2023-05-24

Ubezpieczenie samochodu od powodzi

Dowiedz się, jak można ubezpieczyć samochód od powodzi.

Ubezpieczenie samochodu od powodzi

Pogoda w naszym kraju robi się coraz bardziej gwałtowna. Coraz częściej mamy do czynienia z intensywnymi burzami i nawałnicami. Takie zmiany pogodowe sprawiają, że wzrasta niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. Powodzie opadowe mogą spowodować wiele szkód nie tylko w Twoim domu czy mieszkaniu, ale również w Twoim samochodzie. Samochody po powodzi często wymagają licznych napraw lub w ogóle nie nadają się do użytku. Zalane wnętrze samochodu to nie tylko kłopot, ale przede wszystkim straty finansowe. Woda, która przez dłuższy czas stoi w pojeździe, może wyrządzić ogromne szkody. Sprawdź, czy istnieje ubezpieczenie samochodu od powodzi, które może uchronić Cię w razie szkód wyrządzonych przez wodę.

Ubezpieczenie samochodu od powodzi – czy samo OC wystarczy?

Zastanawiasz się, czy samo OC wystarczy Ci, żeby pokryć szkody wyrządzone w związku z powodzią w Twoim samochodzie? Niestety mamy dla Ciebie złą wiadomość. Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie chroni Twojego auta od szkód wyrządzonych przez powódź czy zalanie.

Ubezpieczenie OC należy do ubezpieczeń obowiązkowych. Oznacza to, że jako właściciel pojazdu jesteś zobowiązany do zakupu takiej polisy ubezpieczeniowej. Niespełnienie tego obowiązku oznacza, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na Ciebie kary za brak OC, które w 2023 roku są bardzo wysokie i dla pojazdów osobowych mogą wynosić nawet 6 980 zł (a od lipca 2023 r. nawet 7 200 zł).

Ubezpieczenie OC ma na celu przede wszystkim ochronę osób poszkodowanych w wypadkach tak, aby otrzymały one należne odszkodowanie. Dlatego jeżeli to Ty jesteś sprawcą szkody, jesteś chroniony przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które pokryje niezbędne koszty związane z należnym odszkodowaniem. Niestety zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych w Twoim samochodzie. Oznacza to, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacą odszkodowania za zalane wnętrze samochodu czy inne zniszczenia, jakie dotknęły Twój samochód po powodzi.

Jeżeli chcesz mieć ubezpieczenie samochodu od powodzi musisz wybrać nieobowiązkową polisę komunikacyjną AC, która pozwoli Ci uniknąć wydatków związanych z naprawą pojazdu. Zanim zdecydujesz się jednak na konkretną firmę ubezpieczeniową, koniecznie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Każde towarzystwo w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych samo decyduje o tym, jaki zakres ubezpieczenia otrzymasz jako klient. Studiując ten dokument dowiesz się, w jakich sytuacjach zadziała Twoja polisa i jakie są ewentualne wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej.
 

Czy autocasco obejmuje powódź?

W ramach ubezpieczenia autocasco jesteś chroniony m.in. od zniszczeń, wandalizmu czy kradzieży pojazdu, jednak to nie wszystko. AC obejmuje również ubezpieczenie samochodu od powodzi i zalania. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twój pojazd będzie chroniony w związku z powodzią i innymi zdarzeniami losowymi, a także w związku z kolizją czy wypadkiem – koniecznie zdecyduj się na zakup pełnego autocasco.

Zastanawiasz się, czy pełne autocasco się opłaca? Oczywiście, że tak. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wtedy nie tylko szkodę całkowitą czy kradzież, jak często zdarza się przy ubezpieczeniu mini casco, ale również:

 • zniszczenia pojazdu, które zostały wyrządzone przez człowieka,
 • zniszczenia pojazdu, które zostały wyrządzone przez zwierzęta,
 • pożary oraz eksplozje,
 • wypadki i kolizje – nie tylko z innym pojazdem, ale również ze zwierzętami,
 • szkody wyrządzone przez żywioły i inne zjawiska atmosferyczne takie jak grad, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, powódź czy podtopienia.

Oczywiście każda z firm ubezpieczeniowych inaczej określa, w jakich sytuacjach będzie działać ubezpieczenie autocasco.

To ważne!

Ubezpieczenie samochodu od zalania czy powodzi może zostać ujęte w wyłączeniach ochrony ubezpieczeniowej, zwłaszcza gdy decydujesz się na ograniczony zakres ubezpieczenia AC. Koniecznie sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w jakich sytuacjach Twoja polisa nie będzie działać.

Powódź i zalanie a szkoda całkowita z autocasco

Woda może wyrządzić ogromne szkody w Twoim pojeździe. Bardzo często w takich sytuacjach mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Jeśli Twój samochód zostanie całkowicie zalany, ubezpieczyciel może uznać szkodę całkowitą. Samochód po powodzi najczęściej nie nadaje się już do użytku. Warto zapamiętać, że szkody powodziowe czy związane z zalaniem najczęściej nie dotyczą tylko wnętrza Twojego pojazdu. Zalane wnętrze samochoduto nie tylko uszkodzone fotele czy deska rozdzielcza. Woda może zniszczyć również zamknięty silnik czy układ zapłonowy, a w tym przypadku koszty naprawy są znacznie droższe niż osuszenie środka pojazdu. Woda czy nawet tylko wilgoć może jednak uszkodzić przede wszystkim elektrykę pojazdu. W starszych modelach samochód po powodzi wystarczyło osuszyć i jeżeli mieliśmy szczęście, pojazd będzie mógł dalej jeździć. W nowszych autach zalane wnętrze samochodu oraz kabli elektrycznych oznacza najczęściej szkodę całkowitą. Mnogość elementów elektrycznych w nowszych samochodach sprawia, że naprawa auta jest nieopłacalna lub wręcz niemożliwa.

Powódź a zalanie – czym to się różni?

Zacznijmy jednak od tego, kiedy mamy do czynienia z zalaniem, a kiedy z powodzią. Są to dwa osobne zjawiska ubezpieczeniowe i zależą od tego, w jaki sposób woda dostała się do Twojego pojazdu.

Zalanie najczęściej oznacza szkody, które powstały w wyniku awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy grzewczej, a także zraszaczowej czy tryskaczowej. Definicja zalania obejmuje również sytuacje, gdy pojazd zostanie zalany wodą lub innym płynem przez osoby trzecie (np. w przez strażaków w czasie prowadzenia akcji ratowniczej).

Powódź natomiast oznacza zalanie terenu wskutek podniesienia się stanu wody np. w korytach rzek oraz wód stojących, ale również wskutek opadów, spływu wód po zboczach gór lub stokach na terenach górskich lub falistych. Do najczęstszych przyczyn podniesienia wody należą:

 • nadmierne opady atmosferyczne (tzw. powodzie opadowe),
 • topnienie kry lodowej, a także powstanie zatorów lodowych,
 • topnienie lodu i śniegu,
 • sztormy oraz podniesienie się poziomu przybrzeżnych wód morskich (tzw. powódź sztormowa),
 • podwyższenie luster wody – rzek, jezior oraz sztucznych zbiorników,
 • spływ wód po zboczach oraz stokach górskich.

To rozróżnienie w definicjach jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na wypłatę odszkodowania oraz likwidację szkody. W zależności od towarzystwa i zakresu ubezpieczenia AC, ochrona ubezpieczeniowa może obejmować tylko jedno z tych ryzyk. Koniecznie zweryfikuj czy zakres ubezpieczenia obejmuje obie te sytuacje.
 

Szkoda całkowita od wilgoci?

W sytuacji, gdy samochód po powodzi wymaga napraw lub nie nadaje się do użytku, towarzystwo ubezpieczeniowe przysyła rzeczoznawcę, który weryfikuje stopień zalania pojazdu oraz ogólnych zniszczeń, które powstały wskutek powodzi czy zalania. Na podstawie oceny zniszczeń wskazanych przez likwidatora szkody oraz świadczeń, jakie obejmuje Twoja polisa autocasco, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie. Decyzja o wysokości wypłaconej rekompensaty zależy zatem od tego, w jaki sposób szkodę oceni dedykowany do tego pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego. Taka wycena zostanie Ci przedstawiona jako właścicielowi pojazdu. Oczywiście jeżeli nie zgadzasz się z taką opinią ubezpieczyciela możesz odwołać się od jego decyzji. Jeżeli ubezpieczenie od powodzi znajduje się w zakresie Twojego autocasco, otrzymasz wypłatę z polisy.

W sytuacji, gdy samochód po powodzi jest bardzo zniszczony, może zostać orzeczona szkoda całkowita z AC. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia w momencie, kiedy zniszczenia powstałe w pojeździe przekraczają około 70% wartości auta.

Czy ubezpieczenie AC pokrywa koszty naprawy samochodu po powodzi?

Towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty naprawy, gdy samochód po powodzinie został całkowicie zniszczony. Jeżeli nie zostanie orzeczona szkoda całkowita ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy zgodnie z wariantem ubezpieczenia, który wybrałeś kupując polisę. Jeżeli zdecydowałeś się na opcję z naprawą w ASO czy w warsztacie partnerskim, to likwidacja szkody odbędzie się bezgotówkowo. Twój pojazd zostanie odstawiony do wskazanego warsztatu, z którym ubezpieczyciel rozliczy się bezpośrednio, bez Twojego udziału. Jeżeli jednak zdecydowałeś się na nieco tańszą opcję kosztorysową, pieniądze otrzymasz do ręki. W takiej sytuacji jednak często musisz liczyć się z tym, że wypłata odszkodowania zostanie pomniejszona o amortyzację.

Kiedy ubezpieczenie od powodzi pokryje koszty naprawy? Tylko w momencie, kiedy Twój samochód został zalany w niewielkim stopniu i opłaca się go naprawić. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w zależności od zakresu ubezpieczenia autocasco, jest zobowiązane m.in. do pokrycia kosztów związanych z wymianą zniszczonego przez powódź czy zalanie oświetlenia, czy za osuszenie lub wymianę tapicerki. W przypadku nowych pojazdów, które posiadają rozbudowane układy elektroniczne naprawa może nie być po prostu możliwa.

Czy autocasco chroni przed gradem?

Autocasco zarówno pełne, jak i minicasco, które swoim zakresem ubezpieczenia może obejmować również szkody wyrządzone przez żywioły, zadziała także w przypadku szkód powstałych w związku z gradem. Także w tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty naprawy Twojego pojazdu.

To ważne!

 Kupując minicasco koniecznie zwróć uwagę, czy Twoje ubezpieczenie działa również w przypadku szkód częściowych spowodowanych przez żywioły. W zależności od zakresu ubezpieczenia może ono obejmować jedynie szkodę całkowitą lub kradzież.

Ile kosztuje ubezpieczenie od powodzi?

Co do zasady pełne ubezpieczenie autocasco obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie od powodzi – nie ma potrzeby rozszerzania zakresu ubezpieczenia o to ryzyko. Cena AC zależy od wielu czynników takich jak m.in. wartość pojazdu, jego model czy Twoja historia ubezpieczeniowa. Jeżeli okaże się, że pełne autocasco jest dla Ciebie zbyt drogie, nie musisz się martwić. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie ubezpieczenie minicasco, które chroni właśnie w przypadku szkód wyrządzonych przez żywioły. Składka jest wtedy zdecydowanie niższa, ale również Twoja ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona. Dowiedz się, ile kosztuje ubezpieczenie AC, które obejmuje ubezpieczenie od powodzi. Polisę AC możesz kupić zarówno stacjonarnie jak i przez internet.

Poznaj garść przydatnych informacji dotyczących zakupu polisy AC online i zdecyduj się na najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę.

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania za zalany samochód?

Może zdarzyć się, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy jednym z powodów powstania szkody będzie umyślne działanie lub zaniedbanie z Twojej strony, jako właściciela pojazdu. Przykładowo – silnik w Twoim pojeździe został zalany, a Ty przed osuszeniem go próbowałeś uruchomić pojazd. Prowadzi to do poważnych uszkodzeń pojazdu, za które ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania. W przypadku ochrony przed powodzią czy zalaniem kluczowe mogą okazać się też niezamknięte szyby w pojeździe – jeśli one były powodem zalania, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
 

Ubezpiecz swój samochód od powodzi w CUK Ubezpieczenia!

Nie czekaj i już dziś kup ubezpieczenie AC, które uchroni Cię od szkód związanych z zalaniem Twojego pojazdu. Nabywając ubezpieczenie autocasco zyskasz pewność, że w razie szkody to ubezpieczyciel pokryje niezbędne koszty związane z naprawą. Kup odpowiednią polisę w jednej z placówek CUK lub oblicz składkę bez wychodzenia z domu w naszym kalkulatorze. Możesz również zadzwonić na infolinię, gdzie doradcy znajdą polisę najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku