2022-04-12

Kwota wolna od podatku w 2022 roku w Polsce

Dowiedź się więcej na temat kwoty wolnej od podatku w 2022 roku w Polsce.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku w Polsce

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie weszły przepisy reformy gospodarczo-społecznej pod nazwą Polski Ład. Jedną ze znaczących zmian jest wysokość kwoty wolnej od podatku. Dowiedz się, przy jakim dochodzie nie wyjdzie Ci należny podatek w 2022 roku.

Kwota wolna od podatku w 2021 roku

Przed wprowadzeniem nowych przepisów kwota wolna od podatków wynosiła 8000 zł. Oznaczało to, że w 2021 roku osoby zarabiające nie więcej niż 525,12 zł miesięcznie były zwolnione z opłacania podatku dochodowego. Natomiast warto wiedzieć, że z ulgi w postaci kwoty wolnej od podatku skorzystać mogły osoby zarabiające nie więcej niż 127000 zł rocznie. Po osiągnięciu dochodu w tej kwocie nie było możliwe odliczenie ulgi, czyli kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku – co się zmieniło?

Początek 2022 roku to wprowadzenie nowych przepisów programu gospodarczo-społecznego Polski Ład. Wśród najważniejszych zmian można wymienić:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
 • likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego,
 •  wdrożenie dodatkowych ulg podatkowych.

Warto wiedzieć, że część przepisów Polskiego Ładu weszła w życie 1.01.2022 roku, a wraz ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą i praktyczną realizacją przepisów zaplanowano kolejne reformy, takie jak np. obniżenie podatku PIT z 17% na 12% dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Zmianie nie uległa jednak kwota wolna od podatku, której wysokość w 2022 roku została określona na 30.000 zł.

Odliczenie kwoty wolnej od podatku a rozliczanie się na zasadach ogólnych

Wraz ze zmianą przepisów zmieniły się również progi u podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Zmiana ta dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i niektórych właścicieli firm. Od stycznia 2022 roku obowiązują następujące progi podatkowe:

 • 17% – dla osób, które uzyskały dochód nieprzekraczający 120000 zł; w roku 2021 ta kwota wynosiła 85528 zł,
 • 32% – dla zarobków wynoszących powyżej 120000 zł; rok wcześniej wyższe podatki płacili ci, którzy zarobili ponad 85528 zł.

Do tego dochodzi także możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku, która zmniejsza należny podatek dochodowy o ulgę w wysokości 5100 zł. W praktyce oznacza to tyle, że osoba zarabiająca miesięcznie nie więcej niż 2.500 zł brutto i rozliczająca się na zasadach ogólnych w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego. Dla przykładu firma A, która uzyska w 2022 roku przychód o wartości 70000 złotych, podatek dochodowy 17% zapłaci w praktyce od 40000 zł, gdyż kwota wolna od podatku wynosi 30000 zł. Natomiast jeśli firma B uzyska roczny dochód w kwocie 135000 zł, zapłaci:

 • 0% od pierwszych 30000 zł,
 • 17% od momentu przekroczenia 30000 zł przychodu do 120000 zł,
 • 32%, gdy dochody przewyższa pierwszy próg podatkowy.

To stan przy zachowaniu wysokości podatku dochodowego przed zapowiadaną zmianą przepisów, która ma wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Więcej na temat rozliczeń podatkowych po przekroczeniu progu podatkowego możesz przeczytać w artykule: Co się stanie, gdy przekroczysz pierwszy próg podatkowy?

Ulga podatkowa jest najkorzystniejsza dla osób, które osiągają najmniejsze dochody. Skala podatkowa to jedna z najczęściej wybieranych form wśród osób zakładających działalność gospodarczą. Pozwala ona na odliczenie kosztów uzyskania przychodów, a firmy rozliczające się według Księgi Przychodów i Rozchodów mogą prowadzić księgowość uproszczoną. Cechą charakterystyczną jest wysokość podatku ustalana wg skali podatkowej. 

Kwota wolna od podatku – jak obliczyć podatek dochodowy na etacie?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają rozliczaną ulgę podatkową proporcjonalnie co miesiąc. Kwota zmniejszająca podatek dochodowy, czyli 5100 zł, podzielona przez 12 miesięcy wynosi 425 zł i z takiej ulgi cyklicznie skorzysta pracownik na etacie. W roku 2021 kwota zmniejszająca podatek miała wysokość 525,12 zł, co pozwalało na skorzystanie z ulgi wynoszącej 43,76 zł. W ten sposób podatnik może zyskać w stosunku do poprzedniego roku 381,24 zł miesięcznie. Dzięki temu nawet mimo braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej zmiana kwoty wolnej od podatku jest korzystna dla wielu osób.

Obliczanie podatku dochodowego – firma na zasadach ogólnych

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych podatek dochodowy można obliczyć w następujący sposób: do momentu aż nie zostanie przekroczony dochód w wysokości kwoty wolnej od podatku – 30000 zł, właściciel firmy nie jest zobowiązany do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy. Dopiero, jeśli zarobki przekroczą ten próg, należy proporcjonalnie odprowadzać odpowiednie płatności do fiskusa. W ten sposób przedsiębiorca, który zarobił nawet 27000 zł w styczniu, nie musiał odprowadzić podatku dochodowego. 

Ile jeszcze można zyskać na podwyższonej kwocie wolnej od podatku?

Zmiana kwoty wolnej od podatku może również wpłynąć korzystnie na sytuację małżeństw, które rozliczają się wspólnie. Wtedy wartość ulgi zmniejszającej podatek jest liczona od 60000 zł, czyli w praktyce tacy podatnicy zyskają odliczenie ulgi o wartości 10200 zł. Co więcej, jeśli rodzina ma więcej niż 4 dzieci, a ich dochody nie przekraczają 85528 zł w skali roku, to wtedy mogą skorzystać z PIT-0 i nie zapłacić podatku dochodowego. Więcej na temat ulg i zmian wprowadzonych przez reformę gospodarczo-społeczną Polski Ład możesz przeczytać w artykule: Nowy Polski Ład.

Kwota wolna od podatku a ryczałt ewidencjonowany

Od wprowadzenia przepisów Polskiego Ładu w 2022 roku prowadzący działalność rozliczający się za pomocą ryczałtu nie mogą skorzystać z ulgi wynikającej z kwoty wolnej od podatku. Wprowadzenie takich zasad rozliczania się prowadzi do wątpliwości wśród wielu właścicieli firm, czy wybór ryczałtu jest najbardziej opłacalną formą opodatkowania. Do jego zalet można zaliczyć:

 • niskie progi podatkowe, które wahają się od 2% do 17%, natomiast należy mieć na uwadze to, że ryczałtowcy nie mogą odliczyć kosztów uzyskania przychodu,
 • możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej.

Z wyboru ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i spółki cywilne oraz jawne. Natomiast ustawodawca wyodrębnił również podmioty, które nie mogą wybrać ryczałtu ewidencjonowanego. Należą do nich osoby, które:

 • osiągają przychody z wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą, prowadzenia apteki, sprzedaży dewiz czy obrotu częściami samochodowymi i akcesoriami,
 • świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy,
 • mają zawartą spółkę ze współmałżonkiem,
 • przekroczyli limit przychodów za poprzedni rok w wysokości 2000000 euro.

Pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Podatek liniowy a kwota wolna od podatku – 2022 rok

Właściciele firm, którzy wybrali podatek liniowy jako formę rozliczania się z fiskusem, również nie mogą skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku w 2022 roku. Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów utracili oni również możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Do tego przedsiębiorcy płacący podatek liniowy nie mogą skorzystać z żadnych ulg dochodowych. Dotychczas ten sposób opodatkowania był wybierany przez osoby osiągające wysoki dochód, gdyż niezależnie od wartości zarobków, próg w podatku liniowym jest określony na 17%.

Polski Ład – zmiany po konsultacjach społecznych ryczałtowców i podatników liniowych

Po konsultacjach społecznych rząd wprowadza propozycję dla właścicieli firm, którzy rozliczają się na podstawie podatku liniowego, by po zakończonym roku mogli zmienić formę rozliczeń na skalę podatkową. Z kolei dla osób na ryczałcie ewidencjonowanym będzie istniała możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową po zakończeniu roku. Do 22.08.2022 roku prowadzący firmę na ryczałcie mają czas na zmianę formy opodatkowania na następny rok.

Dzięki zastosowaniu takiej możliwości zmiany w programie Polski Ład mają załagodzić negatywne skutki dla firm na podatku liniowym i ryczałcie ewidencjonowanym.

Jakie ubezpieczenie jest korzystne dla właścicieli firm bez względu na formę opodatkowania?

Zmiany wprowadzone przez reformę ekonomiczno-gospodarczą Polski Ład podzieliły firmy pod względem możliwości odliczania ulgi dochodowej w zależności od wybranego sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma jednak wpływ na to, jak dalej zadba o swoje interesy. W dzisiejszych czasach, kiedy przepisy dynamicznie się zmieniają, warto wybrać ubezpieczenie prawne, dzięki któremu możesz skorzystać z pomocy specjalistów. W każdym przedsiębiorstwie przyda się także polisa firmowa, która pozwala zabezpieczyć się na wypadek skutków nieszczęśliwych wypadków. 

Być może jako właściciel firmy nie masz wpływu na zmiany przepisów, ale możesz decydować o zakresie ochrony swojego ubezpieczenia.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku