2024-04-09

Jak zgłosić roszczenie o świadczenie z ubezpieczenia na życie?

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby zgłosić zdarzenie?

Jak zgłosić roszczenie o świadczenie z ubezpieczenia na życie?

Wykupiłeś ubezpieczenie na życie i doszło do zdarzenia objętego umową? W takim razie możesz zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego o tzw. roszczenie o świadczenie z polisy na życie, gdyż masz prawo do ubiegania się o świadczenie z tytułu szkody, za którą odpowiada towarzystwo. Dowiedz się, jak zgłosić roszczenie o świadczenie z ubezpieczenia na życie oraz jakich danych potrzebujesz, by to zrobić.

Najważniejsze informacje:

 • Roszczenie o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie może zgłosić ubezpieczony lub jego opiekun prawny.
 • Roszczenie o wypłatę świadczenia można zgłosić przez internet (czaty, formularze, aplikacje), na infolinii, poprzez wysłanie wiadomości SMS czy kontakt osobisty w placówce. W wielu towarzystwach możliwa jest też tradycyjna (listowna) ścieżka zgłoszenia.
 • Potrzebujesz numeru i rodzaju polisy, datę przystąpienia do ubezpieczenia, imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz szczegółowe dokumenty w zależności od zdarzenia.
 • Ubezpieczony ma 3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia na zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia.
 • Ubezpieczyciel ustosunkuje się zazwyczaj w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

W jaki sposób ubezpieczony może zgłosić roszczenie o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie?

Być może nie spodziewałeś się nawet, że będziesz korzystać z ubezpieczenia na życie. Jednak stało się. Poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu czy złamana ręka mogą upoważniać Cię do wypłaty świadczenia. Oczywiście, jeśli to zdarzenia, które objęte są umową.

Mamy XXI wiek, więc zgłaszanie szkody jest bardzo proste. Możesz np. wypełnić formularz internetowy lub skorzystać z innych innowacyjnych możliwości (np. czatu na stronie internetowej lub aplikacji na telefon). Dobrym sposobem jest też po prostu kontakt z infolinią. Niektóre towarzystwa (np. PZU) udostępniają możliwość wysłania sms-a z odpowiednią treścią, po którym zgłosi się do Ciebie doradca ubezpieczeniowy.

Tradycyjnym sposobem jest też oczywiście kontakt bezpośredni w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie zawsze jednak ubezpieczonemu pozwala na to stan zdrowotny, dlatego warto zapoznać się z innymi sposobami. Lepiej jednak dowiedzieć się, jaki kontakt preferuje Twój ubezpieczyciel. W ten sposób zyskasz czas.

Jakich danych potrzebujesz do zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie?

Każde zgłoszenie szkody wymaga od Ciebie podania danych, aby ubezpieczyciel mógł rozpocząć procedurę wypłacenia świadczenia. Najczęściej trzeba po prostu zeskanować dokumenty lub dostarczyć je w wybrany sposób na adres ubezpieczyciela. Przygotuj sobie wszystko jeszcze przed zgłoszeniem szkody, aby przyspieszyć cały proces. Niezależnie od tego, jaką drogę do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego wybierzesz, warto mieć wszystkie niezbędne dokumenty przy sobie.

By zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela niezbędne będą:

 • numer i rodzaj polisy,
 • data przystąpienia do ubezpieczenia,
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • PESEL.

Jeśli ubezpieczony i ubezpieczający to dwie różne osoby, będą potrzebne zarówno jedne, jak i drugie dane.

To jednak nie wszystko. Oprócz podstawowych danych niezbędne będą informacje o zajściu zdarzenia oraz jego okolicznościach i osobach, których w ogóle to dotyczy. Przydadzą się także dane do wypłaty świadczenia za ubezpieczenie na życie osoby uprawnionej do odbioru świadczenia, w tym imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, numer konta i nazwa banku. Najczęściej to po prostu skan dowodu osobistego.

W wielu przypadkach konieczne będzie dostarczenie odpowiednich dokumentów. Przeanalizujmy, które z nich są niezbędne w konkretnych sytuacjach.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia roszczenia z polisy na życie w konkretnych sytuacjach?

Wiemy już, jakie dane są potrzebne, by zgłosić roszczenie ubezpieczeniowe. Jednak trzeba wiedzieć, że dodatkowe dokumenty różnić się będą w zależności od sprawy. 

Zgon ubezpieczonego

Aby otrzymać wypłatę świadczenia za zgon ubezpieczonego, konieczne będzie dostarczenie skróconego odpisu aktu zgonu oraz dokumentu, który potwierdza przyczynę zgonu. Najczęściej jest to tzw. karta statystyczna albo zaświadczenie lekarskie. Jeśli do śmierci doszło w wyniku poważnego schorzenia, trzeba dostarczyć dokumentację medyczną.

Jeśli doszło do zgonu ubezpieczonego podczas wypadku przy pracy, dołącz jeszcze protokół BHP. W przypadku wypadku komunikacyjnego konieczny będzie wgląd do notatki policyjnej, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. W każdym z tych zdarzeń przyda się dokumentacja medyczna, np. karta wyjazdowa karetki pogotowia.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wymagać jeszcze dodatkowych dokumentów, np. świadectwo pracy ubezpieczonego.

Urodzenie dziecka

Jeśli chcesz otrzymać wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, oprócz podstawowych danych, dostarcz do towarzystwa ubezpieczeniowego odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Kiedy dojdzie do zdarzenia, w którym urodziło się martwe dziecko, konieczna będzie dokumentacja medyczna potwierdzająca czas trwania ciąży.

Operacja medyczna

Jakich dokumentów będziesz potrzebować, aby zgłosić roszczenie o świadczenie z tytułu operacji medycznej? Niezbędna jest dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego. Jeśli wcześniej doszło do wypadku, konieczne będzie dołączenie np. karty wyjazdowej karetki pogotowia, gdzie uwzględnione będą informacje o udzieleniu pierwszej pomocy oraz notatki policyjnej i dokumentu zamykającego postępowanie wyjaśniające. Kiedy ubezpieczony był kierowcą, dołącz dowód rejestracyjny lub prawo jazdy.

Pobyt w szpitalu

W Twojej umowie z ubezpieczycielem znajduje się wypłata za pobyt w szpitalu? W takim razie potrzebna będzie karta informacyjna o leczeniu szpitalnym wraz z datami. Jeśli doszło do wypadku, w wyniku którego konieczna była hospitalizacja, dołącz do formalności dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy medycznej (np. karta wyjazdowa karetki pogotowia), notatkę policyjną (jeśli taka była) oraz dokument o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (jeśli był).

Jeśli pobyt w szpitalu był konieczny w wyniku poważnej choroby, ubezpieczyciel może wymagać od Ciebie przedstawienia dokumentacji związanej z wcześniejszymi badaniami diagnostycznymi.

Poważne zachorowanie

Aby otrzymać wypłatę świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, niezbędna będzie dokumentacja medyczna. W niej powinny się znajdować zarówno wyniki badań diagnostycznych i specjalistycznych, jak i informacje na temat leczenie od momentu pierwszych objawów.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

W polisie na życie może być uwzględniony trwały uszczerbek na zdrowiu lub trwała niezdolność do pracy. W tych przypadkach także konieczne będzie dostarczenie dokumentacji medycznej, w której uwzględniony jest zakres uszczerbku, wyniki przeprowadzonych badań, leczenie oraz rehabilitację. Warto wiedzieć, że w przypadku niezdolności do pracy wiele towarzystw wymaga orzeczenia od ZUSu.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kto może zgłosić roszczenie o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie?

Z roszczeniem o wypłatę świadczenia może wystąpić ubezpieczony lub opiekun prawny ubezpieczonego (dzieje się tak np. w przypadku nieletnich).

Trzeba zaznaczyć, że osoba, która zgłasza roszczenie o świadczenie nie musi być osobą, która przyjmuje świadczenie. Może to być tzw. uposażony, czyli osoba wskazana w umowie, jako ta, której należy się świadczenie. Nie musi to być ktoś z rodziny. Równie dobrze można upoważnić do odbioru świadczenia z polisy na życie kogoś, kto nie jest związany więzami krwi.

W jakim czasie należy zgłosić roszczenie z tytułu polisy na życie?

Na zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie masz 3 lata od dnia wystąpienia zdarzenia, za które odpowiada ubezpieczyciel. Po tym czasie roszczenia przedawniają się. Wynika to z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Co ciekawe, z dniem zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tzw. życiówki, bieg przedawnienia jest przerywany, a rozpoczyna się na nowo w momencie, gdy towarzystwo wyśle pismo o przyznaniu lub odmowie wypłaty świadczenia. 

Ważne!

Inaczej sprawa wygląda, gdy roszczenie o wypłatę świadczenia wynika z prawomocnego orzeczenia sądu, a także tych roszczeń, które stwierdzono ugodą, zawartą przed sądem. Wtedy okres przedawnienia wynosi 10 lat.

Roszczenie o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie zgłoszone i co dalej?

Zgłosiłeś szkodę u swojego ubezpieczyciela? W takim razie pozostaje Ci czekać na odpowiedź towarzystwa. Firma ma zazwyczaj na to 30 dni od momentu zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia jednak czas oczekiwania będzie wynikał z zapisów umowy. Jeśli okaże się, że nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, możemy się od niej odwołać. Odpowiedź także dostaniemy po 30 dniach.

Wybierz polisę na życie z CUK!

Zabezpiecz się na przyszłość. Skontaktuj się z naszą infolinią albo odwiedź jedną z placówek, aby wykupić dobre i opłacalne ubezpieczenie na życie. Możesz też skorzystać z wygodnego kalkulatora ubezpieczeń na życie. Nie tylko porównasz dzięki niemu oferty, ale będziesz mógł także wybrać najkorzystniejszą z nich i kupić polisę przez internet. Jeśli zastanawiasz się, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze tzw. życiówki, to zapraszamy do naszego tekstu: Ubezpieczenie na życie – jak je wybrać?

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku