2023-03-15

NNW dla rolników, czyli pieniądze za przezorność

Dowiedz się, od czego chroni ubezpieczenie NNW rolnika i czy warto kupić takie ubezpieczenie.

NNW dla rolników, czyli pieniądze za przezorność

Rolnicy ze względu na swoje zajęcie są jedną z grup zawodowych, które są narażone na liczne wypadki. Bardzo często urazy, do których doszło w związku z nieszczęśliwym wypadkiem podczas pracy mają wpływ na całe życie. Niekiedy takie zdarzenie skutkuje trwałym kalectwem. Jeżeli zarówno Ty, jak i Twoja rodzina chcecie czuć się bezpiecznie warto rozważyć zakup ubezpieczenia NNW rolnika.

Jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne, pamiętaj, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych musisz wykupić OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków rolnych.

 • Kompleksowo ubezpieczysz swoje gospodarstwo
 • Porównamy dla Ciebie oferty polis od różnych towarzystw
 • W naszej ofercie znajdziesz obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenia rolne

Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika?

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych chroni Twoje mienie od ognia i innych zdarzeń losowych. Ochrona ubezpieczeniowa chroni Cię przed takimi zdarzeniami jak:

 • ogień,
 • powódź,
 • podtopienia,
 • huragan,
 • deszcz nawalny, grad czy śnieg,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja czy osunięcie się ziemi.

Sprawdź, kto podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu i dowiedz się, dlaczego ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe.

Poza ubezpieczeniem budynków rolnych obowiązkowo musisz wykupić również OC rolnika. Zastanawiasz się, w jakich sytuacjach chroni OC rolnika? Ubezpieczenie to zapewni Ci ochronę w sytuacji, kiedy w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym wyrządzisz szkodę osobie trzeciej. W przypadku zajścia takiego zdarzenia towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym posiadasz polisę, wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Nie będziesz musiał pokrywać tych kosztów z własnej kieszeni.

Dobrowolne ubezpieczenia rolne – czy warto?

Poza podstawową ochroną ubezpieczeniową warto dokupić dodatkowe rozszerzenia ochrony. Ubezpieczenie rolne może obejmować między innymi:

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego zakres ochrony będzie się różnić. Koniecznie więc przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia przed zawarciem umowy. Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat zakresu polisy.

Dodatkowe rozszerzenia ochrony pozwolą Ci sfinansować naprawę szkód, które zostaną wyrządzone na Twoim mieniu. Koszty będą spoczywać na ubezpieczycielu, nie musisz więc w takim przypadku martwić się budżetem.

Zamów rozmowę

Kiedy i jak funkcjonuje NNW dla rolników?

NNW rolnika, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi ochronę na wypadek Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie to chroni nie tylko Ciebie, ale również Twoją rodzinę. Śmierć czy inwalidztwo to nie tylko Twoja tragedia, ale również pozostałych członków rodziny. Bardzo często wiążę się to z brakiem pieniędzy na rehabilitację czy spłatę zobowiązań, ponieważ nie mogąc pracować, nie zarabiasz.

Jak działa ubezpieczenie NNW rolników? Co obejmuje? Tak jak wspominaliśmy ochroną ubezpieczeniowa objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego ochrona może być świadczona tylko na terenie Polski lub na całym świecie – nie tylko na terenie Twojego pola czy gospodarstwa rolnego. Ochrona ubezpieczeniowa NNW rolnika działa przez całą dobę – nie tylko w czasie Twojej pracy, ale również w czasie wolnym od obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Składka zazwyczaj jest bardzo niska w porównaniu z ochroną ubezpieczeniową, którą otrzymasz kupując to świadczenie.

To ważne!

W ubezpieczeniu NNW rolnikównie ma karencji, czyli wskazanego w umowie czasu, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie jest świadczona. Polisa działa najczęściej od dnia kolejnego po zawarciu umowy ubezpieczenia (chyba że data startu polisy jest inna). Bardzo szybko zatem zostajesz objęty ochroną i nie musisz martwić się o brak wypłaty odszkodowania.

NNW dzieci rolników – czy rodzina również jest objęta ochroną ubezpieczeniową?

W zależności od wybranego przez Ciebie towarzystwa ubezpieczenie dla rolnika może zostać dodatkowo rozszerzone o ryzyko NNW. Po opłaceniu odpowiedniej składki za NNW dzieci rolników również mogą zostać objęte ochroną.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres ubezpieczenia NNW rolnikóww Warcie i PZU. Zobacz, jak wypada ich porównanie.

Ubezpieczenia rolne – Warta

Ubezpieczeniem NNW rolnika mogą być objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego (czyli rolnika), osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, za które ponosi odpowiedzialność (np. osób zatrudnionych w gospodarstwie). Przedmiotem ubezpieczenia w tym towarzystwie są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci i zostały wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od Twojej woli. Ochrona ubezpieczeniowa działa nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć do 100% sumy ubezpieczenia wskazanej na polisie,
 • naprawę lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • przeszkolenie zawodowe inwalidów,
 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • rozszerzenie zakresu ochrony o zawał serca i udar mózgu.

Ubezpieczenia rolne – PZU

NNW rolnika z PZU obejmujeochroną nieszczęśliwe wypadki, które mogą zdarzyć się w Twoim gospodarstwie rolnym. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, omdlenia, ataku epilepsji, zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci wszyscy współwłaściciele gospodarstwa rolnego oraz ich współmałżonkowie. W ramach ubezpieczenia NNW rolnika PZU pokryje koszty m.in.:

 • uciążliwego leczenia (pobyt w szpitalu powyżej 5 dni),
 • przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,
 • rehabilitacji,
 • pomocy domowej po pobycie w szpitalu.

Jak widać zakresy ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach mogą się różnić. Dlatego tak ważne jest porównanie nie tylko cen poszczególnych polis, ale przede wszystkim liczby ryzyk. Pamiętaj, że sumę ubezpieczenia ustalasz indywidualnie. W zależności od wskazanej na umowie kwoty  otrzymasz odpowiedni procent świadczenia w przypadku stwierdzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 • Kompleksowo ubezpieczysz swoje gospodarstwo
 • Porównamy dla Ciebie oferty polis od różnych towarzystw
 • W naszej ofercie znajdziesz obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie NNW rolników – wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Każde towarzystwo ustala to indywidualnie, dlatego zawsze przed zawarciem umowy zapoznaj się z najistotniejszymi informacjami. Do najczęściej spotykanych wyłączeń ochrony w ubezpieczeniu NNW rolników należą m.in.:

 • spowodowanie szkody w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środków odurzających,
 • usiłowanie lub umyślne popełnienie przestępstwa,
 • samookaleczenia,
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa.

W przypadku ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest stosowana karencja, oznacza to, że jeżeli miało miejsce zdarzenie, które nie zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej, towarzystwo wypłaci odszkodowanie nawet w przypadku gdy do szkody dojdzie jedynie dzień po starcie ochrony ubezpieczeniowej.

Kup ubezpieczenie NNW rolnika w CUK Ubezpieczenia

Posiadasz gospodarstwo rolne? Zastanawiasz się nad rozszerzeniem obowiązkowych ubezpieczeń o dodatkowe ryzyka? Nie czekaj i już dziś kup ubezpieczenie NNW rolnikaoraz inne dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. Przyjdź do jednej z naszych placówek lub zadzwoń na naszą infolinię, gdzie wykwalifikowani Doradcy pomogą Ci znaleźć najlepszą ofertę.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku