Reprezentant ds. roszczeń – kim jest?

Kim jest reprezentant ds. roszczeń i za co odpowiada? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Reprezentant ds. roszczeń - osoba, która pośredniczy w sprawie ubezpieczonego pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń, który działa za granicą. Działa on na zasadzie pełnomocnictwa i zajmuje się np. czynnościami związanymi z  ustaleniem wielkości odszkodowania czy wskazaniem osoby odpowiedzialnej za stłuczkę lub wypadek. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wskazać takiego pełnomocnika w krajach Unii Europejskiej. W każdym państwie musi znaleźć się taka osoba, do której w razie zdarzenia, będzie zgłaszać się kierowca.

Reprezentant ds. roszczeń ma na celu pomoc osób, które chcą zlikwidować szkody, do których doszło w ramach kolizji czy wypadku na terenie Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, skąd pochodzi sprawca oraz gdzie ma wykupione ubezpieczenie, poszkodowany może starać się o wypłatę świadczenia.

Przykładowo, jeśli kierowca porusza się samochodem i zwiedza najbardziej atrakcyjne stolice Unii Europejskiej, nagle dochodzi do kolizji, może działać szybko i sprawnie. Aby dostać odszkodowanie, trzeba skontaktować się z reprezentantem ds. roszczeń, który działa w konkretnym kraju. 

Czy wiesz, że...

Reprezentantads. roszczeń można znaleźć przez Internet na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wystarczy wybrać z listy towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarł umowę sprawca, a następnie kraj poszkodowanego. W odpowiedzi, klient otrzyma nazwę reprezentanta, adres oraz dane kontaktowe, dzięki którym może zadzwonić lub wysłać wiadomość drogą elektroniczną.