2023-10-30

Kurs na pojazdy uprzywilejowane – co warto wiedzieć?

Jak zyskać uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane?

Kurs na pojazdy uprzywilejowane – co warto wiedzieć?

Do najważniejszych zadań osoby kierującej pojazdem uprzywilejowanym zaliczyć można ochronę życia lub/i mienia, zapewnienie bezpieczeństwa lub usuwanie skutków wydarzeń i wypadków drogowych. Zawsze wymaga to ogromnej odpowiedzialności oraz specjalnych umiejętności. Zastanawiasz się, czego konkretnie wymaga się od osób podchodzących do kursu oraz czy spełniasz kryteria jako kierowca? A może rozważasz, jak i gdzie zrobić kurs na pojazdy uprzywilejowane? Jeśli interesują Cię związane z tym procedury, przeczytaj naszą poradę!

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

Mianem uprzywilejowanego określa się pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku oraz końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Pojazdy uprzywilejowane są używane przez służby publiczne, takie jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, karetki, a także przez pojazdy wojskowe i inne, które w określonych sytuacjach posiadają pierwszeństwo na drodze. Kierujący takimi pojazdami mogą (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności) nie stosować się do przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zatrzymania i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych jedynie wówczas, gdy uczestniczą:

 • w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia/ koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub/i porządku publicznego;
 • w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych;
 • w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona.

Jakie samochody zaliczamy do uprzywilejowanych?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, głównymi zadaniami kierujących samochodami uprzywilejowanymi są: ochrona życia i/lub mienia, zapewnienie bezpieczeństwa czy usuwanie skutków wydarzeń i wypadków drogowych. Według art. 53 Ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym może być pojazd samochodowy:

 • jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • zespołu ratownictwa medycznego;
 • policji;
 • jednostki ratownictwa chemicznego;
 • Straży Granicznej i Biura Nadzoru Wewnętrznego;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Służby Więziennej;
 • Służby Ochrony Państwa, straży gminnych (miejskich), podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego, podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego, Służby Parku Narodowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • jednostki niewymienionej powyżej, jeśli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego (na podstawie zezwolenia ministra).

Warto pamiętać!

Pomimo pewnych przywilejów, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych również muszą przestrzegać przepisów obowiązujących na drodze i zachowywać ostrożność, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla siebie oraz innych uczestników ruchu.

Kto może zrobić kurs na pojazdy uprzywilejowane?

Przed podjęciem decyzji o odbyciu kursu na pojazdy uprzywilejowane, warto sprawdzić, jakie kryteria są stawiane przed osobami ubiegającymi się o konkretne uprawnienia. Pewne umiejętności, jakie należy wówczas opanować, niewątpliwie będą wymagały określonych predyspozycji. Kto zatem może zostać kierowcą pojazdu uprzywilejowanego? Oto aktualne wymogi dla osoby ubiegającej się o uprawnienia:

 • wiek minimum 21 lat (nie dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami policji oraz Straży Granicznej, określonymi w prawie jazdy kategorii A);
 • posiadanie prawa jazdy adekwatnego do rodzaju pojazdu;
 • zdobycie zaświadczenia od lekarza i psychologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego;
 • ukończenie kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 • zdobycie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Gdzie zrobić kurs na pojazdy uprzywilejowane?

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych można odbyć w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego. Jeśli zatem planujesz zdobyć dodatkowe uprawnienia, sprawdź, gdzie takie ośrodki mieszczą się w Twojej okolicy. To, ile trwa kurs na pojazdy uprzywilejowane, jest natomiast uzależnione od wymaganej kategorii prawa jazdy. Tego typu szkolenia zawsze prowadzone są w zakresie odpowiadającym danym kategoriom i obejmują co najmniej:

 • 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych dla kategorii A1, A2 i A;
 • 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych dla kategorii B1, B i B+E, C1, C1+E, C, oraz D1, D1+E, D i D+E.

Warto wiedzieć!

Posiadasz już uprawnienia dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, jednak potrzebujesz rozszerzyć swoje uprawnienia do kierowania innym typem pojazdu? Nie musisz zaczynać od początku! Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy mogą bowiem zaoferować Ci również tak zwany szybki kurs na pojazdy uprzywilejowane. Dzięki niemu w krótszym czasie poszerzysz zakres swoich uprawnień o kolejne potrzebne  kategorie.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane – procedury i cena

Kurs na pojazdy uprzywilejowane to tak naprawdę szkolenie uzupełniające, które doskonali techniki jazdy kierowcy. Podstawą do uzyskania uprawnień jest posiadanie prawa jazdy odpowiadającego danej kategorii pojazdu. Kończy się on egzaminem i wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.

Samo szkolenie składa się natomiast z części teoretycznej (podstawy nauki jazdy i przepisów drogowych) oraz części praktycznej (nauka technik jazdy w warunkach specjalnych). Dokładny zakres kursu zależy od kategorii prawa jazdy, do której potrzebne są dodatkowe uprawnienia.

Procedura wymaga także dopełnienia pewnych formalności. Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje na drodze decyzji administracyjnej starosta  właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu po uprzednim otrzymaniu od kandydata:

 • wniosku o wydanie zezwolenia,
 • orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 • dowodu wniesienia opłaty (50 zł) za wydanie zezwolenia.

Wspomniane zezwolenie wydaje się na okres 5 lat, jednak nie dłużej, niż wynika z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Po upływie wskazanego terminu ważność zezwolenia można przedłużyć poprzez ponowne złożenie wniosku do starosty.

Jeśli rozpoczynasz kurs na pojazdy uprzywilejowane, na pewno interesuje Cię także jego cena.Koszt szkolenia jest uzależniony od ośrodka oraz typu kursu. W zależności od wybranej kategorii oraz miejsca, gdzie przystąpisz do zdobycia uprawnień, zapłacisz zatem inną cenę. Ta może oscylować w granicach:

 • 850 zł – 2500 zł (kat A),
 • 650 zł – 1500 zł (kat B),
 • 950 zł – 1500 zł (kat C),
 • 1150 zł – 1500 zł (kat D).

Koszt kursu uzupełniającego (dla kolejnej kategorii) będzie zwykle niższy. Należy doliczyć do niego opłatę za wydanie zezwolenia przez starostę oraz koszt badań lekarskich i psychologicznych (łącznie ~350 zł).

Warto wiedzieć!

Kurs na pojazdy uprzywilejowane kat C będzie różnił się pod kątem typu wymaganych umiejętności od pozostałych kategorii. Każdy pojazd ma bowiem inną specyfikę i należy być przygotowanym na pewne trudności w opanowaniu nowych działań za kierownicą. To również doskonały moment, by przekonać się, czy będziemy w stanie prowadzić inny typ pojazdu niż dotychczas.

Pamiętaj o polisie komunikacyjnej – kupisz ją w CUK!

Według polskich przepisów każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej). Taką polisę oraz inne ubezpieczenia komunikacyjne wraz z potrzebnymi dodatkami znajdziesz w bogatej ofercie CUK.

Propozycje ponad 30 znanych towarzystw sprawdzisz dzięki porównywarce online – wypróbuj nowoczesny kalkulator OC i AC na stronie i kup ubezpieczenie w kilka minut! Możesz to zrobić również za pośrednictwem aplikacji, infolinii (22 27 00 337) lub w najbliższej stacjonarnej placówce CUK. Zachęcamy do kontaktu!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy pojazd uprzywilejowany może jechać pod prąd?

  Pojazd uprzywilejowany, tak jak każdy inny pojazd, zazwyczaj nie może jechać pod prąd, ponieważ stwarza to realne zagrożenie dla jadących nim osób oraz innych uczestników ruchu drogowego. Istnieją jednak sytuacje, w których nie będą wyciągnięte z tego tytułu konsekwencje i kierowca będzie mógł wykonać taki manewr – jeśli zaistnieje konkretny, uzasadniony powód, np. ominięcie przeszkód lub szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia. Zawsze jednak musi być to poparte zachowaniem szczególnej ostrożności, by uniknąć kolizji i zagrożenia na drodze.

 • 2
  Po czym poznać pojazd uprzywilejowany?.

  Pojazdy uprzywilejowane zazwyczaj są oznakowane specjalnymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi. W Polsce najczęściej używanymi oznaczeniami są:

  • Sygnał świetlny w kolorze niebieskim;
  • Sygnał dźwiękowy w postaci syreny (jest emitowany w przypadku konieczności natychmiastowego dotarcia do miejsca zdarzenia).

  Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie pojazdy uprzywilejowane muszą mieć  w każdej sytuacji takie oznaczenia. Przykładem jest tu nieoznakowany radiowóz – dyskretne działania zwiększają jego skuteczność. Kierujący nim funkcjonariusze włączają sygnały w pojeździe dopiero w momencie przystąpienia do akcji – np. podczas zatrzymania do kontroli policyjnej.

 • 3
  Czy laweta jest pojazdem uprzywilejowanym?

  Nie. W świetle prawa nie stanowi ona pojazdu uprzywilejowanego. Kierujący lawetą nie może zatem zrezygnować z przestrzegania przepisów obowiązujących każdego uczestnika ruchu drogowego.

Oceń artykuł

5.00
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku