2023-04-21

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej — co warto wiedzieć?

Dowiedz się, jak chronić nieruchomość wspólnoty mieszkaniowej.

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej — co warto wiedzieć?

Wielu lokatorów należących do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zastanawia się, kto ma prawo i obowiązek ubezpieczenia budynku. Jak właściwie chronić nieruchomość wspólnoty mieszkaniowej? Jest to temat, który powinien zainteresować zarówno zarządcę i właścicieli mieszkań, jak i wynajmujących lokale. Warto dowiedzieć się o tym więcej!

Ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mogą chronić wszystkich mieszkańców budynku w razie wystąpienia różnych zdarzeń losowych. Czym taka ochrona różni się od zwykłego ubezpieczenia nieruchomości? Czy polisa OC wspólnoty mieszkaniowej jest obowiązkowo zawierana przez zarząd? Kto może skorzystać z takiego ubezpieczenia? Na te i inne towarzyszące zagadnieniu pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Wspólnota mieszkaniowa – definicja

Mianem wspólnoty mieszkaniowej określa się zrzeszenie właścicieli lokali danych nieruchomości. Dotyczy ona najczęściej jednego bloku lub małego osiedla. Stworzenie wspólnoty wiąże się zarówno z pojawieniem się pewnych praw, jak i obowiązków dla każdego, kto jest posiadaczem lokalu w danym budynku. Członkiem wspólnoty mieszkaniowej jest zaś każdy, kto ma prawo do danej nieruchomości.

Wspólnoty powstają przede wszystkim w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-użytkowych, w których jest przynajmniej dwóch właścicieli. Do obowiązków członków wspólnot mieszkaniowych należy zaliczyć m.in.: opłaty za media, wodę, ścieki, ogrzewanie, telewizję kablową, wywóz śmieci itp. Będąc członkiem wspólnoty, właściciel lokalu zobowiązany jest także do uczestniczenia w kosztach związanych z jej utrzymaniem.

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach firmowych! Zostaw numer – oddzwonimy.

Czym jest ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej zapewnia odszkodowanie za zniszczenia i uszkodzenia mienia należącego do wspólnoty np. budynku w częściach wspólnych, wyposażenia, elementów szklanych czy obiektów małej architektury. Jest to polisa, którą zawiera zarząd wspólnoty lub spółdzielni bądź powołany przez wspólnotę zarządca nieruchomości.

Ubezpieczenie mieszkania we wspólnocie jest natomiast formą dobrowolnej polisy indywidualnej zawieranej przez właścicieli lub najemców lokali w budynkach przynależnych do wspólnoty. Może ono dodatkowo chronić własny majątek każdego z lokatorów.

OC zarządcy nieruchomości nie stanowi zabezpieczenia przed roszczeniami lokatorów lub innych osób trzecich za szkody wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową (np. zalanie przez nieszczelność dachu).  Każda wspólnota mieszkaniowa powinna rozważyć też dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia, rozszerzone o wybrany zakres. Czemu służy taka polisa? Jest ona zabezpieczeniem na wypadek wszelkich awarii i uszkodzeń budynku, które mogłyby doprowadzić do strat rzeczowych lub osobowych. Mowa o zdarzeniach, które doprowadziły do szkód z winy wspólnoty. Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej nie dotyczy działań zarządcy.

Dowiedz się także: Czym jest OC wynajmującego mieszkanie?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej – przed czym może chronić?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej może przydać się w obliczu nagłych zdarzeń losowych. Dzięki takiej polisie można kompleksowo zabezpieczyć nieruchomość. O jakie ryzyka chodzi? Ubezpieczenie dla wspólnot zapewni ochronę m.in. na wypadek:

 • Pożaru – jeśli dojdzie do wybuchu lub rozprzestrzenienia się ognia, polisa pokryje koszty remontu budynku, a także zakupu nowego wyposażenia, które uległo zniszczeniu;
 • Zalania – ubezpieczenie zapewni ochronę jeśli dojdzie do zalania budynku/budynków wspólnoty mieszkaniowej, pokrywając koszt napraw i remontów zalanych pomieszczeń;
 • Uderzenia pioruna – ubezpieczenie może pokryć koszty naprawy instalacji elektrycznej i innych urządzeń, które uległy uszkodzeniu;
 • Włamania i kradzieży – polisa pokryje koszty naprawy, wymiany okien i drzwi, a także zapewni odszkodowanie za utracone mienie;
 • Katastrofy budowlanej, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej lub instalacji centralnego ogrzewania (zwykle w ramach rozszerzonych pakietów ochrony);
 • Innych zdarzeń losowych – ubezpieczenie dla wspólnot może pokryć również koszty związane z innymi zdarzeniami, takimi jak np. przepięcia w instalacjach elektrycznych, grad, huragan itd. (Szczegóły sprawdź w OWU!)

Przykład 1:

W bloku mieszkalnym o nazwie „Kamienica Nadziei” doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej, która spowodowała zalanie mieszkań na parterze.

Adam i Ewa doznali znacznych szkód w swoim mieszkaniu. Woda uszkodziła podłogi, ściany, meble i sprzęt AGD.

Adam i Ewa zgłosili szkodę zarządowi wspólnoty mieszkaniowej, argumentując, że awaria sieci wodociągowej wynikła z zaniedbań w zakresie regularnych przeglądów i konserwacji, za które odpowiedzialny był zarządca nieruchomości.

Po przeprowadzeniu dochodzenia i przeglądu dokumentacji ustalono, że awaria sieci wodociągowej faktycznie wynikła z zaniedbań zarządu wspólnoty. Zarząd został uznany za winnego zdarzeniu i obciążony odpowiedzialnością za szkody wyrządzone Adamowi i Ewie.

Adam i Ewa otrzymali odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej, które pokryło koszty naprawy i odnowienia zalanych pomieszczeń oraz zniszczonego mienia. W tym przypadku wspólnota poniosła odpowiedzialność za szkody wynikłe z awarii sieci wodociągowej na terenie nieruchomości.

Poszukując ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych, warto postawić na wariant polisy all risk – od wszystkich ryzyk. Dzięki temu zyskujemy najszerszy zakres ochrony oraz poczucie kompleksowego zabezpieczenia, jeśli dojdzie do rozmaitych zdarzeń mogących doszczętnie zniszczyć pomieszczenia i wyposażenie lokali.

Uwaga!

Bardzo ważnym ubezpieczeniem jest też OC zarządcy nieruchomości. Osoba ta odpowiada zarówno za stan techniczny budynku, jak i za bezpieczeństwo mieszkańców.

Czy ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej jest obowiązkowe?

W Polsce istnieje obowiązek zakupu OC zarządcy nieruchomości. Podmioty zarządzające budynkami, czyli np. wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie wykupują ubezpieczenie dobrowolnie, by chronić majątek wspólny.

Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot nie ma obowiązku ubezpieczyć całego budynku mieszkalnego – jest to ubezpieczenie dobrowolne.. Jesli jednak wspólnota zdecyduje się na taką polisę, ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały blok (nieruchomość), a nie poszczególne lokale. Ochrona w kontekście OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej działa w sytuacji, kiedy członek zarządu wspólnoty na skutek swoich działań lub decyzji doprowadzi do straty finansowej lub szkody we wspólnocie mieszkaniowej.

Zarządcy nieruchomości dbają też o to, by ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej posiadało jak najszerszy zakres, by chronić się finansowo na wypadek wielu zdarzeń losowych. Polisa dla wspólnoty zapewni niezbędne świadczenia wszystkim poszkodowanym. Jest to wyraz troski o spokój i bezpieczeństwo lokatorów zamieszkujących dane budynki.

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z przepisami, ma obowiązek wykupienia polisy OC. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem zarządcy w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wysokimi karami. Sprawdź: Co obejmuje polisa OC zarządcy nieruchomości?         

Przykład 2:

W bloku mieszkalnym o nazwie "Słoneczny Ogród" doszło do poważnego pożaru na klatce schodowej. Wybuchł on na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, co spowodowało szybkie rozprzestrzenienie się ognia. Janina, która mieszkała na trzecim piętrze, doznała poważnych uszkodzeń w swoim mieszkaniu w wyniku pożaru. Ogień zniszczył podłogi, ściany, meble oraz jej osobiste mienie.

Janina zgłosiła szkodę zarządowi wspólnoty mieszkaniowej, argumentując, że pożar wynikł z zaniedbań w zakresie kontroli i konserwacji instalacji elektrycznej, za które odpowiedzialny był zarządca nieruchomości. Po przeprowadzeniu dochodzenia i przeglądu dokumentacji ustalono, że pożar faktycznie wynikł z zaniedbań zarządu wspólnoty w zakresie utrzymania i naprawy instalacji elektrycznej. Zarząd został uznany za winnego zdarzeniu i obciążony odpowiedzialnością za szkody wyrządzone Janinie.

Janina otrzymała odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej, które pokryło koszty remontu i odnowienia jej zalanych i zniszczonych pomieszczeń oraz strat w mieniu. W tym przypadku wspólnota poniosła odpowiedzialność za szkody wynikłe z pożaru na terenie nieruchomości.

Przed czym ubezpieczenie chroni wspólnotę?

Możliwe skutki awarii czy zdarzeń losowych (w tym zniszczeń będących rezultatem zjawisk pogodowych) mogą obciążyć budżet wspólnoty. Ochronę zapewni tylko odpowiednio rozszerzone ubezpieczenie. Będzie ono pomocne np. wtedy, gdy dojdzie do uszkodzenia dachu lub opady deszczu doprowadzą do zalania. Jeśli z powodu tego zdarzenia ktoś dozna szkody, wspólnota mieszkaniowa również będzie za to odpowiedzialna finansowo. Polisa przeniesie tę odpowiedzialność na towarzystwo.

Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych działa na wypadek wielu nieprzewidzianych okoliczności. Chroni podmiot przed koniecznością angażowania własnych środków na pokrycie szkód powstałych w wyniku   zdarzeń losowych oraz odpowiedzialność wspólnoty na wypadek szkód wyrządzonych lokatorom Osoby decyzyjne we wspólnocie przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia powinni jednak dokładnie przeczytać OWU, czyli pełen regulamin, który zawiera m.in. informacje o tym, w jakich sytuacjach zadziała ochrona w mieniu lub poszkodowanym będzie należało się odszkodowanie z polisy wspólnoty mieszkaniowej.

Ważne!

Towarzystwo wypłaca jedynie pieniądze za szkody powstałe do danego limitu. Przy ubezpieczeniu wspólnoty mieszkaniowej istotne jest zatem dokładne wyliczenie majątku. Suma ubezpieczeniowa powinna całkowicie pokrywać jego wartość. Gdy będzie za niska, w razie szkody całkowitej zarządca może otrzymać zbyt mało środków na jej pokrycie.

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach firmowych! Zostaw numer – oddzwonimy.

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych – przykłady ofert

Obecnie wiele wiodących towarzystw oferuje kompleksowe ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych. Poszukując ich, warto dokładnie przyjrzeć się proponowanym przez ubezpieczycieli zakresom oraz warunkom zawarcia polisy. Należy też zwrócić szczególną uwagę na OWU – będą tam ujęte wszelkie zdarzenia podlegające ochronie, a także wyłączenia odpowiedzialności. Towarzystwa UNIQA oraz PZU proponują ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach. Przyjrzyjmy się szczegółom:

 • 1
  Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych – UNIQA

Towarzystwo UNIQA oferuje Pakiet dla Wspólnot Mieszkaniowych, a w nim:

 • ➢ All risk: ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk”;
 • ➢ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
 • ➢ Asysta i ochrona prawna;
 • ➢ Fachowiec na telefon w ramach usług assistance;
 • ➢ Dostęp do platformy prewencyjnej iUniqa.

Wiecej na temat tej polisy dowiesz się ze strony: “Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej”.

Ubezpieczenie UNIQA dla wspólnot dostępne jest w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym.

 • a) W wariancie podstawowym towarzystwo ubezpiecza mienie od ognia i innych zdarzeń losowych. Odpowiada za szkody, których przyczyną może być: pożar i dym, uderzenie pioruna, wybuch, zalanie i deszcz nawalny, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, katastrofa budowlana, śnieg, grad, huragan, przepięcia. Ubezpieczenie zapewnia usługi assistance wraz z pomocą fachowców, infolinią prawną i remontowo-budowlaną, a także naprawą urządzeń, dozorem, transportem i przechowaniem mienia oraz sprzątaniem po szkodzie.

  Na życzenie klienta mogą zostać zorganizowane również:

  • przegląd okresowy budynku (kominiarski i gazowy);
  • odśnieżanie chodników i dachów;
  • zdejmowanie sopli z dachów;
  • usuwanie graffiti z budynków, budowli i ogrodzenia;
  • mycie okien zewnętrznych;
  • usuwanie gniazd ptaków i owadów;
  • pomoc ogrodnika.
 • b) W wariancie rozszerzonym towarzystwo proponuje ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem oraz ochronę sprzętu elektronicznego. Zapewnia asystę i ochronę prawną, ubezpieczenie OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami, ochronę szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 

  Dodatkowe klauzule rozszerzają ochronę o ubezpieczenie:

  • ryzyka powodzi,
  • kradzieży zwykłej,
  • ryzyka wandalizmu i dewastacji,
  • drobnych prac remontowych,
  • kosztów utraty mediów,
  • OC z tytułu zalań i przepięć,
  • OC za szkody w nieruchomości wspólnej,
  • OC za szkody powstałe w wyniku utraty danych osobowych,
  • OC za szkody polegające na zapłacie kar umownych.
 • 2
  Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych – PZU

PZU proponuje klientom ubezpieczenie mieszkań członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. To grupowa polisa dedykowana zarządowi wspólnoty lub spółdzielni, do której mogą przystąpić mieszkańcy. Składka za ochronę może być opłacana wraz z czynszem. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za zniszczenia i uszkodzenia w mieszkaniach lub domach. Wsparcie zapewnia natomiast w następujących sytuacjach:

 • pożar, zalanie, uderzenie pioruna lub inne zdarzenie losowe;
 • dewastacja;
 • przepięcie;
 • włamanie;
 • akcja ratownicza.

Co jest objęte ochroną w ramach ubezpieczenia dla spółdzielni i wspólnot w ofercie PZU?

 • Nieruchomości (jeśli osoba ubezpieczona jest właścicielem nieruchomości):
  • fundamenty, konstrukcje ścian, stropów i podłóg oraz inne tzw. mury,
  • rynny, zabudowy balkonów, markizy i inne tzw. elementy zewnętrzne,
  • podłogi, instalacje, meble i sprzęt AGD w zabudowie, glazura, armatura i inne tzw. stałe elementy.
 • Wyposażenie (znajdujące się w mieszkaniu lub domu):
 • sprzęt RTV i AGD, sprzęt sportowy, gotówka, biżuteria, odzież i inne tzw. ruchomości domowe,
 • podłogi, okna, instalacje, meble i sprzęt AGD w zabudowie, glazura, armatura i inne tzw. stałe elementy – o ile nie ubezpieczono ich razem z nieruchomościami.
 • OC w życiu prywatnym (w cenie ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów). Ochrona działa jeśli ubezpieczony lub jego bliscy wyrządzą nieumyślnie szkodę innej osobie, np. w poniższych sytuacjach:
  • w czasie nieobecności właściciela włączona pralka zaleje mieszkanie sąsiada,
  • dziecko ubezpieczonego wybije piłką szybę w czyimś samochodzie,
  • doniczka spadnie z balkonu na zaparkowane auto i je uszkodzi,
  • podczas jazdy rowerem ubezpieczony potrąci pieszego.

Możliwe rozszerzenia: pomoc assistance w nagłych wypadkach, ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia.

Szukasz ubezpieczenia dla wspólnoty? Skorzystaj z oferty CUK!

Wiesz już, czym jest ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej i na czym polega taka forma ochrony nieruchomości. Ten rodzaj polisy znajdziesz w ofercie wielu znanych ubezpieczycieli. Za pośrednictwem CUK wykupisz ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej w UNIQA, PZU i innych towarzystwach – sprawdź ofertę już dziś! W celu dobrania odpowiedniej polisy skontaktuj się z naszym doradcą za pośrednictwem infolinii (22 27 00 337) lub odwiedź najbliższą placówkę CUK Ubezpieczenia osobiście. Czekamy na Twój kontakt!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Na czym polega wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa stanowi ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład danych nieruchomości. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Takie pojęcie wprowadziła ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994, która weszła w życie 1 stycznia 1995. Wspólnota mieszkaniowa może powstać także na terenie tych nieruchomości, w których prowadzone są wyłącznie lokale użytkowe – biura, punkty gastronomiczne, sklepy, gabinety itp.

 • 2
  Jaka jest różnica między wspólnotą mieszkaniową a spółdzielnią?

Wspólnota mieszkaniowa w przeciwieństwie do spółdzielni nie ma osobowości prawnej. Nie jest również podmiotem gospodarczym. Członkiem wspólnoty mieszkaniowej jest każdy, kto ma prawo do danej nieruchomości. W przypadku wspólnoty jej członkowie mają realny wpływ na sposób zarządzania funduszami.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest natomiast podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jej członkami mogą być jedynie ci mieszkańcy, którzy mają spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości lub spółdzielcze lokatorskie prawo do nieruchomości (właścicielem i zarządzającym lokalem jest spółdzielnia). Właściciele mieszkań spółdzielczych nie mają wpływu na sposób zarządzania środkami przekazanymi spółdzielni.

 • 3
  Czy wspólnota mieszkaniowa może działać bez zarządu?

Nie. Brak zarządu (prawnej reprezentacji) uniemożliwia funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej. Wynika to z faktu, że do podejmowania czynności prawnych niezbędne jest oświadczenie woli złożone przez uprawnioną do reprezentacji podmiotu osobę lub organ. Sam zarząd może składać się z jednej lub więcej osób. W zależności od uchwały wspólnoty organ ten powoływany jest bezterminowo lub na czas określony.

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach firmowych! Zostaw numer – oddzwonimy.

Oceń artykuł

4.25
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku