2024-03-08

Palna konstrukcja dachu lub ścian a ubezpieczenie domu

Zobacz, jak palna konstrukcja domu wpływa na cenę polisy.

Palna konstrukcja dachu lub ścian a ubezpieczenie domu

Konstrukcja palna dachu to jeden z elementów, który wpływa na końcową składkę za ubezpieczenie nieruchomości. Możesz za nią zapłacić nawet podwójną cenę. Zobacz, jakie materiały budowlane się do nich zaliczają.

Zarówno domy szkieletowe, jak i te zbudowane z bali są bardzo atrakcyjne i mają wiele zalet. Tego typu budynki są bardzo popularne w Skandynawii. W Polsce również pojawia się coraz więcej domów o konstrukcji drewnianej. Jednak trzeba wiedzieć, że ubezpieczenie domu z bali może okazać się nieco kłopotliwe. Sprawdź, jaką polisę warto kupić oraz czy zapłacisz wyższą składkę za ubezpieczenie domu z drewna.

Najważniejsze informacje:

 • Palna konstrukcja wykonana jest z materiałów łatwopalnych, do których należy np. drewno. Dotyczy dachu, elementów nośnych, takich jak ściany, słupy czy ramy.
 • Zastosowanie tego typu konstrukcji może przełożyć się na wyższą kwotę składki za ubezpieczenie domu nawet o 100%. Na przykład ubezpieczenie domu drewnianego jest droższe niż murowanego ze względu na to, że drewno jest materiałem łatwopalnym, a więc istnieje większe ryzyko pożaru.
 • Niektóre towarzystwa w ogóle nie ubezpieczają domów o palnej konstrukcji.
 • Również w przypadku ubezpieczeń domów z bali czy innych materiałów łatwopalnych mamy do czynienia z wyłączeniami odpowiedzialności. Jedną z sytuacji, w których ubezpieczenie nie zadziała, jest brak przeglądu kominiarskiego.
 • Ubezpieczając dom z palną konstrukcją, pamiętaj, by określić jego prawdziwą wartość. Zarówno zawyżenie, jak i zaniżenie sumy ubezpieczenia nie jest sytuacją korzystną.

Palna konstrukcja domu — czy składka wzrośnie?

Pokrycie dachu czy ścian ma ogromne znaczenie podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem. Na jego podstawie, będzie można ocenić ryzyko pożaru. Polisy mieszkaniowe dla budynków, które posiadają konstrukcje palne, są znacznie droższe. Większość towarzystw podejmuje decyzje o zastosowaniu wyższej taryfy dla ubezpieczenia domu z drewna. Łatwopalne materiały szybciej ulegają zniszczeniu, dlatego nie możesz pominąć tej informacji podczas rozmów z doradcami czy uzupełnianiu danych o nieruchomości w momencie zakupu ubezpieczenia online.

Czym jest palna konstrukcja a czym niepalna?

Zastanawiasz się, czy będzie Cię dotyczyć wyższa składka w związku z zastosowaniem palnej konstrukcji budynku? By się tego dowiedzieć, przeczytaj definicję konstrukcji palnej i niepalnej.

Palna konstrukcja

To rodzaj konstrukcji, w której elementy nośne np. ściany, wykonane są z drewna, a do pokrycia dachowego zastosowano drewno lub inne materiały łatwopalne.  Materiał palny, co oznacza, że łatwo ulega on zapaleniu, a także szybko rozprzestrzenia ogień. Domy takie są znacznie bardziej podatne na pożary niż budynki z konstrukcją z innych materiałów, takich jak beton czy stal. Ubezpieczenia budynków z palną konstrukcją jest znacznie bardziej ryzykowne dla towarzystw ubezpieczeniowych, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość składki, którą będziesz musiał zapłacić.

Na działanie ognia najbardziej narażone są takie materiały budowlane, jak:

 • papa
 • gont bitumiczny
 • eternit
 • słoma
 • trzcina
 • drewno (gont drewniany)
 • pianka poliuretanowa
 • styropian
 • niektóre tworzywa sztuczne.

Pokrycia dachu z materiału łatwopalnego są spotykane rzadziej niż popularna blacha czy dachówka ze względu na poziom bezpieczeństwa. Mimo wszystko, podczas budowy, można je spotkać. Część towarzystw ubezpieczeniowych przed zawarciem polisy może potrzebować informacji o dodatkowych zabezpieczeniach, takich jak czujniki dymu czy wykończenie konstrukcji odpowiednimi substancjami.

Niepalna konstrukcja

Niepalna konstrukcja budynku natomiast to taki rodzaj zabudowy, w którym konstrukcja nośna wykonana jest z materiałów, nieulegających łatwo zapaleniu i nierozprzestrzeniający ognia. Do materiałów niepalnych zalicza się cegłę, pustaki, szkło czy kamień.

Budynki z niepalną konstrukcją uważane za bezpieczniejsze pod względem pożarowym, przez co mogą być objęte niższymi składkami za ubezpieczenie.

Ważne!

Warto pamiętać, że nawet budynki z niepalną konstrukcją mogą być narażone na pożary. Dlatego też ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego i regularnie przeprowadzać kontrole oraz naprawy niezależnie czy jest to konstrukcja palna budynku,czy niepalna.

Jak określić rodzaj konstrukcji?

Jeśli masz problem z jednoznacznym ustaleniem, czy konstrukcja Twojego domu jest palna, sprawdź, czy elementy nośne, takie jak ściany, słupy czy ramy są wykonane z materiałów łatwopalnych. Mają one wpływ na większe ryzyko pożaru.

Warto pamiętać, że niektóre budynki drewniane mogą być dodatkowo zabezpieczone przed pożarem. Przykładem jest tutaj budynek z konstrukcją szkieletową drewnianą, która jest pokryta warstwą ognioodporną taką jak np. warstwa izolacji mineralnej, która zwiększa odporność na pożar.

Od czego zależy cena składki za polisę mieszkaniową?

Polisa mieszkaniowa może kosztować nawet 1000 złotych, ponieważ na kwotę wpływa wiele czynników. Przede wszystkim, będziesz miał do wyboru podstawowy wariant ubezpieczenia w postaci murów oraz elementów stałych, a także opcję poszerzoną o ruchomości. Na cenę składki wpływa także całkowita wartość nieruchomości. Ta kwota to maksymalne odszkodowanie, które możesz uzyskać w momencie pożaru, powodzi czy innych zdarzeń losowych.

Koszt polisy mieszkaniowej jest uzależniony także od samej nieruchomości: kiedy została postawiona, gdzie się znajduje (np. strefa powodziowa będzie zwiększała kwotę składki), jaka jest jejpowierzchnia oraz materiały, z jakich została wykonana. Trzeba uwzględnić także pomieszczenia przynależne, takie jak garaż czy budynek gospodarczy. Na cenę składki wpływa również palność materiałów.

Nie bez znaczenia są także dodatki ubezpieczeniowe, o które możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie, takie jak OC w życiu prywatnym czy assistance. W przypadku rozszerzenia ochrony o kradzież wpływ na wysokość składki będą miały również wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Porównanie kosztów ubezpieczenia

Wiesz już, że na cenę polisy mieszkaniowej wpływa wiele czynników. Sprawdziliśmy jednak porównanie kosztów za ubezpieczenie murów i elementów stałych dwóch nieruchomości na przedmieściach dużego miasta o takich samych parametrach:

 • rok budowy: 2018
 • powierzchnia: 100 metrów kwadratowych
 • wartość: 400 000 złotych.

Oferty zostały przeliczone w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Dla tych samych danych sprawdziliśmy, ile kosztuje polisa w przypadku konstrukcji palnej i niepalnej budynku.

TowarzystwoCena w przypadku konstrukcji niepalnej budynkiCena w przypadku konstrukcji palnej budynku

Compensa

298 zł

Brak możliwości ubezpieczenia (palny dach i konstrukcja budynku)

Generali

420 zł

1549 zł (wymagana zgoda towarzystwa ubezpieczeniowego)

InterRisk

399 zł

492 zł

Uniqa

352 zł

Za zgodą (brak możliwości przedstawienia składki – wymagana decyzja towarzystwa)

Warta

346 zł

605 zł

Wiener

651 zł

729 zł

Najtańszą opcją w tym przypadku okazało się ubezpieczenie w towarzystwie InterRisk, które kosztuje 492 złote przy założeniu, że konstrukcja jest łatwopalna. Z kolei polisa w Compensie na dom o tych samych parametrach, ale wytworzony z zastosowaniem materiałów budowlanych, które nie są palne, wynosi 298 złotych.

Czy wiesz, że...

Niektóre towarzystwa wymagają dodatkowej akceptacji przez underwritera ze względu na wysoką szkodowość konstrukcji palnych.

Czy polisa mieszkaniowa chroni dom z drewna?

Ubezpieczenie domu z drewna czy ubezpieczenie domu z bali jest możliwe. Polisa mieszkaniowa może chronić również dom drewniany. Jednak, aby tak się stało, musi zostać naliczona zwyżka w składce za palną konstrukcję budynku.

Ubezpieczenie drewnianego domuzazwyczaj obejmuje ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak pożar, powódź, grad, huragan, ale również kradzież i uszkodzenie mienia.

W związku z tym, że drewno jest materiałem palnym, towarzystwa przy ubezpieczeniu takiego domu wymagają opłacenia wyższej składki.

Przed zakupem polisy warto porównać oferty kilku towarzystw w celu poznania zarówno cen, jak i warunków ubezpieczenia. Koniecznie przed zakupem ubezpieczenia drewnianego domuzapoznaj się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, by mieć pewność, że Twoje mienie będzie objęte odpowiednią ochroną ubezpieczeniową.

Dlaczego ubezpieczenie domu drewnianego jest droższe niż murowanego?

Ubezpieczenie domu z drewna może być droższe niż ubezpieczenie domu murowanego, ponieważ drewno jest materiałem łatwopalnym. Oznacza to, że jest bardziej podatne na zapalenie i rozprzestrzenienie się ognia – tym samym jest bardziej narażone na pożary niż budynki z konstrukcją z innych materiałów, takich jak beton czy stal.

Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają takie ryzyko w wycenie składki ubezpieczeniowej, stąd wyższa cena za ubezpieczenie drewnianego domu. W tym przypadku oczywiście również palna konstrukcja dachuma znaczenie przy wyliczaniu składki za ubezpieczenie. Podobnie sytuacja wygląda przy ubezpieczeniu domu drewnianego w budowie – ryzyko ubezpieczeniowe również jest wyższe, stąd wyższe ceny niż za ubezpieczenie domu z materiałów niepalnych.

Ważne!

Warto jednak pamiętać, że ryzyko pożaru możemy zmniejszyć poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, takich jak systemy alarmowe, izolacja przeciwogniowa czy gaśnice. W przypadku zastosowania odpowiednich zabezpieczeń ubezpieczyciel może obniżyć składkę za polisę.

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa?

Każde towarzystwo, również w przypadku ubezpieczenia domu z bali czy z drewna stosuje wyłączenia ochrony, czyli sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała. Pełną listę takich zdarzeń znajdziesz zawsze w OWU. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia domu z bali czy z drewna warto dokładnie przeczytać warunki umowy i zapoznać się z ochroną, jaką oferuje, aby mieć pewność, jakie sytuacje są objęte ochroną ubezpieczeniową.

W przypadku ubezpieczenia domów drewnianych w większości przypadków są to szkody, do których doszło z naszej winy lub poprzez nasze zaniedbanie. Do najczęstszych sytuacji należy brak przeglądu kominiarskiego w domu.

Jakie jeszcze wyłączenia ochrony możemy spotkać w przypadku ubezpieczenia domu z bali? Do najczęstszych takich zdarzeń należą:

 • szkody, spowodowane użyciem materiałów pirotechnicznych i wybuchowych;
 • nieodpowiednia konserwacja ubezpieczonego mienia;
 • awarie sprzętów RTV/AGD, które nastąpiły wskutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu;
 • szkody wywołane celowo – np. celowe podłożenie ognia.

Polisa nie zadziała również, kiedy do szkody doszło przed startem ochrony ubezpieczeniowej. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa wyłączenia odpowiedzialności.

Na jaką sumę ubezpieczyć dom drewniany?

Ubezpieczenie domu z drewna powinno zostać zawarte na kwotę, która odpowiada jego rzeczywistej wartości. Warto pamiętać, że wskazana w polisie suma ubezpieczenia jest maksymalną kwotą, którą możemy otrzymać w razie szkody. To my decydujemy, na jaką kwotę ubezpieczamy naszą nieruchomość. Warto wziąć pod uwagę to, że wartość domu w dniu zakupu polisy może być wyższa niż cena jego zakupu. Koszty materiałów oraz robocizny z roku na rok rosną, tym samym zmienia się również wartość odtworzeniowa domu.

Zaniżona wartość nieruchomości

Bardzo często właściciele nieruchomości, chcąc oszczędzić na ubezpieczeniu,zaniżając wartość nieruchomości. To duży błąd – owszem w ten sposób otrzymamy niższą składkę za polisę, lecz gdy dojdzie do szkody – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie do sumy ubezpieczenia. Może się okazać, że podana przez nas zaniżona kwota nie wystarcza na pokrycie szkód. W takiej sytuacji za pozostałe naprawy będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Zawyżona wartość nieruchomości

Są też sytuacje odwrotne. Właściciele zdecydowanie podwyższają sumę ubezpieczenia swojego domu. Na ubezpieczeniu nie można się wzbogacić. W tym przypadku oznacza to, że będziesz płacił wyższe składki, ale gdy dojdzie do szkody całkowitej, towarzystwo ubezpieczeniowe przyśle rzeczoznawcę, który oceni realne straty w Twojej nieruchomości i taką kwotę odszkodowania otrzymasz.

Gdzie kupić ubezpieczenie domu drewnianego?

Masz dom o konstrukcji łatwopalnej i potrzebujesz ubezpieczenia? Zastanawiasz się, gdzie najlepiej szukać ubezpieczenia domu z bali?

Ubezpieczenie drewnianego domu można kupić w różnych miejscach. Przed zawarciem polisy warto sprawdzić oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać te, które są najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Gdzie można kupić ubezpieczenie domu z drewna?

 • U swojego agenta ubezpieczeniowego – warto skontaktować się ze swoim doradcą w placówce CUK i dopytać o najkorzystniejszą ofertę. Nasi wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać ofertę, która zabezpieczy wszystkie Twoje potrzeby;
 • Dzwoniąc na infolinię CUK – ubezpieczenie możesz kupić również bez wychodzenia z domu – wystarczy, że zadzwonisz do naszych Doradców z Contact Center, którzy udzielą Ci przez telefon wszystkich informacji, dotyczących wybranego zakresu ubezpieczenia;
 • Przez internet – w naszym kalkulatorze majątkowym online. Wystarczy, że uzupełnisz podstawowe dane dotyczące Twojej nieruchomości oraz dobierzesz odpowiednią sumę ubezpieczenia. W kilka chwil poznasz składki za ubezpieczenie domu. Wystarczy, że w formularzu zaznaczysz informację, że konstrukcja Twojej nieruchomości jest wykonana z drewna lub dom ma palną konstrukcję dachu.

Mamy dla Ciebie polisę!

Ubezpieczenie dla Twojego domu znajdziesz w porównywarce ubezpieczeń nieruchomości online, na naszej infolinii lub w jednej z kilkuset placówek CUK Ubezpieczenia. Nie czekaj i już dziś ubezpiecz swoje mienie w CUK. Pozwoli Ci to spać spokojnie. Dodatkowo będziesz miał pewność, że w razie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupiłeś polisę mieszkaniową, wypłaci Ci odszkodowanie, a Ty nie będziesz musiał nadwyrężać swojego budżetu.

FAQ:

 • 1
  Czy blacha jest palna?

  Nie. Dachy wykonane z blachy nieuznawane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe za konstrukcje palne.

 • 2
  Czy blacha rozprzestrzenia ogień?

  Blacha należy do materiałów o wysokiej temperaturze topnienia. Kwalifikowana jest jako materiał niepalny, odporny na rozprzestrzenianie się ognia.

 • 3
  Czy papa dachowa jest łatwopalna?

  Tak, ten rodzaj materiału uważany jest za łatwopalny, a dach wykonany z papy kwalifikowany jest przez towarzystwa jako konstrukcja palna.

 • 4
  Czy ubezpieczenie od ognia jest obowiązkowe?

  Nie, to dobrowolna polisa. Warto jednak wiedzieć, że jest często wymagana przez banki czy inne instytucje finansowe np. w przypadku kredytu hipotecznego.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku