2022-06-07

Stawki dopłat od ARiMR w 2022 – na jakie dofinansowanie mogą liczyć rolnicy?

Jak otrzymać dopłatę bezpośrednią?

Stawki dopłat od ARiMR w 2022 – na jakie dofinansowanie mogą liczyć rolnicy?

Rolnicy mogą liczyć na wsparcie finansowe z różnych funduszy, w tym między innymi od ARiMR, czyli od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to solidny zastrzyk środków finansowych, które można wykorzystać m.in. na modernizację gospodarstwa. Dowiedz się, jak ubiegać się o dotację od ARiMR, kiedy złożyć o nią wniosek i jaka będzie jej kwota w 2022 roku!

Ile wynoszą dopłaty bezpośrednie 2022?

Stawki dopłat bezpośrednich zmieniają się każdego roku. Wynika to z faktu, że są one zależne od kursu euro. Obowiązujące stawki będą znane dopiero 30 września 2022 roku. To właśnie kurs euro z tego dnia jest brany pod uwagę podczas ich obliczania.

Dopłaty bezpośrednie 2022 od ARiMR nie będą też wypłacane w całości. Do połowy października rolnicy otrzymają zaliczkę na poczet dotacji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma czas do końca czerwca następnego roku na wypłacenie pozostałej części dopłaty.

To, jaką dopłatę dostanie rolnik, zależy również od tego, kiedy złoży wniosek. Jeśli nie dostarczy on do ARiMR wymaganej dokumentacji w określonym terminie, jego dotacja będzie pomniejszana.

Zamów rozmowę

Kiedy należy złożyć wniosek o dopłatę do ARiMR?

W 2022 roku wniosek o dopłaty bezpośrednie można składać od 15 marca. Termin dostarczania dokumentów upływa 16 maja. Jednak:

 • do dnia 31 maja można wprowadzać zmiany w złożonych wnioskach – i to bez żadnych konsekwencji dla wnioskodawcy;
 • do dnia 10 czerwca mogą składać wnioski ci, którzy nie zdążyli tego zrobić do 16 maja. W tym przypadku ich dopłata będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień opóźnienia.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do ARiMR?

Wniosek o dopłatę można złożyć jedynie za pośrednictwem internetu i Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Wystarczy przejść na stronę ARiMR, wejść w odpowiednią zakładkę oraz podać swój login i hasło. Ci, którzy nie mają swojego profilu na PUE, będą musieli go założyć.

Agencja zdaje sobie sprawę, że nie każdy ma dostęp do internetu, a część rolników może nie być w stanie poradzić sobie samodzielnie ze złożeniem wniosku elektronicznego. Takie osoby mogą liczyć na pomoc w biurach powiatowych agencji. Ich pracownicy pomogą im wypełnić i złożyć wniosek przez internet.

Po złożeniu wniosku warto sprawdzić jego status. Powinien znajdować się on w zakładce „wysłane”. Oprócz tego rolnik, który prawidłowo wypełni i prześle wniosek, dostanie potwierdzenie jego złożenia.

Dopłaty bezpośrednie 2022 – jakie zmiany wprowadzono?

Rolnicy, którzy ubiegają się w 2022 roku o dopłaty bezpośrednie, mogą być zaskoczeni liczbą zmian. Dotyczą one nie tylko składania wniosków przez internet.

Ubezpieczenie rolnicze a dopłata z ARiMR

Z przepisów wynika, że rolnik jest zobowiązany do ubezpieczenia przynajmniej 50% swoich upraw. Wykupiona polisa musi stanowić zabezpieczenie finansowe na wypadek jednego z następujących ryzyk: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. Dzięki nowelizacji Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Skarb Państwa finansuje nawet 65% kosztów ubezpieczenia.

Od tego roku część składki opłacana z funduszy państwowych będzie przekazywana ubezpieczycielowi przez ARiMR – z dopłaty bezpośredniej otrzymanej przez rolnika. Aby agencja mogła przekazać środki ubezpieczycielowi, rolnik do dnia 30 czerwca 2022 roku musi za pośrednictwem PUE zlecić przelew kwoty równej wysokości składki polisy na rachunek bankowy towarzystwa ubezpieczeń.

Więcej o ubezpieczeniu upraw przeczytasz w artykule: Ubezpieczenie upraw - czy warto je mieć?

Uzupełniająca płatność podstawowa

W 2022 roku rolnicy mogą liczyć na UPP zwaną też płatnością obszarową. Jest to dopłata tylko do takich gruntów ornych, na których są uprawiane określone rośliny. Otrzymają ją wyłącznie rolnicy, którzy zajmują się uprawą:

 • zbóż;
 • roślin oleistych – rzepaku, rzepiku, słoneczników i soi;
 • roślin wysokobiałkowych – bobu, bobiku, łubinu słodkiego i grochu siewny;
 • roślin strączkowych – wyki siewnej, soczewicy jadalnej i ciecierzycy pospolitej;
 • roślin strączkowych pastewnych;
 • lnu włóknistego i oleistego;
 • konopi włóknistych;
 • roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany (gatunki zostaną określone w przepisach);
 • roślin motylkowatych drobnonasiennych;
 • roślin okopowych pastewnych, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
 • traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
 • mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Nowe pakiety, czyli dopłaty do łąki 2022

W 2022 roku wprowadzono dopłatę do ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk. Może ją otrzymać tylko rolnik, który zajmuje się hodowlą zwierząt trawożernych. Tego, jak ubezpieczyć hodowane zwierzęta, dowiesz się m.in. z artykułu: Ubezpieczenia rolne w 2020 roku.

Oszacowano, ile wynosi dopłata do 1 ha łąki 2022. Będzie ona nie mniejsza niż 200 euro, dlatego można spodziewać się dotacji w wysokości ok. 900 zł.

Oprócz tego wprowadzono pakiet „retencjonowanie wody”. Ma być to rekompensata za zalanie i utrzymywanie się wody na TUZ, czyli na trwałych użytkach zielonych.

Jakie wymogi musi spełnić rolnik, aby otrzymać dopłatę?

Od 2022 roku dopłatę bezpośrednią może otrzymać tylko ten, kto ma prawo do użytkowania i uprawiania wszystkich gruntów, które wskazał we wniosku. Jeśli będzie on wnioskował o dotację na tereny, które użytkuje bezumownie, nie otrzyma funduszy z ARiMR.

Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie także w sytuacji, gdy rolnik będzie wnioskował o dopłatę na własne grunty, których nie użytkuje. W tej sytuacji może dostać karę administracyjną z tytułu przedeklarowania powierzchni.

 • Polisa z dotacjami do 65% składki
 • Ubezpieczenia upraw nawet od wszystkich ryzyk pogodowych
 • Porównamy dla Ciebie ofertę ubezpieczeń upraw z dotacjami od wielu towarzystw

Jakie płatności bezpośrednie można otrzymać w 2022 roku od ARiMR?

Jednolita płatność obszarowa (JPO)

Przysługuje ona rolnikowi, który posiada minimum 1 ha gruntów, przy czym powierzchnia jednej działki nie może być mniejsza niż 0,1 ha. Jest to dopłata, którą można otrzymać, będąc właścicielem m.in.:

 • gruntów ornych, na których uprawiane są roślin i na których znajdują się szklarnie i tunele foliowe;
 • ugorów;
 • stref buforowych;
 • plantacji trwałych – sadów, winnic;
 • szkółek drzew i krzewów;
 • roślin przeznaczonych do wyplatania;
 • uprawy chmielu.

W zeszłym roku dopłata z tytułu JPO wyniosła 487,62 zł/ha.

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie)

Dopłatę tę otrzymają ci rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa w taki sposób, aby utrzymać TUZ. Aby została ona przyznana, należy również stosować dywersyfikację upraw oraz praktyki pozwalające na utrzymanie obszarów proekologicznych.

Płatność dla młodych rolników

Jest ona zarezerwowana dla:

 • rolników, którzy dopiero rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym;
 • tych, którzy w momencie składania pierwszego wniosku nie mają ukończonych 40 lat;
 • osób, które rozpoczęły działalność rolniczą w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku.

W 2021 płatność ta wynosiła 308,59 zł/ha. Stawki dopłat 2022 mogą być nieco większe lub mniejsze – w zależności od kursu euro na dzień 30 września.

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)

Przysługuje ona rolnikom, którzy są właścicielami gruntów o powierzchni 3,01 ha do 30 ha. Będzie ona przyznana tylko tym, którzy nie dokonali podziału gospodarstwa po 18.10.2011 r.

Płatności związane z produkcją

Te dopłaty bezpośrednie 2022 otrzymają rolnicy, którzy uprawiają określone gatunki roślin. Przysługują one uprawiającym buraki cukrowe, rośliny pastewne, rośliny strączkowe na ziarno, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, len, konopie włókniste. Dopłata będzie przysługiwała również rolnikom, którzy mają plantacje chmielu – dotyczy to jednak gospodarstw znajdujących się określonych regionach Polski.

Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego

Jest to uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) i płatność niezwiązana do tytoniu.

System dla małych gospodarstw

Do tego systemu należą rolnicy, których kwota dopłaty nie przekroczy równowartości 1250 euro. Są oni zwolnieni z obowiązku zazieleniania, a mimo to otrzymują dotację z tego tytułu. Oprócz tego nie zostaną oni ukarani za niezgłoszenie wszystkich działek rolnych w gospodarstwie.

Zamów rozmowę

Stawki dopłat 2022 ARiMR – od czego zależy ich wysokość?

To, ile pieniędzy otrzyma rolnik, zależy nie tylko od kursu euro. Na kwotę dopłaty mają wpływ:

 • wielkość gospodarstwa – wysokość niektórych dotacji jest obliczana na podstawie liczby hektarów;
 • liczba zwierząt hodowanych w gospodarstwie – w ramach dotacji z ARiMR możliwe są dopłaty do krów, kóz, owiec, bydła;
 • ilość zebranych plonów.

Ubezpieczenia dla rolników

Rolnik powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. Dotyczy to zarówno składania wniosków o dopłaty, jak i zadbania o dobre ubezpieczenie. Więcej o polisach dla rolników przeczytasz w artykule: Które ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe?

W placówkach CUK lub dzwoniąc na infolinię, dostaniesz szczegółowe informacje o OC dla rolników, ale też o ubezpieczeniu budynków rolnychi maszyn. Wybierając odpowiednie polisy, zabezpieczysz gospodarstwo i swoją przyszłość.

Oceń artykuł

4.33
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku