2024-02-07

Karta Dużej Rodziny – jakie daje zniżki i jak się o nią ubiegać?

Dowiedz się wszystkiego na temat Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny – jakie daje zniżki i jak się o nią ubiegać?

Chcesz ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny i zastanawiasz się, jakie zniżki ona zapewnia? Jak złożyć wniosek? Z tego tekstu dowiesz się wszystkiego na temat Karty Dużej Rodziny.

Najważniejsze informacje:

 • Na mocy Ustawy o Karcie Dużej Rodziny osoby wychowujące co najmniej trójkę dzieci mogą bezpłatnie i dożywotnio korzystać z Karty Dużej Rodziny.
 • Karta uprawnia do rabatów i ulg w instytucjach publicznych (np. wydanie paszportu) czy firmach prywatnych (np. sieci sklepów, stacji kolejowych itd.).
 • Kartę może otrzymać rodzic, małżonek rodzica, dziecko, osoby uczące się do 25. roku życia, osoby z niepełnosprawnością, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, seniorzy.
 • Karta ma formę tradycyjną (plastikową), a także mobilną (w aplikacji mObywatel).
 • Wniosek o przyznanie Karty składa się w urzędzie gminy lub miasta, a także online na platformie Emp@atia.
 • Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, chyba że chodzi o duplikat (13 zł) lub dodatkową formę karty (10 zł).

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest Karta Dużej Rodziny. To nic innego jak specjalny program zniżek i ulg, które przysługują rodzinom wielodzietnym z co najmniej trójką dzieci. Rabaty obowiązują zarówno w instytucjach publicznych (tzw. zniżki ustawowe), jak i w prywatnych firmach (tzw. zniżki handlowe), które są partnerami programu. Zasady przyznawania i szczegółowy sposób funkcjonowania opisuje Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Warto wiedzieć, że karta jest imienna i widnieje na niej m.in. numer PESEL, dlatego nie można dzielić się nią. 

Karta Dużej Rodziny – dla kogo?

Podstawowym kryterium jest wielkość rodziny, a właściwie liczba najmłodszych jej członków. Odpowiedzmy sobie więc na pytanie, od ilu dzieci przysługuje Karta Dużej Rodziny? Ubiegać się mogą o nie rodziny wielodzietne, w których wychowywanych jest co najmniej troje dzieci. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają na swoim utrzymaniu odpowiednią liczbę dzieci i mają pełne prawa rodzicielskie. To nie cała lista. Prawo do posługiwania się Kartą Dużej Rodziny ma także małżonek rodziców, rodzice zastępczy czy osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Również dziecku przysługuje Karta Dużej Rodziny, jeśli w momencie składania wniosku jego rodzina spełnia odpowiednie kryteria, czyli znajduje się w niej co najmniej troje dzieci do 18. roku życia lub 25 lat, jeśli się uczą, a w przypadku osób niepełnosprawnych – bez kryterium wiekowego. 

Ważne!

Karta Dużej Rodziny na dorosłe dzieci funkcjonuje w kilku przypadkach. Co do zasady przysługuje rodzinom, w których znajdują się dzieci do 18. roku życia. Jednak również dorośli mogą posługiwać się Kartą Dużej Rodziny w pewnych przypadkach. Przysługuje ona osobom uczącym się do 25. roku życia, jeśli ich rodzina spełnia kryteria przyznawania kart. Także osoba niepełnosprawna może posługiwać się Kartą Dużej Rodziny w dorosłym życiu, ponieważ w ich przypadkach dokument jest wydawany na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Czy wiesz, że…

W 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy i wprowadzono Kartę Dużej Rodziny dla seniora. Dokument ten uprawnia do korzystania z ulg, a ubiegać się o niego mogą osoby, które wychowały co najmniej trójki dzieci. Przysługuje ona matce, ojcu, macosze oraz ojczymowi.

Podsumowując, z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać:

 • bezterminowo ojciec, matka (rodzice),
 • bezterminowo macocha, ojczym (małżonek rodzica),
 • dzieci do 18. roku życia, a uczące się do 25. roku życia,
 • osoby niepełnosprawne powyżej 18. roku życia,
 • rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,
 • seniorzy, którzy w przeszłości utrzymywali co najmniej trójkę dzieci.

Ile kosztuje Karta Dużej Rodziny?

Założenie takiej karty jest darmowe. Wydawana jest ona w formie elektronicznej w aplikacji mObywatel lub tradycyjnej, plastikowej. Płaci się jedynie za wydanie duplikatu Karty (13 zł), a także dodatkowej jej formy (10 zł). Na przykład, gdy wnioskujemy o Kartę w formie elektronicznej, a chcemy dodatkowo mieć ją w formie plastikowej musimy zapłacić za to 10 zł. Opłata obowiązuje również w drugą stronę – jeśli mamy tradycyjną Kartę, a chcemy ją mieć jeszcze w aplikacji. 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny?

Są dwie drogi wydania karty – tradycyjna, po wizycie w placówce i przez internet. Sprawdźmy, jak wyglądają te dwie sytuacje:

 • Karta Dużej Rodziny – wniosek tradycyjny. Z kompletem dokumentów musimy się udać do urzędu gminy lub miasta właściwego dla miejsca zamieszkania.
 • Karta Dużej Rodziny – wniosek online. Elektroniczny wniosek złożymy na platformie Emp@tia na stronie: empatia.mpips.gov.pl.

Jakie dokumenty potrzebne są do wydania Karty Dużej Rodziny?

By złożyć wniosek o przydzielenie nam Karty Dużej Rodziny, potrzebne są następujące dokumenty:

 • oświadczenie rodziców, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej lub nie jest im ona ograniczona,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • dowód osobisty lub paszport i akt małżeństwa (w przypadku małżonków rodziców),
 • akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport (dzieci poniżej 18 lat),
 • dowód osobisty lub paszport (osoby powyżej 18. roku życia),
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły (osoby uczące się powyżej 18. roku życia),
 • dowód osobisty lub paszport (osoby powyżej 18 lat z niepełnosprawnością),
 • postanowienie o umieszczeniu i oświadczenie o pozostawianiu dzieci w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dokument, potwierdzający prawo do zamieszkiwania w Polsce lub zezwolenie na pobyt w kraju (cudzoziemcy).

Karta Dużej Rodziny – jakie sklepy ją honorują?

To, gdzie można skorzystać z rabatów sprawdzimy na interaktywnej mapie na rządowym portalu informacyjno-usługowym Emp@tia. Z preferencyjnych warunków usług czy produktów możemy skorzystać m.in. w:

 • sklepach spożywczych, marketach, sklepach odzieżowych,
 • bankach,
 • stacjach benzynowych,
 • komunikacji miejskiej,
 • kinach, teatrach, muzeach, parkach narodowych czy innych instytucjach kulturalno-naukowych i turystycznych itd.

Jak duże zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Nie ma jednej obowiązującej dla wszystkich partnerów zniżki. Każdy indywidualnie ustala wysokość rabatu na Kartę Dużej Rodziny. Zobaczmy to na przykładach. 

W dużych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Auchan z Kartą Dużej Rodziny zrobimy zakupy z 10% rabatem. W placówce Lux Med można korzystać z leczenia ze zniżką wynoszącą aż 15%. W kinach Helios obowiązuje zniżka 20% na kawę z oferty Helios Café. Na stacji Circle K otrzymamy zniżkę 8 gr na paliwo podstawowe i gaz, a 15 gr na paliwa premium. W Link 4 posiadacz Karty Dużej Rodziny otrzyma m.in. 5% zniżki na ubezpieczenie OC, a także pakiet OC i AC czy 50% zniżki na NNW. Wyrabiając dzieciom paszport po okazaniu Karty Dużej Rodzinie dostaniemy rabat aż 75%! Z kolei rodzice czy małżonkowie rodziców zapłacą 50% normalnej stawki. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Karta Dużej Rodziny a podatek od nieruchomości

Wiele osób zastanawia się, czy posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą zapłacić podatek od nieruchomości lub przewidziane są dla nich preferencyjne warunki w związku z nim? Nie. Ustawodawca nie przewidział zwolnienia podatkowego dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny. Jej posiadacze muszą zapłacić podatek na takiej samej zasadzie, jak pozostali obywatele. 

Jedynym sposobem, by podatek od nieruchomości nie obciążał tak mocno budżetu rodziny wielodzietnej jest rozbicie go na raty. Trzeba jednak zgłosić się do odpowiedniej jednostki administracji lokalnej, by o to wnioskować. 

Ubezpieczenie na życie – zabezpieczenie dla Twoich bliskich

Rodzice czy opiekunowie, wychowujący dużą gromadkę dzieci w szczególności powinni dbać o ich przyszłość. Gdy rodzinę utrzymuje tylko jednak osoba, tym bardziej trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu rodziny na wypadek nagłych sytuacji. 

Jednym z dobrych rozwiązań w takim przypadku jest ubezpieczenie na życie, które zapewnia m.in.:

 • świadczenie dla bliskich w przypadku śmierci osoby opłacającej składki,
 • świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nagłego wypadku,
 • pomoc w spłacie zobowiązań kredytowych itd.

To, jaki zakres będzie miała polisa ubezpieczeniowa, zależy od towarzystwa i jego oferty. By wybrać najlepsze ubezpieczenie, które zapewni przyszłość Twojej rodzinie, skorzystaj z internetowego kalkulatora ubezpieczeń na życie na CUK.pl. 

FAQ:

 • 1
  Czy dorosłe dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny?

  Kartą Dużej Rodziny mogą posługiwać się zarówno rodzice (całe życie), jak i dzieci do lat 18. Również uczące się osoby do 25. roku życia mogą z niej korzystać. Natomiast dzieciom z niepełnosprawnością karta przysługuje na cały czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności, a więc mogą się nią posługiwać także w dorosłym życiu.

 • 2
  Czy Karta Dużej Rodziny jest imienna?

  Tak, Karta Dużej Rodziny jest imienna, opatrzona także numerem PESEL osoby upoważnionej do jej korzystania. Oznacza to, że każdy członek rodziny posługiwać się musi swoją kartą. Rodzice nie mogą korzystać z karty swoich dzieci i odwrotnie.

 • 3
  Komu nie przysługuje Karta Dużej Rodziny?

  Kartą Dużej Rodziny nie może posługiwać się rodzic, pozbawiony władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Karta Dużej Rodzinie nadal przysługuje rodzicom, jeśli w rodzinie pozostaje przynajmniej troje dzieci, których sąd nie umieścił w pieczy zastępczej. 

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku