2023-09-26

Czy warto zarejestrować auto jako zabytek?

Sprawdź, jak dokonać formalności związanych ze starym autem.

Czy warto zarejestrować auto jako zabytek?

Twoje auto lub motocykl spełnia wymogi do rejestracji jako pojazd zabytkowy i zastanawiasz się, czy opłaca się to robić? Z naszego tekstu dowiesz się, jakie są plusy i minusy rejestracji pojazdu jako zabytek.

Ile lat musi mieć samochód, żeby był zabytkiem?

Na wstępie, przypomnijmy, jakie kryteria musi spełniać pojazd, by zakwalifikować go jako zabytek. Jasno określa to Ustawa Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie art. 2 pkt 39. Oto definicja:

„Pojazd zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami”.

By wpisać auto do rejestru zabytków, musi ono spełniać następujące kryteria:

 • mieć minimum 25 lat,
 • nie być produkowane od co najmniej 15 lat,
 • mieć przynajmniej 75% oryginalnych części.

Jeśli samochód ma mniej niż 25 lat, możemy również ubiegać się o wpisanie go do rejestru zabytków. Oto sytuacje, kiedy jest to dozwolone:

 • auto jest przedstawicielem ważnego etapu rozwoju techniki motoryzacyjnej,
 • pojazd ma unikalne rozwiązania konstrukcyjne, jest oryginalnie wykonany lub odrestaurowany,
 • samochód był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi lub użytkowany był przez osoby uznane powszechnie za wyjątkowo ważne,
 • pojazd brał udział w ważnych wydarzeniach sportowych,
 • auto jest wiernie odtworzone, zgodnie z technologią okresu jego produkcji.

Czy wiesz, że...

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy wyodrębniają jeszcze inne pojęcie – pojazd historyczny. Trzeba wiedzieć, że każdy pojazd zabytkowy jest historyczny, ale już nie każdy pojazd historyczny jest pojazdem zabytkowym.

Informacji na temat tego, jakie auto uznać można za historyczne szukać musimy z kolei w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, a mówi o tym art. 2. ust. 1 pkt 11.

„(...) pojazd historyczny:

 • a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • b) pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,
 • c) pojazd mający co najmniej 40 lat,
 • d) pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji”.

Jak zarejestrować samochód jako zabytek?

Cały proces jest dość żmudny i długotrwały. Trzeba przejść kolejne etapy:

 • 1
  uzyskanie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej,
 • 2
  wydanie karty ewidencyjnej samochodu („białej” karty),
 • 3
  wpisanie do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • 4
  kontrola, czy pojazd jest zgodny z warunkami technicznymi,
 • 5
  wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego,
 • 6
  rejestracja w wydziale komunikacji.

Ile kosztują żółte tablice zabytkowe?

Rejestracja pojazdu jako zabytek jest kosztowna. Trzeba się liczyć z takimi opłatami:

 • ok. 400 zł opłaty za wydanie „białej” karty,
 • ok. 300 zł za przeprowadzenie badania technicznego,
 • opłata w wysokości 200,50 zł za żółte tablice zabytkowe,
 • ok. 500 zł za wynagrodzenie dla rzeczoznawcy.

Czy auto zabytkowe musi być ubezpieczone?

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zapalony kolekcjoner aut, pochodzących z PRL-u ma kilka modeli w swoim garażu. Nie jeździ wszystkimi. W ruchu drogowym uczestniczą one tylko okazjonalnie, gdy właściciel udaje się na zlot samochodów historycznych. Czy pojazd zabytkowy musi mieć OC?

Artykuł 23. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówi:

„Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu”.

Czytając dalej wspomnianą wyżej Ustawę, a konkretnie art. 27. dowiadujemy się, że:

„Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej umową ubezpieczenia krótkoterminowego, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest: (...) pojazdem historycznym”.

W odniesieniu do pojazdów historycznych warto przytoczyć jeszcze jeden przepis – artykuł 29. Ustawy:

„Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych (...)”.

Okazuje się więc, że przepisy prawa nie nakładają na posiadaczy pojazdów zabytkowych obowiązku wykupienia polisy OC na cały okres rejestracji. Jeśli jednak auto porusza się po drogach publicznych, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Taka sama sytuacja jest, jeśli chodzi o ubezpieczenie zabytkowego motocykla.

Gdy pojazd jeździ po drogach tylko okresowo, np. latem lub w czasie, gdy jest transportowany na zlot, można zdecydować się na ubezpieczenie krótkoterminowe – na minimum 30 dni.

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu zabytkowego? Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, dlatego jeśli zastanawiasz się, ile będzie kosztować ubezpieczenie komunikacyjne Twojego pojazdu, dokonaj wyliczenia składki w naszym kalkulatorze OC i AC.

Chociaż nie wszystkie towarzystwa decydują się na ubezpieczanie pojazdów historycznych, to jednak na rynku znajdziemy takie firmy, które oferują w przypadku polis dla takich aut ciekawe zniżki. Przeczytaj więcej o tym, jak ubezpieczyć pojazd historyczny ze zniżką

Ważne!

Pamiętaj, że mając pojazd historyczny musisz wykupić ubezpieczenie OC (nawet jeśli będzie to polisa krótkoterminowa) nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu.

Jakie przywileje mają samochody zabytkowe?

Miłośnicy starych aut są w stanie zapłacić nie lada pieniądze, by mieć dany model w swojej kolekcji. Dla niektórych zakup starego auta zarejestrowanego jako zabytek to sposób na ulokowanie gotówki. Wartość takich pojazdów, które są wpisane do rejestru zabytków zwiększa się wraz z upływającym czasem.

Jeszcze inną drogą na zarobek jest zakup starych aut, które wymagają remontu, ale spełniają wymagania do rejestracji jako zabytek. Gruntowna naprawa, a następnie przejście procedury rejestracji auta jako zabytek pozwala sprzedać go z dużym zyskiem, ponieważ jak wiemy miłośnicy oldtimerów, czyli właśnie takich zabytkowych pojazdów są w stanie zapłacić za nie naprawdę sporą kwotę.

Za rejestracją auta jako zabytek przemawia też fakt, że można zrezygnować z zakupu całorocznego ubezpieczenia OC, jeśli nim nie jeździmy. Plusem jest możliwość wykupienia ubezpieczenia krótkoterminowego na minimum 30 dni, jeśli chcemy takim autem jeździć np. tylko latem.

Wiele osób zastanawia się, czy samochód zabytkowy musi mieć przegląd. Sprawa wygląda tak: pojazd taki podlega badaniu technicznemu tylko raz, przed wpisem do rejestru zabytków. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pojazd brał udział w kolizji lub wypadku, w którym został uszkodzony – wtedy po wizycie w warsztacie samochodowym musi przejść przegląd techniczny. Coroczne badania techniczne muszą być wykonywane także w przypadku pojazdów, które są wykorzystywane do zarobkowego transportu drogowego.

Udogodnieniem w przypadku pojazdów zabytkowych sprowadzanych z zagranicy jest brak konieczności dostosowywania ich do krajowych wymogów technicznych.

Wady rejestracji auta jako zabytek

Wiemy już, jakie są plusy posiadania samochodu zabytkowego. A czy rejestracja auta jako zabytek ma jakieś wady? Zajmijmy się teraz tym tematem.

Czy pojazd zabytkowy można używać do celów zarobkowych? Niestety nie. Zakazane jest wożenie takimi pojazdami par młodych do ślubu czy używanie go jako taksówki. Dozwolone jest komercyjne korzystanie z auta, ale tylko okazjonalnie, do przewozu maksymalnie 7 osób.

Musisz też wiedzieć, że o pojazdy zabytkowe trzeba odpowiednio dbać. Należy go zabezpieczyć nie tylko przed kradzieżą, ale i uszkodzeniem. Bez zgody konserwatora zabytków nie można wymieniać głównych elementów auta m.in. silnika, skrzyni biegów czy zmieniać koloru nadwozia. Trzeba też go poinformować, gdy chcemy zbyć pojazd.

Czy samochodem zabytkowym można wyjechać za granicę? Jeśli auto ma mniej niż 50 lat, a jego wartość jest mniejsza niż 32 000 zł, wtedy możemy poruszać się nim bez ograniczeń. W przeciwnym wypadku trzeba poprosić konserwatora zabytków o pozwolenie na stały wywóz za granicę. Jeśli będziemy go chcieli sprzedać za granicą, musimy zapłacić specjalną opłatę w wysokości 25% wartości auta.

Czy opłaca się zarejestrować auto jako zabytek? Podsumowanie plusów i minusów

Zanim więc zdecydujesz się na rejestrację pojazdu jako zabytek, przeanalizuj plusy i minusy tego przedsięwzięcia. Pamiętaj, że jeśli raz się na to zdecydujesz, nie będziesz mógł całego procesu cofnąć. Jeśli chcesz np. zarabiać na przewozie np. par młodych, lepiej tego nie robić. Z kolei, jeśli zależy Ci na zawieszeniu ubezpieczenia OC, ponieważ samochodem cieszysz się tylko okazjonalnie np. podczas zlotów, wtedy rejestracja jako zabytek będzie dla Ciebie wygodna. Tabela przedstawia pełną listę wad i zalet rejestracji samochodu jako zabytek.

Zalety rejestracji auta jako zabytekWady rejestracji auta jako zabytek

możliwość zakupu krótkoterminowej polisy OC

spore wydatki związane z rejestracją i długi czas oczekiwania na wpis do rejestru zabytków

zniżki na ubezpieczenie w przypadku pojazdów zabytkowych, oferowane przez niektóre towarzystwa

konieczność informowania konserwatora zabytków o zmianach 

brak konieczności dostosowywania pojazdu do krajowych wymogów technicznych

brak możliwości powrotu do tzw. „białych tablic”

brak konieczności przechodzenia badania technicznego

brak możliwości korzystania z auta w celach zarobkowych

dokonywanie wycen po kolizji czy wypadku na podstawie wartości kolekcjonerskiej, a nie rzeczywistej

konieczność uzyskania pozwolenia od konserwatora zabytków na wywóz za granicę auta starszego niż 50 lat i o wartości większej niż 32 000 zł

zwiększenie prestiżu i wartości auta

w przypadku sprzedaży pojazdu zabytkowego za granicą konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 25% wartości auta 

zwolnienie z płacenia cła czy akcyzy w przypadku sprowadzania auta zabytkowego spoza Unii Europejskiej    

FAQ:

 • 1
  Czy w Polsce można jeździć na żółtych tablicach rejestracyjnych?

  Tak. Tzw. żółte tablice rejestracyjne oznaczają, że pojazd jest zarejestrowany jako historyczny.

 • 2
  Co jest potrzebne do rejestracji pojazdu zabytkowego?

  By zarejestrować auto jako zabytek potrzebne będą: dowód własności, dowód rejestracyjny, badanie techniczne oraz decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków.

 • 3
  Czy można zezłomować auto zabytkowe?

  Tak, jest to możliwe, ale zabytkowe auto musi zostać najpierw usunięte z rejestru zabytków, dopiero wtedy można go zezłomować.

 • 4
  Jak przechowywać zabytkowe auto?

  By zadbać o pojazd zabytkowy, trzeba go m.in. odpowiednio garażować i chronić przed zgubnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak śnieg, deszcz czy grad. W pomieszczeniu, w którym będzie stało auto warto zadbać o odpowiednią temperaturę, a także wentylację, by uniknąć korozji.

 • 5
  Czy auto z LPG może być zabytkiem?

  By zadbać o pojazd zabytkowy, trzeba go m.in. odpowiednio garażować i chronić przed zgubnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak śnieg, deszcz czy grad. W pomieszczeniu, w którym będzie stało auto warto zadbać o odpowiednią temperaturę, a także wentylację, by uniknąć korozji.

 • 6
  Czy można jeździć autem zarejestrowanym jako zabytek?

  Tak, trzeba jednak pamiętać, że każdorazowo, gdy wprowadzamy auto zabytkowe do ruchu, musimy zadbać o wykupienie ubezpieczenia OC.

Oceń artykuł

3.50
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku