2023-04-21

Jak uzyskać odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej?

Dowiedz się, jak ubiegać się o odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej.

Jak uzyskać odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej?

Zarządca nieruchomości ma prawny obowiązek ubezpieczenia budynku w zakresie OC – polisa chroni wspólny majątek właścicieli i najemców lokali. Jeśli na przykład dojdzie do zalania mieszkań, finansową odpowiedzialność za straty przejmie towarzystwo. Majątek od wielu ryzyk (w tym zdarzeń losowych lub szkód spowodowanych przez mieszkańców) ubezpieczyć może też wspólnota. Ochrona będzie dotyczyła np. pożaru czy zalania. W takich sytuacjach lokatorom należy się odszkodowanie z polisy wspólnoty mieszkaniowej.

Na czym polega procedura uzyskania należnych świadczeń i jak sformułować odpowiedni wniosek o zadośćuczynienie za szkody, których doświadczyliśmy jako lokatorzy? Z tego artykułu dowiesz się m.in., kiedy należy Ci się odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej i jak się o nie ubiegać. Przeczytaj poradę i poznaj odpowiedzi na pytania związane z tym zagadnieniem!

Jaki majątek wspólnoty mieszkaniowej jest chroniony polisą?

Odpowiednie ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej chroni jej majątek wspólny. Zadaniem takiej polisy jest zapewnienie ochrony na wypadek różnych nieprzewidzianych okoliczności. Posiadanie ubezpieczenia nieruchomości przez zarząd wspólnoty niweluje konieczność wypłaty dużych sum odszkodowania od spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty z majątku wskazanego podmiotu na rzecz poszkodowanych w rezultacie zdarzenia.

Zasadniczo ochrona ta może obejmować wszystko, co wchodzi w skład majątku wspólnoty. Wymienić można tu zatem wszelkie budynki oraz budowle przylegające. Może to być również wyposażenie, a nawet mienie należące do osób pracujących na rzecz wspólnoty – jest to ważna informacja w kontekście potencjalnego ubiegania się o odszkodowanie z polisy wspólnoty mieszkaniowej. W dużej mierze będzie to jednak zależne od uznania winy podmiotu posiadającego ubezpieczenie.

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach firmowych! Zostaw numer – oddzwonimy.

Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na terenie nieruchomości?

Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej, podobnie jak członkowie zarządu innych podmiotów prawa, ponoszą odpowiedzialność za zdarzenia, do których dochodzi na terenie podległej im nieruchomości. Jest to nierozerwalnie związane ze sprawowaną funkcją. Istnieje też prawny obowiązek posiadania ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości, które chroni na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z zarządzeniem nieruchomością.

Zarówno wspólnota, jak i zarządca odpowiadają za stan techniczny budynku oraz bezpieczeństwo jego mieszkańców. Odpowiedzialność wspólnoty opiera się natomiast na zasadzie winy. Aby jednak możliwe było ustalenie takiej odpowiedzialności, konieczne jest wykazanie, że to wspólnota doprowadziła do zaniedbań skutkujących szkodą, np. poprzez nieodpowiednią konserwację, remont, czy utrzymanie części wspólnej.

Jeśli sądzimy, iż do szkody (np. zalania mieszkania) przyczyniło się zaniedbanie wspólnoty, należy zwrócić się do tego podmiotu w celu uzyskania odszkodowania!

Przykład 1:

Jan jest mieszkańcem wspólnoty mieszkaniowej, którą opiekuje się profesjonalny zarządca. Pewnego dnia, w wyniku awarii wodociągowej, doszło do zalania mieszkania Jana, co spowodowało znaczne uszkodzenia i straty materialne.

Jan zgłosił szkodę zarządowi wspólnoty, twierdząc, że to zaniedbanie w utrzymaniu i konserwacji instalacji wodociągowej doprowadziło do awarii i zalania jego mieszkania. Wspólnota, jako właściciel części wspólnych budynku, ponosi odpowiedzialność za stan techniczny i bezpieczeństwo nieruchomości.

Po przeprowadzeniu dochodzenia i analizie dowodów ustalono, że awaria wodociągowa wynikła z zaniedbań w regularnym przeglądzie i konserwacji instalacji. W związku z tym wspólnota została uznana za winną zdarzenia i obciążona odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną Janowi.

Jan otrzymał odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów naprawy i odtworzenia uszkodzonego mieszkania. W tym przypadku zarówno zarządca, reprezentujący wspólnotę, jak i sama wspólnota ponosiła odpowiedzialność za szkodę na terenie nieruchomości.

Za jakie szkody przysługuje odszkodowanie z polisy wspólnoty?

Przykładów szkód, które determinują możliwość dociekania odszkodowania od wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy nieruchomości, jest wiele. Może chodzić na przykład o zalanie mieszkania na skutek awarii instalacji wodociągowej w budynku, upadek na śliskim chodniku wokół posesji, wybuch gazu w wyniku zaniechania wcześniejszych kontroli, a także inne zdarzenia, do których dochodzi z powodu zaniedbań zarządu wspólnoty.

Choć obowiązkowa ochrona w kontekście OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej dotyczy wyłącznie murów, fundamentów i dachu, to ubezpieczenie może obejmować znacznie więcej elementów nieruchomości i zapewniać wsparcie w obliczu wystąpienia innych szkód – każdy dodatkowy element będzie natomiast polisą dobrowolną, na którą zarząd nie zawsze się decyduje. Polisa wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni obejmuje najczęściej:

 • pożary;
 • zalania;
 • uderzenia pioruna;
 • włamania i kradzieże (zwykle wariant rozszerzony);
 • katastrofy budowlane, awarie sieci wodno-kanalizacyjnej lub instalacji centralnego ogrzewania (zwykle rozszerzona ochrona);
 • inne zdarzenia losowe wyszczególnione w OWU, np.: przepięcia w instalacjach elektrycznych, grad, huragan, deszcz nawalny etc.

Na odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej za zalanie mieszkania, pożar lub innego rodzaju szkody może liczyć każdy z lokatorów (właścicieli lub najemców) mieszkań, o ile wykaże winę zarządcy, wspólnoty lub spółdzielni (pozew może zostać złożony także przeciwko każdemu z nich). Na wypadek takich zdarzeń chroni odpowiednie ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej. ← Dowiedz się więcej z tej porady!

Przykład 2:

W bloku mieszkalnym o nazwie „Kwiatowa Dolina” doszło do pożaru, który spowodował poważne szkody. Wybuchł on w jednym z mieszkań na drugim piętrze i szybko rozprzestrzenił się na sąsiednie lokale.

Anna i Jan, którzy mieszkali na piętrze powyżej, doznali szkód w swoim mieszkaniu. Ogień uszkodził sufit, ściany i elementy wyposażenia, a także spowodował zalanie mieszkania podczas gaszenia pożaru.

Anna i Jan zgłosili szkodę zarządowi wspólnoty mieszkaniowej, argumentując, że pożar powstał na skutek awarii instalacji elektrycznej w sąsiednim mieszkaniu, a zaniedbania zarządu w zakresie regularnych przeglądów i konserwacji przyczyniły się do wystąpienia pożaru.

Po przeprowadzeniu dochodzenia i analizie zdarzenia ustalono, że pożar faktycznie wynikł z wadliwej instalacji elektrycznej w sąsiednim mieszkaniu, które było odpowiedzialnością zarządu wspólnoty. Został on uznany winnym zdarzeniu i obciążony odpowiedzialnością za szkody wyrządzone Annie i Janowi.

Anna i Jan otrzymali odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej, które pokryło koszty naprawy i odbudowy uszkodzonego mieszkania. W tym przypadku wspólnota ponosiła odpowiedzialność za szkody wynikłe z pożaru na terenie nieruchomości.

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach firmowych! Zostaw numer – oddzwonimy.

W jaki sposób dochodzić odszkodowania od wspólnoty?

W pozwie o odszkodowanie od wspólnoty mieszkaniowej za zalanie mieszkania lub inne zdarzenie należy wykazać kilka okoliczności, udowadniając poniesioną szkodę. Konieczne będzie wskazanie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą szkodą a działaniem lub zaniechaniem podmiotu, wobec którego zgłaszamy roszczenie odszkodowawcze, a następnie wykazanie jego winy.

Co musi zawierać wniosek o odszkodowanie do spółdzielni mieszkaniowej? Przede wszystkim poszkodowany jest zobowiązany podeprzeć roszczenie protokołem zdarzenia. Oto najważniejsze elementy, które wchodzą w jego skład:

 • data i godzina zdarzenia,
 • adres objętego szkodą lokalu,
 • imię i nazwisko właściciela,
 • opis szkód z oszacowaniem wszystkich strat,
 • przyczyna zaistnienia szkody (nie musi być znana),
 • dane osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za szkodę,
 • podpis administratora budynku.

Powyższy protokół będzie stanowił podstawę do wypłaty odszkodowania z polisy wspólnoty mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości lub spółdzielni. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za szkodę nie poczuwa się do winy, jedynym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze wsparcia rzeczoznawcy.

Uwaga!

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe wymagają zwykle, by powiadomienie o zdarzeniu miało formę pisemną. Zapis o takim obowiązku właściciela lokum przeważnie znajduje się w regulaminie spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Dokument ten będzie stanowił potwierdzenie, że zarządca budynku został poinformowany o zaistnieniu szkody.

Przykładowy wzór wniosku o odszkodowanie do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty można pobrać bezpłatnie przez internet, wpisując odpowiednie zapytanie do wyszukiwarki.  

Chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania? ← przeczytaj ten artykuł!           

Jak odbywa się wycena szkód we wspólnocie mieszkaniowej?

W sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z polisy wspólnoty mieszkaniowej może być brana pod uwagę opcja wyceny wartości o charakterze odtworzeniowym lub rzeczywistym.

W wariancie odtworzeniowym ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym taką sumę pieniędzy, która umożliwi przywrócenie stanu sprzed powstania szkody.

W przypadku wartości rzeczywistej, czyli drugiej opcji wyceny szkody szacuje się, ile warte były uszkodzone nieruchomości i ich elementy przed szkodą – dokładnie tyle pieniędzy otrzyma ubezpieczony.

Warto wiedzieć!

O odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty można starać się przez trzy lata od dnia zdarzenia, gdy wiadomo, kto jest sprawcą wyrządzonej szkody. Po tym okresie roszczenia przedawniają się. Towarzystwa ubezpieczeniowe na wypłatę odszkodowania mają zwykle 30 dni. Zazwyczaj informację o wysokości przyznanego świadczenia poszkodowany otrzymuje jednak w ciągu kilku dni od oględzin.

Kompleksowo chroń nieruchomość – sprawdź ofertę CUK!

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej jako zarządca lub członek zarządu wspólnoty możesz wykupić już dziś, korzystając z oferty CUK. W tym celu skontaktuj się z naszym doradcą za pośrednictwem infolinii (22 27 00 337) lub odwiedź najbliższą stacjonarną placówkę CUK w Twojej okolicy – wspólnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę!

Jeśli poszukujesz natomiast indywidualnej polisy mieszkaniowej, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń nieruchomości na naszej stronie i zyskaj dostęp do aktualnych propozycji od wiodących towarzystw w jednym miejscu. Po uzupełnieniu danych otrzymasz szybką wycenę składek, a ubezpieczenie opłacisz zdalnie bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do skorzystania z oferty!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy właściciel mieszkania musi należeć do wspólnoty mieszkaniowej?

Tak. Jeśli istnieje wspólnota, to zgodnie z prawem każdy właściciel lokalu staje się jej członkiem. Członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej powstaje automatycznie w momencie wykupu lokalu na własność i nie można z niego zrezygnować – kończy się dopiero w momencie sprzedaży mieszkania.

(Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową).

 • 2
  Jakie prawa ma wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Odpowiada za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej bez ograniczeń i podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem częścią wspólną nieruchomości. Wspólnota może wynajmować lokale, ale wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prawem wspólnoty jest również:

 • egzekwowanie ustalonych zasad, tj. regulaminu wspólnoty mieszkaniowej;
 • korzystanie z części wspólnych zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • udostępnianie lokalu w razie konieczności usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji czy remontu;
 • 3
  Kogo pozwać za wypadek w budynku wspólnoty?

Za feralne zdarzenie na terenie budynku przynależnego do wspólnoty można pozwać albo wspólnotę, albo zarządcę. Możliwy jest także jeden pozew przeciwko wspólnocie i zarządcy. W tym celu należy wykazać winę pozywanych podmiotów, a także udowodnić poniesienie szkody.

Porozmawiajmy o ubezpieczeniach firmowych! Zostaw numer – oddzwonimy.

Oceń artykuł

4.25
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku