2022-07-28

Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów

Dowiedz się, na jakie ubezpieczenie mogą liczyć studenci i doktoranci.

Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów

Ubezpieczenie dla studentów oraz uczniów jest obowiązkowe. Przynajmniej jeśli chodzi o składkę zdrowotną, która upoważnia do pobierania świadczeń w ramach NFZ. Nieco innym rodzajem jest dobrowolne ubezpieczenie na studiach, które zapewnia dodatkowe wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Sprawdź, o jakie formalności musisz zadbać!

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne studenta?

Każdy student podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, bez względu na to, czy podejmuje naukę na uczelni prywatnej, czy państwowej. Niezależne jest to także od trybu studiów. Trzeba zadbać o tę formalność aż do momentu ukończenia szkoły wyższej lub skreślenia z listy studentów.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta upoważnia do korzystania z publicznej opieki medycznej, np. hospitalizacji, wezwania karetki w razie wypadku, konsultacji lekarza rodzinnego. Służba zdrowia obejmuje także zabiegi, refundację recept oraz niektórych środków leczniczych. Podstawowa pomoc jest udzielana bezpłatnie.

W Polsce za ubezpieczenie zdrowotne studentów, doktorantów i dorosłych odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a składki przekazywane są do tego organu przez ZUS. U osób pracujących odprowadzane są one automatycznie z pensji, jednak w przypadku studentów sprawa wygląda nieco inaczej. Nie każdy, kto podejmuje naukę w szkole wyższej, ma automatyczne uprawnienia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej.

Czy studenci są ubezpieczeni? Gdzie to trzeba zgłosić?

Jako student masz prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej i jednocześnie obowiązek zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS-u. Bez obaw, nie jest to takie trudne, jak się wydaje. Cała formalność polega na tym, aby zdobyć uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia.

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Przez pracodawcę, który zgłasza studenta jako swojego pracownika do ZUS-u i tym samym uzyskuje tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Samodzielnie, jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą i płacisz składki do ZUS.
 • Przez rodziców lub osoby uprawnione – w przypadku studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.
 • Ubezpieczenie na studiach.

Jak można uzyskać ubezpieczenie zdrowotne dla studenta?

Student może samodzielnie zyskać uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego podejmując pracę lub zakładając działalność gospodarczą. Ale uwaga! Jeśli chodzi o zgłoszenie pracownika do ZUS-u, uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego zyskują tylko ci, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę. Od umowy zlecenia z osobą, która jednocześnie podejmuje naukę na uczelni wyższej i nie ukończyła 26 lat, nie odprowadza się składek upoważniających do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. To jeden z atutów, dla których wielu pracodawców chce podpisywać umowy zlecenie. Nie muszą oni odprowadzać składek do ZUS-u, zaoszczędzają tym samym pieniądze, a studenci muszą pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym samodzielnie.

Jak w tej sytuacji wygląda ubezpieczenie dla studentów?

 • Jeśli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia (umowy o pracę lub działalności gospodarczej), powinien zostać zgłoszony jako członek rodziny przez rodziców.
 • Jeśli rodzice nie mogą zgłosić studenta do ubezpieczenia w swoim miejscu pracy, mogą zrobić to współmałżonkowie rodziców lub dziadkowie.
 • Jeśli student, rodzice ani nikt z rodziny nie ma uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie powinna wysłać uczelnia. W tym celu trzeba zgłosić się do dziekanatu.
 • Jeśli student zawarł związek małżeński, może skorzystać z uprawnień współmałżonka.

To ważne!

Często jest tak, że to rodzice mają prawo zgłosić swoje dzieci w pracy, a nie sami studenci. Ubezpieczenie zdrowotne działa wtedy na takich samych zasadach. Ważne jest jednak to, że zgłoszenie jest możliwe do ukończenia 26 roku życia.

Aby ubezpieczenie dla studentów w miejscu pracy rodziców było możliwe, konieczne będzie zaświadczenie o podjęciu nauki w wybranej placówce oświatowej. Pobierzesz je z dziekanatu. Najlepiej zadbać o to już na początku roku akademickiego. Zgłoszenie studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica nie wpływa na wysokość składki do ZUS-u, tym samym pracodawca nie może żądać zwrotu pieniędzy czy też obniżać za to wynagrodzenia.

Warto na bieżąco sprawdzać, czy student jest ubezpieczony. Częsta zmiana tytułu uprawnień może wprowadzić duże zamieszanie. Trzeba pilnować, aby odpowiednio wyrejestrować i zarejestrować studentów w ZUS-ie przez rodziców, uczelnię czy też pracodawcę. Daty muszą zgadzać się np. z podpisaną umową. Trzeba o tym pamiętać także podczas zmiany miejsca pracy, kiedy konieczne jest zgłoszenie na nowo członków rodziny u nowego pracodawcy. Tylko wtedy unikniesz problemów związanych z koniecznością opłaty za leczenie.

W sytuacji odwrotnej, kiedy student zdobędzie uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, np. podejmie pracę albo założy własną działalność, rodzic musi wyrejestrować go u siebie w pracy. Kiedy jednak ją zakończy, ponownie można zgłosić dziecko.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Zdrowotne ubezpieczenie z uczelni – co trzeba zrobić?

O ubezpieczenie na studiach trzeba zadbać samodzielnie. Wszystko po to, aby w sytuacji kryzysowej, mieć dostęp do podstawowej opieki medycznej w kraju. W tym celu trzeba opłacać składki do ZUS-u, ale jeśli nie zrobisz tego samodzielnie lub z pomocą rodziny, konieczna jest wizyta w dziekanacie. Najczęściej uczelnia udostępnia informacje na stronie internetowej, jak wygląda ubezpieczenie studentów w praktyce. Może być konieczne:

 • uzupełnienie wniosku o ubezpieczenie zdrowotne dla studenta,
 • podanie danych lub kopii dowodu osobistego,
 • przesłanie umowy z NFZ lub paszportu (w przypadku studentów cudzoziemców).

Uwaga!

Czy uczelnia ubezpiecza studenta? Tak, ale nie ma obowiązku do automatycznego zgłoszenia chętnego do ZUS-u. Właśnie dlatego trzeba zadbać o tę formalność samodzielnie.

Uczelnia może zgłosić studenta lub doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego, który:

 • ukończył 26. rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, np. nie pracuje na etacie, nie pobiera renty rodzinnej, nie ma pracującego współmałżonka ani nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy,
 • nie ukończył 26. roku życia i jest sierotą zupełną, wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej,
 • jest cudzoziemcem i nie jest obywatelem Polski, nie ukończył 26. roku życia i spełnia kryteria ustawy o repatriacji (konieczna jest ważna Karta Polaka albo opinia Konsulatu Polskiego).

Uwaga!

W wyjątkowych sytuacjach, ubezpieczenie na studiach nie jest konieczne. To między innymi uprawnienie do pobierania renty rodzinnej w przypadku sieroty. Wtedy student jest ubezpieczony przez ZUS i ma prawo korzystać z publicznej opieki zdrowotnej.

Student a ubezpieczenie zdrowotne – co w przypadku ukończenia nauki?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 miesiącach od ukończenia studiów (dnia obrony pracy dyplomowej) lub skreślenia z listy studentów. Świadczy o tym art. 67 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ubezpieczenie zdrowotne dla studenta wygasa też wtedy, gdy:

 • osoba zgłaszająca utraci tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zakończy umowę o pracę),
 • student nie kontynuuje nauki pomiędzy 18. a 26. rokiem życia,
 • uczeń kończy 26. rok życia,
 • student zostaje wykreślony z listy studentów.

Jak sprawdzić, czy studenci są ubezpieczeni?

Ubezpieczenie zdrowotne dla studenta można w każdej chwili sprawdzić. Wystarczy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą profilu zaufanego lub dowodu osobistego.

Darmowe leczenie w Polsce – o czym jeszcze warto pamiętać?

Kiedy masz już uprawnienia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej, warto znaleźć placówkę z lekarzem pierwszego kontaktu. Tam trzeba złożyć deklarację. Druk można pobrać bezpośrednio z przychodni albo ze strony internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ.

Ubezpieczenie studenckie – dobrowolna polisa, która gwarantuje spokój!

Wiesz już, jak zyskać uprawnienia do korzystania z wizyt u lekarza pierwszego kontaktu, hospitalizacji czy zakupu refundacji leków. Istnieje jeszcze drugi rodzaj polisy, do której mogą zgłosić się studenci. Ubezpieczenie dobrowolne NNW dla studenta jest zabezpieczeniem w razie nieoczekiwanych sytuacji. Można je wykupić zarówno na uczelni, jak i samodzielnie. Co trzeba pamiętać?

 • Ubezpieczenie studenckie wykupione na uczelni to gotowa umowa, która jest oferowana każdemu uczniowi. Możesz podpisać formalności, zapłacić składkę i zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie masz jednak możliwości wyboru konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Samodzielny zakup ubezpieczenia nie jest skomplikowany. Wystarczy porównać oferty np. w kalkulatorze online, wybrać odpowiedni wariant dla siebie i podpisać umowę. Wszystkie formalności można załatwić online.

Niektóre uczelnie wymagają posiadania przez studenta ubezpieczenia NNW. Ma to związek ze specyficznymi warunkami, w których odbywają się ćwiczenia i inne zajęcia. Polisa zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacjach, które objęte są umową. Mogą to być np. skręcenie kostki czy uraz głowy. Co ważne, takie ubezpieczenie działa przez całą dobę i jest przydatne szczególnie tym studentom, którzy często podróżują i zmieniają lokalizację wykładów czy ćwiczeń. Wystarczy chwila nieuwagi, by nabawić się urazu, który później może wymagać długiej rehabilitacji.

To ważne!

Ubezpieczenie dobrowolne dla studenta nie jest jednoznaczne z ubezpieczeniem zdrowotnym. Stanowi jego uzupełnienie.

Porównaj składki i oszczędzaj pieniądze z CUK!

Sprawdź nasz kalkulator online i zobacz, ile kosztuje ubezpieczenie studenta. Możesz też zadzwonić lub wybrać się do jednej z placówek.

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku