2022-10-20

Polisa na wypadek nowotworu — czy warto się ubezpieczyć?

Sprawdź, dlaczego warto ubezpieczyć się na wypadek nowotworu.

Polisa na wypadek nowotworu — czy warto się ubezpieczyć?

Rak to obecnie jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Czy warto zatem wykupić ubezpieczenie na wypadek nowotworu? To pytanie zadaje sobie codziennie wiele osób. Taka dodatkowa polisa jest dużym wsparciem, jeśli chodzi o leczenie np. raka piersi, które wyceniane jest nawet na 30 tys. zł! Świadczenie za diagnozę raka i chemioterapię z pewnością ułatwi drogę do odzyskania zdrowia i sprawności w procesie rekonwalescencji.

Ponieważ statystyki zachorowań na nowotwory wciąż rosną, a na rynku dostępnych jest wiele różnych onkopolis, coraz więcej osób rozważa taką formę zabezpieczenia przed skutkami choroby. Sprawdź, czym jest ubezpieczenie na wypadek raka, jaką ochronę może zapewnić i dlaczego warto je wykupić.

Statystyki nowotworów – jak rak zbiera żniwo?

Ile ludzi rocznie umiera na raka? Statystyki GOV podają, że nowotwory są, poza chorobami układu krążenia, jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. W 2019 roku do Krajowego Rejestru Nowotworów wpłynęły informacje o niemal 171,2 tys. nowych zachorowaniach na nowotwory i 100,3 tys. zgonach z ich powodu. W 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił niewielki wzrost zachorowań: o 1989 u mężczyzn i 1783 u kobiet.

Biorąc pod uwagę ponure statystyki dotyczące tego tematu, idea ubezpieczenia od raka staje się realną potrzebą osób wykupujących polisy na życie. Z najnowszego raportu KRN opublikowanego w styczniu 2022 wynika bowiem, że mamy ponad 171 tys. nowych zachorowań na nowotwory rocznie i ponad 100 tys. zgonów z ich powodu.

Jakie świadczenia finansowe mogą otrzymać chorzy na raka?

Średni łączny koszt leczenia zaawansowanej postaci nowotworu to kwoty nawet rzędu 30-45 tys. zł. U osób posiadających prawo do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego część wydatków pokryje ZUS i NFZ. Chorzy na nowotwór, zdiagnozowani pod kątem raka nieinwazyjnego lub operacyjnego w przypadku długotrwałego leczenia i niezdolności do pracy mogą otrzymywać następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy– do 182 dni w roku,
 • świadczenie rehabilitacyjne z ZUS – do 12 miesięcy,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy(po diagnozie nowotworu),
 • zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na raka (m.in. na leki).

Osoba, której została przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy, może złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Jest on przyznawany na podstawie opinii wystawionej przez lekarza orzecznika. Tego typu pomoc finansowa dla chorych na raka wynosi obecnie 256,44 zł (od 1 marca 2022 roku).

Biorąc pod uwagę to, że chory z uwagi na zagrożenia zdrowotne nie ma często możliwości zarobkowania, pomoc finansowa z ZUS może być niewystarczająca. Dlatego zawsze warto rozważyć zakup prywatnego ubezpieczenia od nowotworu. Dzięki onkopolisie pacjenci z rakiem mogą zyskać finanse na dodatkową rehabilitację, a także zabezpieczenie utrzymania w okresie niezdolności do pracy.

Koszty leczenia raka – czy refundacje NFZ są wystarczające?

To, ile kosztuje leczenie raka, jest w dużej mierze uzależnione od tego, jakiego typu nowotworu dotyczy terapia i w jakim stopniu zaawansowania choroby jest pacjent. Średnio na jednego chorego przeznacza się ok. 10 tys. zł, a sam koszt chemioterapii to ok. 13 tys. Do tego dochodzą wysokie koszty rehabilitacji, a w wielu przypadkach także konsekwencje finansowe związane z koniecznością odstąpienia od pracy zarobkowej w okresie leczenia i rekonwalescencji.

Najbardziej inwazyjna, tak zwana czerwona chemia kosztuje z leków najwięcej. Znajduje ona zastosowanie przy białaczkach i innych nowotworach krwi, a także w leczeniu raka piersi lub prostaty. W przypadku usunięcia zmienionych chorobowo tkanek należy wziąć pod uwagę także kupno protez umożliwiających często powrót do aktywności lub pierwotnego wyglądu danego obszaru ciała (niestety NFZ nie refunduje wszystkich metod rekonstrukcji).

Życie po wyleczonym raku również może być trudne i kosztowne – zwłaszcza że zagrożenie nawrotem choroby jest w wielu przypadkach bardzo wysokie. Pacjenci onkologiczni powinni pozostawać pod stałą opieką specjalistów i wykonywać regularne badania. Chory musi całkowicie zmienić tryb życia, a często także pracę. Na taką ewentualność warto się ubezpieczyć – sprawdź ofertę polisy na życie w CUK i wykup ubezpieczenie na wypadek raka już dziś!

Czym jest ubezpieczenie na wypadek raka?

Ubezpieczenie na wypadek raka zapewnia dodatkowe wsparcie finansowe chorym po diagnozie nowotworu. Może być zakupione jako osobna polisa lub (częściej) w formie rozszerzenia do ubezpieczenia na życie i zdrowie. W zależności od zakresu wykupionej ochrony polisa na wypadek raka gwarantuje wypłatę świadczenia w razie zachorowania, które może okazać się odciążeniem finansowym dla osoby w tak trudnej sytuacji.

Walka z nowotworem to nie tylko ogromny stres, ale także wysokie koszty leczenia, wizyt u wielu specjalistów czy badań w prywatnych placówkach medycznych ze względu na oszczędność czasu, który jest kluczowy w każdym stadium raka!

Ubezpieczenie od chorób nowotworowych może zagwarantować ochronę finansową dla bliskich w razie ewentualnej śmierci chorego. Niektóre polisy zapewniają też prywatne konsultacje medyczne, dietetyczne, świadczenie za diagnozę nowotworu złośliwego, wizyty pielęgniarki w domu czy opiekę nad dziećmi w razie pobytu w szpitalu.

O ile podstawowe leki zazwyczaj są refundowane w ramach NFZ, to transport do placówek medycznych, terapie wspomagające rekonwalescencję, specjalistyczną dietę, czy zaopatrzenie higieniczne i ortopedyczne chorzy muszą zapewnić sobie na własny koszt – te opłaty może pokryć wykupione wcześniej ubezpieczenie na nowotwór. Często uzyskane dzięki onkopolisie odszkodowanie pozwala zapewnić choremu znacznie lepsze warunki egzystencji w procesie dochodzenia do zdrowia, np. po chemio- lub radioterapii.

Gdzie można kupić ubezpieczenie na raka?

Wielu ubezpieczycieli proponuje obecnie doprecyzowane rozszerzenia, które zapewniają wsparcie w razie zachorowania na nowotwór. Towarzystwa, w których można ubezpieczyć się na wypadek raka, określają jednak dokładnie m.in. wiek osób, które mogą kupić taką polisę. Pod uwagę brana jest również historia chorób nowotworowych w rodzinie. Towarzystwo może odmówić też udzielenia ubezpieczenia osobie, która w przeszłości chorowała już na raka. 

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy (nawet w stadium inwazyjnym) proponuje towarzystwo Generali. Warunkiem wypłaty świadczenia za raka jest diagnoza potwierdzona badaniem histopatologicznym.

Towarzystwo proponuje dodatkowe rozszerzenia dla klientów wykupujących ochronę ubezpieczeniową „Generali, z myślą o życiu PLUS”. SU w ramach tej polisy wynosi: od 10 000 zł do 1 000 000 zł. Karencja – 90 dni. W razie wystąpienia nowotworu ubezpieczonego lub jego dzieci towarzystwo gwarantuje następujące rekompensaty:

 • Nowotwór złośliwy przedinwazyjny (carcinoma in situ) – 20% sumy ubezpieczenia;
 • Łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy – 50% sumy ubezpieczenia;
 • Nowotwór w I stopniu zaawansowania (Stage I) zgodnie z klasyfikacją AJCC lub przewlekłej białaczki limfocytowej w stopniu zaawansowania mniejszym niż II wg klasyfikacji RAI – 50% sumy ubezpieczenia;
 • Nowotwór o wyższym stopniu zaawansowania niż w poprzednim punkcie oraz nowotworów złośliwego inwazyjnego ośrodkowego układu nerwowego wg Klasyfikacji Chorób dla Onkologii WHO – świadczenie w wysokości 100% s.u.

W przypadku ubezpieczenia „Generali, z myślą o życiu PLUS” klienci mogą skorzystać z usługi assistance nowotworowy, która zapewnia m.in. drugą opinię medyczną krajową lub zagraniczną (do 5 000 zł łącznie). Gwarantowane są też video/konsultacje lekarskie, pomoc onkopsychologa i dietetyka, wizyty pielęgniarskie, pomoc domowa po hospitalizacji (max. 4 godz./dzień), transport medyczny (2 razy do max. 350 km/każdy transport), dostarczenie leków (2 razy do max. kwoty 500 zł), a także opieka nad dziećmi/osobami starszymi w trakcie leczenia.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu proponuje także towarzystwo Wartaw swojej ofercie Warta – Sposób na raka, jest to rozszerzenie do indywidualnego ubezpieczenia. Wiek ubezpieczonego musi mieścić się w przedziale 18-60 lat, a umowę podpisuje się na 5-letni okres z możliwością przedłużenia. Polisa gwarantuje świadczenie nawet w wysokości do 200 000 zł (w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym). Minimalna suma ubezpieczenia wynosi natomiast 55 000 zł.

Wysokość składki przy ubezpieczeniu na wypadek nowotworu jest ustalana indywidualnie, w zależności od wykupionego wariantu polisy. Ubezpieczenie od nowotworu Warta – Sposób na Raka można wykupić w wersji standardowej i rozszerzonej. Oba warianty polis zapewniają wypłatę:

 • 10% SU (choroba w stadium przedinwazyjnym);
 • 40% SU (łagodny nowotwór mózgu);
 • 100% sumy ubezpieczenia w przypadku zdiagnozowania raka w stadium inwazyjnym (do 200 000 złotych w przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego).

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy na raka?

Decydując się na zakup ubezpieczenia na wypadek nowotworu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres oferowanej ochrony, a także kryteria medyczne. Polisa powinna zagwarantować uzyskanie świadczenia finansowego z tytułu zdiagnozowania różnych odmian i stadiów nowotworów. Choroby, które będą objęte daną ochroną ubezpieczeniową zawsze zawarte są w OWU. Poniżej wymieniamy wszelkie kwestie istotne przy zakupie onkopolisy.

 • 1
  Karencja

Firmy ubezpieczeniowe w przypadku onkopolis zastrzegają sobie z reguły 6-miesięczny okres karencji. Gdy nowotwór zostanie zdiagnozowany w tym okresie, świadczenie pomimo uregulowanej składki nie zostanie wypłacone. Karencja nie obowiązuje zaś w przypadku polis przedłużeniowych.

 • 2
  OWU – zakres ochrony, wyłączenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe precyzują w OWU choroby, w przypadku których zostanie wypłacone ewentualne świadczenie, a kiedy będzie ono pomniejszone lub nie dojdzie do wypłaty świadczenia z tytułu zachorowania.

 • 3
  Czas wypłaty świadczenia od momentu diagnozy

Warunkiem wypłaty świadczenia po wykryciu choroby onkologicznej jest złożenie odpowiednich dokumentów do towarzystwa – o to musi zadbać sam pacjent. Jednak warto zwrócić uwagę, w jakim czasie ubezpieczyciel przelewa pieniądze na konto. W przypadku tak poważnej choroby jak rak czas ma bowiem ogromne znaczenie! W przypadku onkopolisy Warta Sposób na Raka ubezpieczony może otrzymać pieniądze maksymalnie do 21 dni.

 • 4
  Suma ubezpieczenia

Wysokość świadczenia z tytułu zachorowania na raka zależy oczywiście od składki – im wyższa, tym większa będzie kwota odszkodowania. W ramach polisy Warta – Sposób na Raka może to być nawet 200 000 zł. Ponieważ leczenie choroby nowotworowej może trwać latami, niektóre towarzystwa oferują w ramach opcji rozszerzonych ochronę nawet do kilkunastu lat od diagnozy, bez potrzeby opłacania składki.

Warto wiedzieć!

W OWU każdej onkopolisy określona jest lista chorób, na których leczenie świadczenie nie zostanie wypłacone. Z reguły świadczenia nie są wypłacane w przypadku zachorowania na nowotwór skóry, białaczki czy też chorób nowotworowych współistniejących z infekcją HIV. Wyłączenia odpowiedzialności towarzystw występują również, gdy przyczyną powstania raka jest np. skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne czy napromieniowanie.

Dlaczego i kiedy warto ubezpieczyć się od następstw raka?

O tym, że przed konsekwencjami finansowymi choroby onkologicznej można i warto się ubezpieczyć, powinny pamiętać przede wszystkim osoby obciążone ryzykiem raka genetycznie. Jeśli w Twojej rodzinie były przypadki nowotworów, wykonuj regularne badania i wykup odpowiednią polisę – dzięki właściwemu wsparciu finansowemu leczenie wcześnie wykrytej choroby daje szansę na całkowite wyleczenie oraz spokojne życie.

Onkopolisa może zapewnić ogromne wsparcie finansowe rodzinie chorego zarówno na czas leczenia i rekonwalescencji, jak i w skrajnych przypadkach, gdy życia pacjenta nie da się uratować. Zabezpieczenie materialne dla bliskich chorego może okazać się bardzo istotne w przypadku zdiagnozowania u niego nowotworu. O tym, dlaczego i kiedy warto wykupić ubezpieczenie na wypadek raka, pisaliśmy już w tej poradzie – sprawdź, w jaki sposób chroni onkopolisa!

Ubezpieczenie na wypadek raka w CUK – sprawdź cenę polis!

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia od następstw zachorowania na raka? Zapraszamy do rozmowy z doradcami CUK, którzy nie tylko rozwieją wszelkie wątpliwości, ale również wystawią polisę dopasowaną do Twoich potrzeb! Odwiedź najbliższą placówkę stacjonarną CUK lub zadzwoń na infolinię czynną 7 dni w tygodniu. Możesz również skorzystać z dokładnego kalkulatora ubezpieczeń na życie za pośrednictwem strony CUK. Zapraszamy do kontaktu!

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku