2022-04-27

Ubezpieczenie pomostowe — odpowiadamy na najważniejsze pytania

Kredyt hipoteczny, ubezpieczenie pomostowe. Dowiedz się, jakie są zależności.

Ubezpieczenie pomostowe — odpowiadamy na najważniejsze pytania

Niezależnie od tego, czy nabywasz mieszkanie na kredyt z rynku pierwotnego, czy też wtórnego, zapewne spotkasz się z terminem ubezpieczenia pomostowego. Stanowi ono bowiem dodatkowy koszt kredytu hipotecznego, na który decyduje się coraz więcej osób w celu nabycia własnej nieruchomości. W początkowym okresie może nieco zwiększyć jego raty. Bank wymaga jednak tego typu zabezpieczenia niemal przy każdym kredycie hipotecznym.

W tym artykule postaramy się dokładnie odpowiedzieć na pytanie, co to jest ubezpieczenie pomostowe, a także rozwinąć inne towarzyszące temu zagadnienia. Sprawdź, czy wiesz, na czym polega ten rodzaj ubezpieczenia, ile trwa oraz jakie wydatki poniesiesz z tytułu zawiązania takiej umowy.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to rodzaj krótkoterminowej umowy zawieranej dodatkowo do kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Stanowi zabezpieczenie dla banku na wypadek sytuacji, w której dokonanie prawomocnego wpisu do księgi wieczystej byłoby niemożliwe. Dzięki temu bank zyskuje ochronę w momencie, gdy wypłaci już środki w ramach kredytu, ale ich spłata nie jest dokonywana z winy kredytobiorcy.

Ubezpieczenie pomostowe w 2022 roku wciąż stanowi wymagany dodatkowy koszt kredytu hipotecznego, który należy ponieść przed uzyskaniem wpisu do księgi wieczystej. Obecnie ten proces zajmuje zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od tego, czy zakupiona została nieruchomość w stanie deweloperskim, czy też z rynku wtórnego. Moment pomiędzy wypłatą kredytu hipotecznego, a uzyskaniem wpisu do hipoteki jest jedynym, w którym bank ponosi ryzyko przeprowadzanej transakcji.

Umowa ubezpieczenia pomostowego – kiedy należy z niej skorzystać?

Umowę ubezpieczenia pomostowego należy zawrzeć jednocześnie z umową kredytu hipotecznego. Najczęściej uzależnia to bowiem podjęcie ostatecznej decyzji kredytowej przez bank. Ubezpieczenie pomostowe jest w tym wypadku swoistym zabezpieczeniem spłaty kredytu, a więc wymaga go niemal każdy bank udzielający tego rodzaju pożyczek. Pozwala ono znacznie ograniczyć ryzyko kredytowe.

Jednym z nielicznych przypadków, kiedy takiej umowy się nie wymaga, jest sytuacja, w której hipoteka stanowi pierwotną własność kredytobiorcy. Wystarczy wtedy skonstruować umowę kredytową w taki sposób, by środki zostały wypłacone dopiero po uprawomocnieniu się wpisu do księgi wieczystej. W przeciwnym razie konieczność wykupienia ubezpieczenia pomostowego nie powinna nikogo dziwić — odpowiednia polisa daje bankowi gwarancję, że w razie utraty praw do hipoteki ubezpieczyciel wypłaci mu należne odszkodowanie.

Ubezpieczenie pomostowe — czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie pomostowe do większości kredytów hipotecznych jest obowiązkowe. Co to oznacza w praktyce?  Nie jest to produkt dodatkowy, z czym możemy spotkać się np. w przypadku ubezpieczeń na życie. Każda przeprowadzana transakcja opiewająca na dużą sumę pieniędzy wiąże się z pewnym ryzykiem, a obowiązkiem banku jest przede wszystkim troska o własne bezpieczeństwo. Myślisz o kompleksowym ubezpieczeniu kredytu? Wejdź na stronę CUK.pl i skorzystaj z najlepszej oferty!

Ubezpieczenie pomostowe chroni bank na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy. Choć jest obligatoryjne, nie należy się go jednak obawiać, gdyż ma charakter czasowy. W nielicznych przypadkach zdarza się również, że bank nie będzie żądał opłacenia tego rodzaju ubezpieczenia. Należy wówczas liczyć się z koniecznością uiszczenia jednorazowej, ustalonej przez bank opłaty zamiast spłaty ubezpieczenia przez kilka miesięcy, czyli aż do ustanowienia wpisu w do hipoteki. Koszt jednorazowej marży stanowi zawsze wyznaczony odsetek kwoty kredytu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Nie przepłacaj za ubezpieczenie domu lub mieszkania.

SPRAWDŹ CENĘ

Ubezpieczenie pomostowe — ile kosztuje?

Dodatkowe opłaty do kredytu hipotecznego mogą przyprawić niejednego kredytobiorcę o zawrót głowy. Paradoksalnie, jedną z mniej obciążających będzie właśnie ubezpieczenie pomostowe — ile wynosi? Ten koszt jest ustalany przez bank indywidualnie. Zazwyczaj przyjmuje postać zwiększenia marży pożyczki o 1 lub 2 punkty procentowe. Wzrośnie więc proporcjonalnie do całkowitego kosztu kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe może oznaczać zarówno jedną, jak i kilka opłat. Jak obliczyć, ile wyniesie składka i jak ją spłacać? Zazwyczaj do ustalenia wysokości płatności bank używa specjalnych kalkulatorów, które uwzględniają dodatkowe czynniki ryzyka. Płatność regulowana jest w momencie zaciągania zobowiązania lub doliczana do składki comiesięcznej raty kredytu (zwykle dotyczy to dwóch pierwszych rat).

 Ile wynosi ubezpieczenie pomostowe obecnie? Oprócz pomocnego w oszacowaniu kwoty kalkulatora kredytu warto wykonać też własne wstępne obliczenia. W tym celu należy sprawdzić, jaki dokładnie jest koszt zaciąganej pożyczki, czyli jakiej wysokości ratę będziemy zobowiązani spłacać. Następnie bieżące oprocentowanie trzeba powiększyć o koszt ubezpieczenia pomostowego i sprawdzić, jak wówczas będzie kształtowała się rata.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ile trwa ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe — jak długo będziesz zobowiązany? Z chwilą uprawomocnienia się wpisu do księgi wieczystej opłata nie będzie już konieczna. Jej wysokość zależy natomiast od:

  • Czasu, jaki minie od zawarcia umowy kredytu hipotecznego do dokonania wpisów w księdze wieczystej i poinformowania o tym banku
  • Kwoty zaciągniętego kredytu
  • Szczegółów umowy pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą

Ubezpieczenie pomostowe ustalane jest w chwili podpisywania umowy kredytowej — ile trwa spłacanie? W każdym przypadku aż do momentu ustanowienia wpisu w księdze wieczystej (zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy). Zakup dodatkowego ubezpieczenia kredytu oraz polisy chroniącej nieruchomość zapewni właścicielowi bezpieczeństwo także w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, takiego jak pożar czy powódź. Dzięki ewentualnemu odszkodowaniu będzie można spokojnie naprawić poniesione szkody.

To ważne!

Przy przewidywanym dłuższym okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, wybór oferty kredytowej z niedrogim ubezpieczeniem może przynieść kredytobiorcy spore oszczędności! Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie pomostowe przestaje być wymagane dopiero po uprawomocnieniu się decyzji sądu, a to następuje po około 2-3 tygodniach po jej wydaniu.

Kiedy należy się zwrot ubezpieczenia pomostowego?

Choć ubezpieczenie pomostowe nie przewiduje zmiany warunków umowy kredytowej, to może zdarzyć się sytuacja, w której dojdzie do nadpłaty kwoty ubezpieczenia. Ma to miejsce wtedy, gdy kredytobiorca opłaca je dłużej niż jest to wymagane. W większości przypadków za nadpłacone ubezpieczenie pomostowe nie należy się jednak zwrot, ponieważ opłata, o której mowa, realnie przysługiwała bankowi za czas, gdy pozostawał on bez zabezpieczenia kredytu udzielanego kredytobiorcy.

W takiej sytuacji zawsze możemy zwrócić się do banku o wypłacenie nadpłaty. Jak ją odzyskać? W tym celu wystarczy tak naprawdę jedno pismo — wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego kredytu hipotecznego. Jeśli to nie poskutkuje, wówczas konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego i domaganie się wydania nakazu zapłaty. Prośba o zwrot ubezpieczenia pojawia się najczęściej wtedy, gdy wpis do hipoteki już widnieje, ale bank z jakiegoś powodu nie uzyskał lub nie odnotował takiej informacji.

To ważne!

Roszczenie z tytułu zwrotu ubezpieczenia pomostowego przedawnia się po upływie 10 lat. W tym czasie można ubiegać się o zwrot nadpłaty za ubezpieczenie, nawet jeśli nie nie wykonało się tego kroku bezpośrednio po uregulowaniu ksiąg wieczystych.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku