2023-03-13

Jak ubezpieczyć rzepak?

Dowiedz się jak ubezpieczyć swój rzepak.

Jak ubezpieczyć rzepak?

Rzepak jest jedną z najczęściej uprawianych roślin oleistych w Polsce. Produkuje się z niego nie tylko tłuszcze jadalne, ale także np. paliwo biodiesel. W czasie sezonu rzepak kwitnie tylko raz, a czas tego procesu jest uzależniony od wielu zmiennych. Zbiory zwykle przypadają natomiast na okolice pierwszych dni lipca. W obawie przed stratami w uprawie  warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie rzepaku.

Do głównych ryzyk związanych z uprawą tej cennej rośliny zaliczyć można nie tylko choroby, ale także warunki atmosferyczne. Choć niektórym szkodom nie sposób zapobiec, to zakup ubezpieczenia uprawy rzepaku od gradu czy innych zjawisk pogodowych pozwala odzyskać przynajmniej część pieniędzy. Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie ma też obowiązek zakupu polisy na co najmniej 50% swoich upraw. Przeczytaj poradę i dowiedz się, jak ubezpieczyć rzepak oraz co warto wiedzieć o tym zagadnieniu!

 • Polisa z dotacjami do 65% składki
 • Ubezpieczenia upraw nawet od wszystkich ryzyk pogodowych
 • Porównamy dla Ciebie ofertę ubezpieczeń upraw z dotacjami od wielu towarzystw

Czy ubezpieczenie rzepaku jest obowiązkowe?

Zgodnie z aktualnym prawem producenci rolni mają obowiązek ubezpieczenia 50 procent powierzchni upraw rolnych z dopłatami państwa w przypadku pobierania dopłat bezpośrednich z UE. Obowiązkowe ubezpieczenie rolne dotyczy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. Zatem odpowiedź brzmi: tak, ubezpieczenie rzepaku w 2023 roku jest obowiązkowe, o ile rolnik pobiera dopłaty bezpośrednie.

Ponadto wyżej wymienione uprawy należy ubezpieczyć przynajmniej od jednego z następujących czynników: od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Brak spełnienia powyższego wymogu związanego z obowiązkowym ubezpieczeniem rzepaku lub innych wskazanych roślin skutkuje karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar.

Warto wiedzieć!

Ubezpieczenie uprawy rzepaku i innych roślin nie jest jedynym wymaganym zadaniem dla producentów rolnych. Należy pamiętać także obowiązkowym OC rolnika. Prawnie obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność rolniczą i odprowadzają od niej podatek oraz są właścicielami użytków rolnych przekraczających powierzchnię 1 ha.

Ile kosztuje ubezpieczenie rzepaku?

Koszt ubezpieczenia rzepaku za hektar zależy do wielu czynników, m.in. od wybranego przez rolnika pakietu polisowego (zakres), od doboru ryzyk, ale także od regionu, w którym prowadzona jest uprawa oraz od sumy ubezpieczenia konkretnego areału. W przypadku zbóż i rzepaku warto także przemyśleć dodatkowe ubezpieczeń od ognia. Koszt składki waha się od kilku do kilkunastu złotych na jeden hektar w zależności od sumy ubezpieczenia.

Odwiedź stronę CUK i zostaw swój numer telefonu, by wykupić ubezpieczenie upraw w korzystnej cenie od towarzystw oferujących ochronę dla rolników w 2023 roku. Nasi doradcy, kontaktując się z Tobą, chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania o zakup polisy dostosowanej do Twoich potrzeb. W CUK znajdziesz ubezpieczenie rzepaku lub innych upraw – gwarantujemy atrakcyjne ceny, wysokie odszkodowania i optymalny zakres ochrony!

Zamów rozmowę

Od jakich ryzyk ubezpieczyć rzepak?

Uprawiając rzepak, najlepiej ubezpieczyć plantację od negatywnych skutków przezimowania,  przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego oraz huraganu. Ubezpieczenie rzepaku powinno przede wszystkim chronić uprawę przed szkodami wywołanymi przez zjawiska losowe (np. ogień) lub meteorologiczne takie jak powódź, susza, uderzenie pioruna, lawina czy obsunięcie się ziemi.

To rolnik musi zdecydować, od jakich ryzyk oraz kiedy chce ubezpieczyć rzepak lub inne zboża. Niektórzy ubezpieczyciele oferują dopasowaną do potrzeb plantacji ochronę upraw według konkretnych przedziałów czasowych.

Na samym początku sezonu polisy zawierają ubezpieczenia rzepaku i innych zbóż ozimych od ryzyk wiosennych, natomiast w kolejnym okresie – od przymrozków wiosennych dla drzew i krzewów owocowych oraz warzyw, a także dla zbóż jarych. Do kiedy zatem wykupić ubezpieczenie rzepaku? Im szybciej, tym lepiej! Wiosna zbliża się do nas bowiem wielkimi krokami!

Co zapewnia ubezpieczenie rzepaku w razie wystąpienia szkody?

Kompleksowa oferta ubezpieczenia rzepaku może uchronić rolnika od ogromnych strat finansowych spowodowanych przez ujemne zjawiska pogodowe. Taka ochrona jest zwykle bardzo wszechstronna i przygotowana stricte z myślą o producentach rolnych. Co zatem zapewnia ubezpieczenie rzepaku lub innych roślin uprawnych?

 • Odszkodowanie w razie poniesienia strat ilościowych i jakościowych wskutek zniszczenia ubezpieczonego plonu lub roślin;
 • Odszkodowanie w przypadku negatywnych skutków przezimowania (zwrot poniesionych nakładów finansowych na uprawę roślin ozimych);
 • Płynność finansową gospodarstwa, nawet po utracie całej produkcji roślinnej (pod warunkiem że została objęta odpowiednią ochroną polisową).

Dlaczego warto ubezpieczyć rzepak?

Czy warto ubezpieczyć uprawy? Jest to bardzo ważna czynność w przypadku produkcji rolnej, ponieważ nagłe zjawiska pogodowe, takie jak grad, czy huragan mogą doprowadzić do szybkiego zniszczenia całych plantacji. To z kolei pozbawia rolnika wpływów z plonów, a także materiału siewnego na kolejne sezony. Uprawy są bowiem niezwykle wrażliwe na wszelkie anomalie pogodowe – tych można spodziewać się niemal w każdym roku! Realnym zagrożeniem są także pożary. Zabezpieczenie swojego gospodarstwa odpowiednią polisą pozwoli utrzymać płynność finansową. Podsumujmy zatem plusy ubezpieczenia rzepaku:

 • Chronisz uprawy od gradu, powodzi, suszy, przymrozków wiosennych lub ujemnych skutków przezimowania;
 • Spełniasz ustawowy obowiązek;
 • Jeśli korzystasz z dopłat, płacisz tylko część składki, a resztę finansuje państwo.

Uwaga!

Jednym z wyłączeń dotyczących ubezpieczenia rzepaku jest choroba rośliny. Niestety w tym wypadku towarzystwa oferujące ochronę ubezpieczeniową upraw nie przewidują odszkodowania w razie zaistnienia takiego ryzyka. Jest to jedno z wyłączeń w OWU. Zgodnie z nim ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące skutkiem działania szkodników i chorób.

 • Polisa z dotacjami do 65% składki
 • Ubezpieczenia upraw nawet od wszystkich ryzyk pogodowych
 • Porównamy dla Ciebie ofertę ubezpieczeń upraw z dotacjami od wielu towarzystw

Na jakie dopłaty do ubezpieczenia upraw można liczyć w 2023 roku?

Dopłata do ubezpieczenia upraw w 2023 roku będzie wynosiła tyle samo, co w ubiegłym roku. Jeśli zatem mówimy o procencie kwoty, która zostanie pokryta z budżetu państwa, będzie to 65% całej składki. Dofinansowanie składek na ubezpieczenie rzepaku lub innych upraw możemy otrzymać przy umowie obejmującej ryzyko wystąpienia szkód powodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne. Umowa polisy obejmuje plon główny rośliny – w przypadku rzepaku ziarno lub nasiona.

Rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw z tym ubezpieczycielem, który wcześniej podpisał umowę w sprawie dopłat w 2018 roku z Ministrem Rolnictwa. Do takich towarzystw zaliczyć można m.in.:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
 • Generali AGRO,
 • AGRO Ubezpieczenia,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Po przeczytaniu porady wiesz już, co zapewnia ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych i ujemnych zjawisk pogodowych. W CUK ubezpieczysz nie tylko swoją plantację! Poza ochroną upraw wykupisz też inne ubezpieczenia rolne, takie jak obowiązkowe OC rolnika, w tym także budynków rolniczych lub ubezpieczenie zwierząt gospodarskich. Zbliża się wiosna – okres siewu. Właśnie dlatego nie czekaj i już dziś wykup potrzebne ubezpieczenie rolne!

Zostaw swój numer na stronie, a nasz pracownik oddzwoni w dogodnym dla Ciebie terminie. Możesz też samodzielnie skontaktować się z nami za pośrednictwem infolinii: 22 27 00 337 lub odwiedzając jedną z ponad 500 placówek CUK Ubezpieczenia w całej Polsce! Doświadczeni doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą dobrać najkorzystniejsze dla Ciebie oferty ubezpieczeń rolnych. Czekamy na Twój kontakt!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie upraw

 • 1
  Jakie uprawy można ubezpieczyć?

Ubezpieczeniu mogą podlegać uprawy polowe (zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, chmiel, tytoń) oraz uprawy warzyw i owoców:

 • owoce drzew i krzewów owocowych,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki – nasadzenia i owoce,
 • warzywa gruntowe.
 • 2
  Kiedy ubezpiecza się uprawy?

To zależy od ryzyk związanych z określoną porą roku oraz rodzaju upraw. Przykładowo, ubezpieczenie od suszy w 2023 roku należy wykupić jeszcze przed nadejściem lata. W przypadku upraw wiosennych ubezpieczenie musi zostać zakupione najpóźniej do 30.06. Ustawowo ubezpieczyć należy co najmniej 50% zasiewów, a obowiązek uważa się za spełniony, jeśli uprawy są objęte ochroną od 1 lipca w roku zbiorów.

 • 3
  Czy za brak ubezpieczenia upraw grozi kara?

Gdy producent rolny nie ubezpieczy wymaganego areału upraw, a korzystał z dopłat, to zgodnie z ustawą zostanie na niego nałożona kara, której wysokość określana jest na podstawie posiadanej liczby hektarów (obecnie 2 euro za hektar).

 • 4
  Jak uzyskać dotację na ubezpieczenie upraw?

W 2023 roku dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki. Aby otrzymać dotację, należy wykupić ubezpieczenie w towarzystwie, które wcześniej podpisało z Ministrem Rolnictwa umowę w sprawie dopłat. Więcej informacji można znaleźć na stronie GOV.pl w zakładce dotyczącej rolnictwa.

Zamów rozmowę

Oceń artykuł

4.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku