Leczenie szpitalne – co to jest?

Jak definiuje się leczenie szpitalne w ujęciu polisy? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Leczenie szpitalne - w ramach ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu wypłacane jest odszkodowanie, którego celem jest m.in. pokrycie kosztów rehabilitacji, dalszego leczenia czy dochodów utraconych w wyniku czasowej niemożności pracy. Leczenie szpitalne jest ryzykiem dodatkowym, które jest rozszerzeniem ubezpieczenia na życie czy zdrowotnego. W zależności od typu ubezpieczenia i towarzystwa, takie rozszerzenie obejmuje ochroną pobyt w szpitalu spowodowany chorobą (określoną w OWU) lub który nastąpił po nieszczęśliwym wypadku. Ochroną od tego ryzyka ubezpieczony może niekiedy objąć bliskich. Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu. Ubezpieczyciele zastrzegają sobie zazwyczaj, że odszkodowanie zostanie wypłacone po spędzeniu w szpitalu określonej liczby dni.

Czy wiesz, że…

Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego działa na zasadzie zwrotu kosztów. W związku z tym, za pobyt w szpitalu i leki ubezpieczony płaci samodzielnie, a po przedstawieniu towarzystwu rachunków i dokumentów otrzymuje zwrot poniesionych środków. 

Przykładowo, Patryk miał poważny wypadek, podczas którego złamał kość udową. W związku z tym trafił do szpitala, przeszedł operację i pozostał kilkanaście dni na obserwacji. Po wyjściu ze szpitala wymagał kosztownej rehabilitacji. Na szczęście polisa na życie Patryka obejmowała leczenie szpitalne. Po poinformowaniu ubezpieczyciela i dostarczeniu dokumentów (m.in. wypisu ze szpitala) otrzymał odszkodowanie w wysokości proporcjonalnej do liczby spędzonych w szpitalu dni. Ubezpieczyciel opłacił również jego rehabilitację.