2024-05-28

Ubezpieczenie OC rolnika – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Prowadzisz gospodarstwo rolne? Poznaj najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia OC rolnika!

Ubezpieczenie OC rolnika – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Szukasz informacji na temat obowiązkowych ubezpieczeń rolnika? Z tego wpisu dowiesz się wszystkiego na temat ubezpieczenia OC rolnika. Jeśli chcesz poznać szczegóły na temat ubezpieczenia budynków rolnych.

Najważniejsze informacje:

 • OC rolnika w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK to obowiązkowa polisa, którą musi zawrzeć osoba zajmująca się działalnością rolniczą, właściciel użytków rolnych powyżej 1 ha oraz osoba opłacająca przynajmniej w części podatek rolny.
 • OC rolnika chroni przed skutkami szkód rzeczowych i osobowych, które wyrządzone są przez rolnika, domowników czy pracowników osobie trzeciej.
 • Zawierane jest na okres 12 miesięcy, a po upływie tego okresu automatycznie wznawiane, chyba że rolnik wypowie umowę.
 • Wraz ze sprzedażą gospodarstwa przechodzi na nowego właściciela.

Czy OC rolnika jest obowiązkowe?

Tak. Ubezpieczenie OC rolnika jest obowiązkowe. Wynika to z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zamów rozmowę

Kto musi mieć OC rolnika?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika muszą posiadać wszystkie osoby:

 • zajmujące się działalnością rolniczą,
 • posiadające użytki rolne, przekraczające 1 ha,
 • opłacające przynajmniej w części podatek rolny

Co chroni OC rolnika?

Polisa OC chroni rolnika przed skutkami szkód wyrządzonych osobie trzeciej (zarówno rzeczowych, jak i osobowych). Dotyczy wyłącznie szkód, do których doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej.

Ubezpieczeniem rolniczym objęty jest rolnik oraz wszystkie osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z OC rolnika w sytuacji, gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

 • śmierć,
 • utrata bądź rozstrój zdrowia,
 • zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

OC a pojazdy wolnobieżne

Ubezpieczenie OC rolnicze obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy użytkujemy pojazd wolnobieżny w gospodarstwie domowym – także gdy dojeżdżamy po drodze na pole.

W pozostałych przypadkach, gdy prywatnie korzystamy z pojazdu wolnobieżnego, powinniśmy wykupić OC komunikacyjne przed wprowadzeniem go do ruchu drogowego.

Jaki jest okres ubezpieczenia?

OC rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy. Zmiana towarzystwa możliwa jest najpóźniej dzień przed zakończeniem polisy – taką polisę trzeba pisemnie wypowiedzieć.

Czy OC rolnika wznawia się automatycznie?

Kiedy rolnik posiadał obowiązkową polisę, lecz zapomniał ją przedłużyć na kolejny rok lub jej nie wypowiedział, ubezpieczenie rolnicze uważa się za zawarte na kolejny rok (warunkiem jest opłacenie polisy w całości). Takie automatyczne przedłużenie polisy jest rozwiązaniem korzystnym dla klienta.

Jak zrezygnować z OC rolnika?

Wypowiedzenia umowy OC rolnika możesz dokonać na jeden dzień przed końcem trwania obecnej umowy. Jeśli chcesz wykupić polisę w innym towarzystwie, musisz bezwzględnie pamiętać i rezygnacji z obecnego ubezpieczenia, aby nie doszło do jego wznowienia. Jeśli tego nie zrobisz, może dojść do podwójnego ubezpieczenia, a to dodatkowy koszt.

Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej. Można je przesłać pocztą na adres towarzystwa lub złożyć u agenta ubezpieczeniowego. Częstą praktyką jest uprzednie wysłanie skanu wypowiedzenia drogą mailową.

Jaka jest kara za brak OC rolnika?

Pamiętajmy, że OC rolnika jest obowiązkowe, a za każdy dzień nieposiadania polisy naliczane są kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Z jednej strony zyskujesz ochronę przed skutkami wyrządzonej szkody, z drugiej natomiast nie narażasz się na straty finansowe.

Kto sprawdza OC rolnika?

To, czy rolnik wywiązał się z obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC rolnika, może skontrolować:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta – jest to zależne od miejsca położenia gospodarstwa lub zamieszkania rolnika,
 • starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dwa ostatnie podmioty są uprawnione do skontrolowania rolnika, pierwszy z kolei jest do tego zobowiązany.

Zamów rozmowę

Czy OC rolnika przechodzi na nowego właściciela?

Tak. W momencie sprzedaży gospodarstwa rolnego nowy właściciel przejmuje wszystkie prawa i obowiązki związane z OC rolnika. Dotychczasowy właściciel ma obowiązek przekazania wszystkich dokumentów związanych z polisą. Nowy gospodarz może korzystać z tego ubezpieczenia lub wypowiedzieć je i wykupić polisę w innym, wybranym przez siebie towarzystwie.

Zadzwoń lub przyjdź do multiagencji CUK Ubezpieczenia

Potrzebujesz obowiązkowego OC rolnika? Skontaktuj się z doradcą CUK 22 27 00 337 i dowiedz się szczegółów. Możesz też zamówić rozmowę, wpisując swój numer telefonu na stronie, poświęconej tematowi ubezpieczeń rolniczych

Porównamy dla Ciebie oferty 30 towarzystw oraz pomożemy w wyborze najkorzystniejszej polisy.

FAQ:

 • 1
  Kto ma status rolnika?

  Rolnikiem jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz mieszka i prowadzi działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 2
  Co rolnik musi ubezpieczyć?

  Każdy rolnik musi wykupić ubezpieczenie:

  • OC rolnika,
  • ubezpieczenie budynków rolnych.

  Dodatkowo, jeśli pobierasz dopłaty bezpośrednie, musisz ubezpieczyć minimum połowę upraw od jednego ryzyka obowiązkowego. Dowiedz się, czym jest ubezpieczenie upraw.

 • 3
  Ile kosztuje OC rolników?

  Ubezpieczenie OC rolników to z reguły niewielki koszt. W małym gospodarstwie, w którym pracuje tylko kilka osób, za OC rolnika można zapłacić od kilkuset do tysiąca złotych.

 • 4
  Czy gospodarstwo rolne trzeba ubezpieczyć?

  Według ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach z dnia 22 maja 2003 roku rolnik ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia budynków rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko budynki inwentarskie i gospodarcze, ale także mieszkalne.

Zamów rozmowę

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku