2023-10-02

Instruktor nauki jazdy – wymagania, kurs, zarobki

Dowiedz się, jak zostać instruktorem nauki jazdy.

Instruktor nauki jazdy – wymagania, kurs, zarobki

Jesteś dobrym kierowcą i zastanawiasz się, jak zostać instruktorem nauki jazdy? A może rozważasz otwarcie własnego ośrodka szkoleniowego? Ważne, abyś poznał najpierw najważniejsze kroki, które należy podjąć, by móc z powodzeniem pracować w tym zawodzie.

Instruktor nauki jazdy musi przede wszystkim ukończyć właściwy kurs i zdać egzamin. Może się to wiązać z pewnymi opłatami na start i poświęceniem dodatkowych godzin na szkolenia. Zdobycie wymaganych uprawnień oraz chęć rozwoju nie zawsze gwarantują jednak sukces w tej pracy. Ważne jest również posiadanie cech potrzebnych do wykonywania zawodu. Z tej porady dowiesz się, jak zostać instruktorem nauki jazdy. Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły zagadnienia!

Jak zdobyć uprawnienia instruktora nauki jazdy?

Do czego właściwie jest zobowiązany przyszły instruktor nauki jazdy? Wymagania dokładnie określa w każdym przypadku dany ośrodek szkoleniowy, choć pewne wymogi są uniwersalne lub precyzowane prawnie. Zazwyczaj będą to następujące kwestie:

 • Co najmniej 2 lub 3 lata doświadczenia w prowadzeniu określonego typu pojazdów.
 • Wykształcenie średnie.
 • Zaświadczenia lekarskie (o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych).
 • Zaliczenie kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.
 • Oświadczenie o niekaralności – instruktor nauki jazdy nie może być karany wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
 • Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów.
 • Uczestnictwo w kursie uzupełniającym – jeśli instruktor nauki jazdy postanowi rozszerzyć swoje uprawnienia o kolejną kategorię.

Sprawdź też poradę: „Test na prawo jazdy kat. B”.

Instruktor nauki jazdy – gdzie odbyć kurs?

Kursy na instruktorów nauki jazdy przeprowadzają m.in. mające odpowiednie uprawnienia ośrodki szkolenia kierowców. Instruktor nauki jazdy kat. B będzie miał jednak stawiane inne wymogi niż w przypadku innych kategorii pojazdów. Odpowiednie kursy są organizowane przez:

 • ośrodki szkolenia kierowców z odpowiednimi uprawnieniami;
 • jednostki wojskowe (szkolenia instruktorów na potrzeby Sił Zbrojnych);
 • jednostki podległe ministrowi spraw wewnętrznych (szkolenia osób powołanych państwowo);
 • podmioty wykonujące przewozy tramwajem (szkolenia dedykowane osobom ubiegającym się o uprawnienia na tego typu pojazdy);
 • wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego spełniające odpowiednie kryteria.

Warto wiedzieć!

Ceny kursu na instruktora nauki jazdy zwykle wahają się w granicach 3000-4000 zł, choć o dokładny koszt należy pytać w konkretnym miejscu. Niektóre ośrodki szkoleniowe częściowo refundują kurs, jeśli kursant po zdaniu egzaminu zatrudni się tam jako instruktor. Po uzyskaniu wpisu instruktor nauki jazdy otrzymuje numer ewidencyjny (opłata = 50 zł) oraz legitymację, które upoważniają do podjęcia pracy w OSK.

Instruktor nauki jazdy – kurs i egzamin

Każdą osobę, która chce uzyskać uprawnienia na instruktora nauki jazdy, czekają szkolenia teoretyczne i praktyczne, które zakończy egzamin przed komisją.Kurs polega m.in. na pogłębieniu znajomości technik nauki jazdy, przepisów ruchu drogowego, metodyki nauczania, zagadnienia wypadków drogowych, psychologii transportu, a także kwestii etyki zawodu.Na co muszą przygotować się kandydaci na instruktorów w ramach kursu i egzaminu? Oto kolejne kroki:

 • Potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w kursie i egzaminie oraz wniesienie wymaganych opłat.
 • Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych dotyczących zasad ruchu drogowego, psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem oraz jego obsługi.
 • Egzamin – składa się z trzech części:
 • 1
  Test sprawdzających teoretyczną wiedzę kandydatów.
 • 2
  Przeprowadzenie pokazowych zajęć teoretycznych w losowo wybranym zakresie.
 • 3
  Przeprowadzenie czterech pokazowych zajęć praktycznych w wybranym losowo zakresie (dwa zadania na placu manewrowym i dwa w ruchu drogowym).

Po zdanym egzaminie instruktor nauki jazdy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do ewidencji instruktorów (prowadzi ją starosta powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora). Wraz z dokonaniem wpisu wydawana jest legitymacja instruktora i indywidualny numer uprawnień. Po przejściu całej procedury można rozpocząć pracę w ośrodku szkoleniowym dla kierowców lub otworzyć własną działalność.

Instruktor nauki jazdy – zarobki i praca

Kursanci zastanawiają się często, ile zarabia instruktor nauki jazdy za godzinę lub w perspektywie miesiąca. Wpływa na to tak wiele czynników, że nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim może to zależeć od liczby przyjmowanych kursantów. Istotne będzie też miejsce zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności. W większych miastach zarobki w tej branży będą statystycznie wyższe niż w przypadku małych miejscowości. Zwykle godzina nauki jazdy kosztuje około 50-100 zł. 

Rozważając pracę w charakterze instruktora jazdy, warto dokładnie przyjrzeć się kwestii zatrudnienia w ośrodku szkoleniowym na etacie lub prowadzenia działalności na własny rachunek. Choć perspektywa swojego biznesu niesie za sobą szansę uzyskania większych zarobków, to należy pamiętać o konieczności zakupu własnego samochodu, nieregularnym charakterze pracy i początkowej walce o renomę na lokalnym rynku.

Czytaj także: Ubezpieczenie dla instruktora nauki jazdy  – sprawdź szczegóły!

Jakie cechy powinien posiadać instruktor nauki jazdy?

Aby zostać dobrym instruktorem nauki jazdy, nie wystarczy jedynie doskonała znajomość przepisów ruchu drogowego, wysokie umiejętności w zakresie jazdy oraz zdobyte uprawnienia. Warto pamiętać, że jest to zajęcie stricte dydaktyczne. Trzeba zatem wykazać się zdolnością przekazywania wiedzy innym ludziom oraz wdrożeniem indywidualnego podejścia do każdego kursanta. Cechy, które znacznie ułatwią pracę w zawodzie instruktora to:

 • Otwartość i komunikatywność
 • Empatia
 • Cierpliwość
 • Spostrzegawczość
 • Zdolności retoryczne

Jesteś instruktorem jazdy? Pamiętaj o ubezpieczeniu!

Pamiętaj, że każde auto musi posiadać ważną polisę OC. Także samochody, które służą do nauki jazdy, muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Autocasco również może okazać się przydatne, jeśli do szkód w pojeździe dojdzie z winy kursanta lub instruktora. Dodatkowo, prowadząc swoją działalność, możesz wykupić także ubezpieczenie auta wraz z ubezpieczeniem firmy. Już dziś sprawdź ofertę polis komunikacyjnych w kalkulatorze OC i AC, zapytaj o wybrane ubezpieczenie na infolinii (22 27 00 337) lub przyjdź do najbliższej placówki CUK w Twojej okolicy!           

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy instruktor może dostać mandat?

  Tak. Odpowiedzialność za zdarzenie może spoczywać zarówno na kursancie, jak i na instruktorze nauki jazdy. Choć osoba ucząca się jeździć nie posiada jeszcze uprawnień w momencie zdarzenia, obydwaj odpowiadają na zasadach ogólnych za spowodowanie wypadku lub stłuczki. Jeśli jednak zaniedbania dopuścił się instruktor, to on będzie obarczony mandatem – np. za brak obowiązkowego wyposażenia auta

 • 2
  Czy instruktor ma prawo nie dopuścić do egzaminu?

  Tak. Instruktor nauki jazdy może odmówić kursantowi dopuszczenia do egzaminu państwowego. Powodem bywa na przykład przejawianie ogromnych braków w wiedzy, dopuszczanie się rażących błędów podczas jazdy, lekceważący stosunek do przepisów, agresywne zachowanie lub brak respektowania przepisów i poleceń instruktora.

 • 3
  Ile czasu może pracować instruktor nauki jazdy?

  Łączny czas pracy instruktora nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby. Wlicza się do tego jednak również czas zatrudnienia na innym stanowisku pracy. Jeśli dana osoba chce pracować jako pełnoetatowy instruktor nauki jazdy, powinna rozważyć następujący system: 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

 • 4
  Czy instruktor może być obecny na egzaminie praktycznym?

  Tak. Instruktor, który szkolił kursanta, może być obecny podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby zdającej. Należy to jednak zgłosić przy zapisie na egzamin wraz z numerem ewidencyjnym instruktora nauki jazdy.

Oceń artykuł

5.00
(7)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku