2021-12-30

Skrzyżowania równorzędne — zasady pierwszeństwa przejazdu

Jakie zasady obowiązują na skrzyżowaniu równorzędnym? 

Skrzyżowania równorzędne — zasady pierwszeństwa przejazdu

Osoby, które przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy, muszą opanować szereg zasad dotyczących poruszania się na drogach. Choć teoria może być na początku trudna do zapamiętania i przyswojenia, większość zaczyna rozumieć ją znacznie lepiej, gdy samodzielnie usiądzie za kółkiem, z instruktorem u boku. Jednym z podstawowych elementów składających się na część teoretyczną jest zasada prawej ręki. Skrzyżowanie równorzędne często sprawia problemy przyszłym kierowcom, z uwagi na konieczność przeanalizowania sytuacji. Niestety, nawet ci, którzy od wielu lat posiadają prawo jazdy, popełniają błędy w takich miejscach. To z kolei przekłada się na zwiększone ryzyko wypadków, które mogą skończyć się tragicznie. Co trzeba wiedzieć, aby móc bezpiecznie przejeżdżać te skrzyżowania?

Czym jest skrzyżowanie równorzędne? Zasady obowiązujące na drogach

Pod pojęciem skrzyżowania równorzędnego kryje się skrzyżowanie, na którym nie został wyróżniony kierunek mający pierwszeństwo przejazdu. Co za tym idzie, nie znajdziemy na nim znaków i świateł. Oznacza to, że obie drogi są tak samo ważne, a o pierwszeństwie decyduje zasada prawej ręki. Czasami pojawia się znak A-5 informujący nas o tym, że mamy przed sobą właśnie taki rodzaj skrzyżowania.

Umieszcza się go na obszarze zabudowanym, głównie w sytuacjach, gdy układ dróg może sugerować kierowcom, że obowiązują na nim inne zasady pierwszeństwa lub wtedy, gdy skrzyżowanie jest słabo widoczne. Wszyscy kierujący pojazdami powinni zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do takiego miejsca. Zabronione jest wyprzedzanie. Sam znak może też zostać umieszczony na terenie, gdzie krzyżują się dwie drogi gruntowe, o nawierzchni umożliwiającej poruszanie się pojazdem z prędkością 30–40 km/h.

Warto zaznaczyć, że tego typu krzyżówki drogowe występują obecnie dość rzadko, dlatego też mogą stanowić spory problem dla wielu kierowców, zwłaszcza tych, którzy są przyzwyczajeni do świateł i znaków wyznaczających pierwszeństwo. Najczęściej spotyka się je na drogach osiedlowych, ze względu na to, że skutecznie uspokajają ruch. Niestety, dla kierowców, którym zdarza się jeździć na pamięć, bez patrzenia na znaki, mogą być znaczną trudnością.

Po wjechaniu na takie skrzyżowanie może im się wydawać, że znajdują się na drodze z pierwszeństwem, w praktyce wymuszając je, co może doprowadzić do wypadku. Kolejnym błędem jest niepotrzebne przepuszczanie wszystkich kierowców, co z jednej strony tamuje ruch, z drugiej wywołuje dezorientację.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Z czego wynikają owe trudności? Najczęstszą przyczyną jest nauczenie się na pamięć konkretnych kombinacji, bez ich dokładnego zrozumienia. Niestety, skutkiem tego jest niemożność przełożenia pewnych sytuacji na rzeczywistość. To z kolei prowadzi do nieświadomego wymuszania pierwszeństwa lub zajeżdżania drogi, co w najmniej poważnym przypadku doprowadzi do stłuczki, zaś jeśli dodamy do tego zwiększoną prędkość, może dojść do wypadku, który może skończyć się tragedią.

Na czym polega reguła prawej ręki?

Skrzyżowania równorzędne zawsze pojawiają się na testach na prawo jazdy, a ich znajomość jest niezbędna jeśli chcemy bezpiecznie poruszać się po drogach. Po zdaniu egzaminu i upływie czasu sporo kierowców zapomina część zasad, zwłaszcza jeśli nie były one przetestowane w praktyce. Osoby żyjące w dużych miastach mogą w ogóle nie mieć styczności z tego typu skrzyżowaniami, a zasada prawej strony będzie dla nich mglistym wspomnieniem z egzaminu. Na czym polega owa reguła i co trzeba o niej wiedzieć?

 • Dokładne wyjaśnienie obowiązujących przepisów związanych z poruszaniem się na skrzyżowaniach równorzędnych można znaleźć w art. 25, ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym.
 • Zasady pierwszeństwa przejazdu w takim miejscu są następujące: najpierw przejeżdża pojazd uprzywilejowany (m.in. straż pożarna, ambulans, policja, straż graniczna), następnie pojazdy szynowe i później kolejni uczestnicy ruchu.
 • Tych ostatnich obowiązuje reguła prawej ręki, która mówi nam o tym, że kierowca musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Jeśli chce skręcić w lewo, musi przepuścić również samochód jadący z naprzeciwka na wprost oraz skręcający w prawo.
 • Pojazdy szynowe mają pierwszeństwo w stosunku do innych uczestników ruchu (oprócz pojazdów uprzywilejowanych), niezależnie od tego, z jakiej strony nadjeżdża.

Podsumowując, równorzędne skrzyżowania drogowe warunkują, że kierowca, który ma po swojej prawej stronie inny pojazd, a ich tory jazdy się krzyżują, musi go przepuścić.

Jak zrozumieć skrzyżowania? Najlepsze sposoby na zapamiętanie reguł

Przygotowujący się do egzaminu na prawo jazdy, zazwyczaj poświęcają sporo czasu na zaznajomienie się z zasadami poruszania się. Podczas nauki poruszania się na trudnych skrzyżowaniach najlepiej sprawdzą się testy. Ich regularne wykonywanie i przede wszystkim analizowanie własnych błędów pozwala dogłębnie zrozumieć obowiązujące reguły.

Nie inaczej jest w przypadku zasady prawej ręki. Przyszli kierowcy muszą rozwiązywać ćwiczenia, które polegają na określaniu pierwszeństwa przejazdu. Jest to znakomity sposób na ugruntowanie wiedzy. Choć na początku możemy popełniać sporo błędów, z biegiem czasu wykonywanie tego typu zadań będzie dla nas oczywiste. Mimo że młodzi kierowcy często mają problem z odtworzeniem na drodze sytuacji, z jaką doskonale radzili sobie w trakcie testów, wraz z praktyką i częstym jeżdżeniem, będą w stanie odnaleźć się w każdym miejscu.

Ćwiczenia zawierające skrzyżowania, gdzie określa się pierwszeństwo przejazdu, są oczywiście mniej lub bardziej skomplikowane, i prezentują różne kombinacje. Warto zaznaczyć, że reguła prawej ręki obowiązuje zarówno na klasycznych skrzyżowaniach w kształcie krzyża, jak i litery T. Jeśli na drodze pojawią się więcej niż dwa samochody, jako pierwszy pojedzie ten, który nie ma po swojej prawej stronie żadnego pojazdu. Co w przypadku, gdy do krzyżówki zbliża się aż czterech uczestników ruchu?

 • Choć przepisy ruchu drogowego dokładnie opisują skrzyżowania równorzędne, może dojść do sytuacji patowej, gdy nikt nie ma pierwszeństwa. Jest to właśnie moment pojawienia się na krzyżówce czterech samochodów. Takiego zdarzenia szczególnie obawiają się młodzi kierowcy, choć może być ono stresujące również dla doświadczonych kierujących. W praktyce tego typu sytuacja kończy się ustąpieniem pierwszeństwa przez jednego z kierowców, który wykazał się uprzejmością. Musi on jednak dać wyraźny znak innemu uczestnikowi ruchu, że przepuszcza go przed sobą. W tym celu może posłużyć się światłami lub zwyczajnie wskazać ręką.
 • Trzeba pamiętać o tym, że w świetle przepisów nie ma czegoś takiego jak porozumienie domniemane pozwalające na ustalanie pierwszeństwa przejazdu na mocy uzgodnień między kierowcami. Jednak brak jakiejkolwiek reakcji spowodowałoby zatamowanie ruchu, dlatego w praktyce tego typu zasady funkcjonują. Wniosek jest zatem taki, że chcąc ściśle zastosować się do przepisów w niektórych sytuacjach, w praktyce zablokujemy skrzyżowanie.
 • Choć zasady na skrzyżowaniu są bardzo ważne, nierzadko trzeba kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, a czasami również zwykłą ludzką uprzejmością, kulturą osobistą i zasadami savoir vivre'u ruchu drogowego. Dobrzy kierowcy nie mają także potrzeby pierwszeństwa przejazdu w każdym przypadku. Są w stanie podejść do całego zdarzenia z rozsądkiem, ustępując innemu uczestnikowi ruchu, jeśli usprawni to opuszczenie skrzyżowania. Brak umiejętności przewidywania zdarzeń na drodze oraz bezmyślne zachowanie to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków.
 • Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu może zostać zmienione np. w sytuacji, gdy jednym z pojazdów jest autobus lub inny środek lokomocji o większych gabarytach.

Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym o ruchu okrężnym?

Oprócz klasycznych skrzyżowań w kształcie krzyża czy litery T, mamy do czynienia również ze skrzyżowaniami o ruchu okrężnym. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli znak C-12 informujący nas właśnie o tym, że mamy przed sobą rondo występuje samodzielnie, traktuje się go jako skrzyżowanie równorzędne, a zatem obowiązuje na nim zasada prawej strony. Jeśli jednak C-12 występuje wraz ze znakiem A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu, kierowca musi przepuścić wszystkie pojazdy, które znajdują się na rondzie. W takim przypadku, gdy wjedzie już na skrzyżowanie, również będzie mieć pierwszeństwo przed kierowcami, którzy dopiero się do niego zbliżają. Jak należy się zachować, gdy znak C-12 występuje samodzielnie?

 • Sytuacje na skrzyżowaniach tego typu mogą być bardzo stresujące, zwłaszcza z uwagi na fakt, że taki układ występuje w naszym kraju stosunkowo rzadko i zazwyczaj spotykamy się z rondami dodatkowo oznaczonymi znakiem “ustąp pierwszeństwa przejazdu”, które nie są skrzyżowaniami równorzędnymi. Może być to zatem spore zaskoczenie dla wszystkich kierowców jeżdżących na pamięć i niezwracających uwagi na oznakowanie. Ronda zaliczające się do tej grupy można spotkać raczej na drogach, gdzie ruch jest niewielki, czyli np. na obszarach wiejskich.
 • Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym o ruchu okrężnym? Zasady są analogiczne jak w przypadku zwykłego skrzyżowania równorzędnego. Jako pierwsze poruszają się pojazdy uprzywilejowane, a następnie szynowe. Ostatnie w kolejności są pojazdy kołowe, które muszą ustąpić pierwszeństwa samochodom nadjeżdżającym z prawej strony.

Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach równorzędnych – dodatkowe informacje

Praktyką, z którą można spotkać się w miastach, gdzie funkcjonuje komunikacja tramwajowa, jest tzw. przejeżdżanie w cieniu. Polega ono na tym, że pojazd znajdujący się na drodze równoległej do szyn tramwajowych, przejeżdża wraz z tramwajem. Kierowcy tłumaczą to faktem, że pojazd szynowy i tak ma pierwszeństwo i w związku z tym blokuje całe skrzyżowanie, a jednoczesna jazda jest w pełni bezpieczna. Choć jest tak w teorii, w praktyce takie zachowanie jest niezgodne z zasadami ruchu drogowego. Kierowca musi poczekać na swoją kolej. Jeśli ma wolną prawą stronę, może minąć skrzyżowanie, w przeciwnym wypadku, musi przepuścić inny pojazd.

 • Podczas rozwiązywania ćwiczeń typu „określ, w jakiej kolejności pojazdy opuszczą poszczególne skrzyżowania” pierwszym krokiem powinna być zawsze dokładna analiza, z jakim skrzyżowaniem mamy do czynienia. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na znaki, zwłaszcza jeśli widzimy, że na danym obrazku zostało przedstawione rondo. Brak znaku informującego nas o konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, jednoznacznie sugeruje, że mamy do czynienia ze skrzyżowaniem równorzędnym, a zatem trzeba przepuścić zarówno pojazdy uprzywilejowane, jak i szynowe oraz zastosować zasadę prawej ręki. Testy na krzyżówki drogowe niejednokrotnie są podchwytliwe i więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. Należy zatem przeanalizować sytuację z punktu widzenia każdego uczestnika ruchu.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Oprócz tego kierowcy muszą pamiętać o tym, że jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, nie powinni na nie wjeżdżać, gdyż grozi to jeszcze większym zablokowaniem ruchu. Bardzo ważne jest też przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu. Co za tym idzie, nawet jeśli to my mamy pierwszeństwo, zanim wjedziemy na skrzyżowanie, należy upewnić się, czy pozostali kierowcy mają zamiar nam ustąpić. W ten sposób zadbamy o własne bezpieczeństwo i unikniemy kolizji, która mogłaby być spowodowana brakiem wiedzy innych. Dokładne obserwowanie sytuacji na drodze jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich, którzy poruszają się samochodami lub innymi pojazdami.

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Bezpieczna jazda na pierwszym miejscu

Jesteś dobrym i świadomym kierowcą, który przestrzega zasad ruchu drogowego, ale chce zabezpieczyć się przed błędami spowodowanymi przez innych uczestników ruchu? W takim razie skorzystaj z polisy NNW, dostępnej w naszej ofercie. Ubezpieczenie kierowcy i pasażerów od nieszczęśliwych wypadków to skuteczna ochrona nie tylko podczas samego poruszania się pojazdem, ale również w trakcie wysiadania i wsiadania, postoju, rozładunku i załadunku, garażowania, eksplozji lub pożaru oraz naprawy. Możesz też zdecydować się na ubezpieczenie assistance, rekomendowane wszystkim, którzy sporo jeżdżą samochodem i chcą zabezpieczyć się w razie nagłej awarii na trasie.

By zapoznać się ze szczegółami ofert, zapraszamy do kontaktu z pracownikami infolinii. Oprócz tego możesz skorzystać z ubezpieczenia online lub odwiedzić nas osobiście w jednej z placówek CUK.

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku