2023-08-25

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Dowiedz się więcej!

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Planujesz zaciągnąć kredyt? Zastanawiasz się, czy konieczne będzie wykupienie ubezpieczenia kredytu gotówkowego? Czy banki tego wymagają? Z tego tekstu dowiesz się wszystkiego na ten temat.

Ubezpieczenie do kredytu gotówkowego – co to jest?

Tak naprawdę to po prostu ubezpieczenie na życie. Celem takiej polisy, w zależności od wariantu, jest ochrona życia, zdrowia, a także interesu majątkowego ubezpieczonego. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej to jego bliscy otrzymają świadczenie. Jeśli natomiast ubezpieczony ulegnie nagłemu wypadkowi, w wyniku którego nie będzie zdolny do wykonywania pracy zarobkowej i utrzymywania rodziny, świadczenie zapewni spory zastrzyk finansowy i pozwoli na utrzymanie przez jakiś czas rodziny. Wreszcie, tzw. życiówka zapewnia zabezpieczenie kredytu gotówkowego. W przypadku śmierci ubezpieczonego lub jego trwałej niezdolności do pracy ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia, które często umożliwia spłatę zobowiązania wobec banku. Wszystko zależy oczywiście od sumy ubezpieczenia, którą ustala się na etapie podpisywania z towarzystwem umowy.

Czy wiesz, że...

Kredyt gotówkowy udzielany jest przez banki bez wskazania konkretnego przeznaczenia. Za pożyczoną gotówkę możesz wyremontować mieszkanie, wyjechać na wakacje, kupić nowy komputer. Bank nie będzie Cię rozliczał z tego, jak spożytkujesz pieniądze. Inaczej będzie, jeśli chodzi np. o kredyt hipoteczny czy kredyt samochodowy.  

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Nie. Ubezpieczenie do kredytu gotówkowego nie jest obowiązkowe i nie znajduje się na liście polis obowiązkowych według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Banki nie mogą więc zmuszać swoich klientów do zawierania takich polis. Nie mogą także narzucać konkretnej oferty.

W praktyce jednak wygląda to tak, że kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem jest przez banki preferowany. Pożyczki takich kredytobiorców są zazwyczaj zawierane na korzystniejszych warunkach niż w przypadku osób, które się na takie zabezpieczenie nie zdecydują. Mało tego. Nawet jeśli klient będzie chciał wykupić polisę w trakcie okresu kredytowania (liczonego od momentu przyznania kredytu do ostatecznego terminu spłaty), banki obniżają prowizję czy oprocentowanie. Przeliczając wszystkie koszty, okazuje się nieraz, że kredyt ubezpieczony jest tańszy od tego nieubezpieczonego.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Skoro ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest obowiązkowe, nawet jeśli się na nie zdecydujesz, możesz z niego zrezygnować. To, w jaki sposób odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć regulują przepisy kodeksu cywilnego, a szczegółowo sposób rezygnacji określa umowa oraz OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o odstąpienie od ubezpieczenia, to można to zrobić w ciągu 30 dni od podpisania dokumentów. Wypowiedzieć zaś umowę można w każdym czasie. Może się jednak okazać, że bank przewiduje np. 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Odstępując lub wypowiadając umowę ubezpieczeniową, trzeba się liczyć z konsekwencjami. Bank może zmienić warunki kredytu, np. wysokość oprocentowania. Co ważne, wypowiadając umowę ubezpieczenia kredytu gotówkowego, odzyskamy tylko tę część składki, która przypada za okres niewykorzystanej ochrony. 

Czy wiesz, że...

Umową ubezpieczenia, której nie można wypowiedzieć jest tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Polega ono na tym, że ubezpieczony płaci składkę, aż suma takiego wkładu własnego i spłaconego kapitału osiągnie bezpieczny pułap – zazwyczaj banki wymagają 20% przy kredytach hipotecznych.

Podobnie sprawa wygląda z ubezpieczeniem pomostowym. Obowiązuje ono w przypadku kredytów hipotecznych aż do momentu ustanowienia wpisu w księdze wieczystej, co w praktyce trwa nawet kilka miesięcy. Tego typu ubezpieczenie polega po prostu na podwyższeniu oprocentowania aż do momentu ustanowienia hipoteki.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego, to zabezpieczenie dla banku, ale głównie dla kredytobiorcy. To on w razie sytuacji losowej musi odnaleźć sposób na to, jak dalej spłacać raty kredytu. Posiadając odpowiednio skrojoną polisę, nie musi martwić się o finanse. W jakich sytuacjach chroni polisa pod kredyt?

 • Ubezpieczenie kredytu gotówkowego a śmierć kredytobiorcy

To najważniejsze ryzyko, od którego chroni polisa. W razie śmierci ubezpieczonego, jego bliscy otrzymają świadczenie, które pozwoli pokryć zobowiązania finansowe na rzecz banku, zapewniając zarazem rodzinie spokojny byt.

 • Utrata dochodu/czasowa niezdolność do pracy

To produkt skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na kontrakcie. W ramach tej ochrony ubezpieczeni w razie wypadku czy choroby mogą otrzymywać comiesięczne świadczenie, które jest obliczane na podstawie wcześniejszych przychodów. Takie świadczenie jest wypłacane do momentu, kiedy ubezpieczony nie odzyska możliwości powrotu do pracy, jednak nie dłużej niż przez 2 lata.

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu

Wsparcie finansowe zostanie Ci zapewnione, jeśli z powodu wypadku doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu. By takie świadczenie otrzymać, będą potrzebne dokumenty potwierdzające uszczerbek na zdrowiu.

Przykład

Pan Krzysztof jest kierowcą samochodów ciężarowych. Uległ on poważnemu wypadkowi, w wyniku którego nie może poruszać lewą nogą. Jego budżet domowy nie pozwala na podjęcie prywatnej rehabilitacji. Ponieważ miał ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowie, otrzyma z tego tytułu świadczenie, które będzie mógł wykorzystać na sfinansowanie rehabilitacji, zakup leków czy prywatne leczenie.

 • Pobyt w szpitalu

Osoby podejmujące pracę na etacie w czasie hospitalizacji otrzymują wynagrodzenie. Warto jednak pamiętać, że stanowi ono 80% całej kwoty. Jeśli masz zobowiązania kredytowe, może okazać się, że taka wypłata nie wystarczy, by się utrzymać i dodatkowo spłacić ratę kredytu. Kredytobiorca, który ma ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu otrzyma świadczenie, dzięki któremu wywiąże się ze swoich zobowiązań na rzecz banku.

 • Poważne zachorowanie

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego powinno zawierać ochronę na wypadek poważnych chorób typu: nowotwór, udar, zawał. Leczenie w tych sytuacjach może być bardzo skomplikowane i długotrwałe. Ubezpieczony nie będzie w stanie w tym czasie podejmować pracy zarobkowej, dlatego świadczenie w ramach takiej polisy pozwoli pokryć raty kredytu.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego a ubezpieczenie pod kredyt hipoteczny

Trochę innych zabezpieczeń bank będzie wymagał w przypadku kredytu gotówkowego, a innych w przypadku kredytu hipotecznego. Tabela przedstawia pożądane przez banki składniki tych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie pod kredyt gotówkowyUbezpieczenie kredytu hipotecznego

ubezpieczenie na życie

ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

ubezpieczenie na życie

ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Jeśli budujesz dom lub kupujesz mieszkanie na kredyt, koniecznie sprawdź ten artykuł: Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego – co to jest, jak działa i jakie są warunki?

Od czego zależy cena ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Jeśli zastanawiasz się, ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego, odpowiedź brzmi: to zależy. Cena polisy ustalana jest indywidualnie. Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę takie kwestie:

 • Wiek oraz stan zdrowia klienta

Im młodsza osoba, tym mniej zapłaci za ubezpieczenie. Osoby chorujące przewlekle niekiedy będą musiały zapłacić więcej za polisę niż ci, którzy cieszą się dobrym zdrowiem. By rozeznać, jaki jest stan zdrowia klienta, ubezpieczyciele przed podpisaniem umowy proszą o wypełnienie ankiety medycznej.

 • Rodzaj wykonywanej pracy

Pracownik biurowy zapłaci za polisę mniej niż osoba pracująca na wysokości. Wynika to z tego, że ryzyko ulegnięcia poważnemu wypadkowi jest o wiele wyższe w tym drugim przypadku.

 • Suma ubezpieczenia

Ta kwestia podlega ustaleniom już na etapie konstruowania polisy. To, na jak wysoką sumę ubezpieczenia się zdecydujesz będzie rzutować później na wysokość świadczenia. Trzeba jednak wiedzieć, że im wyższa będzie suma ubezpieczenia, tym droższa będzie polisa.

 • Zakres ochrony

Towarzystwa oferują polisy o przeróżnym zakresie. Podstawowe ryzyko to śmierć ubezpieczonego, jednak dodatkowa ochrona np. od utraty pracy z pewnością zapewni większy spokój. Oczywiście im bardziej rozbudowana polisa, tym wyższa jej cena.

 • Miejsce zakupu ubezpieczenia

Jeśli rozeznawałeś się w ofertach banków, wiesz zapewne, że oferują one ubezpieczenie kredytu. Zazwyczaj, jeśli zdecydujesz się na taką polisę, możesz liczyć na dobre warunki. Jednak warto sprawdzić, ile ostatecznie będzie kosztować polisa bezpośrednio u ubezpieczyciela. Po przeliczeniu wszystkiego może się okazać, że to taka opcja będzie najkorzystniejsza.

Kiedy ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie zadziała?

Towarzystwa zastrzegają często w umowie, że w niektórych sytuacjach nie wypłacą świadczenia, nawet jeśli dojdzie do zdarzenia objętego polisą. To tzw. wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Każda oferta przewiduje inne wyłączenia, jednak można wymienić najczęstsze z nich. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie zadziała m.in. w sytuacjach:

 • śmierć ubezpieczonego nastąpiła, gdy był on pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych,
 • śmierć kredytobiorcy nastąpiła w wyniku samobójstwa,
 • do zdarzenia doszło na terenie kraju objętego działaniami wojennymi,
 • do zdarzenia doszło, gdy ubezpieczony uczestniczył w przestępstwie,
 • ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu, uprawiając sport wysokiego ryzyka (np. snowboarding),
 • ubezpieczony był chory w trakcie zawierania umowy i zataił tę informację,
 • do zdarzenia doszło, gdy kredytobiorca prowadził pojazd bez stosownych uprawnień itd.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego – czy warto je mieć?

Wiedząc już, czym jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego i jaką ochronę ono zapewnia, nietrudno odpowiedzieć na pytanie zawarte w tym nagłówku. Zaznaczmy jednak, kiedy szczególnie warto zdecydować się na polisę.

 • 1
  Jesteś jedynym żywicielem rodziny

To kolejna szczególna sytuacja, kiedy ubezpieczenie kredytu gotówkowego naprawdę się przyda. Zapewni ono pomoc finansową rodzinie ubezpieczonego w razie jego śmierci czy też trwałej niezdolności do pracy.

 • 2
  Spłacasz kredyt z drugą połówką

Ubezpieczenie kredytu to także pomoc w razie, gdy umrze współmałżonek czy partner, z którym zaciągnąłeś pożyczkę. Świadczenie z jego polisy zapewni Ci finansową pomoc i pokryje część raty kredytu, opłacaną dotychczas przez drugą osobę.

Podsumujmy teraz wiedzę na temat polis pod kredyt gotówkowy, wypisując ich plusy i minusy. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Plusy ubezpieczenia kredytu gotówkowegoMinusy ubezpieczenia kredytu gotówkowego

spokój o przyszłość rodziny (w przypadku śmierci ubezpieczonego, trwałej niezdolności do pracy, nagłej choroby czy inwalidztwa uniemożliwiającej pracę)

dodatkowe zobowiązanie finansowe

korzystniejsza oferta kredytowa (niższe oprocentowanie, prowizje dla banku)

ubezpieczenie na życie może zapewniać dodatkowo świadczenie za pobyt w szpitalu czy urazy spowodowane nagłym wypadkiem

czas na znalezienie pracy przez innego członka rodziny (w przypadku, gdy jedyny żywiciel rodziny nie może podejmować już dłużej pracy zarobkowej, świadczenie zapewni godny byt rodzinie)

Aegon Bezpieczna Spłata – ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Chcesz wykupić ubezpieczenie do kredytu gotówkowego? W CUK Ubezpieczenia przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę wraz z firmą Aegon. Produkt ubezpieczeniowy Bezpieczna Spłata to polisa przeznaczona dla tych kredytobiorców, którzy chcą finansowo zabezpieczyć swoich bliskich w razie śmierci.

Ubezpieczenie ma charakter długoterminowy – zawierane jest na 15, 20 lub 25 lat, w zależności od potrzeb klienta. Nasza polisa na życie zapewnia ubezpieczenie nawet do 500 000 zł – taka kwota z pewnością chociaż częściowo pokryje spłatę kredytu. A co w przypadku, gdy przez cały okres umowy nic się nie stanie? W zależności od długości trwania polisy zwrócone zostaną Twoje składki. W przypadku umowy na 25 lat będzie to 100% wartości składek, 20 lat - 75%, a 15 lat - 55%.

Przeczytaj więcej na temat ubezpieczenia Aegon Bezpieczna Spłata.

Sprawdź ubezpieczenie na życie w CUK

Szukasz polisy na życie? Skorzystaj z naszego bezpłatnego kalkulatora online, w którym możesz porównać kilka ofert. Wystarczy, że wpiszesz kilka informacji, zadeklarujesz jak wysoką składkę chcesz płacić miesięcznie, a nasz system w przejrzysty sposób zaprezentuje Ci oferty.

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku