2024-02-06

Po jakim czasie przedawnia się mandat?

Zobacz, jak sprawdzić, czy Twój mandat uległ przedawnieniu.

Po jakim czasie przedawnia się mandat?

Odmówiłeś przyjęcia mandatu? A może otrzymałeś jakiś czas temu karę za przekroczoną prędkość, co zostało zarejestrowane przez fotoradar i nie zapłaciłeś za nią? Sprawdź, jak wygląda w Polsce przedawnienie mandatu. Z tego artykułu dowiesz się najważniejszych informacji na ten temat.

Najważniejsze informacje:

 • Policję obowiązuje 60 dni na nałożenie mandatu od momentu ustalenia sprawcy.
 • W przypadku mandatów zaocznych czas nałożenia mandatu wydłuża się do 180 dni.
 • Mandat przyjęty przez kierowcę na miejscu zdarzenia staje się prawomocny. Ukarany nim ma 7 dni na uiszczenie zapłaty. Jeśli tak się nie stanie, konieczne będzie postępowanie egzekucyjne, które może trwać nawet do 3 lat.
 • Odmówienie mandatu przez kierowcę jest równoznaczne z postępowaniem sądowym. Policja ma rok na zgłoszenie sprawy i przez kolejne dwa lata możliwe jest wydanie wyroku.
 • Przedawnienie mandatu drogowego następuje po trzech latach.

W jakim terminie policja może wystawić mandat?

Na początek warto przyjrzeć się bliżej rodzajom mandatów, które są wystawiane za popełnione czyny na drodze. Mogą być one wręczone bezpośrednio na miejscu wykroczenia (np. przez funkcjonariuszy policji kontrolującej dany obszar) oraz po zdarzeniu (np. zarejestrowanym przez fotoradar). Konieczne jest wskazanie sprawcy, co nierzadko staje się problematyczne, szczególnie w przypadku zrobionych zdjęć przez urządzenia monitorujące.

Za wykroczenie drogowe możesz otrzymać mandat w terminie do 60 dni od momentu ustalenia sprawcy. Po tym czasie według prawa nie należy się kara grzywny za dokonane czyny na drodze. Ale uwaga! Jest jeszcze czas karalności, który trwa rok od momentu popełnienia wykroczenia lub dwa lata, gdy zostało wszczęte postępowanie sądowe. To oznacza, że jeśli policja ma wyraźne dowody na przekroczenie prędkości czy też złamanie przepisów drogowych, ma prawo złożyć wniosek do sądu w terminie 12 miesięcy. Okres 60 dni dotyczy wyłącznie czasu na nałożenie grzywny.

Mandat, który wystawiany jest za potwierdzeniem odbioru (na miejscu zdarzenia) nazywany jest kredytowanym. Musi zawierać pouczenie oraz skutki braku zapłaty za grzywnę. Podane są na nim także dane na temat konta, na które muszą wpłynąć pieniądze.

Z kolei mandaty z fotoradaru mogą być nałożone przez 180 dni od momentu zarejestrowanego wykroczenia. Warunkiem do ich wystawienia i zasadności jest brak wątpliwości, że sprawca jest znany. To tzw. mandaty zaoczne, które odbiera się we wskazanym miejscu lub docierają na adres zamieszkania kierowcy. W razie wątpliwości trzeba złożyć wyjaśnienia. Mandaty zaoczne obejmują też kary za parkowanie w niedozwolonym miejscu czy ucieczkę z miejsca popełnienia zabronionego czynu. Wręczane są wyłącznie, kiedy jest 100% pewności co do danych sprawcy.

Przedawnienie mandatu – ile czasu musi upłynąć?

Każdy uprawomocniony mandat trzeba opłacić w odpowiednim terminie. Co to oznacza? Jeśli podpisałeś pokwitowanie odbioru to oznacza, że go przyjąłeś. Od tego momentu jest tylko 7 dni na zapłatę kary. Jeśli tak się nie stanie, zostanie rozpoczęte postępowanie egzekucyjne, które może trwać nawet przez 3 lata od momentu przyjęcia mandatu. Ściąganiem należności zajmie się Urząd Skarbowy. Warto jednak wiedzieć, że do kwoty mandatu nie są naliczane odsetki.

Zapamiętaj!

Przedawnienie mandatu drogowego następuje dopiero po trzech latach od momentu jego przyjęcia.

Nieco inaczej jest w przypadku mandatu zaocznego. W takiej sytuacji kierowca ma 14 dni od daty doręczenia lub momentu odebrania pokwitowania, aby zapłacić grzywnę. W przeciwnym razie zostanie wszczęte postępowanie sądowe. Policja ma rok na zgłoszenie tej sprawy, a sprawca może zostać ukarany w trakcie kolejnych dwóch lat. Zatem także w przypadku mandatu za prędkość zarejestrowaną fotoradarem, przedawnienie ma miejsce po 3 latach. Warto jednak wspomnieć, że dokumenty wystawione zaocznie uprawomocniają się w momencie opłacenia.

To ważne!

Jeśli odmówisz przyjęcia mandatu kredytowanego (wystawianego na miejscu wykroczenia) to policja ma prawo wystąpić do sądu. Przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające całą sprawę. Tak samo dzieje się w przypadku braku zapłaty za mandat zaoczny (za wykroczenie zarejestrowane przez jak fotoradar).

Pamiętaj o tym, aby jako świadomy kierowca zawsze dbać o swoje obowiązki. Zobacz nasz kalkulator OC i AC, jeśli chcesz szybko i tanio ubezpieczyć swój samochód.

Przedawnienie mandatu drogowego po przyjęciu pokwitowania

Jeśli liczysz na przedawnienie mandatu np. za przekroczenie prędkości lub wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu, jest na to niska szansa. Kiedy przyjmiesz dokumenty, tym samym masz 7 dni na uiszczenie grzywny. Mandat od razu staje się prawomocny. Jeśli kara nie zostanie zanotowana, jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Zajmuje się nim komornik albo Urząd Skarbowy. Na ściągnięcie wierzytelności są 3 lata. Pieniądze mogą zostać odjęte np. od nadpłaty podatku dochodowego lub w inny możliwy sposób.

Odmówienie przyjęcia mandatu – co musisz wiedzieć?

Wielu kierowców liczy na przedawnienie mandatu policyjnego i decyduje się na odmówienie jego przyjęcia. Oczywiście ma takie prawo. Jednak w takiej sytuacji policja jest zobligowana do złożenia specjalnego wniosku do sądu, wyraźnie zaznaczając, że nastąpiła odmowa. W kolejnych krokach odbędzie się dokładne sprawdzanie sytuacji i wyjaśnienie wątpliwości. Odwołanie od mandatu nigdy nie jest równoznaczne z uniknięciem kary!

Uwaga!

Policja ma prawo zgłosić sprawę do sądu zarówno, kiedy kierowca odmówił przyjęcia mandatu, jak i wówczas, gdy nie zapłacił on grzywny w terminie.

Kierowca może nie tylko odmówić przyjęcia mandatu, ale także odwołać się od niego, jeśli ma konkretne przesłanki. Takie sytuacje mają miejsce kiedy np. zdarzenie nie jest wykroczeniem albo zostało popełnione w obronie własnej. Na wszystkie te przesłanki trzeba mieć dowody, które należy przedstawić w sądzie. Wniosek o uchylenie mandatu można złożyć w terminie 7 dni od momentu uprawomocnienia się dokumentu. To niewiele czasu, dlatego warto jak najszybciej zająć się tą sprawą.

Nie jesteś przekonany, czy policjant nałożył Ci odpowiednią karę za popełnione wykroczenie i chcesz to zweryfikować? Poznaj aktualny taryfikator mandatów.

Przedawnienie mandatu za parkowanie – jak to działa?

Jeśli policja albo straż miejska wystawi Ci mandat za nieprawidłowe parkowanie, a Ty nie opłacisz go we wskazanym terminie, nastąpi postępowanie egzekucyjne, a komornik może zabrać pieniądze nawet potrącając je z Twojej pensji. Termin przedawnienia mandatu za parkowanie to również 3 lata od momentu uprawomocnienia.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy nie opłaciłeś biletu w parkomacie w płatnej strefie parkowania. Za taki czyn nie otrzymujesz mandatu, choć potocznie właśnie tak się to nazywa. Zobowiązanie finansowe będziesz musiał uregulować, bo zarządca danego terenu będzie mógł wysłać do Ciebie pismo ponaglające albo wystąpi o postępowanie egzekucyjne. Tego typu opłaty przedawniają się dopiero po 5 latach.

FAQ:

 • 1
  Czy niezapłacony mandat ulega przedawnieniu?

  Jeśli przyjąłeś mandat wręczony przez funkcjonariusza policji, musisz go opłacić w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które może być rozpoczęte nawet w ciągu 3 lat. Jeśli nie zapłacisz mandatu zaocznego, organy mają rok na skierowanie sprawy do sądu i kolejne dwa lata na ściągnięcie należności.

 • 2
  Jak sprawdzić, czy mandat jest przedawniony?

  Aktualne zadłużenia możesz sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej. Tam też dowiesz się, czy nastąpiło przedawnienie mandatu drogowego.

 • 3
  Czy mandat od straży miejskiej ulega przedawnieniu?

  Mandaty wystawione przez straż miejską przedawniają się w ciągu trzech lat od momentu pokwitowania.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku