2021-05-05

Wysokość składek ZUS w 2021 roku

Składki zdrowotne ZUS regularnie zmieniają swoją wysokość, sprawdź aktualne stawki.

Wysokość składek ZUS w 2021 roku

Składki ZUS, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o ZUS pracodawcy i pracownika, ZUS dla samozatrudnionych iZUS dla przedsiębiorców 2021.

Wysokość składek ZUS regularnie się zmienia. Podstawa składek ZUS obliczana jest według danych na temat wynagrodzeń publikowanych systematycznie przez Główny Urząd Statystyczny. 

Składki społeczne, czyli inaczej składki na ubezpieczenie społeczne to wszystkie wpłaty, które trafiają do kasy ZUS-u: składka zdrowotna, składka chorobowa, składka na Fundusz Pracy, składka wypadkowa, składka rentowa i składka emerytalna. Ich wysokość każdorazowo obliczana jest przez ZUS. Składki trafią do zasobów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skąd zostaną przekazane do wszystkich osób, które z powodu określonych zdarzeń losowych nie są w stanie utrzymać się z własnej pracy. Zdarzenia te określone są przez prawo, są to m.in.: choroba, kalectwo, ciąża, starość. 

Informacja i wyliczenia ZUS – składki 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na początku grudnia 2020 r. opublikował informację dotyczącą najniższej podstawy do obliczenia wymiaru składek. Z podanej informacji dowiadujemy się też jaką wysokość będą mają składki ZUS 2021 na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. dla części grup ubezpieczonych. 

Składki ZUS 2021, składki ZUS standardowe:

 • składka emerytalna - 615,93 zł 
 • składka rentowa - 252,43 zł
 • składka wypadkowa - 52,70 zł
 • składka Fundusz Pracy - 77,31 zł
 • składka chorobowa - 77,31 zł
 • składka zdrowotna ZUS - 381,81 zł
ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

„Mały” i „duży” ZUS

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady wpłat składek dla firm, które osiągają niewielkie dochody. Tymi zasadami jest objęta tak zwana „mała działalność gospodarcza”, a preferencyjne reguły określane są jako tak zwany „mały ZUS”. Osoby, które mają firmę, ale nie osiągały wysokich przychodów od 1 stycznia 2019 r., mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości adekwatnej do ich przychodów. Miejsce „małego ZUS-u” dla firm zajął tzw. „mały ZUS plus”.

Stawki ZUS 2021 w ramach „małego ZUS-u plus” - co się zmieniło?

Kwota ZUS, którą należy regularnie wpłacać, dla małych firm jest obliczana na innych zasadach niż dla większych przedsiębiorców. Aby otrzymać „mały ZUS”, należy spełnić dwa warunki:

 • prowadzić działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczegółowych,
 • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli działalność prowadzona była przez cały rok, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. 

„Mały ZUS” dla firm jest więc korzystnym rozwiązaniem szczególnie dla niewielkich podmiotów gospodarczych, nieosiągających wielkich zysków. „Mały ZUS” 2021 obowiązuje na skorygowanych zasadach jako „mały ZUS plus”. „Mały ZUS” dla przedsiębiorców był składką od przychodu, podczas gdy „mały ZUS plus” jest składką od dochodu. 

Składki ZUS – działalność gospodarcza i samozatrudnienie

Każdy prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS. Nie ma znaczenia, czy jest działalność rolnicza, produkcyjna, usługowa, handlowa lub tzw. wolny zawód. Do odprowadzania składek ZUS są zobligowane również osoby na tzw. samozatrudnieniu.

Wysokość łącznej składki ZUS 2021 przedsiębiorcy wyliczona została na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę. Według Ustawy budżetowej na rok 2021 prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2021 wyniesie 5259 zł brutto, natomiast wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. wyniesie 2800 zł brutto. Wraz z podniesieniem tych wielkości zwiększą się też składki ZUS 2021 dla przedsiębiorców.

Niezależnie od tego, jak duże jest Twoje przedsiębiorstwo i jaki masz profil działalności, wybierzemy ubezpieczenie firmowe dopasowane do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.

Składki ZUS 2021 dla przedsiębiorców

Odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jest obowiązkowe. Dotyczy to wszystkich składek społecznych (emerytalnej, rentowej, wypadkowej) i składki zdrowotnej. Zrezygnować można jedynie z opłacania składki chorobowej. 

Składki ZUS przedsiębiorcy naliczane są według podstawy, którą jest 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. W roku 2021 podstawa ta wynosi 5259 zł × 60% = 2155,40 zł. Składka zdrowotna ZUS przedsiębiorcy obliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale poprzedniego roku. Tak więc składka zdrowotna w 2021 r. wynosi 381,81 zł.

Składki ZUS przedsiębiorcy 2021 (dotyczy to też ZUS pracodawcy 2021) można też obliczać na zasadach preferencyjnych. Podstawę wymiaru tego rodzaju składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W roku 2021 podstawa będzie wynosiła 840 zł.

Składka ZUS 2020 a składka ZUS 2021

Składki ZUS przedsiębiorcy 2020 były odpowiednio niższe, chociaż wzrosły stosunkowo niewiele. Wzrosty w poprzednich latach były większe. Podstawa ZUS 2020 była obliczana proporcjonalnie do wynagrodzenia w 2020. Podstawą wymiaru wyliczenia składki jest kwota, która wynosi 60% średniego wynagrodzenia miesięcznego za pracę.

Działalność gospodarczą ograniczała jednak pandemia COVID-19, co zdaniem ekspertów, wpłynęło na mniej dynamiczny wzrost składki za rok 2021. 

Składka ZUS 2020, składki ZUS standardowe:

 • składka emerytalna - 612 zł
 • składka rentowa - 250,90 zł
 • składka wypadkowa - 52,37 zł
 • składka Fundusz Pracy - 76,84 zł
 • składka chorobowa - 76,84 zł
 • składka zdrowotna ZUS - 362,34 zł

Wysokość składek ZUS 2019, składki ZUS standardowe:

 • składka emerytalna - 558,08 zł
 • składka rentowa - 228,72 zł
 • składka wypadkowa - 47,75 zł
 • składka Fundusz Pracy - 70,05 zł
 • składka chorobowa - 70,05 zł
 • składka zdrowotna ZUS - 342,32 zł

Masz firmę? Zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie

Jeśli jesteś adwokatem lub lekarzem musisz wykupić tzw. OC zawodowe, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla konkretnego zawodu. Jeśli szukasz ubezpieczenia firmowego wejdź na CUK.pl i porównaj polisy. Dodatkowo możesz porozmawiać z naszymi doradcami w placówce

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku