2024-04-10

Konfiskata samochodu po alkoholu – co warto wiedzieć?

Konfiskata auta za jazdę pod wpływem? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Konfiskata samochodu po alkoholu – co warto wiedzieć?

W marcu 2024 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe, surowsze przepisy dotyczące m.in. konfiskaty samochodu kierowcom prowadzącym po alkoholu. Ta zasadnicza zmiana w prawie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach przez drastyczne zniechęcenie do jazdy w stanie nietrzeźwości.

Nowe regulacje umożliwiają konfiskatę auta po alkoholu już przy pierwszym przestępstwie, co jest wyraźnym sygnałem, że państwo zdecydowanie walczy z pijanymi kierowcami. Przeczytaj artykuł, by dowiedzieć się, jak dokładnie wygląda kwestia konfiskaty samochodu, od kiedy obowiązuje nowa ustawa i jakie konsekwencje grożą pijanym kierowcom.

Najważniejsze informacje:

 • Konfiskata samochodu w Polsce lub przepadek jego równowartości to kara, która od 14 marca 2024 roku może spotkać kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości.
 • Aby wspomniana kara mogła zostać orzeczona, popełniający przestępstwo kierowca musi być właścicielem pojazdu, który prowadził.
 • Celem powyższej sankcji jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez odstraszanie od prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.
 • Do konfiskaty samochodu może dojść w przypadku, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy przekracza określony ustawą limit, czyli wtedy, gdy badanie kierowcy wykaże wynik powyżej 1,5 promila lub gdy spowoduje on wypadek w stanie nietrzeźwości.
 • O dalszych konsekwencjach zatrzymania auta decyduje sąd w trakcie postępowania karnego przeciwko nietrzeźwemu kierowcy.
 • Konfiskacie samochodu za alkohol we krwi kierowcy podlegać mogą pojazdy należące do sprawcy wykroczenia, ale istnieją pewne wyjątki i ograniczenia dotyczące pojazdów, które nie są własnością kierującego.
 • Nowelizacja przepisów wprowadza również surowsze kary pozbawienia wolności dla nietrzeźwych kierowców (źródło: portal GOV).
 • Prawo przewiduje ochronę dla osób trzecich, które niesłusznie mogłyby zostać poszkodowane przez konfiskatę pojazdu. Będą one miały możliwość odwołania od decyzji sądu.

Jaki jest limit alkoholu dla kierowców w Polsce?

Według aktualnych norm, w Polsce dopuszczalna zawartość alkoholu to 0,2 promila, co równa się stężeniu 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przekroczenie tego poziomu, wykazane podczas kontroli drogowej przez alkomat pokazujący więcej niż 0,1 mg/l, wiąże się z naruszeniem prawa i pociąga za sobą surowe konsekwencje dla kierującego.

Następstwa naruszenia będą zmienne w zależności od zarejestrowanego poziomu alkoholu – stan po spożyciu alkoholu (0,2-0,5‰) traktowany jest jako wykroczenie, podczas gdy jazda w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰ alkoholu we krwi) klasyfikowana jest jako przestępstwo.

Jakie kary obowiązują obecnie za jazdę po alkoholu?

 • Prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi): grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, 15 punktów karnych,
 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi): obligatoryjna kara pozbawienia wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna (5000-60 000 zł) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej), 15 punktów karnych.

Kiedy i na jakich warunkach może dojść do konfiskaty auta?

W związku z reformami ustawowymi opracowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 14 marca 2024 r. wprowadzony został system konfiskaty pojazdów dla kierujących będących pod wpływem alkoholu podczas kontroli policyjnej. Kierowcy, u których stężenie alkoholu we krwi osiągnie lub przekroczy 1,5 promila, będą automatycznie tracić prawo do posiadania swojego pojazdu. Dla osób, które ponownie popełnią to wykroczenie, limit alkoholu we krwi, po którego przekroczeniu następuje konfiskata, został ustalony na 0,5 promila.

Nieistotne jest przy tym, czy prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości zakończyło się wypadkiem lub kolizją. Procedura konfiskaty rozpocznie się od tymczasowego odebrania pojazdu przez policję na maksymalnie 7 dni, po czym prokurator zadecyduje o dalszym zabezpieczeniu, a następnie sąd bezwzględnie orzeknie o jego przepadku.

Ważne!

Możliwość konfiskaty auta po alkoholu przewiduje art. 178 §3 k.k. oraz art. 178a k.k. Wyjątkiem, umożliwiającym sądowi rezygnację z orzeczenia o przepadku pojazdu, są jedynie nietypowe przypadki, gdy kierowca pod wpływem alkoholu zostanie zatrzymany, ale nie doprowadzi do wypadku. Decyzja ta będzie mogła zostać podjęta tylko na podstawie szczególnych okoliczności.

Od kiedy obowiązuje konfiskata samochodu?

Konfiskata samochodu lub przepadek kwoty stanowiącej jego równowartość w dniu popełnienia przestępstwa obowiązują w odniesieniu do zdarzeń, do których doszło od 14 marca 2024 roku. W życie weszły wówczas nowe przepisy Kodeksu karnego. O tym, czy w danym przypadku sąd nakazuje konfiskatę samochodu za alkohol, decydują okoliczności zdarzenia oraz rodzaj zarzucanego czynu.

Warto też pamiętać, że od 1 października 2023 r. obowiązuje także zaktualizowana wersja pozostałej treści art. 178 k.k., która przewiduje większe restrykcje wobec odpowiedzialności kierowców za jazdę w stanie nietrzeźwości i recydywę. Bieżące informacje i komunikaty dotyczące kar dla pijanych kierowców oraz możliwej konfiskaty samochodu za alkohol można śledzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co, jeśli pijany kierowca nie jechał swoim autem?

Patrol policji nie zawsze zatrzymuje pijanych kierowców, którzy są właścicielami prowadzonego akurat pojazdu. Co zatem, jeśli dane auto nie jest wyłączną własnością pijanego kierowcy, ale to on w momencie kontroli prowadził pojazd? Jak wtedy wygląda kwestia konfiskaty samochodu? W takiej sytuacji sąd orzeka tak zwany przepadek równowartości wartości pojazdu sprzed wypadku. Taką możliwość sąd ma np. w przypadkach użytkowania z pojazdu na podstawie umowy leasingu, użyczenia (również auta służbowego) lub w ramach współwłasności.

Warto wiedzieć!

Do konfiskaty samochodu może dojść nie tylko z powodu obecności alkoholu we krwi kierowcy. Jest to możliwe także, gdy mamy do czynienia z trzeźwym kierującym, który spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wzrost kar dla pijanych kierowców – zapowiedzi Ministerstwa

Choć konfiskata aut pijanych kierowców zdaje się być ostateczną i słuszną konsekwencją w obliczu skali przewinienia, to na tej sankcji wcale się nie kończy. Sprawca wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu może pójść do więzienia lub być zobowiązanym do wpłacenia wysokiej grzywny.

Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie zamieściło komunikat dotyczący możliwego wzrostu kar dla nietrzeźwych kierowców. Jakich zmian można się spodziewać w związku z tą zapowiedzią? Na portalu czytamy:

“[...] *Recydywiści za samo prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu, będą mogli spodziewać się kary do 3 lat więzienia.

Za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który został spowodowany przez pijanego kierowcę lub odurzonego narkotykami, sądy będą mogły orzec karę od 5 do 16 lat. Jeśli następstwem takiego wypadku będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierowcy będzie grozić kara od 3 do 16 lat więzienia. Dziś grozi za to od 2 do 12 lat.

Wzrośnie również maksymalny wymiar kary, którą można wymierzyć za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci. Nietrzeźwemu sprawcy takiego wypadku będzie grozić do 16 lat pozbawienia wolności, podczas gdy obecnie górny pułap wynosi 12 lat.

Nowe przepisy położą też kres próbom uniknięcia odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Kierowcy coraz częściej tłumaczą się bowiem, że pili alkohol po wypadku, ponieważ byli zdenerwowani. Nie będą już bezkarni. Nowe przepisy zakładają bowiem identyczne sankcje dla prowadzącego pojazd, który pił alkohol po wypadku, a przed zbadaniem przez policję.

Nie będzie też tolerancji dla osób, które poprzez ucieczkę chcą uniknąć odpowiedzialności. Takie same kary orzekane będą w przypadku kierowców, którzy z miejsca wypadków zbiegli, by nie poddać się badaniu zawartości alkoholu we krwi”.

*Źródło: portal Gov.pl

Jak wygląda konfiskata aut po 14 marca?

Według informacji podanych przez portal RMF FM, od 14 marca 2024 roku polska policja odebrała już 282 samochody kierowcom, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Warto jednak zaznaczyć, że sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku pojazdu w niektórych sytuacjach, np. gdy:

 • Kierowca nie spowodował kolizji lub wypadku.
 • Zachodzą inne ważne okoliczności, np. gdy auto jest jedynym środkiem transportu dla rodziny.
 • Sąd może również orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zamiast konfiskaty pojazdu.

Do pierwszej konfiskaty auta po alkoholu po zaostrzeniu przepisów, czyli 14.03.2024 r. doszło w województwie wielkopolskim. Właśnie tego dnia około godziny 13:00 został zatrzymany przez policjantów w Krotoszynie 46-letni mężczyzna, który miał w organizmie aż 3,2 promila! Kierowca co prawda stracił swoje auto, ale tylko na kilka godzin. Policjanci postanowili oddać Volvo, ale nie jego właścicielowi, a wyznaczonej przez niego "zaufanej osobie".

Konfiskata pojazdu a nieścisłości w przepisach

We wspomnianym wyżej przykładzie zwróciliśmy uwagę na początkowe odebranie auta pijanemu kierowcy. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Początkowo Volvo V40 z 2015 r. o szacowanej wartości około 30 tys. zł zostało zabrane na parking depozytowy. Aktualnie nie ma jednak przepisów wykonawczych, które precyzowałyby, co ma się stać z autem po konfiskacie do chwili orzeczenia wyroku sądowego w sprawie przepadku własności. Policja i prokurator nie mogą narażać Skarbu Państwa na opłaty związane z parkingiem dla samochodu, dlatego zdecydowano się na oddanie auta.

Skonfiskowany wstępnie pojazd nie trafił jednak w ręce pijanego kierowcy. Decyzją policji został przekazany "zaufanej osobie", lecz pod pewnymi warunkami. Osoba ta zobowiązana jest utrzymać samochód w należytym stanie i przedstawić go na każde żądanie policji, prokuratury lub sądu. Musi także dopilnować, aby z auta nie mógł skorzystać kierowca ukarany za jazdę po alkoholu. Nie może być ono również przez niego sprzedane.

Jakich zmian w przepisach mogą spodziewać się kierowcy?

Pierwsze dokonane przez policję konfiskaty aut pijanym kierowcom udowadniają, że nie mogą oni czuć się bezkarni. Widzimy jasno, że nowe przepisy, które weszły w życie 14.03.2024 roku, są respektowane. Warto wiedzieć, że po odebraniu auta kierowcy musi upłynąć pewien czas potrzebny na decyzje sądu związane z dalszym losem pojazdu. Aby nie obciążać kosztami policji, skonfiskowane samochody są przekazywane wskazanym osobom, które muszą ich dopilnować.

Prokuratura pracuje jeszcze nad ustaleniem zasad dotyczących realizacji przepisów o przepadku takich pojazdów. Modyfikacje w prawie dotyczącym konfiskaty zapowiedział już resort sprawiedliwości. Jedną z możliwych opcji jest rezygnacja z  przepisu o obligatoryjnym przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę. Procedura może zostać zmieniona pod wpływem decyzji sądu. Jeżeli ten uzna, że przepadek mienia jest w danej sytuacji niezasadny, będzie mógł zamienić konfiskatę np. na karę finansową. Na konkrety musimy jednak jeszcze poczekać.

Kierowco, pamiętaj o polisie komunikacyjnej!

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu to nie jedyna możliwa konsekwencja nieprzestrzegania przepisów. Zapominalskich kierowców może np. spotkać kara za brak OC lub wysoki mandat za niedostosowanie się do zasad ruchu drogowego.

Pamiętaj, że polisa OC to nie tylko obowiązek każdego kierowcy, ale i podstawa Twojego spokoju na drodze – chroni Cię przed kosztami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu. Nie zapomnij też o autocasco – to dobrowolna, ale niezwykle cenna ochrona Twojego auta przed kradzieżą, zniszczeniem czy innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Kalkulator OC i AC jest narzędziem, które pozwoli Ci szybko i łatwo znaleźć polisę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości. Porównasz w nim aktualne oferty od wiodących towarzystw. Nie ryzykuj – zabezpiecz siebie i swój samochód już dziś!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy OC działa po alkoholu i w jaki sposób?

  Jazda pod wpływem alkoholu nie upoważnia kierującego do żadnej ochrony ze strony ubezpieczycieli w ramach posiadanego OC. Sprawcy muszą pokryć ze swojej kieszeni szkody, do których dojdzie w rezultacie wypadku bądź kolizji. Towarzystwo pokryje co prawda szkody wyrządzone wobec osób trzecich, ale będzie dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od sprawcy wypadku (kierowcy będącego pod wpływem alkoholu). Takie działanie to regres ubezpieczeniowy. Oznacza to, że choć na początku poszkodowani otrzymają odszkodowanie, kierowca nietrzeźwy zostanie później obciążony kosztami.

 • 2
  Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej po pijanemu?

  W sytuacji, gdy kierowca wcześniej ukarany za jazdę pod wpływem, zostanie ponownie przyłapany na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, grozi mu kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli to samo wykroczenie powtórzy się w ciągu 2 lat, kierowca zapłaci grzywnę dwukrotnie wyższą od minimalnej, czyli co najmniej 5000 zł. Niezależnie od tego, czy w momencie kontroli spowodował kolizję, czy też nie. W 2024 roku może mu również grozić konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie (portal Gov.pl).

 • 3
  Czy pasażer, który jedzie z pijanym kierowcą, otrzyma mandat?

  W Polsce w 2024 roku pasażer, który podróżuje z pijanym kierowcą, nie otrzyma mandatu tylko za sam fakt bycia pasażerem w pojeździe prowadzonym przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Obowiązujące przepisy dotyczące ruchu drogowego skupiają się głównie na pociągnięciu do odpowiedzialności kierowców za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych substancji, a nie pasażerów. Sprawdź także: Taryfikator mandatów w 2024 roku

Oceń artykuł

5.00
(7)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku