Pobyt w szpitalu – czym jest?

Czym jest pobyt w szpitalu dla ubezpieczycieli? Wyjaśniamy pojęcie pobytu w szpitalu w słowniku ubezpieczeniowym CUK.

Pobyt w szpitalu - przebywanie na oddziale szpitalnym w celu przywrócenia zdrowia lub poprawy stanu zdrowia ubezpieczonego po zajściu nieszczęśliwego wypadku lub wskutek choroby.

Pobyt w szpitalu to jedno ze zdarzeń, które występuje w ubezpieczeniach na życie. Jeśli w zakresie ochrony się on znajduje, klient może liczyć na wsparcie ze strony towarzystwa. O tym, kiedy wystąpi wypłata świadczenia, decyduje ubezpieczyciel, dlatego warto sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Przykładowo, można ubezpieczyć się na wypadek hospitalizacji na łączną sumę ubezpieczenia 40 000 złotych. Składka za tego typu polisę zależy od konkretnej oferty. Warto zaznaczyć, że świadczenie za pobyt w szpitalu jest wypłacane w kwocie odpowiadającej ilości dni pobytu, którą mnoży się przez dzienne świadczenie szpitalne. Co ciekawe, są także różnego typu dodatki do polisy, które np. obejmują dodatkową wypłatę świadczenia za przedłużoną hospitalizację do kilku tygodni czy pomoc finansową po wyjściu ze szpitala.

Pobyt w szpitalu to także zdarzenie, które często pojawia się w ubezpieczeniach podróżnych. W zakresie ochrony powinien znajdować się zwrot kosztów leczenia, do którego dojdzie w wyniku wypadku czy pogorszenia stanu zdrowia na wakacjach. Warto zaznaczyć, że zarówno polisa na życie, jak i ubezpieczenie podróżne jest dobrowolne.

Czy wiesz, że...

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują wypłatę świadczenia w razie pobytu wszpitalu np. przez kolejne 4 dni, który spowodowany jest nie tylko nieszczęśliwym wypadkiem, ale także zawałem czy nagłą chorobą. Polisa może obejmować również hospitalizację w celu chemioterapii czy radioterapii.