2018-05-06

Które ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe?

Zakup samochodu stanowi spory wydatek. Należy też pamiętać o związanych z tym kosztach dodatkowych.

Które ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe?

Zakup samochodu stanowi spory wydatek. Należy też pamiętać o związanych z tym kosztach dodatkowych, takich jak ubezpieczenie.

Wiele osób pragnie je ograniczyć, trzeba jednak pamiętać, że niektóre ubezpieczenia są obowiązkowe i aby móc jeździć zakupionym autem musimy je zapłacić.

Które ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe?

Zgodnie z wymogami prawa polskiego (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe.

Należy szczególnie podkreślić, że ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu OC komunikacyjnym mówi o ubezpieczeniu posiadaczy pojazdu.

W uproszczeniu oznacza to, że w przypadku kolizji z winy kierowcy obciążona zostanie polisa właściciela pojazdu – nawet wtedy, gdy to nie on kierował nim w chwili zdarzenia.

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić ubezpieczenia OC?

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może odmówić Klientowi sprzedaży polisy OC.  Nie oznacza to jednak, że wszyscy płacić będą taką samą kwotę.

Kierowcy, którzy spowodowali w ciągu ostatniego roku dużą liczbę kolizji, muszą liczyć się z koniecznością opłacania wyższych składek.

Często Towarzystwa Ubezpieczeniowe celowo zawyżają ich wysokość dla takiego kierowcy po to, aby zrezygnował on z ich oferty.

Czy ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie?

Jeśli klient nie złożył wypowiedzenia przed dniem wygaśnięcia polisy ubezpieczenie OC zostaje przedłużone automatycznie na kolejny rok.

Co ważne, Towarzystwo Ubezpieczeniowe w terminie 14 dni przed wygaśnięciem polisy mają obowiązek powiadomienia o tym fakcie właściciela pojazdu.

Ten czas pozwala mu na zapoznanie się z warunkami u innych ubezpieczycieli  i podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie.

Jeśli takową podejmie wystarczy, że złoży pisemne wypowiedzenie na jeden dzień przed wygaśnięciem polisy.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kiedy ubezpieczenie OC nie zostanie przedłużone?

Należy pamiętać, że istnieją również sytuacje, w których, mimo braku wypowiedzenia ze strony właściciela, ubezpieczenie OC nie zostanie automatycznie przedłużone.

Przypadki braku przedłużenia OC

  • po sprzedaży pojazdu polisa oc zbywcy nie przedłuża się na kolejny okres,
  • jeżeli klient zawarł polisę na raty i do ostatniego dnia trwania polisy nie zapłacił kolejnej raty,
  • z chwilą wyrejestrowania pojazdu,
  • z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza takich jak kradzież czy kasacja. W tym wypadku mówimy o decyzji zamknięcia postępowania przez polisę, gdyż sam dokument o zgłoszeniu kradzieży nie jest wystarczający,
  • po wypowiedzeniu umowy przez nowonabywcę,
  • po złożeniu wypowiedzenia najpóźniej na 1 dzień przed datą wygaśnięcia polisy.

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku