2024-05-07

Ewidencja przebiegu pojazdu 2024. Jakie wypełnić kilometrówkę?

Jakie są aktualne stawki kilometrówki w 2024 roku?

Ewidencja przebiegu pojazdu 2024. Jakie wypełnić kilometrówkę?

W połowie stycznia 2023 r. wreszcie zmianie uległa stawka za tzw. kilometrówkę, czyli ewidencję przebiegu pojazdów. Musieliśmy na nią czekać prawie 15 lat! Poprzednie stawki obowiązywały od listopada 2007 r. Jednak dająca się dość silnie we znaki inflacja, wzrost cen paliw, ogólnie pojętego życia, a co za tym idzie kosztów eksploatacji pojazdów, skłoniły rząd do aktualizacji cen. Jakie są stawki za kilometrówkę w 2024 roku? Wszystkiego o ewidencji przebiegu pojazdów dowiesz się z tego tekstu.

Najważniejsze informacje:

 • Od 17 stycznia 2023 r. obowiązują nowe stawki za kilometrówkę i pozostają one w mocy również w 2024 roku. Oto one: 0,42 zł/km w przypadku motoroweru, 0,69 zł/km w przypadku motocyklu, 0,89 zł/km w przypadku samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm3 i 1,15 zł/km w przypadku samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3.
 • Ewidencja przebiegu pojazdów według wzoru powinna zawierać: imię, nazwisko, a także adres zamieszkania kierowcy, numer rejestracyjny jego pojazdu, pojemność silnika pojazdu, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd i dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę do wypłacenia, dane pracodawcy oraz podpis.
 • Jeśli przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, może skorzystać z odliczenia 100% VAT w przypadku zakupu auta firmowego. Musi (w szczególnych przypadkach) złożyć do Urzędu Skarbowego druk VAT-26 oraz prowadzić skrupulatnie ewidencję przebiegu pojazdu dla każdego z nich osobno.
 • Ewidencję przebiegu pojazdu należy również sporządzić w przypadku delegacji, jeśli pracownik chce się rozliczyć z pracodawcą w związku z wykorzystaniem prywatnego samochodu podczas podróży służbowej.
 • Jeśli pracownik każdego miesiąca ma do przejechania stałą liczbę kilometrów, wówczas może rozliczać się z pracodawcą na zasadzie ryczałtu. Obowiązuje ustawowa stawka za kilometr.

Co to jest ewidencja przebiegu pojazdu?

Potocznie nazywana kilometrówką, ewidencja przebiegu pojazdów to nic innego jak dokument, będący spisem wydatków poniesionych na auto. Obowiązek prowadzenia takiego rejestru mają przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczenia 100% podatku VAT od zakupu samochodu. Kolejna forma dokumentu to ewidencja przebiegu pojazdu prywatnego do celów służbowych, którą prowadzą pracownicy, używający swojego auta do wykonywania pracy.

Ewidencja przebiegu pojazdu – rozporządzenie z 2023 roku

Nowe stawki obowiązują od 17 stycznia 2023 r. Wprowadziło je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. W 2024 roku nadal obowiązują stawki, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku.

Kilometrówka w 2024 roku – aktualne stawki

Spójrzmy teraz, jak zmieniły się stawki za kilometrówkę. Tabela przedstawia stawki „stare” i „nowe”.

Okres obowiązywaniaStawka za kilometr dla samochodu osobowego o pojemności silnika mniejszej lub równej 900 cm3Stawka za kilometr dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3Stawka za kilometr dla motocyklaStawka za kilometr dla motoroweru

od 17 stycznia 2023 r. 
(również w 2024 roku)

0,89 zł

1,15 zł

0,69 zł

0,42 zł

od 14 listopada 2007 r. do 16 stycznia 2023 r.

0,5214 zł

0,8358 zł

0,2302 zł

0,1381 zł

Nowością jest stosowanie kwot z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co z pewnością ułatwia rozliczanie kilometrówki i niweluje dotychczasowe kłopoty z zaokrąglaniem.

To ważne!

Na podstawie analizy rynku, Ministerstwo Infrastruktury stwierdziło, że obecnie mamy do czynienia z coraz mniejszą ilością aut osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3. Z kolei rynek motocyklowy dość prężnie się rozwija. W związku z tym postanowiono, że różnica pomiędzy stawką w przypadku samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 a motocyklu wyniesie 0,20 gr.

Czy wiesz, że...

Nowe stawki stosowało się już wtedy, gdy pracownik złożył swoje oświadczenie przed 17 stycznia, ale jego kilometrówka nie została do tego dnia rozpatrzona. To tzw. przepis przejściowy.

Ewidencja przebiegu pojazdu – wzór

To, jakie dane powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdów, regulują przepisy prawa, a konkretnie art. 23 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według niego kilometrówka powinna zawierać takie informacje, jak:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania kierowcy,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • pojemność silnika pojazdu,
 • kolejny numer wpisu,
 • data i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd i dokąd),
 • liczba przejechanych kilometrów,
 • stawka za 1 km przebiegu,
 • kwota do wypłacenia (iloczyn stawki za 1 km przebiegu i liczby faktycznie przejechanych kilometrów),
 • dane pracodawcy oraz podpis.

Ewidencja przebiegu pojazdu – druk

Gotową tabelę z potrzebnymi do ewidencji przebiegu pojazdu informacjami można pobrać ze strony rządowej pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/88fd72ae-b00b-45a9-91df-f6c257f135ec

Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT

Każdy przedsiębiorca jako czynny podatnik VAT może odliczyć 100% podatku VAT przy zakupie auta firmowego. Podpowiadamy, jak to zrobić.

 • Deklaracja VAT-26

Przede wszystkim trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego wypełnioną deklarację VAT-26. Obowiązek ten trzeba spełnić nie później niż 7 dni po poniesieniu pierwszego wydatku związanego z eksploatacją pojazdu. Co ważne, ten druk nie jest potrzebny we wszystkich przypadkach. Nie muszą go dostarczać firmy, które używają np. samochodów ciężarowych, ponieważ ich konstrukcja zwyczajnie wyklucza używanie ich do prywatnych celów. Drugi przypadek to samochody powyżej 3,5 t.

Czy wiesz, że...

Jeśli przedsiębiorstwo nie złoży druku VAT-26 (dotyczy oczywiście samochodów, których ten obowiązek dotyczy), to może odliczyć tylko 50% kosztów uzyskania przychodu. Uznaje się bowiem, że taki pojazd firma wykorzystuje i do celów prywatnych, i służbowych. Warunkiem koniecznym uzyskania odliczenia jest wpisanie auta jako środek trwały.

 • Ewidencja przebiegu pojazdów

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia kilometrówki, by odliczyć 100% VAT.  Ewidencję przebiegu robi się dla każdego pojazdu osobno. Kilometrówka powinna być sporządzana bardzo skrupulatnie, by w razie kontroli z urzędu skarbowego, urzędnik nie miał wątpliwości, że pojazd nie jest wykorzystywany do prywatnych celów. W przeciwnym razie będzie konieczne złożenie korekty deklaracji VAT oraz uiszczenie zaległego podatku.

Co musi zawierać ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT?

 • numer rejestracyjny auta,
 • okres prowadzenia ewidencji (data rozpoczęcia i zakończenia),
 • stan licznika w dniu rozpoczęcia i zakończenia ewidencji,
 • stan licznika na koniec okresu rozliczeniowego,
 • wpis kierowców (kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy, liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko kierowcy,
 • przejechane kilometry na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Jesteś płatnikiem VAT? Przeczytaj o białej liście podatników VAT.

Ewidencja przebiegu pojazdu do delegacji

Jeśli pracownik wykorzystuje do wyjazdu w delegację swój prywatny samochód, może rozliczyć się z pracodawcą na podstawie sporządzonej kilometrówki. Obowiązują te same stawki, co w przypadku klasycznej ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Decydując się na wypłatę pracownikowi kilometrówki, możemy liczyć na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego. Wydatek stanowi koszty uzyskania przychodu firmy.

Ewidencja przebiegu pojazdu a ryczałt dla pracownika

Jeśli pracownik wykorzystuje do czynności służbowych swoje auto i w danym miesiącu ma zawsze stałą liczbę kilometrów do przejechania, może rozliczać się z pracodawcą na zasadzie ryczałtu. Ustalany jest on według ustawowej stawki za kilometr. Jednak co w sytuacji, jeśli pracownik zachoruje, będzie na urlopie albo samochód będzie musiał zostać odstawiony do mechanika? Wtedy proporcjonalnie do liczby dni, w których auto nie jest użytkowane do celów służbowych, zmniejsza się ryczałt.

Limit maksymalny kilometrówki

Według rozporządzenia miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne jest ustalany przez pracodawcę. Jednak limit ten nie może przekroczyć pewnego pułapu.

Tabela przedstawia limit maksymalny kilometrówki lub ryczałtu. Różni się on w zależności od liczby mieszkańców w gminie czy mieście, w którym mieszka pracownik. Nadwyżka powyżej limitu kilometrówki nie może być zaliczona przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów.

Wielkość miejscowościLimit kilometrówki

do 100 tys. mieszkańców

300 km

ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców

500 km

ponad 500 tys. mieszkańców

700 km

dla służby leśnej

1500 km

dla służb ratowniczych

3000 km

dla instytucji działających w sytuacjach zagrożenia klęskami żywiołowymi lub przy usuwaniu ich skutków

3000 km

Ubezpiecz się w CUK!

Prowadzisz firmę? Jak możesz ubezpieczyć u nas swoją firmę? Jako przedsiębiorca, posiadający samochody możesz kupić u nas ubezpieczenie floty. A może prowadzisz firmę transportową? Sprawdzimy, jakie ubezpieczenie cargo będzie dla Ciebie najkorzystniejsze. Koniecznie skontaktuj się z nami, by porozmawiać o ubezpieczeniu firmowym. Zostaw nam swój telefon, a my oddzwonimy i przedstawimy najlepsze oferty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Jak rozliczać kilometrówkę 2024?

  Według przepisów, które weszły w życie dnia 17 stycznia 2023 r. i są aktualne również w 2024 roku, obowiązują następujące stawki: 0,42 zł/km na motorower, 0,69 zł/km na motocykl, 0,89 zł/km na samochód osobowy o pojemności silnika do 900 cm3 i 1,15 zł/km na samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900 cm3.

 • 2
  Ile wynosi ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2024?

  Obowiązuje ustawowa stawka za kilometr, czyli np. w przypadku auta o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł, a auta o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł.

 • 3
  Kiedy kilometrówka, a kiedy ryczałt?

  Kilometrówka jest wypłacana wtedy, gdy pracownik używa samochodu prywatnego do celów służbowych, a trudno jest przewidzieć, jaką trasę przejedzie w danym miesiącu. Ryczałt z kolei wypłacany jest po ustaleniu z pracodawcą, gdy z góry wiadomo, ile kilometrów pracownik pokona w danym miesiącu.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku