2023-10-25

Kredyt studencki – czym jest i czy warto go wziąć?

Marzysz o studiach, ale brak ci funduszy? Sprawdź, jak zawnioskować o kredyt studencki!

Kredyt studencki – czym jest i czy warto go wziąć?

Podjęcie studiów generuje spore wydatki, na które nie stać wielu młodych ludzi. Wejście w dorosłość to bowiem olbrzymie wyzwanie finansowe, a największą trudność sprawia połączenie pracy zarobkowej z pokryciem kosztów związanych z nauką. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji może okazać się wzięcie dedykowanej pożyczki. Czy jednak każdy może ją otrzymać? O tym, jak dostać kredyt studencki, kiedy opłaca się go wziąć i na czym dokładnie polega to zobowiązanie, informujemy w poniższej poradzie. Sprawdź szczegóły!

Czym jest i jak działa kredyt studencki?

Młodym osobom, którym marzą się studia, lecz nie mają wystarczających środków na podjęcie takiego wyzwania, często przychodzi do głowy właśnie kredyt studencki. Co to za zobowiązanie? Jest ono swego rodzaju długiem wobec banku, który można zaciągnąć na konkretny cel, a dokładnie na pokrycie kosztów związanych z podjęciem studiów. Wydatki te mogą dotyczyć rozmaitych potrzeb studenta – nauki, wyżywienia, wynajęcia lokum, a także dojazdów na uczelnię czy zakupu pomocy naukowych.

Kredyt studencki stanowi zobowiązanie bankowe dofinansowywane z budżetu państwa. Jest to pożyczka wypłacana w comiesięcznych transzach, które można przeznaczyć na wydatki związane z kształceniem i utrzymywaniem się w trakcie studiów. Dzięki kredytom studenckim młode osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą uzyskać środki potrzebne na czas studiów. Są one większe niż standardowe stypendia socjalne, dlatego gwarantują więcej możliwości.

Co wyróżnia kredyt studencki?

 • Jego spłata rozpoczyna się 2 lata po zakończeniu studiów.
 • Dofinansowanie ze Skarbu Państwa.
 • Oprocentowanie jest niższe niż w przypadku innych kredytów gotówkowych.
 • Możliwość częściowego umorzenia rat za dobre wyniki w nauce.
 • Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres do 12 miesięcy.
 • W przypadku braku zdolności kredytowej istnieje możliwość poręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

To ważne!

Kredyt studencki nie jest tym, czym są produkty bankowe reklamowe jako „kredyty dla studenta”. Te drugie są bowiem komercyjnymi pożyczkami gotówkowymi. Warunki ich przyznawania oraz spłaty są zupełnie inne niż w przypadku kredytu studenckiego posiadającego dofinansowanie z budżetu państwa.

Komu przysługuje kredyt studencki?

Kredyt studencki mogą otrzymać aktywni studenci do ukończenia przez nich 30. roku życia oraz doktoranci do 35. roku życia. Warunki te obejmują także studentów uczelni prywatnych i cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt. Ponadto istotne będzie także zaświadczenie o dochodach – o kredyt studencki może ubiegać się student lub doktorant, u którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3000 zł netto.

Podsumujmy zatem, jakie warunki należy spełnić do kredytu studenckiego:

 • aktywny status studenta lub doktoranta,
 • rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 r.ż.,
 • posiadanie poręczyciela – gwaranta spłaty zadłużenia w przypadku wystąpienia problemów finansowych po okresie studiowania,
 • spełnienie kryterium dochodowego – dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 3000 złotych netto.

Warto wiedzieć!

Młode osoby spełniające wyżej wskazane warunki, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeśli nie może tego zrobić członek rodziny.

Więcej oficjalnych informacji o kredytach studenckich w 2023 roku można znaleźć na stronie MEN serwisu GOV.pl.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu studenckiego?

Kredyt studencki ma określone zasady. Oprócz spełnienia wspomnianych wcześniej kryteriów należy przedstawić dokumenty wymagane przez bank. Cała procedura przebiegnie o wiele sprawniej, jeśli będziemy wiedzieli, co dokładnie trzeba przygotować. Przypomnijmy więc najważniejsze wymogi: Wniosek o kredyt studencki mogą złożyć wyłącznie osoby posiadające aktywny status studenta. Aby otrzymać taką pożyczkę, należy złożyć wymagany przez bank wniosek, zaświadczenie o dochodach oraz potwierdzenie statusu studenta.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej, infolinii lub w placówkach banków PKO BP, Pekao S.A., BPS oraz SGB-Bank – procedury mogą bowiem różnic się w zależności od wybranej instytucji.

Wśród najczęściej wymaganych dokumentów do kredytu studenckiego znajdują się m.in.:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów przypadających na każdą osobę w rodzinie,
 • dokument potwierdzający status studenta lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na konkretną uczelnię bądź dokument dotyczący kształcenia w szkole doktorskiej,
 • zaświadczenia od poręczycieli kredytu studenckiego.

Ile wynosi kredyt studencki i na co można go przeznaczyć?

W ramach kredytu studenckiego można otrzymać maksymalnie 60 000 zł. Jest to jednak uzależnione od wybranego typu finansowania, czasu trwania studiów na danym kierunku (maksymalnie 6 lat) oraz szczegółów dotyczących spłaty. Student sam decyduje o tym, ile dokładnie środków chce pożyczyć od banku. Może to być kwota od 400 zł do 1000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu jest także szansa skorygowania wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do bieżących potrzeb.

Banki nie wymagają rozliczania się z tego, na co kredytobiorca wydaje otrzymane środki. Można je zatem przeznaczyć między innymi na:

 • zakup podręczników i innych materiałów niezbędnych do nauki;
 • pokrycie kosztów utrzymania się w miejscu studiowania;
 • wynajem lokalu;
 • inwestycje i lokaty;
 • rozwój osobisty – dodatkowe kursy, szkolenia, a także rozwój zainteresowań i pasji;
 • start własnego biznesu.

Kredyt studencki – czy warto go zaciągać?

Kredyt studencki jest przede wszystkim o wiele niżej oprocentowany od innych pożyczek. Ponadto, jeśli student uzyska dobre wyniki w nauce, będzie mógł starać się nawet o jego umorzenie. Może okazać się to nieoceniona pomoc dla młodych osób w trudnej sytuacji materialnej na starcie w dorosłość, kiedy ciężko jest połączyć pracę zarobkową z nauką – zwłaszcza w trybie dziennym.

Ponadto studenci, którzy pracują zarobkowo i odłożą pieniądze, będą mogli inwestować właśnie dzięki uzyskanym od banku dodatkowym środkom. Niskie oprocentowanie kredytu studenckiego jest zdecydowanie największą korzyścią, która przemawia za skorzystaniem z takiego rozwiązania.

Warto wiedzieć też, że dobre wyniki w nauce będą premiowane! Studenci, którzy ukończą studia w grupie 1% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim, mogą liczyć na umorzenie połowy wartości długu. Ci, którzy znajdą się w gronie 5% najlepszych, nie będą spłacali 35% swojego zobowiązania. 10% najlepszych otrzyma umorzenie w wysokości 20%. Suma pieniędzy odłożona dzięki kredytowi studenckiemu może być natomiast o wiele wyższa niż w przypadku innych form pożyczek czy nawet lokaty oszczędnościowej!

Kredyt studencki – gdzie najlepiej go wziąć?

Jak wspomnieliśmy, kredyt studencki jest rodzajem pożyczki bazującej na dofinansowaniu z budżetu państwa. Instytucją udzielającą kredytu są natomiast polskie banki – nie każdy z nich ma jednak na to pozwolenie. Jednostką odpowiedzialną za kierowanie projektem jest bowiem Bank Gospodarstwa Krajowego i to on podejmuje decyzję, która z instytucji otrzyma zezwolenie na przyznanie kredytu studenckiego. Oznacza to, że student nie zawsze będzie miał możliwość otrzymania pożyczki z banku, w którym dotychczas posiadał konto.

Kredyt studencki w 2023 roku można otrzymać za pośrednictwem tych banków:

 • PKO Bank Polski;
 • Bank Pekao;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

W związku z tym każda osoba ubiegająca się o kredyt studencki i spełniająca warunki do jego otrzymania otrzyma taką pożyczkę jedynie w powyższych instytucjach finansowych. Może okazać się również, że uzyskanie kredytu będzie możliwe w jednym z banków, a inny niestety odrzuci wniosek. Dlatego po pierwszej nieudanej próbie zawsze warto spróbować w innym banku.

Jak wygląda spłata kredytu studenckiego?

Jeśli otrzymasz już kredyt studencki, musisz pamiętać o jego spłacie przez cały okres nauki. Mimo że pierwsze pieniądze będziesz zobowiązany zwrócić dopiero dwa lata po uzyskaniu dyplomu, to kwota ta będzie uzależniona od ocen uzyskanych w trakcie studiów.  Dla osób, które znajdą się w gronie 10 % najlepszych studentów kończących studia przewidziane jest umorzenie zadłużenia do 50% z budżetu państwa. Liczba rat do spłaty to natomiast dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

Wysokość raty będzie stanowić połowę transzy, którą otrzymywało się podczas studiów (np. 800 zł), plus odsetki. Jeśli udało nam się ukończyć studia, to połowę odsetek spłacimy osobiście, a drugą połowę pokryje Fundusz Kredytów Studenckich, czyli pieniądze z budżetu państwa.

W skład odsetek wchodzą:

 • marża banku (maksymalnie 2%);
 • stopa redyskontowa weksli NBP pomnożona przez współczynnik 1,20.

Jak wspomnieliśmy, wysokość kredytu studenckiego nie jest obecnie narzucona przez ustawodawcę – pożyczkobiorca może ją samodzielnie wybrać spośród czterech propozycji:

 • 400 zł – rata obniżona,
 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł – rata podwyższona,
 • 1000 zł – rata podwyższona.

Uwaga!

Kredytodawca może zaprzestać wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego w przypadku: skreślenia z listy studentów, zawieszenia w prawach studenta, ukończenia studiów, ujawnienia zatajonych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu lub jego wysokość.

Kredyt studencki – oprocentowanie

Kredyt studencki to rodzaj pożyczki specjalnej ze zmienną stopą procentową, która jest dofinansowywana ze Skarbu Państwa. Oprocentowanie takich kredytów wynosi 0% na czas studiów i dwa lata po ich zakończeniu. W późniejszym okresie zostaje natomiast naliczone oprocentowanie w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli.

Stopa oprocentowania jest zaś określana przez Narodowy Bank Polski (NBP), zatem jej wysokość może ulegać zmianom. Maksymalne oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi (na styczeń 2023) około 5% i składa się na nie: 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP: 6,8% x 1,2 = 8,16% maksymalna marża banku: 2 punkty procentowe.

Jesteś studentem? Ubezpiecz się na korzystnych warunkach!

Po przeczytaniu porady wiesz już, jak wziąć kredyt studencki i komu on przysługuje. Jeśli jesteś uczniem lub studentem, możesz uzyskać także polisę na dogodnych warunkach! Jest to niezwykle ważne zabezpieczenie dla każdej uczącej się osoby. Dzięki odpowiednio dobranemu ubezpieczeniu NNW dla studenta zyskasz wsparcie finansowe w obliczu wypadków. Jeśli natomiast poszukujesz kompleksowej ochrony dla ucznia lub sam nim jesteś, koniecznie sprawdź najlepsze oferty ubezpieczeń w kalkulatorze „NNW szkolne” – gwarantujemy bogaty wybór wariantów!

Polecamy też poradę: Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów. ← wejdź w link.

O wybraną polisę dla ucznia lub studenta możesz zapytać także naszego doświadczonego doradcę na infolinii (22 27 00 337) lub osobiście w najbliższej placówce CUK Ubezpieczenia. Zachęcamy do kontaktu!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy kredyt studencki wpływa na zdolność kredytową?

  Student starający się w banku o kredyt na mieszkanie lub kredyt gotówkowy jest traktowany jak każdy inny kredytobiorca. Sam status osoby uczącej się w żaden sposób nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.  O przyznaniu kredytu przez bank decyduje głównie miesięczny dochód oraz udokumentowane zatrudnienie w wymaganym przez kredytodawcę czasie. Zasady przyznawania kredytów mogą być odrębne w różnych bankach. Natomiast spłacone w terminie raty mogą pomóc w przypadku ubiegania się o kredyt w przyszłości.

 • 2
  Czy student może wziąć kredyt na mieszkanie?

  Kredyt hipoteczny jest udzielany na podstawie dochodów i zatrudnienia. Fakt studiowania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Istotna jest natomiast ocena, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacać określone zobowiązanie. Jeśli zatem student jednocześnie pracuje i osiąga stabilne zarobki umożliwiające regularną spłatę raty kredytu hipotecznego, wówczas istnieje szansa, że taki kredyt otrzyma. Nie będzie to natomiast możliwe, jeśli nie posiada stałego źródła dochodu lub w ocenie banku jest on za niski.

 • 3
  Na co można przeznaczyć kredyt studencki?

  Podstawowym przeznaczeniem kredytu studenckiego jest pokrycie kosztów związanych ze studiowaniem. Kredytobiorca, czyli w tym wypadku student może przeznaczyć otrzymane środki m.in. wydatki potrzebne do utrzymania się poza domem, wynajęcie stancji, pomoce naukowe, potrzebny do nauki sprzęt, a także inne cele. Pieniądze z kredytu studenckiego można też odłożyć lub zainwestować.

 • 4
  Czy można umorzyć kredyt studencki?

  Tak. Umorzenie takiego zobowiązania jest możliwe w kilku uzasadnionych przypadkach – zasady określa tu art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468). Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w serwisie GOV.pl. ← wejdź w link.

Oceń artykuł

5.00
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku