2022-05-06

Restrukturyzacja małych gospodarstw ARiMR

Rolniku, czy kwalifikujesz się na dotację? Sprawdź!

Restrukturyzacja małych gospodarstw ARiMR

Dotacja 60 tys. na wsparcie małego gospodarstwa rolnego może być bardzo pomocnym zastrzykiem finansowym, który pozwoli zrealizować zamierzone cele. Aby skorzystać z takiej formy wsparcia, należy spełnić określone warunki. Jeśli się kwalifikujesz, zdecydowanie aplikuj. Nabór do takich programów jest ogłaszany co roku, dlatego warto śledzić ich terminarz.

Dla kogo dofinansowanie dla małych gospodarstw?

O wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw może starać się każdy rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ważne jest także to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba ubezpieczona zarówno w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie.

Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów. Pieniądze pozyskane z dotacji można przeznaczyć między innymi na zakup maszyn rolniczych.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw ARiMR, podobnie jak o dotacje dla młodych rolników 60 tys., należy składać do oddziału regionalnego ARiMR – właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Zamów rozmowę

60 tys. dla małych gospodarstw – wymogi formalne

Warunki restrukturyzacji małych gospodarstw zostały ściśle określone przez Ministerstwo Rolnictwa, a dokładniej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z nimi, z programu może skorzystać osoba, która:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletnia w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • jest posiadaczem lub dzierżawcą co najmniej 1 ha gruntów rolnych albo nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
 • uzyskuje przynajmniej 25% dochodu lub przychodu z działalności rolniczej – jest to obliczane na podstawie Wartości Ekonomicznej Gospodarstwa, czyli tego, co będzie złożone w tym roku we wniosku o dopłaty bezpośrednie;
 • prowadzi gospodarstwo, którego wartość ekonomiczna wynosi mniej niż 13 000 euro;
 • nie korzystała z programów pomocowych takich jak:
 • Młody rolnik (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020);
 • Modernizacja gospodarstw rolnych (PROW 2007-2013, PROW 2014-2020);
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Aby otrzymać dopłatę z ARiMR, należy także uzyskać minimum 7 punktów w skali, którą instytucja przewidziała do oceny wniosków. O tym, co obejmuje ta skala i jak można zyskać dodatkowe punkty, dowiesz się już za chwilę.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – punkty, które trzeba uzyskać

Aby móc ubiegać się o 60 tys. premii na rozwój małego gospodarstwa, trzeba zgromadzić odpowiednią liczbę punktów. Są one przyznawane za spełnienie poszczególnych warunków. Aby wniosek miał szansę na pozytywne rozpatrzenie, takich punktów powinno się mieć minimum 7.

Najwięcej punktów (od 1 do 10 pkt) rolnik może otrzymać za wpływ na realizację celów przekrojowych. Mogą one dotyczyć np. ochrony klimatu i środowiska. Nieco mniej punktów można zdobyć za kompleksowość biznesplanu (0,25 do 7 pkt), a także za docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa. Za ten aspekt przyznaje się następującą liczbę punktów:

 • powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
 • 16-20 tys. euro – 4 pkt,
 • 12- 16 tys. euro – 2 pkt.

Punkty w ramach restrukturyzacji małego gospodarstwa można także otrzymać za rodzaj planowanej produkcji (1 do 3 pkt) oraz za zmianę kierunku produkcji (2 pkt).

Punktacji podlega również fakt posiadania ubezpieczenia społecznego rolników w pełnym zakresie – jako rolnik lub małżonek, a także prowadzenie działalności gospodarczej nieprzerwanie od roku. W obydwóch przypadkach rolnik może uzyskać 2 punkty. Najmniej punktów można za to otrzymać za wiek poniżej 40 lat (1pkt).

Zamów rozmowę

Restrukturyzacja małych gospodarstw – na co można przeznaczyć pieniądze

Podczas ubiegania się o dotację na rozwój małego gospodarstwa, trzeba mieć na uwadze to, że pozyskanej dopłaty ARiMR nie można wydać w zupełnie dowolny sposób. Dotacja na restrukturyzację małych gospodarstw musi zostać przeznaczona wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

ARiMR zastrzega, że co najmniej 80% otrzymanej dotacji musi być przeznaczonych na środki trwałe. Za takie inwestycje Agencja uznaje wydatki na zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz projektów budynków rolnych.

Można zaobserwować trzy główne modele zakupów w ramach dotacji. Jeśli zatem nie masz konkretnego pomysłu, na co przeznaczyć 60 tys. dla małych gospodarstw, tutaj możesz znaleźć kilka podpowiedzi.

 • 1
  Pierwszym typem inwestowania jest przeznaczenie całej kwoty na dokupienie gruntów, zakup stada lub założenie wieloletnich upraw, takich jak sad owocowy. Nie są to zatem działania „rewolucyjne”. Taką opcje najczęściej wybierają rolnicy, którzy dysponują sprzętem rolniczym w całkiem dobrym stanie i nie odczuwają potrzeby jego wymiany na nowsze modele.
 • 2
  Drugim rodzajem wykorzystania dotacji 60 tys. jest wydanie kwoty na jedną droższą maszynę, mały ciągnik, czy też urządzenia do sortowania i pakowania płodów. Często należy do takiej inwestycji dopłacić z własnej kieszeni, jednak mimo to jest to wciąż opłacalne rozwiązanie. Taka sytuacja często ma miejsce, gdy park maszynowy jest w miarę zadowalający, ale zakup ciągnika czy przyczepy wydaje się rozwiązaniem, które może poprawić stabilność funkcjonowania gospodarstwa.
 • 3
  Trzeci styl inwestowania pieniędzy pozyskanych z dofinansowania dla małych gospodarstw polega na zakupieniu wyłącznie maszyn i urządzeń. Zwykle są to urządzenia tańsze, na przykład siewniki czy opryskiwacze rodzimej produkcji. Trzeba jednak pamiętać o zasadzie, według której można kupować tylko sprzęt fabrycznie nowy. Dzięki atrakcyjnym cenom można wyposażyć się nawet w kilka sztuk urządzeń, korzystając z jednej dotacji 60 tys.

Warto pamiętać, że dofinansowanie dla małych gospodarstw nie musi być przeznaczone wyłącznie na zakup ziemi lub wyposażenia. Pozyskane fundusze można wydać także na szkolenia, usługi doradcze, remonty obiektów rolnych i inne działania. Ważne, by każdy wydatek mógł zostać udokumentowany. Jeśli na przykład zlecasz ocieplenie budynku, wykonawca powinien wystawić Ci fakturę za wykonane prace.

Zamów rozmowę

Biznesplan do dotacji z ARiMR

Jednym z dokumentów, które trzeba złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie na modernizację małego gospodarstwa, jest biznesplan. Tworzy się go podobnie jak każdy inny, na przykład ten dotyczący rozpoczęcia działalności gospodarczej. W tym przypadku plan działania musi przedstawiać założony kierunek restrukturyzacji, który uwzględnia dodatkowo cele rozwoju gospodarstwa, a także sposób wykorzystania przyznanych pieniędzy.

Wśród jego głównych składników można wskazać:

 • opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, który zawiera informacje na temat: zasobów gospodarstwa (grunty rolne, budynki, maszyny, urządzenia), struktury produkcji roślinnej i zwierzęcej (uprawy, poplony, roczne obroty zwierząt), wielkości ekonomicznej gospodarstwa;
 • opis docelowej sytuacji gospodarstwa zawierający informacje o: powierzchni i rodzaju upraw rolnych, struktury produkcji roślinnej i zwierzęcej, wielkości ekonomicznej gospodarstwa;
 • sposób osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa;
 • informacje o planowanych działaniach przeprowadzonych w gospodarstwie, na przykład: udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych itp.

W celu ułatwienia rolnikom sporządzenia takiego dokumentu ARiMR udostępnia na swojej stronie plik, do którego można wprowadzać dane. Warto przed rozpoczęciem wypełniania zapoznać się z instrukcją postępowania.

W kwestiach formalnych dotyczących sporządzania biznesplanu dołączanego do wniosku o dopłaty należy pamiętać o tym, by przekazać go do urzędu w formie papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa musi zostać podpisana przez beneficjenta.

O czym pamiętać po otrzymaniu dotacji?

Otrzymanie dotacji 60 tys. na modernizację małego gospodarstwa to dopiero początek. Teraz na rolnika czeka sporo wyzwań, między innymi zaplanowanie inwestycji, zakup maszyn i urządzeń lub zlecenie prac modernizacyjnych w obiektach gospodarskich.

Warto przy tym skutecznie zabezpieczyć swoje mienie przed nagłymi wypadkami, takimi jak pożar, zalanie czy kradzież. W tym celu z pewnością warto wykupić ubezpieczenie budynków rolnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały szeroką ofertę takich polis, dlatego można dopasować ich warunki do określonych potrzeb. Przydatne może okazać się także ubezpieczenie upraw. Obowiązkiem każdego posiadacza gospodarstwa jest także wykupienie OC rolnika. Warto o tym pamiętać, by nie narazić się na kary finansowe.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku