2021-04-06

Wypadek samochodowy z obcokrajowcem - kolizja w Polsce lub za granicą

Nie panikuj! Zobacz nasz poradnik.

Wypadek samochodowy z obcokrajowcem - kolizja w Polsce lub za granicą

Spowodowałeś kolizję z obcokrajowcem i zastanawiasz się, co dalej? A może do kolizji z obcokrajowcem doszło w Polsce? Nie panikuj. W tym przypadku jedynym problemem, jaki napotkasz w związku z rozwiązaniem tej sytuacji, może być jedynie bariera językowa. Choć proces dochodzenia odszkodowania przebiega nieco inaczej w przypadku stłuczki z obcokrajowcem w porównaniu z kierowcą, którego auto zarejestrowane jest w Polsce, nie ma się czym martwić. Z tego tekstu dowiesz się, co zrobić w razie stłuczki z obcokrajowcem, jak przebiega likwidacja szkody z OC sprawcy zagranicznego oraz, jak zachować się, jeśli to Ty np. uderzysz na drodze czy parkingu w auto zarejestrowane w innym kraju.

Kolizja w wypadek

Zanim odpowiemy na pytanie, co zrobić po wypadku samochodowym za granicą, dowiedzmy się, co to jest wypadek drogowy oraz czym jest kolizja drogowa. Do tej pory zamiennie używałeś tych dwóch pojęć? Otóż wypadek a kolizja to dwa różne tematy wydzielone przez praktykę orzeczniczą Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. 

Wypadek drogowy określony jest w kodeksie karnym jako przestępstwo. To nic innego jak wydarzenie na drodze, którego skutkiem jest śmierć lub problemy zdrowotne przynajmniej jednej osoby trzeciej, nie będącej sprawcą.  Wypadek samochodowy ma więc miejsce wtedy, gdy dojdzie do złamania ręki czy innych poważnych obrażeń. Jeśli natomiast w ruchu drogowym dojdzie do sytuacji, w której nie ucierpi pieszy czy inny kierowca, mówimy o kolizji drogowej. By zakwalifikować daną sytuację jako wypadek lub kolizję, musimy po prostu dowiedzieć się, czy ktoś ucierpiał.  

Kolizja samochodowa z obcokrajowcem a likwidacja szkody z OC sprawcy zagranicznego

Organizacją, którą musisz poznać w kontekście kolizji spowodowanej przez obcokrajowca w Polsce i poza jej granicami, jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Zajmuje się ona m.in. likwidacją lub organizacją likwidacji takich szkód. Agentami ubezpieczeniowymi PBUK są PZU i Warta.

Ze strony internetowej PBUK możesz m.in. pobrać wszelkie potrzebne dokumenty lub dowiedzieć się, jak postępować w razie bardzo nietypowych sytuacji.
Większość firm świadczących usługi w krajach Unii Europejskiej ma swoich przedstawicieli w Polsce. Kontakt z nimi umożliwi dochodzenie swoich praw.

Stłuczka z osobą spoza UE - co dalej?

Trudniej będzie w przypadku stłuczki z osobą, która porusza się autem niezarejestrowanym na terenie UE. W przypadku takiej sytuacji koniecznie trzeba zebrać jak najwięcej informacji:

  • spisać dane z zielonej karty (numer, okres ważności ubezpieczenia, nazwę towarzystwa);
  • zrobić dokumentację fotograficzną (tablic rejestracyjnych, dokumentów).

Jeśli miałeś stłuczkę z osobą spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pierwszej kolejności zgłoś się do PBUK, gdzie sprawdzisz dane towarzystwo w bazie korespondentów. Więcej na temat likwidacji szkody z OC sprawcy zagranicznego piszemy w dalszej części artykułu.

Wypadek samochodowy w Polsce - szkoda z OC sprawcy zagranicznego

Najpierw zajmijmy się sytuacją kolizji z obcokrajowcem w Polsce - to Ty jesteś poszkodowanym, a sprawcą stłuczki bądź innej kolizji jest osoba, której auto jest zarejestrowane za granicą. Jak powinieneś się zachować w tej sytuacji? Jeśli obie strony się na to zgadzają, można przystąpić do spisywania oświadczenia o polubownym załatwieniu szkody.

Należy przystąpić do opisania zdarzenia i podać jak najwięcej szczegółów. Trzeba m.in. zapisać numer rejestracyjny sprawcy, kraj rejestracji, nazwę i numer polisy, numer Zielonej Karty, jeśli sprawca ma obowiązek jej posiadania, ponieważ jest z państwa, nieznajdującego się w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie pochodzi z Andory lub Serbii (tylko obywatele tych państw nie muszą mieć przy sobie Zielonej Karty). 

Pomocnym w spisywaniu wspólnego oświadczenia wypadku komunikacyjnego będzie na pewno gotowy wzór. Ze strony internetowej PBUK można pobrać odpowiedni formularz zdarzenia drogowego. Przydatny w przypadku stłuczki samochodowej z obcokrajowcem będzie uniwersalny, dwujęzyczny druk wspólnego oświadczenia. Warto wydrukować sobie taki wzór i mieć go przy sobie na wypadek stłuczki z kimś, kto nie jest obywatelem kraju lub porusza się samochodem niezarejestrowanym w Polsce. Taki formularz zawiera miejsce na spisanie najważniejszych informacji na temat obu kierowców, ich pojazdów oraz ubezpieczycieli, pole do naszkicowania miejsca zdarzenia oraz na podpisy obu kierowców. Wzór sporządzony jest w języku polskim i angielskim, co ułatwia komunikację z obcokrajowcem i choć trochę przełamuje barierę językową. 

Czy wiesz, że...

Co ważne, w przypadku likwidacji szkód z polisy OC sprawcy zagranicznego, liczy się najbardziej informacja o kraju rejestracji auta, narodowość kierowcy nie ma tu żadnego znaczenia. 

Gdy już sporządzimy takie oświadczenie, kończą się formalności na miejscu zdarzenia. Teraz będziesz musiał skontaktować się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, w której polisę miał wykupioną sprawca zagraniczny. Taką osobę nazywa się korespondentem. Jest on nominowany przez biuro narodowe w Polsce do tego, aby zająć się procesem likwidacji szkody spowodowanej na terenie naszego kraju przez sprawcę zagranicznego, mającego ważne OC. 

No dobrze, wiemy już, że trzeba udać się do korespondenta towarzystwa sprawcy zagranicznego. Jak odnaleźć tę osobę? Tutaj z pomocą przychodzi strona internetowa organizacji PBUK. Znajduje się na niej lista korespondentów, za pośrednictwem której w ekspresowym tempie odnajdziesz namiary do korespondenta. Wystarczy, że z rozwijanej listy wybierzesz kraj, a następnie nazwę towarzystwa. Teraz skontaktuj się z przedstawicielem ubezpieczyciela sprawcy, a ten zajmie się procesem likwidacji szkody z OC sprawcy zagranicznego.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Może być tak, że nie znajdziesz korespondenta towarzystwa, w którym cudzoziemiec ma wykupioną polisę komunikacyjną albo nie znasz nazwy ubezpieczyciela sprawcy. Uspokajamy - w takiej sytuacji zgłoś szkodę do Warty lub PZU. Ci ubezpieczyciele świadczą usługi dla PBUK m.in. właśnie w takich sytuacjach. 

Co zrobić w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji z kierowcą, który ma wykupione ubezpieczenie graniczne? Wtedy szkodę zgłasza się do towarzystwa, które wystawiło takie ubezpieczenie. Gdyby okazało się, że taka polisa jest nieważna, należy zgłosić się do dowolnego ubezpieczyciela, który posiada w swojej ofercie polisy OC, a ten w imieniu poszkodowanego rozpocznie likwidację szkody w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. 

Wypadek samochodowy za granicą - co robić?

Jeśli do kolizji dojdzie za granicą, a jej sprawcą będzie np. obywatel tego kraju, spisz z nim formularz wypadku drogowego, zwracając uwagę na to, czy sprawca ma ważne ubezpieczenie OC. W przeciwnym wypadku szkoda nie zostanie zlikwidowana z OC sprawcy. Wyjeżdżając za granicę, warto wydrukować wzór oświadczenia o wypadku komunikacyjnym w języku urzędowym tego kraju. Ułatwi to i usprawni sporządzanie dokumentacji. Co ważne, dalszymi formalnościami możesz zająć się dopiero po powrocie do Polski. 

Szkodę będziesz musiał zgłosić do tzw. reprezentanta ds. roszczeń. Listę wszystkich osób, które w imieniu ubezpieczyciela wykonują w Polsce lub w innym kraju działalność związaną z ubezpieczeniem OC pojazdów mechanicznych znajdziesz na stronie PBUK. Do takiego reprezentanta ds. roszczeń, inaczej korespondenta drogowego należy zgłosić szkodę, która powstała za granicą. 

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma nominowanego korespondenta ds. roszczeń na terenie Polski, zgłoś się do PBUK. Likwidacją szkody zajmie się PZU lub Warta, gdyż jak pisaliśmy wyżej, to te towarzystwa są agentami PBUK. 
 

Kolizja drogowa - postępowanie

Generalnie, w Polsce nie ma obowiązku wzywania policji do kolizji drogowych. Wyjątkiem jest oczywiście sytuacja, kiedy sprawca nie przyznaje się do winy lub gdy nie ma przy sobie dokumentów. Natomiast obowiązkowo trzeba powiadomić policję, kiedy dojdzie do wypadku, czyli kiedy ktokolwiek dozna obrażeń na ciele. Wówczas kierowców obliguje do wezwania służb art. 44 pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Jeśli natomiast czujesz się bardzo niepewnie w związku ze zdarzeniem drogowym, w którym uczestniczył obcokrajowiec, możesz wezwać odpowiednie służby. Funkcjonariusz policji sporządzi odpowiednią notatkę, a Ty unikniesz stresującej sytuacji związanej z rozszyfrowywaniem dokumentów sprawcy, których wzoru nigdy nie widziałeś. Policję warto wezwać, gdy uczestnicy zdarzenia nie potrafią się porozumieć z powodu nieznajomości języka. Dzięki temu, jako poszkodowany będziesz miał pewność, że wszystkie dokumenty zostaną uzupełnione poprawnie. Orzeczenie o winie wydane przez policję jest ostatecznym dowodem tego, co wydarzyło się na drodze.

Kolizja drogowa z Rosjaninem - co robić?

Kolizja samochodowa za granicą to sytuacja, w której powinieneś inaczej postąpić, jeśli chodzi o wzywanie policji. Warto sprawdzić, czy w danym państwie nie trzeba obowiązkowo tego zrobić w przypadku każdej stłuczki. Takie prawo jest np. w Rosji, Białorusi czy na Ukrainie. Jeśli takie zobowiązanie nie występuje, wystarczy wypełnienie wspólnego oświadczenia szkody. 

Stłuczka samochodowa z mojej winy - co robić?

Jeśli zgadzasz się na polubowne załatwienie kolizji drogowej z obcokrajowcem i nie wzywasz policji, bo masz świadomość, że to Ty zawiniłeś, będziecie musieli wspólnie z pokrzywdzonym spisać stosowny dokument. W tym przypadku do Twoich obowiązków, będzie należało podanie odpowiednich informacji przydatnych do spisania oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Koniecznie podaj m.in. swoje dane osobowe, nazwę i numer ubezpieczenia, numer rejestracyjny auta czy kraj jego rejestracji. Poszkodowany będzie udawał się do korespondenta nominowanego w jego kraju do likwidacji szkody w imieniu Twojego ubezpieczyciela.

Rozszerzone assistance z tłumaczem

Jeśli miałeś taką sytuację i wiesz, że wypadek za granicą jest dla Ciebie bardzo stresujący, możesz zadbać o zabezpieczenie się na taką ewentualność. Warto wykupić rozszerzone ubezpieczenie assistance, w ramach którego ubezpieczyciel zapewni Ci pomoc tłumacza w przypadku kolizji w innym kraju. W ramach takiego ubezpieczenia osoba posługująca się biegle językiem, w którym mówi obcokrajowiec, pomoże Ci telefonicznie spisać oświadczenie, będzie pośredniczyć między Tobą a funkcjonariuszem policji lub innymi osobami, z którymi będziesz mieć do czynienia w ramach stłuczki. Dzięki rozszerzonej usłudze assistance, możesz zapomnieć o tym, że istnieje bariera językowa. Warto o takim ubezpieczeniu pomyśleć wyjeżdżając za granicę, ale w kraju również się przyda, zważając na to, że na drodze możemy spotkać obywateli nawet najbardziej egzotycznych państw.  

Oprócz tego, jeśli jesteś w zagranicznej podróży, w ramach tego ubezpieczenia zyskasz pomoc w dalszych jej etapach. Zakres rozszerzonego assistance zapisany jest oczywiście w ogólnych warunkach umowy (OWU). Ubezpieczyciel może m.in. zorganizować pomoc drogową, zapewnić holowanie pojazdu, dostarczyć paliwo, zorganizować i opłacić dalszy transport czy nocleg, a także dostarczyć samochód zastępczy itd..

Jeśli chcesz wykupić takie dodatkowe ubezpieczenie, zgłoś się do CUK! Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń online, zadzwoń na infolinię lub wybierz się do jednej z placówek CUK.

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku