Rzecznik Finansowy (do 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych) – kim jest?

Kim jest Rzecznik Finansowy, czyli urząd, który do 2015 roku pełnił Rzecznik Ubezpieczonych? Sprawdź w naszym słowniku!

Rzecznik Finansowy (do 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych) - urząd, który pełniony jest w celu dbania o interesy poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wcześniej ta instytucja nazywała się Rzecznik Ubezpieczonych, jednak po 2015 roku nazwa się zmieniła. Jego działania głównie zależą od tego, czego wymaga osoba zgłaszająca się - czy chce, aby urząd bronił praw konsumenta czy zależy mu na niezależnej ocenie, a co za tym idzie, dążeniu do ugody. W ramach każdego z postępowania, przy sprawie pracują eksperci prawni. Rzecznik Finansowy udziela także porad oraz wsparcia, np. przy pisaniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela. 

Rzecznik Finansowy prowadzi postępowanie interwencyjne, czyli wspiera konsumenta w sporze z zakładem ubezpieczeniowym. Polega to na wyjaśnieniu sprawy z tą firmą na podstawie dotychczasowej dokumentacji oraz przedstawieniu argumentów po zapoznaniu się szczegółowo ze sprawą. Celem takiego postępowania jest zmiana stanowiska ubezpieczyciela, np. wypłatę należnego odszkodowania. 

Innym rodzajem działań Rzecznika Finansowego jest postępowanie polubowne, które jest swojego rodzaju mediacją. Chodzi o przedstawienie propozycji rozwiązania sporu, które dążyć będzie do ugody. Obydwie strony mogą dobrowolnie dostarczyć dokumenty oraz zgodzić się na ustępstwa. 

Czy wiesz, że...

Do Rzecznika Finansowego można zgłosić się z prośbą o interwencję dopiero wtedy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie przychyli się do odwołania klientai. Kontaktować się z nim można pocztą tradycyjną, telefonicznie lub poprzez wiadomości elektroniczne. Interwencja jest całkowicie bezpłatna.