywatnego ubezpieczenia może obejmować również:

 • hospitalizację towarzyszącą chemioterapii lub radioterapii;
 • wizyty lekarskie, procedury medyczne i operacje wskazane w OWU;
 • opiekę pielęgniarską po wypisie ze szpitala;
 • koszty związane z zakupem leków, podjętą terapią i rehabilitacją;
 • dodatkową rekompensatę za czas spędzony w szpitalu;
 • dodatkowe badania i procedury diagnostyczne wykonywane w ramach leczenia;
 • transport do placówek medycznych i między nimi (np. w ramach polisy assistance medyczny).

Jak działa ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego?

Leczenie szpitalne jest ryzykiem dodatkowym, które jest rozszerzeniem ubezpieczenia zdrowotnego. Taka polisa działa na zasadzie zwrotu kosztów z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu. Oznacza to, że hospitalizację i leki ubezpieczony opłaca samodzielnie, a po przedstawieniu towarzystwu dokumentacji medycznej wraz z rachunkami za usługi otrzymuje pieniądze z ubezpieczenia. Za pobyt w szpitalu ubezpieczyciel płaci w zakresie realizacji usług wymienionych w umowie.  

W zależności od typu polisy oraz szczegółów umowy rozszerzeniem ubezpieczenia na życie i zdrowie można objąć nie tylko siebie samego, ale także swoich bliskich. Świadczenie za pobyt w szpitalu jest wypłacane za każdy dzień pobytu w placówce medycznej. Towarzystwa zastrzegają sobie jednak zwykle, że środki z tytułu polisy zostaną wypłacone po spędzeniu w szpitalu konkretnej liczby dni.

Głównym powodem, dla którego warto wykupić prywatne ubezpieczenie na życie i zdrowie jest to, że w razie ewentualnej hospitalizacji towarzystwo zapewnia wsparcie finansowe potrzebne do pokrycia kosztów związanych z rehabilitacją, dalszym leczeniem oraz naprawą budżetu po utracie dochodów utraconych w wyniku czasowej niezdolności do pracy.

Ważne!

Świadczenie z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu jest wypłacane w kwocie odpowiadającej liczbie dni, którą mnoży się przez dzienne świadczenie szpitalne. Dostępne są jednak również dodatki do polis na życie i zdrowie, które obejmują bonusową wypłatę świadczenia z tytułu przedłużonej hospitalizacji lub wsparcie finansowe po wyjściu ze szpitala. Wszystko zależy od szczegółów umowy.

Sprawdź najlepsze oferty polis na życie i zdrowie w CUK!

Po przeczytaniu naszej porady wiesz już, jak otrzymać zwrot z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu i jaka polisa najlepiej ochroni Cię finansowo na wypadek hospitalizacji. Jeśli chcesz kompleksowo zabezpieczyć się na wypadek pobytu w szpitalu i innych poważnych zdarzeń losowych związanych z Twoim zdrowiem, już dziś skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń na życie i znajdź najkorzystniejszą polisę! Porównamy dla Ciebie najlepsze oferty od ponad 30 znanych towarzystw.

Szukasz ubezpieczenia dla dziecka? Sprawdź ofertę NNW szkolne i wykup dla niego kompleksową ochronę w codziennych sytuacjach! O wybrane polisy, które zapewnią Ci wypłatę środków z ubezpieczenia za pobyt w szpitalu, możesz zapytać także na naszej infolinii lub w najbliższej placówce CUK. Zachęcamy do kontaktu i zakupu polisy w wygodny sposób!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Kto płaci za pobyt w szpitalu osoby nieubezpieczonej?

  Koszty swojego pobytu w szpitalu w całości ponosi osoba nieubezpieczona. W niektórych przypadkach szpitale mogą udzielać pomocy medycznej nieubezpieczonym pacjentom, a następnie rozważać różne opcje finansowania, takie jak programy pomocowe, fundusze publiczne lub ulgi podatkowe, aby pomóc w pokryciu kosztów leczenia. Jednak w większości sytuacji osobie nieubezpieczonej przypisuje się koszty związane z opieką zdrowotną.

 • 2
  Jak liczony jest pobyt w szpitalu?

  Pobyt w szpitalu to łączna liczba dni, w których pacjent przebywa w placówce medycznej w związku z prowadzonym w tym czasie leczeniem. Czas ten zaczyna się od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala i trwa do momentu wypisania lub zakończenia leczenia. Liczenie dni hospitalizacji może różnić się w zależności od polityki szpitala oraz celu pobytu pacjenta (np. ratowanie życia, rutynowa opieka, zabieg chirurgiczny, opieka pooperacyjna).

 • 3
  Czy szpital przyjmie osobę bez ubezpieczenia?

  Tak. Większość szpitali publicznych przyjmie osobę bez ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku nagłej potrzeby opieki medycznej (np. wypadek, poważne zachorowanie, sytuacja zagrażająca życiu). Szpitalne Oddziały Ratunkowe nie mogą odmówić wówczas udzielenia pomocy. Jednak bez ubezpieczenia pacjent zostanie obciążony kosztami leczenia. Będzie on zobowiązany do uiszczenia opłat po zakończeniu opieki medycznej.

 • 4
  Ile maksymalnie można leżeć w szpitalu?

  Czas pobytu w szpitalu nie jest z góry określony, ponieważ zależy od potrzeb medycznych pacjenta. W przypadku poważnych chorób, urazów lub skomplikowanych procedur leczniczych, hospitalizacja może być przedłużona. Decyzja o długości pobytu jest podejmowana przez lekarzy na podstawie postępów w leczeniu i stanu zdrowia pacjenta. Choć przepisy nie wskazują maksymalnego czasu hospitalizacji, to np. w przypadku ubiegania się o świadczenie z ubezpieczenia na życie za pobyt w szpitalu towarzystwo może taki czas określić w umowie.

Oceń artykuł

5.00
(5)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku